1284
ถึง

ชุดห้องนอน

SKU: 1229004
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058601 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1229014
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058607 สีเวงเก้
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1229013
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058614 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1229005
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058598 สีลินด์เบ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228985
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058602 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228974
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058597 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228972
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058604 สีเวงเก้/เ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228970
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058613 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228999
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058603 สีเวงเก้/เ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228997
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058606 สีลินเบิร์...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228971
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058615 สีเวงเก้
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228973
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058599 สีเวงเก้/เ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1229003
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058608 สีเว้งเก้
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1228998
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058605 สีลินด์เบิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1229000
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MAVIS 59058600 สีเวงเก้/เ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152739
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONTEO + ตู้วางทีวี 160 ซ...
51,090 19,990 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1230702
ชุดห้องนอน 5 ฟุต SB FURNITURE MINIMO-B 59020572 สี...
สินค้าหมด
ฟรีประกอบ
SKU: 1152766
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONTEO + ที่นอน VENUS 5 ฟ...
44,140 17,490 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179541
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี GREY LINEN/WHITE...
57,900 32,520.4 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152783
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MELONA พร้อมตู้เสื้อผ้า 4...
52,200 31,350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1230712
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE PEARLY 59057458 สีขา...
59,400 29,176.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152786
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MONTEO + ตู้วางทีวี 160 ...
54,190 20,990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1206490
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT TOUCHI พร้อมตู้เสื้อผ้าบา...
25,500 10,990 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1247914
ชุดห้องนอน 6 ฟุต FURDINI FINN สีไวท์โอ๊ค/เทา
15,900 12,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1245919
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต FURDINI KNIGHT พร้อมตู้เสื้อผ้า...
13,790 11,900 บาท
SKU: 1233273
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT HAKONE 59058076 สี CANYON...
43,800 25,555 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1230588
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE ECONI FUNCTION 59020...
50,900 31,684.4 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1205347
ชุดห้องนอนเด็ก 3.5 ฟุต KONCEPT BIEBER สีเมเปิ้ล/ฟ้...
31,000 18,724.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179467
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE AUREUS สี IVORY TWIS...
55,900 37,202 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1230391
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE SPAZZ-A 59023164 สี ...
55,400 34,192.4 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1179487
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
42,100 25,555 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179424
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
41,600 23,854.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1166543
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT BACKUS พร้อมตู้วางทีวี & ...
21,500 15,105 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1233283
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE 59058117 สี CANYON...
52,700 28,340.4 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1233268
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT HAKONE 59058081 สี CANY...
38,000 21,755 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1233274
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE 59058077 สี CANYON...
44,800 25,832.4 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1179486
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
38,900 23,854.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1230340
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE ECONI CASUAL 5902237...
48,500 30,179.6 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1230483
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE AUREUS 59020561 ครีม
55,900 37,202 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1230607
ชุดห้องนอน 5 ฟุต SB FURNITURE ECONI PREMIUM 590217...
41,000 25,555 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1230269
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE ECONI-B FUNCTION 590...
64,200 38,995.6 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1230377
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE ESTANO 59022425 สีทอ...
51,200 31,266.4 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1165556
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE RICCHI สีขาว/G-TWIST
54,900 24,605 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179398
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
49,500 27,504.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191709
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด 18...
44,600 27,504.4 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1166410
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT BACKUS พร้อมตู้วางทีวี & ...
20,500 14,155 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1233249
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT HAKONE 59058139 สี CANYON...
40,600 22,705 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1232451
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE 59021735 ECONI-B PRE...
42,000 25,832.4 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1179513
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
28,600 15,105 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179514
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
40,000 24,709.5 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179522
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
40,500 22,999.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179505
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี GREY LINEN/WHITE...
60,900 34,192.4 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179507
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
29,200 17,869.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179551
ชุดห้องนอน 5 ฟุต SB FURNITURE AUREUS สี IVORY TWIS...
54,900 36,366 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179561
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี GREY LINEN/WHITE...
59,800 33,356.4 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179562
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
38,200 22,144.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179531
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
45,800 28,340.4 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179542
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
35,000 20,434.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179546
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE ZEN สี ROYAL ACACIA
73,150 47,937 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179547
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
36,100 21,289.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179260
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
38,400 22,999.5 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179493
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
30,000 18,724.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179495
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี GREY LINEN/WHITE...
59,000 33,356.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179400
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
32,400 19,579.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179488
เตียง 5 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK พร้อมที่น...
25,600 13,205 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179483
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
31,100 19,579.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179485
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MELONA สีขาว
36,200 23,854.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179457
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MELONA สีขาว
43,100 24,605 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179465
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE MARMURUS สี CANYON O...
53,700 27,504.4 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179466
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
30,300 18,724.5 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179468
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
31,300 18,724.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179410
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MELONA สีขาว
43,000 26,668.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179413
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT HAKONE สี CANYON OAK
37,300 22,144.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179425
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE TAZZINA สี I-WALNUT/...
66,900 40,880.4 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179426
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT PARIS สี WHITE LINEN
37,100 21,289.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1179330
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MELONA สีขาว
41,300 25,832.4 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1192048
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้เสื้อผ้า...
43,000 26,668.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1245900
ชุดห้องนอน 5 ฟุต FURDINI KNIGHT พร้อมตู้เสื้อผ้าบา...
14,790 12,900 บาท
SKU: 1245918
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต FURDINI KNIGHT พร้อมตู้เสื้อผ้า...
20,670 16,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1245935
ชุดห้องนอน 5 ฟุต FURDINI KNIGHT พร้อมตู้เสื้อผ้าบา...
21,670 17,900 บาท
SKU: 1231232
ชุดห้องนอน 6 ฟุต SB FURNITURE ECONI CASUAL 5902239...
48,200 30,179.6 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1231242
ชุดห้องนอน 5 ฟุต SB FURNITURE ECONI CASUAL 5902239...
47,200 29,343.6 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1152677
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MELONA พร้อมตู้เสื้อผ้า...
56,100 34,192.4 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152699
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MELONA พร้อมตู้เสื้อผ้า 5...
58,200 35,028.4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152812
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MELONA พร้อมตู้เสื้อผ้า 5...
59,900 35,864.4 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152873
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MONTEO พร้อมตู้วางทีวี 16...
41,800 18,490 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152738
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONTEO พร้อมตู้วางทีวี 16...
40,800 18,905 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1152764
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MELONA พร้อมตู้เสื้อผ้า 4...
53,900 32,186 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191758
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด 20...
46,600 28,340.4 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191708
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด 18...
43,500 26,668.4 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191700
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเลื่อ...
36,900 22,144.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191788
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเลื่อน ...
40,500 23,854.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191861
ชุดห้องนอน 6 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด 16...
39,600 22,999.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191852
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด 20...
45,500 27,504.4 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191851
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด 13...
34,700 22,144.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191841
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด ...
36,000 21,289.5 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191843
ชุดห้องนอน 5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเลื่อน ...
39,400 22,999.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191842
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด ...
41,000 25,832.4 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191806
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้บานเปิด ...
32,200 21,289.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1191376
ชุดห้องนอน 3.5 ฟุต KONCEPT MONETA พร้อมตู้เสื้อผ้า...
29,400 19,579.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ

ก่อนเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน ต้องรู้อะไรบ้าง?

การตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้านและคอนโด "ห้องนอน" เป็นห้องที่ต้องมีความสะอาด และปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของไรฝุ่น ฝุ่นละออง แมลง และกลิ่นอับ ดังนั้นการเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน (Bedroom Furniture) จึงต้องมีหลักพิจารณา และมีความพิถีพิถันมากที่สุด เพราะยามหลับนอนหากมีสิ่งแปลกปลอม และกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ปนเปื้อนมากับเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านจนเราอาจสูดดมเข้าไปโดยไม่ทันระวัง ก็อาจสะสมจนส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
โดยส่วนใหญ่มักไม่นิยมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งห้องนอนกันมากนัก เพราะหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นสะสม และเรื่องของการทำความสะอาด หลักๆ จะเป็น เตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งผ้าม่านและมูลี่ แต่หากเราจะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอนทั้งที หากเลือกแบบแยกชิ้นราคาของเฟอร์นิเจอร์รูปแบบแยกชิ้นได้ก็อาจสูงเกินงบประมาณไปบ้าง ในขณะที่ยุคสมัยใหม่มีให้เลือกซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ครบเซ็ต โดยเฉพาะ "เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน" เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ชุดห้องนอนแบบครบเซ็ตแล้วอาจได้ของแถมเป็นเครื่องนอนต่างๆ อาทิเช่น หมอนหนุน หมอนข้าง ผ้าปูที่นอนสวยๆ รวมไปถึงราคาเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนเฉลี่ยๆ แล้วก็ถูกลงกว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์แยกชิ้นอีกด้วย

วิธีเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน

หลักๆ ก็คล้ายกับการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบทั่วไป ทั้งในส่วนของการพิจารณาจากรสนิยมความชอบและสไตล์การตกแต่งของคุณ การศึกษาข้อมูลต่างๆ และหาราคาเฟอร์นิเจอร์ให้มากที่สุดก่อนจะตัดสินใจ การคำนวนขนาดพื้นที่ห้องและบ้านพร้อมวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ขนาดติดตั้งที่เหมาะสมและสวยงามที่สุด และสามารถใช้สอยได้อย่างครบครันตามเนื้อที่อย่างจำกัด นอกจากนี้สำคัญที่สุดควรทดสอบทดลองใช้งานเบื้องต้น ยิ่งเป็นเตียงนอนหรือที่นอนด้วยแล้ว ยิ่งต้องลองสัมผัสหรือนั่ง-นอนว่าคุณรู้สึกพึงพอใจหรือไม่ และวัสดุมีคุณภาพสมราคาเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือก

วิธีเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน

ส่วนใหญ่การซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไม่มาก เพื่อลดปัญหาเรื่องไรฝุ่น โดยการเลือกเตียงนอน แบบมีขายังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะทำให้การทำความสะอาดง่ายและสามารถทำให้ไร้ฝุ่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ขณะที่เตียงนอนรูปแบบขาปิดทึบ แม้จะทำดูสวยงามแต่การทำความสะอาดและการเข้าถึงยากก็อาจจะเป็นแหล่งซุกซ่อนของสัตว์แมลงได้ ในส่วนของที่นอนปัจจุบันนิยมเลือกซื้อที่นอนยางพารากันมากขึ้น เพราะดีต่อสุขภาพหลายประการ หรือซื้อที่นอนเมมโมรี่โฟม (memory foam) เหมาะกับนอนคู่หรือหลายคน โดยที่นอนไม่สะเทือนกัน ไม่กระทบปัญหายามหลับนอน ส่วนที่นอนสปริง ยังเป็นที่นิยมเสมอทุกยุคสมัย แต่...ควรเลือกซื้อที่นอนสปริงอย่างดีหรือเสริมแผ่นทอปเปอร์ (Topper) เสริมที่นอน ซึ่งรวมๆ แล้วราคาที่นอนจะสูงหน่อย แต่เพื่อสุขภาพที่ดี และทำให้ไม่ชำรุดง่าย
หากตกแต่งห้องนอนให้เป็นแบบเรียบง่ายและไม่ชอบนอนที่นอนประเภทต่างๆ การเลือกซื้อที่นอนปิคนิคหรือที่นอนรูปแบบพับได้ ก็เป็นทางเลือกนิยมกันมากขึ้น ณ ปัจจุบัน เพราะการที่ที่นอนราคาถูกและยังจัดเก็บง่ายรวมถึงพกพาไปไหนก็ได้อีกด้วย ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์จำพวกตู้เสื้อผ้า ยุคปัจจุบันคนนิยมเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนเพราะช่วยประหยัดพื้นที่ และตู้เสื้อผ้าบานกระจกทดแทนการใช้โต๊ะเครื่องแป้ง เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะในห้องนอนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน ได้ที่ homepro

นอกจากเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนแล้ว โฮมโปรออนไลน์มีให้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านอย่างครบครัน รับรองว่าสินค้าแต่ละรายการมีคุณภาพและบริหลังการขายสุดประทับใจ เพียงแค่คลิก www.homepro.co.th นอกจากนี้ยังมีบริการออกแบบบ้านและห้องต่างๆให้สวยงามด้วยทีมงานมืออาชีพ สามารถรับชมสินค้าได้ที่ Homepro ทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือ โทรสอบถาม Call Center 1284