1284

สีน้ำทาภายนอก

ช้อปตามหมวดสี

ขาว
ครีม
น้ำตาล
เหลือง
ส้ม
ชมพู
แดง
เขียว
ฟ้า
น้ำเงิน
ม่วง
เทา
ดำ

ช้อปตามแบรนด์
ถึง
SKU: 149836
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
3,130 2,140 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 237143
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 BASE A กึ่งเงา 2.5 แกลล...
2,190 1,540 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 154 บาท
ขายแล้ว 306 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 232867
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
2,000 1,290 บาท
ขายแล้ว 93 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234976
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
890 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 75 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 149844
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C กึ่งเ...
2,865 2,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238016
สีน้ำทาภายนอก BEGER CoolDiamondd 10 BASE A กึ่งเงา...
2,430 1,450 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057856
สีน้ำทาภายนอก BEGER NANO1 SHIELD BASE A กึ่งเงา 9 ...
1,870 1,370 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170102
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT WEATHERBONDFLEX 9L SG B...
2,770 2,280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 228 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149841
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE B กึ่งเ...
3,090 2,490 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076010
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD COLOUR EXTREME BASE...
2,550 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 249 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238020
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE C ก...
2,040 1,760 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 248 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142432
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A 2.5...
1,950 1,580 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 158 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149848
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D กึ่งเ...
2,570 2,090 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 149819
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A เนียน...
2,800 1,950 บาท
ขายแล้ว 284 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149835
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
1,550 1,450 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 145 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149832
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D เนียน...
2,290 1,810 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234981
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE C กึ่งเงา...
1,850 1,290 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050136
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 BASE B กึ...
2,970 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 304 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149833
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
450 390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 39 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 234980
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE B กึ่งเงา...
1,990 1,390 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234982
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE D กึ่งเงา...
1,490 1,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1050212
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE C ก...
2,810 2,460 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 291 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1050126
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE A ก...
3,820 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 50 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050056
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 BASE D กึ...
2,500 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 264 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149840
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2....
1,690 1,190 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238018
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE B ก...
2,160 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 261 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193009
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ADVANCE B...
2,981 2,200 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 220 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022249
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว ด้าน 5 แ...
1,540 1,050 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 105 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175295
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ANTIFADE COLOURS สี...
3,075 2,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 252 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 222550
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL ALL PLUS 4400 สีขาว กึ่งเง...
3,290 2,580 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 258 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173770
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ULTRA CLEAN BASE A ...
2,550 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 239 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1178495
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #139-2 ส...
2,310 1,600 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 149827
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C เนียน...
2,590 2,090 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1220581
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 #SW-8800 ...
3,109 2,225 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 222 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 285943
สีน้ำทาภายนอก CAPTAIN WAXYSHIELD BASE C กึ่งเงา 2....
1,580 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1178234
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SPLIN...
3,270 2,940 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1236110
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT SUPER SERVE BASE A ด้าน...
1,230 800 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178307
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #140-5 สี...
2,310 2,100 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1178428
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #139-5 ส...
2,180 2,020 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178571
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #139-4 สี...
1,970 1,800 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1178425
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #115-3 สี...
2,295 1,580 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1097900
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT VINILEX BASE A SG 2.5GL
1,840 1,520 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 93054
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD สีขาว #G100 1 แกลลอน
1,290 1,150 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 115 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 234983
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #AG1000 กึ่งเงา ...
890 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 75 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1113907
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERMATEX ADVANCE BASE D สีขาว ...
390 350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 35 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 149842
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C กึ่งเ...
450 390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 39 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178484
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #122-4 ส...
2,240 2,050 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178497
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี HELIO...
2,280 1,570 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178499
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #136-5 ส...
2,300 2,120 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1195095
สีน้ำทาภายนอก JOTUN TOUGH SHIELD BASE C สีขาว ด้าน...
1,490 1,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1178464
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี COLOM...
2,260 2,080 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178244
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SUNCH...
3,200 2,930 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1178240
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #115-4 สี...
2,090 1,893 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1154224
สีน้ำทาภายนอก JBP AAA สีขาว ด้าน 2.5 แกลลอน
1,050 699 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1178496
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #101-6 ส...
3,080 2,540 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178493
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #104-5 ส...
2,100 1,920 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178494
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #143-1 ส...
2,295 1,580 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1178467
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #032-3 สี...
2,080 1,890 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1195114
สีน้ำทาภายนอก JOTUN TOUGH SHIELD BASE A สีขาว ด้าน...
1,590 1,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1195094
สีน้ำทาภายนอก JOTUN TOUGH SHIELD MAX BASE B สีขาว ...
990 845 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 84 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178555
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #103-2 ส...
2,310 1,590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1178522
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #069-6 ส...
2,570 2,360 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1178525
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #069-4 ส...
2,160 1,970 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178526
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี GRACE...
2,285 1,570 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1139397
สีน้ำทาภายนอก DYNOPROMAX BASE B กึ่งเงา 2.5 แกลลอน
1,757 1,465 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 146 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1178293
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี LEMON...
4,720 3,010 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1139395
สีน้ำทาภายนอก DYNOPROMAX BASE A ด้าน 2.5 แกลลอน
1,560 1,300 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 130 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1032469
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD AF FLEX BASE A เนีย...
1,390 1,250 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 125 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1222613
สีน้ำทาภายนอก DELTA SHIELD 4D BASE D เนียน 2.5 แกล...
1,380 1,150 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 115 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 270228
สีน้ำทาภายนอก RTB DECO SHIELD PLUS+ BASE D กึ่งเงา...
960 520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 52 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178301
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SPRIN...
3,810 3,410 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1178302
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SHINE...
3,110 2,810 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178309
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี WARM ...
2,280 1,570 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178239
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 10 #133-4 สี...
2,390 2,220 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178512
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #135-3 ส...
1,940 1,770 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 285940
สีน้ำทาภายนอก CAPTAIN WAXYSHIELD BASE D กึ่งเงา 1 ...
450 429 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 42 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172347
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE 8443 สี GREY...
2,636 2,580 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1024434
สีน้ำทาภายนอก CAPTAIN PARASHIELD COOLMAX BASE C กึ...
2,660 2,280 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 228 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1195121
สีน้ำทาภายนอก JOTUN TOUGH SHIELD MAX BASE B สีขาว ...
2,000 1,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 169 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1050159
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE D ก...
1,090 960 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 96 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1030413
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX BASE ...
946 865 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 86 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1178232
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี OCEAN...
3,310 2,960 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1175197
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ANTIFADE COLOURS 13...
3,075 2,520 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 252 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 149852
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE D ด้าน 1 ...
690 590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178542
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 #099-2 ส...
2,290 1,580 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178298
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี BRISK...
3,160 2,860 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178291
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี BONNI...
3,210 2,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178080
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี EBONY...
3,585 2,260 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1145631
สีน้ำทาภายนอก DELTA ChillShield BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,809 2,369 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 236 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1027679
สีน้ำทาภายนอก LONGLIFE COOLMAX BASE C ด้าน 2.5 แกล...
1,350 1,340 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 134 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1240161
สีอะคริลิกกันซึม DELTA ROOFSEAL UV BLOCK CLEAR BAS...
2,790 2,465 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 493 บาท
SKU: 270236
สีน้ำทาภายนอก RTB DECO SHIELD PLUS+ BASE D ด้าน 1 ...
800 420 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178266
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี BRAVE...
3,110 2,820 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178262
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SANDY...
3,540 3,110 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1119786
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD FLEX BASE B กึ่งเงา...
1,580 1,430 บาท
SKU: 1178135
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี PETAL...
3,660 3,340 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178138
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี YELLO...
4,250 3,610 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178139
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี DOMIN...
3,685 2,320 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1178090
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี INNIS...
3,030 2,740 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1178079
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี DREAM...
3,390 3,050 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ

สีน้ำทาภายนอก ต้องเลือกซื้อให้ติดทนนาน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกซื้อ สีน้ำทาภายนอก (Exterior Paint) นั่นก็คือเรื่องของความทนทาน สามารถปกปิดรอยแตกร้าวต่างๆ ได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะสีทาภายนอกก็เปรียบเสมือนด่านหน้าของบ้านที่จะต้องเผชิญทั้งแสงแดด ลม ฝน รวมถึงมลภาวะต่างๆ อีกมากมาย และมีราคาที่สูงกว่าสีน้ำทาภายใน เนื่องจากมันจำเป็นจะต้องมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มในเรื่องความคงทนของสี เพื่อให้สีติดได้ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีในเรื่องของการป้องกันความชื้นและเชื้อรา รวมไปถึงการเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกัน หรือการสะท้อนความร้อนและแสงแดด และสามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ได้ง่ายโดยที่ไม่ทำให้เนื้อสีให้เสียหาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณเจ้าของบ้านควรนำไปพิจารณารองลงมาจากเรื่องของความทนทาน เพราะถ้าหากคุณไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสีทาภายนอกมาใช้งาน ก็อาจจะทำให้อาคารบ้านเรือนของคุณพบเจอกับปัญหาสีลอกล่อน สีโป่งพอง หรือสีซีดจางได้ นอกจากจะเป็นการเสียเวลาซ่อมแซมแล้ว ยังทำให้คุณเสียเงินไปเป็นจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ข้อแนะนำในการใช้สีทาภายนอกให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ก่อนที่จะทำการเลือกซื้อสีน้ำทาภายนอกมาใช้งานนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าสภาพบ้าน หรืออาคารที่คุณต้องการทาสีนั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกซื้อสีทาภายนอกได้อย่างเหมาะสม ให้สีสวยติดทนนาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สำหรับบ้านที่ต้องการรีโนเวท หรือบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตให้ดีก่อนทาสีให้กับบ้านเก่าอายุ 20-30 ปีขึ้นไป คือ สภาพของพื้นผิวปูน เพราะยิ่งถ้าบ้านตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็น แสงแดดจัด ไอทะเล หรือต้องพบเจอกับลมแรงอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้พื้นผิวปูนเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ คุณจะต้องทำการเตรียมพื้นผิวสำหรับบ้านเก่าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทาสีใหม่ โดยการทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมันต่างๆ จากนั้นค่อยเริ่มขั้นตอนการฉาบสกิมโค้ท (Skim Coat) เพื่อปรับผนังให้มีความเรียบเนียนด้วยเสียก่อน ซึ่งจะต้องทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อนที่จะทำการฉาบสกิมโค้ท 1 รอบ แล้วค่อยเริ่มการทาสีทาภายนอกเป็นลำดับต่อไป ไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะพบเจอปัญหาสีหลุดล่อน หรือสีโป่งพองได้

สีน้ำทาภายนอก HomePro

หากคุณกำลังมองหาสีน้ำทาภายนอก สำหรับนำมาทาอาคารบ้านเรือนของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสภาพอากาศ และมลภาวะต่างๆ ภายนอกบ้าน รวมถึงมองหาสีทาอาคารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สีน้ำทาฝ้า สีโป๊ว หรือสีรองพื้น ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284