1284

ถึง

กุญแจ Deadbolt

SKU: 1002077
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 8801 สีทองแดงรมดำ
600 550 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158492
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489 10 570 สีสเตนเลส
800 539 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 224896
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.358 สีสเตนเลส
900 539 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1157152
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489 10 577 สีดำ
800 500 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 13044
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX 5900 สีสเตนเลส
512 399 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276965
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้านHAFELE 489.10.504 สีสเตนเลส
500 299 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 183255
กุญแจลิ้นตาย HAFELE 489.10.500 สีสเตนเลส
400 239 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 282317
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 2201 สีสเตนเลส
450 350 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251711
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8111US32D สีสเตนเลส
395 370 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261439
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน VECO 101 สีทองแดงรมดำ
455 319 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 74695
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX 5900 สีทองเหลืองรมดำ
589 455 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 157181
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน MTL DTAC-8303 สีทองแดงรมดำ
2,730 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 22395
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ISON D7000SS สีสเตนเลส
355 219 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 22393
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ISON D7000 สีทองเหลืองรมดำ
370 279 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1009546
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.365 สีทองเหลืองร...
1,200 809 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 282318
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 2201 สีทองแดงรมดำ
500 395 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1181032
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน GATEMAN GM101 สีสเตนเลส
265 219 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 242433
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 911.22.398 สีทองเหลืองร...
430 279 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 78132
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน ISON D7008 สีสเตนเลส
440 349 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 221596
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.506 สีทองเหลืองร...
700 419 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 234899
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.360 สีทองแดงรมดำ
800 529 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276964
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 911.64.228 สีทองเหลือง
630 419 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 282316
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน SOLO 2202 สีสเตนเลส
530 320 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 251718
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121US11 สีทองแดงรมดำ
475 440 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 251712
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8111US3 สีทองเหลืองขัดเง...
415 385 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 183258
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.503 สีทองแดงรมดำ
500 279 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 155674
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MTL DTSO 8305(S) สีทองเหลืองขั...
4,180 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 249410
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8211 US11 สีทองแดงรมดำ
1,140 899 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 220735
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX E5900 สีทองแดงรมดำ
649 569 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087057
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน FINDLAY D101 สีสเตนเลส
359 259 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 220721
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX E5900 สีสเตนเลส
589 448 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 234900
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489.10.361 สีทองเหลืองร...
900 539 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158511
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.574 สีสเตนเลส
800 539 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1002082
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLO 8801 สีสเตนเลส
550 470 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1163307
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน AZLE 407 สีสเตนเลส
399 249 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261440
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน VECO 101 สีสเตนเลส
455 319 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 251714
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8111US11 สีทองแดงรมดำ
415 385 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1163361
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน AZLE D101-SS สีสเตนเลส
369 199 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 13047
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน SOLEX 5910 สีสเตนเลส
639 455 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 251713
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V811US5 สีทองเหลืองรมดำ
415 385 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 187011
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 911.22.396 สีทองเหลืองเ...
500 339 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251715
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121U32D สีสเตนเลส
454 420 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 160932
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MTL DTAB 8302-S สีทองเหลืองรมด...
3,630 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1003866
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน KRUKER D8000 สีสเตนเลส
279 199 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 249409
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8211 US5 สีทองเหลืองขัดเ...
1,090 899 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 22392
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน ISON D7000 สีทองแดงรมดำ
370 279 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1157047
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน HAFELE 489 10 573 สีดำ
800 499 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1157066
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.553 สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 251717
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121US5 สีทองเหลืองรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 239287
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SURE-LOC 8311 สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1093256
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน COLT 9301 สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 251716
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8121US3 สีทองเหลืองเงา
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1061586
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน KRUKER KKSS 4401 สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 276966
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.507 สีทองแดงรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 155663
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MTL DTSO 8305 สีทองเหลืองขัดเง...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 249452
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8211 US3 สีทองเหลืองขัดเ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 13042
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน SOLEX 5900 สีทองแดงรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 158547
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MTL DTGP 8884 สีทองเหลืองขัดเง...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1061568
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน KRUKER KKAC 4402 สีทองแดงรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 155673
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MUL-T-LOCK DTSS 8309 สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 249411
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน YALE V8221 US32D สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 13045
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน SOLEX 5910 สีทองแดงรมดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 249408
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน YALE V8211 US32D สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 160931
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MUL-T-LOCK DTAB 8302 สีทองเหลื...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157161
กุญแจลิ้นตาย 2 ด้าน HAFELE 489.10.557 สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 155661
กุญแจลิ้นตาย 1 ด้าน MTL DTSS 8309 สีสเตนเลส
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ

กลอนประตู อุปกรณ์คู่บ้าน ล็อคบ้านปลอดภัยทุกยุคสมัย

บ้านจะแน่นหนาและปลอดภัยได้ด้วย "กลอนประตู" อุปกรณ์ประตูหน้าต่างที่ส่วนใหญ่เรียกว่า "กลอนโบราณ" เพราะเป็นกลอนล็อคประตูบ้านและคอนโดแบบยุคเก่าๆที่ยังติดตั้งใช้งาน สร้างความอุ่นใจให้กับทุกครัวเรือนมาทุกยุคสมัย แตกต่างบ้างในยุคสมัยนี้ที่ถูกพัฒนาเป็น "กลอนประตูดิจิตอล - Digital Door Lock" ซึ่งนิยมติดตั้งตามคอนโดและสำนักงานมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ไม่ว่ากลอนประตูจะถูกพัฒนาในรูปแบบใด แต่...คนส่วนใหญ่ยังนิยมเลือกซื้อกลอนประตูโบราณมาติดตั้งเช่นเดิม เพราะใช้งานง่าย แค่ใช้มือข้างเดียวเลื่อน รูด สับ ฝัง เท่านั้นก็อุ่นใจในความปลอดภัยแล้ว โดยไม่มีระบบซับซ้อนแบบกลอนประตูดิจิตอล - Digital Door Lock และกลอนประตูราคาถูกกว่าดิจิตอลดอร์ล็อคอีกด้วย

กลอนประตู มีกี่แบบ?

หลายคนสับสนเวลาเลือกซื้อกลอนประตู เพราะกลอนประตูมีชื่อเรียกแต่ละชนิดแตกต่างกันไป เวลาไปตามร้านวัสดุก่อสร้างก็อาจงงๆว่าจะบอกกับคนขายอย่างไรดี ให้ได้กลอนประตูตรงตามความต้องการใช้งาน เรามาทำความรู้จักกัน!
  • กลอนประตูชนิดฝัง (กลอนฝัง) กลอนประตูยอดนิยมทุกยุคสมัย นิยมใช้กับประตูไม้และหน้าต่างไม้ โดยตัวล็อคจะฝังเข้าไปในเนื้อไม้และมีความแน่นหนา
  • กลอนประตูชนิดขวาง (กลอนขวาง) เป็นอีกกลอนประตูยอดนิยม โดยใช้งานเลื่อนสลักไปยังตัวรับ เพื่อขวางการเปิดประตู
  • กลอนประตูชนิดโซ่ (กลอนโซ่) โดยโซ่จะติดไว้กับตัวล๊อค สำหรับเปิดประตูได้เล็กน้อย เพื่อใช้สำรวจด้านนอกได้โดยมีโซ่คล้องป้องกันความปลอดภัยอีกชั้น
  • กลอนประตูชนิดรูด (กลอนรูด) ลักษณะการใช้งานคล้ายกลอนโซ่ ต่างตรงรูปลักษณ์วัสดุ ตัวสลักและตัวรับมีลักษณะเป็นก้านยาว ส่วนตัวล็อคลักษณะเป็นหัวหมุดกลม
  • กลอนประตูชนิดสับ (กลอนสับ) ใช้งานง่ายโดยจับตัวล็อคดันขึ้นดันลงเพื่อสับลงตัวรับ นิยมติดตั้งกลอนสับตามห้องน้ำ ห้องลองเสื้อผ้า ตามห้างสรรพสินค้า

กลอนประตู แบบไหนดี?

การเลือกซื้อกลอนประตู หลักๆพิจารณาเรื่องวัสดุกลอนประตู โดยแบ่งเป็น "กลอนประตูสแตนเลส" และ "กลอนประตูเหล็ก" ซึ่งมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันดังนี้
  • ข้อดีกลอนประตูสแตนเลส สวยงาม ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อกรด-ด่าง ทนได้ทุกสภาวะอากาศ เหมาะติดตั้งกลอนประตูบ้านและประตูห้องน้ำ แต่...ราคากลอนประตูสแตนเลสสูงกว่ากลอนประตูเหล็ก
  • ข้อดีกลอนประตูเหล็ก แข็งแรงทนทานและราคาถูกกว่ากลอนประตูสแตนเลส แต่..ทนความชื้นต่ำ เป็นสนิมง่าย ไม่ทนทุกสภาพอากาศ และด้วยความเป็นสนิมง่าย จึงอาจทำให้ต้องเปลี่ยนกลอนประตูบ่อยครั้ง

เลือกซื้อกลอนประตู ที่ไหนดี?

ที่โฮมโปรออนไลน์ คุณสามารถคลิ๊กเลือกซื้อกลอนประตูราคาถูก หลากหลายยี่ห้อและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น กลอนฝัง, กลอนขวาง, กลอนโซ่, กลอนรูด, กลอนสับ พร้อมทั้งยังเลือกซื้ออุปกรณ์ประตูหน้าต่างอื่นอีกมากมาย อาทิ บานพับประตู, กุญแจคล้อง, โช๊คปิดประตู, คิ้วกันแมลง, กันชนประตู, สายยูคล้องประตู, กล่องกุญแจ นอกจากนี้ยังเลือกซื้อ Digital Door Lock - กลอนประตูดิจิตอล ได้หลากหลายยี่ห้อคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขายสุดประทับใจได้ที่ www.homepro.co.th