1284
ถึง

มือจับ Mortise

SKU: 217069
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.100 ...
1,900 1,190 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085523
มือจับ MORTISE COLT AWS (K7.2)1712 สีสเตนเลส
1,399 1,060 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 53 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029595
มือจับ MORTISE SOLEX 4550CH6 TE60SS
1,130 893 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 266710
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISON 2113 สีสเตนเ...
1,680 890 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 160783
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTHS-025 สีสเ...
6,600 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1076362
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.119...
3,200 1,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 239954
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 153 สีสเตนเลส
4,200 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1182344
มือจับ MORTISE HAFELE 901.79.648 สีดำ
6,250 5,310 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1085504
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE COLT C1K01 TS02 8...
1,595 1,430 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 71 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1155997
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE EYML-YK-SN00...
1,540 980 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 263778
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK 6388 สีทองเหลืองรมดำ
18,800 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 276973
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.62.409...
5,600 3,550 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1029570
มือจับ MORTISE SOLEX 4550 QHM02 TE60SS สีเงิน
1,130 893 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 281460
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISON 2104 สีสเตนเ...
1,680 890 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 276837
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 802 สีทองเงา
8,800 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 271285
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 846 สีสเตนเลส
6,980 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 200212
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISEO 2102 สีสเตนเ...
1,680 890 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 275097
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.94.021...
8,700 5,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 278288
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2001 สีทองเงา
11,400 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 271287
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2388 สีทองแดง...
9,400 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 244711
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585107 สีส...
2,239 1,234 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1004169
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO SLD 100 SN ส...
1,800 1,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1115533
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.65.012 สีทองแดงรมดำ
2,200 1,390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1010324
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK 2359 สีทอง
11,400 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1156930
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 499.10.135 สีด...
2,200 1,350 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 286737
ชุดมือจับก้านโยกหลอก (DUMMY MORTISE) HAFELE 499.6...
2,600 1,650 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1118304
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.65.013 สีทองเหลืองรม...
2,200 1,390 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 217078
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.118 ...
3,120 1,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076334
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML YK DH92S...
1,650 1,420 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276090
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 6006 สีทองเหล...
18,800 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1157081
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.134...
2,300 1,450 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
SKU: 180987
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2358 สีทองเงา
11,400 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 264734
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN001...
2,335 1,750 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1037312
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK DTH-0847 สีเงิน
6,980 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1124765
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.56.230 สีสเตนเลส
1,200 760 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 180083
ชุดมือจับก้านโยกหลอก (DUMMY MORTISE) SOLO 3639 สี...
2,255 1,825 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1009693
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH-2003DYB ส...
8,800 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 235377
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 6001 สีสเตนเล...
19,800 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 270958
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 338 สีทองเหลื...
6,300 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 281461
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE ISON 2106 สีสเตนเ...
1,680 890 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 276840
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 137 สีสเตนเลส
6,600 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 275096
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.94.080...
7,100 4,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 218524
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.63.933...
4,600 2,890 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 284546
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO MSS5529 สีสเ...
2,600 1,950 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 222584
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 816 สีสเตนเลส
6,980 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 291687
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL BIG SET9388DY...
21,800 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 271284
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 845 สีสเตนเลส
6,980 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 263798
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 358 สีทองเงา/...
9,300 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1037140
มือจับ MORTISE MUL-T-LOCK DTH-2887(OB)
9,400 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1018590
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 902.92.22027 ส...
3,060 1,950 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1085459
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE COLT AWS (K7.1)1712 ส...
1,385 1,039 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 51 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180276
ชุดมือจับก้านโยกหลอก DUMMY MORTISE HAFELE 499.63.9...
1,900 1,189 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 276355
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-SN019...
2,420 2,035 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 289288
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTNL-6006 สีส...
19,800 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1080004
ชุดไส้กุญแจ MORTISE ทั่วไป 2ด้าน HAFELE 499.65.210...
2,200 1,350 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271286
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2004 สีทองเงา
11,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 248542
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 1031 สีสเตนเ...
1,300 990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1083381
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO SLH403 สีสเต...
2,290 1,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 249151
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 108 สีสเตนเลส
3,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1004580
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO ES 811 SS/SP...
1,190 1,050 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1004601
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO EM 855 SS/SP...
2,150 1,550 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 287049
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585 QH5PCS...
2,070 1,699 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1053579
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4558CHM01 ส...
1,550 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 276835
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2387 สีทองแดง...
9,800 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 276846
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 131 สีสเตนเลส
6,600 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1037218
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH - 6887 OB...
18,800 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 255743
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 6858 สีทองเงา
23,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 285973
มือจับก้านโยกห้องน้ำ MORTISE HAFELE 499.10.108 สี...
1,800 1,090 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
SKU: 164532
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTLH-046 สีสเ...
6,600 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1004329
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO ES 979 สีทอง...
1,500 1,250 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 248543
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 1034 สีสเตนเ...
1,300 990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1149007
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO MSN 210 สีสเ...
1,750 1,250 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1093257
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE COLT C1K01 S02 04...
1,589 1,060 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 53 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 244182
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585107 สีส...
1,755 1,010 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1009697
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH-0583 สีสเ...
4,980 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1079598
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.105...
1,800 1,090 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 277605
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585105 สีส...
1,755 1,070 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076248
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.120...
3,200 1,990 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 284548
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO MST8801 สีสเ...
3,550 2,350 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 263797
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 2859 สีทองเงา...
12,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 276356
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-SN001...
2,420 2,035 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1115414
ไส้กุญแจ MORTISE ทั่วไป 1 ด้าน HAFELE 489.56.100 ส...
800 490 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1021349
ตลับกุญแจ MORTISE HAFELE 499.65.010 สีสเตนเลส
2,200 1,390 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 264870
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN019...
2,335 1,735 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149008
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO MSN 212 สีสเ...
1,750 1,250 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1004594
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLO EM 994 สีทอง...
2,250 1,850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 264738
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-DK-TT003...
2,530 2,350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 244708
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE SOLEX 4585101 สีส...
1,755 1,010 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 286794
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.94.082...
8,400 5,350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1079654
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.123...
3,200 1,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 287649
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 902.92.220...
3,120 1,990 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009695
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL DTH-6003DYB ส...
18,800 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1076348
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.122...
3,200 1,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 217073
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.10.101 ...
1,900 1,190 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115438
ไส้กุญแจ MORTISE ห้องน้ำ 2 ด้าน HAFELE 489.56.104 ...
800 450 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 275655
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE VECO 427 สีสเตนเล...
1,890 1,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 264735
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN009...
2,335 1,750 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 264869
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE YALE YML-YK-SN006...
2,335 1,735 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276976
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE HAFELE 499.62.402...
4,800 3,050 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 271280
มือจับก้านโยกห้องทั่วไป MORTISE MTL 358 สีทองเงา
9,300 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ

มือจับประตู (Door Handles)

มือจับประตู เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งคู่กับประตูบ้านที่เรามักพบเห็นกันทั่วไป และเป็นอุปกรณ์ประตูที่จำเป็นต้องมีใช้งานทุกที่ มีลักษณะที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบิดประตู, มือจับ Mortise, มือจับเขาควาย, มือจับบานเลื่อน หรือ กลอนประตูดิจิตอล โดยการเลือกมือจับประตูสำหรับใช้งานจะต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาและยี่ห้อมือจับประตู ซึ่งตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกอยู่หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ HAFELE, YALE, ISON, ISEO, SOLEX, SOLO, COLT เป็นต้น
นอกจากเรื่องของราคาและยี่ห้อของมือจับประตูแล้ว ต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความแข็งแรงทนทาน และความปลอดภัยในการใช้งานประกอบด้วย เนื่องจากมือจับประตูเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นมือจับประตูจึงต้องเลือกให้ตอบโจทย์การใช้งาน สร้างความสะดวกสบายในการเปิดปิดประตูบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมือจับประตูโดยทั่วไปสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 4 ประเภท มือจับประตูชนิดไม่มีตัวล็อค ,มือจับประตูชนิดมีกลอน ,มือจับประตูชนิดมีก้านล็อค และมือจับประตูดิจิตอลที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

ประเภทมือจับประตูมีอะไรบ้าง?

 • มือจับประตูชนิดไม่มีตัวล็อค

  จะนิยมใช้กับประตูหรือตู้ที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานไม่เน้นความปลอดภัย เป็นประตูที่มีการเปิดปิดอยู่ตลอดเวลา เช่น ประตูบานเลื่อนสำหรับกั้นพื้นที่ ประตูอาคารสาธารณะ ประตูทางเชื่อมระหว่างห้อง เป็นต้น
 • มือจับประตูชนิดมีกลอน

  เป็นตะขอล็อคด้านใดด้านหนึ่งของประตู ที่สามารถล็อคหรือไม่ล็อคก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้งาน สามารถให้ความเป็นส่วนตัวแก่ให้กับพื้นที่ภายในห้องได้เป็นอย่างดี เป็นมือจับประตูที่นิยมใช้ในห้องน้ำสาธารณะ ห้องนอนเด็ก หรือห้องอื่นๆ ที่ต้องการปิดล็อคจากด้านใดด้านหนึ่ง
 • มือจับประตูชนิดมีก้านล็อค

  มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับลูกบิดประตูอื่นๆ เป็นมือจับประตูที่มาพร้อมกับฟังก์ชันล็อคในตัว เน้นความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาใช้งานกับประตูในอพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียม หรือใช้กับห้องทำงานและห้องประชุม
 • มือจับประตูดิจิตอล หรือกลอนประตูดิจิตอล (Digital Door Lock)

  เป็นมือจับที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย เช่น ระบบแป้นคีย์ดิจิตอล ระบบสแกนบัตร ระบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น กลอนประตูดิจิตอลมักจะนิยมใช้ตามบ้านเรือน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หรือห้องที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เช่น ห้องภายในธนาคาร ห้องภายในพิพิธภัณฑ์ หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน เป็นต้น โดยคุณสามารถเลือกซื้อกลอนประตูดิจิตอลได้ที่ > กลอนประตูดิจิตอล Homepro

ประเภทวัสดุมือจับประตู

นอกจากเรื่องของประเภทของมือจับประตูแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคือเรื่องของวัสดุในการผลิตมือจับประตู โดยทั่วไปแล้วมือจับประตูจะผลิตจากวัสดุสแตนเลสหรืออลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้มือจับประตูมีการผลิตจากหลากหลายวัสดุเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับการนำมาใช้งานกับบ้านทุกรูปแบบทุกสไตล์
โดยวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานกันอยู่หลากหลายประเภท เช่น วัสดุทองเหลือง วัสดุสแตนเลส วัสดุไม้ วัสดุเหล็ก วัสดุอะคริลิค วัสดุไนลอน วัสดุอลูมิเนียม วัสดุพลาสติก เป็นต้น ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติและความแข็งแรงทนทานที่แตกต่างกัน เช่น มือจับประตูอลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานและกันสนิม เป็นต้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกมือจับประตูสำหรับใช้งานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบ้าน จะต้องศึกษารายละเอียดของตัวสินค้าอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน

มือจับประตู Homepro

หากคุณกำลังมองหามือจับประตูราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ HomePro Call Center 1284