1284

กุญแจ Deadbolt

SKU: 1163361
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน AZLE D101-SS สีสเตนเลส
369 199 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157047
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489 10 573 สีดำ
1,030 650 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251715
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121U32D สีสเตนเลส
498 460 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 251711
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8111US32D สีสเตนเลส
428 400 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1093239
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน COLT 9301 สีทองแดงรมดำ
330 270 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 282318
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 2201 สีทองแดงรมดำ
500 389 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 282316
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน SOLO 2202 สีสเตนเลส
530 389 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1213489
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน ESTHER EAL-01-221-63 สีสเตนเลส
490 299 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 78132
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน ISON D7008 สีสเตนเลส
510 329 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 282317
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 2201 สีสเตนเลส
490 369 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 22393
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ISON D7000 สีทองเหลืองรมดำ
430 279 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 261440
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน VECO 101 สีสเตนเลส
455 279 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 220721
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX E5900 สีสเตนเลส
589 448 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 155661
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MTL DTSS 8309 สีสเตนเลส
2,730 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1163307
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน AZLE 407 สีสเตนเลส
399 249 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1093256
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน COLT 9301 สีสเตนเลส
290 252 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 22392
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ISON D7000 สีทองแดงรมดำ
410 279 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 13044
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX 5900 สีสเตนเลส
512 399 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1002077
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 8801 สีทองแดงรมดำ
660 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158511
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.574 สีสเตนเลส
930 590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 234899
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.360 สีทองแดงรมดำ
1,090 690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 155673
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MUL-T-LOCK DTSS 8309 สีสเตนเลส
3,630 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1002082
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 8801 สีสเตนเลส
605 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 261439
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน VECO 101 สีทองแดงรมดำ
455 279 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1213533
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ESTHER EAL-01-211-63 สีสเตนเลส
400 239 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 242433
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 911.22.398 สีทองเหลืองร...
560 350 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1157152
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489 10 577 สีดำ
1,040 660 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158492
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489 10 570 สีสเตนเลส
930 550 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276965
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้านHAFELE 489.10.504 สีสเตนเลส
620 390 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 221596
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.506 สีทองเหลืองร...
670 420 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 276964
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 911.64.228 สีทองเหลือง
670 420 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 187011
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 911.22.396 สีทองเหลืองเ...
560 350 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234900
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.361 สีทองเหลืองร...
1,090 690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 220735
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX E5900 สีทองแดงรมดำ
649 569 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 183258
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.503 สีทองแดงรมดำ
560 350 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 224896
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.358 สีสเตนเลส
1,030 650 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009546
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.365 สีทองเหลืองร...
1,330 839 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 13047
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน SOLEX 5910 สีสเตนเลส
639 455 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 74695
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX 5900 สีทองเหลืองรมดำ
589 455 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 22395
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ISON D7000SS สีสเตนเลส
380 239 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 13042
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX 5900 สีทองแดงรมดำ
590 455 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 183255
กุญแจลิ้นตาย HAFELE 489.10.500 สีสเตนเลส
480 299 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181032
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน GATEMAN GM101 สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 251716
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121US3 สีทองเหลืองเงา
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 251718
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121US11 สีทองแดงรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157066
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.553 สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157161
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.557 สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 276966
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.507 สีทองแดงรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

 

กุญแจ Deadbolt

เรื่องของประตูและหน้าต่าง...หลายคนว่าแค่ติดตั้งไว้สำหรับผ่านเข้าออกและเหมาะกับฮวงจุ้ยหรือไม่ก็เพียงพอแล้ว แท้จริงแล้วไม่ควรมองข้ามเรื่องความปลอดภัยสำหรับบ้านและการใช้งานของสมาชิกในบ้าน เพราะ "อุปกรณ์ประตู" ในหลายประเภทนั้นจะช่วยเสริมเรื่องความปลอดภัยได้อย่างมากมาย ยอมเสียเงินอีกสักเล็กน้อยและเสียเวลาติดตั้งเพิ่มอีกสักหน่อย แล้วคุณจะไม่เสียใจหากได้ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ประตู ประตูที่เราใช้กันทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะของการใช้งาน ทิศทางการเปิดของบาน วัสดุที่ใช้ทำบานประตู ขนาดและน้ำหนักของบานประตู ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ประตูหรือฮาร์ดแวร์นั่นเอง สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำฮาร์ดแวร์ที่เป็นอุปกรณ์หลัก รวมไปถึง Accessories หรืออุปกรณ์เสริมของประตูกันครับว่ามีมีอะไรบ้างและมีวิธีการเลือกใช้งานคร่าวๆ สำหรับระบบ Deadlock (ล็อกตาย) มีชื่อภาษาช่างว่า Deadbolt (เดือยตาย – คำนี้เป็นศัพท์ที่เป็นทางการกว่า) หรือ Double Lock (ล็อกสองชั้น) เป็นระบบการล็อกที่ต้องใช้กุญแจไขหรือบิดล็อกเท่านั้น เมื่อล็อกแล้วเดือยจะค้างไว้เลย ไม่สปริงตัว จึงเปิดปิดไม่สะดวกเท่าลูกบิด และเดือยที่ใช้จะเป็นแท่งเหล็กฝังลงไปที่วงกบลึกกว่าระบบลูกบิดธรรมดา การล็อกของระบบ Deadlock จึงปลอดภัยกว่า งัดแงะยากกว่า มักใช้กับประตูที่ต้องการความปลอดภัยสูงขึ้น เช่น ประตูเข้าออกบ้าน

กลอนประตู มีกี่แบบ?

หลายคนสับสนเวลาเลือกซื้อกลอนประตู เพราะกลอนประตูมีชื่อเรียกแต่ละชนิดแตกต่างกันไป เวลาไปตามร้านวัสดุก่อสร้างก็อาจงงๆว่าจะบอกกับคนขายอย่างไรดี ให้ได้กลอนประตูตรงตามความต้องการใช้งาน เรามาทำความรู้จักกัน!

กลอนประตู แบบไหนดี?

การเลือกซื้อกลอนประตู หลักๆพิจารณาเรื่องวัสดุกลอนประตู โดยแบ่งเป็น "กลอนประตูสแตนเลส" และ "กลอนประตูเหล็ก" ซึ่งมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันดังนี้

กุญแจ Deadbolt Homepro

สามารถเลือกซื้อ กุญแจ Deadbolt ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284