1284

วงกบประตู

SKU: 239236
วงกบประตู UPVC PARAZZO 70x200 ซม. สีขาว
1,150 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 462 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 239237
วงกบประตู UPVC PARAZZO 80x200 ซม. สีขาว
1,150 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 49 บาท
ขายแล้ว 565 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089097
วงกบไม้แดงมาเลย์ N999 80x200 ซม.
1,090 890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 173 รายการ
SKU: 1014768
วงกบประตู UPVC AZLE 80x200 ซม. สีขาว
1,120 880 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 308 รายการ
SKU: 1200646
วงกบประตู UPVC ECO-DOOR UR-100 80x200 ซม. สีขาว
890 790 บาท
ขายแล้ว 244 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017131
วงกบประตู UPVC AZLE 70X200 ซม. สีขาว
1,120 880 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 247 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010104
วงกบประตู PVC AZLE 70X200 ซม. สีขาว
650 550 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 27 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101600
วงกบประตู PVC AZLE 70X200 ซม. สีครีม
650 550 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 27 บาท
ขายแล้ว 151 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271185
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 80X200 ซม. สีขาว
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083200
วงกบประตูไม้สังเคราะห์ WPC ECO-DOOR 80X200 ซม.
1,300 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 54 บาท
ขายแล้ว 260 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200636
วงกบประตู UPVC ECO-DOOR UR-100 70X200 ซม. สีขาว
890 790 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189425
วงกบประตูสังเคราะห์ พร้อมซับ XL KING 70X200 ซม. สี...
1,390 1,340 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 275275
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 90X200 ซม. สีโอ๊ค
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1041902
วงกบประตู UPVC PARAZZO 90X200 ซม. สีขาว
1,290 1,150 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 57 บาท
ขายแล้ว 122 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238882
วงกบประตูไม้เต็งแดง MODERN DOORS COM1 80x200 ซม.
1,690 1,550 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110489
วงกบประตูไม้สังเคราะห์WPC ECO-DOOR 80X200 ซม. สีโอ...
1,490 1,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 69 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1052679
วงกบประตู ติดแห้ง KING 70X200 ซม. สีขาว
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147337
วงกบประตู UPVC PARAZZO 70x200 ซม. สีโอ็ค
1,150 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 49 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275274
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 90x200 ซม. สีขาว
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079355
วงกบประตู UPVC AZLE 80x200 ซม. สีโอ๊คดำ
1,120 880 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 258108
วงกบประตู POLYVINYL FOAM KING 70x180 ซม. สีขาว
1,050 950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 95 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110609
วงกบประตูไม้สังเคราะห์ WPC ECO-DOOR 80X200 ซม. สีข...
1,290 1,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 1110082
วงกบประตูUPVC PARAZZO 80x200 ซม. สีบีช
1,690 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 74 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154244
วงกบประตูไม้แคมปัสจ๊อย N999 80x200 ซม.
1,090 690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 34 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 101603
วงกบประตู PVC AZLE 70X180 ซม. สีครีม
629 540 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 27 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 197152
วงกบประตู PVC AZLE 70X200 ซม. สีโอ๊คดำ
850 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 37 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 196193
วงกบประตู PVC AZLE 80X200 ซม. สีครีม
850 750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 37 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110099
วงกบประตู UPVC PARAZZO 80x200 ซม. สีSMOKY GREY
1,690 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 74 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194269
วงกบประตูไม้สังเคราะห์ ECO-DOOR WVSM-100 70x200 ซม...
1,190 1,090 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200635
วงกบประตูไม้สังเคราะห์ ECO-DOOR WR-100 80x200 ซม. ...
1,190 1,090 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142605
วงกบไม้แดงมาเลย์ N999 90x200 ซม.
1,070 1,050 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 52 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271183
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 70x200 ซม. สีขาว
1,170 1,020 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 98 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 258109
วงกบประตู POLYVINYL FOAM KING 70x200 ซม. สีขาว
1,170 1,020 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 98 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053894
วงกบประตู ติดแห้ง KING 70X200 ซม. สีโอ๊ค
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271186
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 80x200 ซม. สีโอ๊ค
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 260867
วงกบประตู UPVC PARAZZO 80x200 ซม. สีโอ๊ค
1,150 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 49 บาท
ขายแล้ว 195 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052716
วงกบประตู ติดแห้ง KING 80X200 ซม. สีขาว
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099141
บัววงกบECO-DOOR ขอบร่อง 7x220x1.5 ซม. สีขาว
190 160 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 209 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1223549
วงกบประตูไม้เต็งแดงจ๊อยท์ MODERN DOORS 80X200 ซม. ...
1,550 790 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099060
บัววงกบECO-DOOR ขอบเรียบ 6x220x1.5 ซม. สีโอ๊ค
190 180 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099069
บัววงกบECO-DOOR ขอบเรียบ 6x220x1.5 ซม. สีขาว
190 160 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 231 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174397
วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง VK 70x200 ซม.
990 870 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1155244
วงกบประตู AZLE 90x220 ซม. สีโอ็ค
1,550 1,090 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099070
บัววงกบECO-DOOR ขอบร่อง 7x220x1.5 ซม. สีโอ๊ค
190 180 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117636
วงกบประตูไม้เรดวู้ด Com 1 เรดวูดทำสี 80x200 ซม. ทำ...
1,690 1,190 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189466
วงกบประตู พร้อมซับ KING 70X200 ซม. สีโอ๊ค
1,390 1,340 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1140538
วงกบประตู UPVC MODERNWOOD REVO 70x200 ซม. สีขาว
1,300 1,200 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1191662
วงกบประตู PVC AZLE 70X180 ซม. สีครีม
790 690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 34 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1191510
วงกบประตู PVC AZLE 70X200 ซม. สีครีม
890 790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 39 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1065052
วงกบประตู PVC ลายไม้ AZLE 70X200 ซม. สีสักทอง
1,440 999 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 49 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164935
วงกบประตูไม้ดักลาสเฟอร์ D2D FJ-COM1 80X200 ซม.
1,090 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 49 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1128452
วงกบประตูไม้ดักลาสเฟอร์ D2D D2D-FJ 80X200 ซม.
1,510 1,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 59 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174464
วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง VK 80x200 ซม.
990 880 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174458
วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง VK 80x180 ซม.
990 855 บาท
SKU: 1117466
วงกบประตูไม้ดักลาสเฟอร์ D2D FJ-COM1 80X200 ซม. สี ...
1,890 1,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 84 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142565
วงกบไม้แดงมาเลย์ N999 70x200 ซม.
1,020 950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 47 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1053869
วงกบประตู ติดแห้ง KING 80X200 ซม. สีโอ๊ค
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1204962
วงกบประตูไม้สังเคราะห์ AZLE WPC UTRA 1 70x200 ซม. ...
1,290 879 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189505
วงกบประตู พร้อมซับ KING 80X200 ซม. สีโอ๊ค
1,390 1,340 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1064992
วงกบประตู PVC ลายไม้ AZLE 70X200 ซม. สีประดู่แดง
1,440 999 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 49 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1159356
วงกบประตูไม้แคมปัส AZLE 80x200 ซม.
1,090 950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 47 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117530
วงกบประตูไม้เรดวู้ด Com 1 เรดวูด 80x200 ซม.
1,790 1,090 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 271184
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 70X200 ซม. สีโอ๊ค
1,170 1,020 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 98 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1204939
วงกบประตูไม้สังเคราะห์ AZLE WPC UTRA 1 80x200 ซม. ...
1,390 924 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189506
วงกบประตู พร้อมซับ KING 80X200 ซม. สีขาว
1,390 1,290 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 258110
วงกบประตู POLYVINYL FOAM KING 80x200 ซม. สีขาว
1,020 990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 97 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147646
วงกบประตูUPVC ASARA F8020 80x200cm WH
1,200 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 54 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1011723
วงกบประตูเหล็ก PROFESSIONAL DOOR FR1RG 80X200 ซม. ...
1,790 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1044155
วงกบประตู ขอบเรียบ KING 70X180 ซม. สีขาว
1,020 920 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 93 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024443
วงกบประตูไม้ดักลาสเฟอร์ D2D FJ-COM1 80X200 ซม.
1,390 1,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 67 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1011715
วงกบประตูเหล็ก PROFESSIONAL DOOR FR1RC 80X200 ซม. ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1011722
วงกบประตูเหล็ก PROFESSIONAL DOOR FR1LG 80X200 ซม. ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1011721
วงกบประตูเหล็ก PROFESSIONAL DOOR FR1LC 80X200 ซม. ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1011680
วงกบประตูเหล็ก PROFESSIONAL DOOR FR1RW 80X200 ซม. ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1191644
วงกบประตู UPVC AZLE 80X200 ซม. สีโอ๊ค
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1155196
วงกบประตู AZLE 90x220 ซม. สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1039046
วงกบประตูไม้เต็งแดง MODERN DOORS COM1 90X200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 23 รายการ

วงกบประตูหน้าต่าง ติดตั้งวงกบแบบไหน ใช้งานได้คุ้มค่าทนทาน

การสร้างบ้าน...อีกขั้นตอนสำคัญที่จะต้องคำนึงและคำนวนพลาดไม่ได้ นั่นคือ "วงกบประตูหน้าต่าง" อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างบ้านที่ติดตั้งคู่กับบานประตูหรือบานหน้าต่างผ่านตัวยึดโดยบานพับและน็อตสกรู แต่เดิมบ้านยุคก่อนนิยมเลือกซื้อวงกบประตูหน้าต่างแบบไม้ ยิ่งเป็นไม้จริงหรือไม้เนื้อแข็งยิ่งดี เพราะจะมีความทนทานต่อความชื้น การขยายตัว และทนต่อปลวกมอดกัดกิน แต่วงกบไม้ราคาค่อนข้างสูง และนับวันไม้นั้นหายากขึ้นทุกที จึงมีการพัฒนาวงกบประตูหน้าต่างให้ตอบโจทย์กับบ้านและคอนโดยุคใหม่มากยิ่่งขึ้น โดยมีวงกบทางเลือกอยู่หลายชนิด เช่น วงกบไม้สังเคราะห์, วงกบอลูมิเนียม, วงกบ pvc, วงกบ upvc และ วงกบพลาสติก เป็นต้น
ซึ่งวงกบเหล่านี้ก็ถือว่ามีความคงทนเเข็งแรง และอายุการใช้งานที่พบประมาณและเป็นวงกบราคาถูกกว่าวงกบไม้จริงอีกด้วย ทั้งนี้ การเลือกซื้อวงกบประตูหน้าต่างนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบ ดีไซน์บ้าน การใช้งาน โดยจะพิจารณเพียงที่งบประมาณอย่างเดียวไม่ได้ เพราะหากใช้งานไม่ดีไม่ทนและไม่ถูกใจคุณ จะซื้อวงกบเปลี่ยนใหม่แต่ละครั้ง ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและต้องพึ่งช่างชำนาญการเช่นกัน
 • วงกบประตูไม้จริง

  ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้เต็ง ไม้เบญจพรรณ และไม้สน โดยหลักการเลือกซื้อวงกบประตูไม้จริงจะเน้นวงกบผลิตจากไม้เนื้อแข็งชิ้นเดียว จะมีความแข็งแรงทนทานและรับน้ำหนักได้ดี และต้องผ่านการอบแห้งในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • วงกบประตูไม้สังเคระห์

  หรือเรียกว่าวงกบไม้เทียม - วงกบ WPC วงกบรุ่นใหม่เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะทนแดด ทนฝน ทนปลวก และมีสีในเนื้อไม้ในตัว ลดขั้นตอนและงบประมาณการทาสีวงกบได้อย่างดี
 • วงกบประตูอลูมิเนียม

  อีกทางเลือกความนิยมนิยมติดตั้งมากที่สุดตามพอพักและโรงงาน เนื่องจากวงกบอลูมิเนียมวัสดุนั้นมีความแข็งแรง ทนทาน ทนแดดทนน้ำ ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบากว่าวงกบเหล็ก นอกจากนี้ยังมีวงกบประตูทางเลือกใหม่ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องความแข็งแรงทนทานในระดับที่พอใจและราคาวงกบที่น่าคบหาและหาซื้อได้ง่ายขึ้นอย่าง วงกบประตูพลาสติก วงกบประตู UPVC (วงกบไวนิล) และวงกบประตู PVC เป็นต้น
 • วงกบประตู PVC

  ผลิตจากสาร PVC และสารสังเคราะห์อื่นๆ กันน้ำกันความชื้นได้ แต่ไม่ค่อยแข็งแรง เพราะมีลักษณะโครงสร้างบาง บาง กรอบ และแตกหักง่าย อายุการใช้งานน้อย เหมาะใช้งานชั่วคราวหรือติดตั้งกับบานประตูห้องน้ำ
 • วงกบประตู UPVC

  เป็นวงกบ PVC อีกชนิด แต่กระบวนการผลิตต่างกันโดยโครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานและกันน้ำได้ดีกว่า พร้อมทั้งมีสีในเนื้อวัสดุ ผิวมันเงา เหมาะติดตั้งบานประตูห้องน้ำและบานประตูนอกบ้าน
วงกบประตู Homepro มีให้คุณเลือกซื้อได้หลากหลายชนิด ทั้งวงกบประตูไม้จริง, ไม้สังเคระห์, เหล็กอลูมิเนียม, UPVC และ PVC สามารถแวะชมสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาหรือช้อปปิ้งออนไลน์ www.homepro.co.th