1284ถึง

สีน้ำทาภายนอก

SKU: 237143
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,010 1,389 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 158 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016616
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA BASE A กึ...
2,981 2,288 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 304 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 149836
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
2,950 2,040 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149819
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A เนียน...
2,640 1,840 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 232867
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
2,000 1,310 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057856
สีน้ำทาภายนอก BEGER NANO1 SHIELD BASE A กึ่งเงา 9 ...
1,690 1,240 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050126
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE A ก...
3,465 1,990 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234976
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A กึ่งเงา...
870 720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 238016
สีน้ำทาภายนอก BEGER CoolDiamondd 10 BASE A กึ่งเงา...
2,250 1,410 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238018
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE B ก...
1,840 1,510 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170102
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT WEATHERBONDFLEX 9L SG B...
2,450 2,025 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149840
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE A ด้าน 2....
1,670 1,150 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149833
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
390 360 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 234982
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE D กึ่งเงา...
1,470 980 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 149835
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A กึ่งเ...
1,430 1,320 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 66 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234981
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE C กึ่งเงา...
1,840 1,210 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050212
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE C ก...
2,450 2,140 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1076010
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD COLOUR EXTREME BASE...
2,550 2,290 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
SKU: 234980
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE BASE B กึ่งเงา...
1,950 1,270 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149848
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D กึ่งเ...
2,420 1,670 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 149841
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE B กึ่งเ...
2,830 1,970 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149844
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE C กึ่งเ...
2,700 1,860 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050056
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE D ก...
2,180 1,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238020
สีน้ำทาภายนอก BEGER Cool DiamondShield 10 BASE C ก...
1,720 1,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234972
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTATOUGH HISHIELD BASE A กึ่ง...
1,689 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1142432
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE A 2.5...
1,800 1,470 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149832
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE D เนียน...
2,120 1,500 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1050136
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE B ก...
2,600 2,260 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022249
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT JUNIOR99 สีขาว ด้าน 5 แ...
1,150 890 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1047600
สีน้ำทาภายนอก JBP SMART COAT BASE A กึ่งเงา 2.5 แก...
1,725 1,149 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 57 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157949
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTAPLAST ด้าน 2.5 แกลลอน
1,720 1,690 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 14952
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #A1000 ด้าน 5 แก...
3,690 2,860 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 143 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234983
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีขาว #AG1000 กึ่งเงา ...
860 720 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 36 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1145631
สีน้ำทาภายนอก DELTA ChillShield BASE A กึ่งเงา 2.5...
2,809 2,399 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173156
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO สี OLD ENGLISH CAS...
2,245 1,850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1050231
สีน้ำทาภายนอก BEGERCOOL DIAMONDSHIELD 15 BASE A ด้...
2,960 1,780 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178378
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี SILKE...
1,710 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1175191
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC สี BLUE...
1,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 270230
สีน้ำทาภายนอก RTB DECO SHIELD PLUS+ BASE B กึ่งเงา...
1,799 1,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1057913
สีน้ำทาภายนอก BEGER NANO1 SHIELD BASE C กึ่งเงา 9 ...
1,370 1,180 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1016618
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA BASE A เน...
843 820 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 41 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157950
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTAPLAST ด้าน 1 แกลลอน
349 289 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024756
สีน้ำทาภายนอก Parashield Coolmax BASE A กึ่งเงา 1/...
340 285 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 149816
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE A เนียน...
360 340 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 17 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 149892
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO BASE B ด้าน 2.5 แก...
1,710 1,389 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1119175
สีน้ำทาภายนอก PARASHIELD CoolMax BASE A เนียน 2.5 ...
2,150 2,070 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 103 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099834
สีน้ำทาภายนอก DELTA DELTASHIELD PLUS BASE A กึ่งเง...
1,119 839 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 41 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 149821
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE BASE B เนียน...
1,240 1,140 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 57 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1030338
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX BASE ...
1,051 925 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 46 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 266027
สีน้ำทาภายนอก CAPTAIN REPAINT BASE D เงา 2.5 แกลลอ...
1,401 1,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1178168
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี CHAPE...
2,750 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1016636
สีน้ำทาภายนอก DULUX INSPIRE BASE C กึ่งเงา 9 ลิตร
1,484 1,462 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 73 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1172476
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD สี YELLOW ...
2,230 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 260425
สีน้ำทาภายนอก DELTA MATT BASE A M 2.5GL
1,489 1,119 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1192998
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ADVANCE B...
2,542 2,371 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1113846
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERMATEX BASE A ด้าน 2.5GL
1,030 950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 47 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1047657
สีน้ำทาภายนอก JBP FUTURESHIELD BASE B กึ่งเงา 1 แก...
1,335 965 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 48 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1178425
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี WHISP...
1,720 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 270240
สีน้ำทาภายนอก RTB DECO SHIELD PLUS+ BASE D ด้าน 2....
1,269 880 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1175269
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ANTIFADE COLOURS สี...
2,099 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1112136
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERMATEX BASE A กึ่งเงา 2.5GL
1,370 1,220 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 61 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173770
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ULTRA CLEAN BASE A ...
2,250 2,090 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1099816
สีน้ำทาภายนอก DELTA NATIONAL SHIELD C กึ่งเงา 1 แก...
509 470 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1178476
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี CARBO...
1,720 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 260412
สีน้ำทาภายนอก DELTA MATT BASE B M 1GL
629 479 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1178342
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SWEET...
3,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1172633
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD สี NEVERLA...
1,636 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1175305
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD COLOUR EXTREME สี V...
2,252 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1027687
สีน้ำทาภายนอก LONGLIFE COOLMAX BASE C ด้าน 1/4 แกล...
179 149 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1173242
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE สี TURIYA #8...
2,405 1,859 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1178120
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี THORW...
2,940 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1175128
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC สี MIST...
1,289 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178463
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี PEACH...
2,770 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1177481
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT WEATHERBOND สี INFANT S...
2,439 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1178439
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี GARDE...
2,200 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1178571
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี SILVE...
1,970 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1030298
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX BASE ...
2,370 2,359 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173105
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE สี GREY MATT...
2,467 2,049 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1024645
สีน้ำทาภายนอก Parashield Coolmax BASE B กึ่งเงา 2....
2,420 2,189 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1192962
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ADVANCE B...
924 912 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 237493
สีน้ำทาภายนอก TOA SHIELD-1 NANO BASE C เนียน 2.5 แ...
1,835 1,479 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 73 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1178244
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 สี SUNCH...
3,200 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1172382
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE สี HEIRLOOM ...
2,271 1,790 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1172200
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE สี UNDER COVER...
1,449 1,149 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1097900
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT VINILEX BASE A SG 2.5GL
1,460 1,200 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142451
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT HYBRIDSHIELD BASE C 2....
1,640 1,340 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178309
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี WARM ...
1,710 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1175274
สีน้ำทาภายนอก JOTUN JOTASHIELD ANTIFADE COLOURS สี...
2,093 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1022660
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS สีเหลือง #A2004 กึ่งเง...
4,130 3,140 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 157 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1193010
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ADVANCE B...
2,381 2,370 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1178502
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 10 สี ANTIQ...
2,010 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1172309
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE สี GREY PLUM...
2,308 1,799 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1050080
สีน้ำทาภายนอก BEGER COOL DIAMONDSHIELD 15 BASE C ด...
910 790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 149867
สีน้ำทาภายนอก TOA 7IN1 BASE C กึ่งเงา 10 ลิตร
2,559 2,179 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 108 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1193031
สีน้ำทาภายนอก DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ADVANCE B...
765 742 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1098011
สีน้ำทาภายนอก NIPPON PAINT VINILEX BASE A SG 1GL
650 590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172315
สีน้ำทาภายนอก TOA SUPERSHIELD ADVANCE สี PLATINUM ...
2,453 1,909 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1172260
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE สี BLUE LAKE #...
1,950 1,599 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1172217
สีน้ำทาภายนอก TOA 4 SEASONS ADVANCE สี REGINA BEAC...
1,500 1,139 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1195122
สีน้ำทาภายนอก JOTUN TOUGH SHIELD MAX BASE C สีขาว ...
690 590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ

สีน้ำทาภายนอก ต้องเลือกซื้อให้ติดทนนาน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกซื้อ สีน้ำทาภายนอก (Exterior Paint) นั่นก็คือเรื่องของความทนทาน สามารถปกปิดรอยแตกร้าวต่างๆ ได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะสีทาภายนอกก็เปรียบเสมือนด่านหน้าของบ้านที่จะต้องเผชิญทั้งแสงแดด ลม ฝน รวมถึงมลภาวะต่างๆ อีกมากมาย และมีราคาที่สูงกว่าสีน้ำทาภายใน เนื่องจากมันจำเป็นจะต้องมีส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มในเรื่องความคงทนของสี เพื่อให้สีติดได้ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีในเรื่องของการป้องกันความชื้นและเชื้อรา รวมไปถึงการเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกัน หรือการสะท้อนความร้อนและแสงแดด และสามารถทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ได้ง่ายโดยที่ไม่ทำให้เนื้อสีให้เสียหาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณเจ้าของบ้านควรนำไปพิจารณารองลงมาจากเรื่องของความทนทาน เพราะถ้าหากคุณไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสีทาภายนอกมาใช้งาน ก็อาจจะทำให้อาคารบ้านเรือนของคุณพบเจอกับปัญหาสีลอกล่อน สีโป่งพอง หรือสีซีดจางได้ นอกจากจะเป็นการเสียเวลาซ่อมแซมแล้ว ยังทำให้คุณเสียเงินไปเป็นจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ข้อแนะนำในการใช้สีทาภายนอกให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ก่อนที่จะทำการเลือกซื้อสีน้ำทาภายนอกมาใช้งานนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าสภาพบ้าน หรืออาคารที่คุณต้องการทาสีนั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกซื้อสีทาภายนอกได้อย่างเหมาะสม ให้สีสวยติดทนนาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สำหรับบ้านที่ต้องการรีโนเวท หรือบ้านเก่าที่มีอายุมากกว่า 20 ปี สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตให้ดีก่อนทาสีให้กับบ้านเก่าอายุ 20-30 ปีขึ้นไป คือ สภาพของพื้นผิวปูน เพราะยิ่งถ้าบ้านตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็น แสงแดดจัด ไอทะเล หรือต้องพบเจอกับลมแรงอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้พื้นผิวปูนเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ คุณจะต้องทำการเตรียมพื้นผิวสำหรับบ้านเก่าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทาสีใหม่ โดยการทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมันต่างๆ จากนั้นค่อยเริ่มขั้นตอนการฉาบสกิมโค้ท (Skim Coat) เพื่อปรับผนังให้มีความเรียบเนียนด้วยเสียก่อน ซึ่งจะต้องทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อนที่จะทำการฉาบสกิมโค้ท 1 รอบ แล้วค่อยเริ่มการทาสีทาภายนอกเป็นลำดับต่อไป ไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะพบเจอปัญหาสีหลุดล่อน หรือสีโป่งพองได้

สีน้ำทาภายนอก HomePro

หากคุณกำลังมองหาสีน้ำทาภายนอก สำหรับนำมาทาอาคารบ้านเรือนของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสภาพอากาศ และมลภาวะต่างๆ ภายนอกบ้าน รวมถึงมองหาสีทาอาคารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สีน้ำทาฝ้า สีโป๊ว หรือสีรองพื้น ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284