ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Tue

ถึง

มือจับ Mortise

SKU: 1085523
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE COLT AWS(K7.1)171...
1,312 1,100 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 110 บาท
SKU: 1157081
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.134...
2,700 1,290 บาท
SKU: 1155996
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE EYML-YK-SN00...
1,400 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 50 บาท
SKU: 285973
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 499.10.108 สี...
2,400 999 บาท
SKU: 277605
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585105 สีส...
1,650 999 บาท
SKU: 1085459
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE COLT AWS (K7.1)1712 ส...
1,286 1,050 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 105 บาท
SKU: 1076334
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML YK DH92S...
1,500 1,290 บาท
SKU: 1085504
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE COLT C1K01 TS02 8...
1,619 1,410 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 70 บาท
SKU: 1115415
ไส้กุญแจ MORTISE ทั่วไป 1 ด้าน HAFELE 489.56.620 ส...
990 650 บาท
SKU: 1091288
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE VECO LH1033 SS BK สีส...
1,300 990 บาท
SKU: 264869
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN006...
2,100 1,585 บาท
SKU: 1079577
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.106...
2,500 1,350 บาท
SKU: 1156930
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 499.10.135 สีด...
2,500 1,200 บาท
SKU: 217073
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 902.92.078...
2,500 1,199 บาท
SKU: 1093322
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE COLT C3K01 S02 049 สี...
1,529 1,080 บาท
SKU: 1155997
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE EYML-YK-SN00...
1,400 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 50 บาท
SKU: 276355
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-SN019...
2,200 1,850 บาท
SKU: 281462
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISON 2108 สีสเตนเ...
1,680 899 บาท
SKU: 163978
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO 3639 สีทองเห...
3,180 2,100 บาท
SKU: 248468
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 1033 สีสเตนเ...
1,300 990 บาท
SKU: 1004595
ชุดมือจับก้านโยกหลอก (DUMMY MORTISE) SOLO D SLD 1...
1,000 795 บาท
SKU: 161784
ตลับกุญแจ MORTISE MUL-T-LOCK 4M สีทอง/สเตนเลส
3,980 บาท
SKU: 1037312
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK DTH-0847 สีเงิน
6,980 บาท
SKU: 1021349
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.65.010 สีสเตนเลส
1,930 1,200 บาท
SKU: 271285
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 846 สีสเตนเลส
6,980 บาท
SKU: 1115533
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.65.012 สีทองแดงรมดำ
1,930 1,200 บาท
SKU: 1115414
ไส้กุญแจ MORTISE ทั่วไป 1 ด้าน HAFELE 489.56.100 ส...
850 450 บาท
SKU: 1083381
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO SLH403 สีสเต...
2,290 1,690 บาท
SKU: 180987
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2358 สีทองเงา
11,400 บาท
SKU: 264737
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-TT001...
2,259 2,159 บาท
SKU: 248467
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 1032 สีสเตนเ...
1,300 990 บาท
SKU: 284553
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO EX810 สีสเตน...
1,290 1,050 บาท
SKU: 217078
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 903.99.005...
3,500 1,790 บาท
SKU: 286785
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.94.120...
5,199 บาท
SKU: 1004169
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO SLD 100 SN ส...
1,800 1,295 บาท
SKU: 1115396
ไส้กุญแจ MORTISE ทั่วไป 2 ด้าน HAFELE 489.56.108 ส...
749 429 บาท
SKU: 1004580
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO ES 811 SS/SP...
1,190 1,150 บาท
SKU: 1080004
ชุดไส้กุญแจ MORTISE ทั่วไป 2ด้าน HAFELE 499.65.210...
1,930 1,200 บาท
SKU: 276835
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2387 สีทองแดง...
9,800 บาท
SKU: 157362
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2701 สีทองเงา
10,900 บาท
SKU: 1009693
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH-2003DYB ส...
8,800 บาท
SKU: 1010324
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK 2359 สีทอง
11,400 บาท
SKU: 164524
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 109 สีสเตนเลส
3,900 บาท
SKU: 1124765
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.56.230 สีสเตนเลส
1,315 750 บาท
SKU: 1037140
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK DTH-2887(OB)
9,400 บาท
SKU: 244711
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585107 สีส...
2,239 1,234 บาท
SKU: 1079664
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.104...
2,500 บาท
SKU: 264870
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN019...
2,100 1,589 บาท
SKU: 1012960
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 903.99.005...
3,400 1,790 บาท
SKU: 1079654
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.123...
3,500 1,790 บาท
SKU: 275655
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 427 สีสเตนเล...
1,890 1,690 บาท
SKU: 276090
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 6006 สีทองเหล...
18,800 บาท
SKU: 217069
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 902.92.076...
2,590 1,199 บาท
SKU: 266710
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISON 2113 สีสเตนเ...
1,680 899 บาท
SKU: 1009684
ชุดมือจับก้านโยกหลอก (DUMMY MORTISE) MUL-T-LOCK D...
4,600 บาท
SKU: 1093257
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE COLT C1K01 S02 04...
1,505 1,095 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 54 บาท
SKU: 1053579
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4558CHM01 ส...
1,550 บาท
SKU: 276844
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 338 สีทองแดงร...
6,300 บาท
SKU: 264734
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN001...
2,100 1,589 บาท
SKU: 264738
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-TT003...
2,259 2,159 บาท
SKU: 280632
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585H5 สีสเ...
1,510 1,130 บาท
SKU: 229670
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2338 สีทองเหล...
8,800 บาท
SKU: 1009697
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH-0583 สีสเ...
4,980 บาท
SKU: 270958
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 338 สีทองเหลื...
6,300 บาท
SKU: 1076395
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.121...
3,500 1,790 บาท
SKU: 1076362
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.119...
3,500 1,790 บาท
SKU: 255743
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 6858 สีทองเงา
23,500 บาท
SKU: 218524
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.63.933...
3,440 2,250 บาท
SKU: 212907
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2802 สีสเตนเล...
10,900 บาท
SKU: 1018590
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 902.92.22027 ส...
3,400 1,790 บาท
SKU: 286794
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.94.082...
5,900 บาท
SKU: 248542
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 1031 สีสเตนเ...
1,300 990 บาท
SKU: 271287
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2388 สีทองแดง...
9,400 บาท
SKU: 164522
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 104 สีสเตนเลส
3,900 บาท
SKU: 1149008
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO MSN 212 สีสเ...
1,750 1,150 บาท
SKU: 249158
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 101 สีสเตนเลส
3,900 บาท
SKU: 1004329
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO ES 979 สีทอง...
1,500 1,200 บาท
SKU: 1115438
ไส้กุญแจ MORTISE ห้องน้ำ 2 ด้าน HAFELE 489.56.104 ...
750 400 บาท
SKU: 276833
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2386 สีทองเงา
8,800 บาท
SKU: 1083371
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO SLH510 SS/SP...
2,290 1,690 บาท
SKU: 1083382
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO SLH124 สีสเต...
2,290 1,690 บาท
SKU: 1029595
มือจับ MORTISE SOLEX 4550CH6 TE60SS
990 859 บาท
SKU: 1076248
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.120...
3,500 1,790 บาท
SKU: 235377
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 6001 สีสเตนเล...
19,800 บาท
SKU: 222584
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 816 สีสเตนเลส
6,980 บาท
SKU: 200212
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISEO 2102 สีสเตนเ...
1,680 899 บาท
SKU: 276356
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-SN001...
2,200 1,859 บาท
SKU: 163979
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO 3639 สีทองแด...
3,180 2,100 บาท
SKU: 1085480
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE COLT C3K01 TS02 811 ส...
1,564 1,360 บาท
SKU: 291687
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL BIG SET9388DY...
21,800 บาท
SKU: 244182
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585107 สีส...
1,650 949 บาท
SKU: 1037218
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH - 6887 OB...
18,800 บาท
SKU: 278288
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2001 สีทองเงา
11,400 บาท
SKU: 217072
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 902.92.074...
2,500 1,199 บาท
SKU: 1133468
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 499.63.931 สีท...
3,330 2,250 บาท
SKU: 264735
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN009...
2,100 1,589 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
SKU: 1004594
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO EM 994 สีทอง...
2,250 1,800 บาท
SKU: 276973
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.62.409...
4,440 บาท
SKU: 249419
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE 309 สีสเตนเล...
1,090 979 บาท
SKU: 164532
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTLH-046 สีสเ...
6,600 บาท

มือจับประตู (Door Handles)

มือจับประตู เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งคู่กับประตูบ้านที่เรามักพบเห็นกันทั่วไป และเป็นอุปกรณ์ประตูที่จำเป็นต้องมีใช้งานทุกที่ มีลักษณะที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบิดประตู, มือจับ Mortise, มือจับเขาควาย, มือจับบานเลื่อน หรือ กลอนประตูดิจิตอล โดยการเลือกมือจับประตูสำหรับใช้งานจะต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาและยี่ห้อมือจับประตู ซึ่งตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกอยู่หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ HAFELE, YALE, ISON, ISEO, SOLEX, SOLO, COLT เป็นต้น
นอกจากเรื่องของราคาและยี่ห้อของมือจับประตูแล้ว ต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความแข็งแรงทนทาน และความปลอดภัยในการใช้งานประกอบด้วย เนื่องจากมือจับประตูเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมือจับประตูจึงต้องเลือกให้ตอบโจทย์การใช้งาน สร้างความสะดวกสบายในการเปิดปิดประตูบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมือจับประตูโดยทั่วไปสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 4 ประเภท มือจับประตูชนิดไม่มีตัวล็อค ,มือจับประตูชนิดมีกลอน ,มือจับประตูชนิดมีก้านล็อค และมือจับประตูดิจิตอลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

ประเภทมือจับประตูมีอะไรบ้าง?

 • มือจับประตูชนิดไม่มีตัวล็อค

  จะนิยมใช้กับประตูหรือตู้ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานไม่เน้นความปลอดภัย เป็นประตูที่มีการเปิดปิดอยู่ตลอดเวลา เช่น ประตูบานเลื่อนสำหรับกั้นพื้นที่ ประตูอาคารสาธารณะ ประตูทางเชื่อมระหว่างห้อง เป็นต้น
 • มือจับประตูชนิดมีกลอน

  เป็นตะขอล็อคด้านใดด้านหนึ่งของประตู ที่สามารถล็อคหรือไม่ล็อคก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้งาน สามารถให้ความเป็นส่วนตัวแก่ให้กับพื้นที่ภายในห้องได้เป็นอย่างดี เป็นมือจับประตูที่นิยมใช้ในห้องน้ำสาธารณะ ห้องนอนเด็ก หรือห้องอื่นๆ ที่ต้องการปิดล็อคจากด้านใดด้านหนึ่ง
 • มือจับประตูชนิดมีก้านล็อค

  มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับลูกบิดประตูอื่นๆ เป็นมือจับประตูที่มาพร้อมกับฟังก์ชันล็อคในตัว เน้นความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาใช้งานกับประตูในอพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียม หรือใช้กับห้องทำงานและห้องประชุม
 • มือจับประตูดิจิตอล หรือกลอนประตูดิจิตอล (Digital Door Lock)

  เป็นมือจับที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย เช่น ระบบแป้นคีย์ดิจิตอล ระบบสแกนบัตร ระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น กลอนประตูดิจิตอลมักจะนิยมใช้ตามบ้านเรือน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือห้องที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เช่น ห้องภายในธนาคาร ห้องภายในพิพิธภัณฑ์ หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยคุณสามารถเลือกซื้อกลอนประตูดิจิตอลได้ที่ > กลอนประตูดิจิตอล Homepro

ประเภทวัสดุมือจับประตู

นอกจากเรื่องของประเภทของมือจับประตูแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคือเรื่องของวัสดุในการผลิตมือจับประตู โดยทั่วไปแล้วมือจับประตูจะผลิตจากวัสดุสแตนเลสหรืออลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้มือจับประตูมีการผลิตจากหลากหลายวัสดุเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับการนำมาใช้งานกับบ้านทุกรูปแบบทุกสไตล์
โดยวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานกันอยู่หลากหลายประเภท เช่น วัสดุทองเหลือง วัสดุสแตนเลส วัสดุไม้ วัสดุเหล็ก วัสดุอะคริลิค วัสดุไนลอน วัสดุอลูมิเนียม วัสดุพลาสติก เป็นต้น ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและความแข็งแรงทนทานที่แตกต่างกัน เช่น มือจับประตูอลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานและกันสนิม เป็นต้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกมือจับประตูสำหรับใช้งานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบ้าน จะต้องศึกษารายละเอียดของตัวสินค้าอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน

มือจับประตู Homepro

หากคุณกำลังมองหามือจับประตูราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ HomePro Call Center 1284