1284

คอกกั้นเด็ก

SKU: 1235517
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M สีฟ้า/ชมพู/ขา...
4,990 3,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235488
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M สีเขียว/ชมพู/...
4,990 3,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1232576
คอกกั้นเด็ก 3.5 ฟุต OCTOPUSLANDS DINO หนัง PVC สีช...
25,850 23,500 บาท
SKU: 1228870
คอกกั้นเด็ก 3.5 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง P...
25,850 23,500 บาท
SKU: 1235518
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M สีชมพู/ขาว
4,990 3,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1236130
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L+ สีชมพู/ขาว
6,490 4,390 บาท
SKU: 1229195
คอกกั้นเด็ก 5 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
28,270 25,700 บาท
SKU: 1236228
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L สีเทา/ขาว
5,990 3,990 บาท
SKU: 1230604
คอกกั้นเด็ก 3.5 ฟุต OCTOPUSLANDS CASTLE หนัง PVC ส...
25,850 23,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1230148
คอกกั้นเด็ก 7 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE สีฟ้า
34,320 31,200 บาท
SKU: 1247740
คอกกั้นเด็ก EDUGUARD NEW STANDARD SINGLE 160x160 ซ...
25,900 23,500 บาท
SKU: 1247759
คอกกั้นเด็ก EDUGUARD NEW STANDARD SINGLE 160x160 ซ...
25,900 23,500 บาท
SKU: 1228858
คอกกั้นเด็ก 7 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
34,320 31,200 บาท
SKU: 1228872
คอกกั้นเด็ก 5 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
28,270 25,700 บาท
SKU: 1228873
คอกกั้นเด็ก 6 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
30,690 27,900 บาท
SKU: 1228961
คอกกั้นเด็ก 5 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
28,270 25,700 บาท
SKU: 1235519
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M สีเขียว/ขาว
4,990 3,190 บาท
SKU: 1235532
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M สีฟ้า/เทา/ขาว
4,990 3,190 บาท
SKU: 1236232
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L สีฟ้า/เทา/ขาว
5,990 3,990 บาท
SKU: 1236241
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L+ สีฟ้า/ชมพู/ข...
6,490 4,390 บาท
SKU: 1236244
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M+ สีเทา/ขาว
5,490 3,590 บาท
SKU: 1236229
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M+ สีเขียว/ขาว
5,490 3,590 บาท
SKU: 1236319
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M+ สีเขียว/ชมพู...
5,490 3,590 บาท
SKU: 1236363
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L+ สีเขียว/ชมพู...
6,490 4,390 บาท
SKU: 1231591
คอกกั้นเด็ก 7 ฟุต OCTOPUSLANDS CASTLE หนัง PVC สีช...
34,320 31,200 บาท
SKU: 1236251
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M+ สีฟ้า/เทา/ขา...
5,490 3,590 บาท
SKU: 1230611
คอกกั้นเด็ก 5 ฟุต OCTOPUSLANDS CASTLE หนัง PVC สีช...
28,270 25,700 บาท
SKU: 1236143
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L สีชมพู/ขาว
5,990 3,990 บาท
SKU: 1230172
คอกกั้นเด็ก 5 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE สีเทาอ่อ...
28,270 25,700 บาท
SKU: 1230163
คอกกั้นเด็ก 6 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE สีเทาอ่อ...
30,690 27,900 บาท
SKU: 1230164
คอกกั้นเด็ก 7 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE สีเทาอ่อ...
34,320 31,200 บาท
SKU: 1247765
คอกกั้นเด็ก EDUGUARD NEW STANDARD SINGLE 160x160 ซ...
25,900 23,500 บาท
SKU: 1229196
คอกกั้นเด็ก 6 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
30,690 27,900 บาท
SKU: 1228945
คอกกั้นเด็ก 7 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
34,320 31,200 บาท
SKU: 1228962
คอกกั้นเด็ก 6 ฟุต OCTOPUSLANDS PAPA WHALE หนัง PVC...
30,690 27,900 บาท
SKU: 1235522
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M สีเทา/ขาว
4,990 3,190 บาท
SKU: 1236190
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M+ สีฟ้า/ชมพู/ข...
5,490 3,590 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1236189
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L+ สีเทา/ขาว
6,490 4,390 บาท
SKU: 1236231
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L+ สีเขียว/ขาว
6,490 4,390 บาท
SKU: 1236243
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L สีเขียว/ขาว
5,990 3,990 บาท
SKU: 1236242
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L+ สีฟ้า/เทา/ขา...
6,490 4,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1236227
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L สีฟ้า/ชมพู/ขา...
5,990 3,990 บาท
SKU: 1236359
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ L สีเขียว/ชมพู/...
5,990 3,990 บาท
SKU: 1236144
คอกกั้นเด็ก BEBEPLAY HUG BEAR ไซซ์ M+ สีชมพู/ขาว
5,490 3,590 บาท
SKU: 1230586
คอกกั้นเด็ก 6 ฟุต OCTOPUSLANDS CASTLE หนัง PVC สีช...
30,690 27,900 บาท
SKU: 1164769
คอกกั้นเด็ก GEKO 6 ฟุต หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
46,900 41,300 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1164739
คอกกั้นเด็ก GEKO 3.5 ฟุต หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
28,900 24,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166024
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ L หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
49,900 42,700 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1165966
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ L หนัง PU สีเทา/ขาว
36,900 29,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166133
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ M หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
32,900 27,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1170351
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ M หนัง PU สีเทา/ครีม
23,900 19,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1170276
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ 2x2 ม. หนัง PU สีชมพู/ครีม
33,900 28,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1170163
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ L หนัง PU สีชมพู/ครีม
36,900 29,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1170173
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ L หนัง PU สีเทา/ครีม
36,900 29,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1164862
คอกกั้นเด็ก GEKO 2X2 ม. หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
47,900 41,700 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166143
คอกกั้นเด็ก GEKO 5 ฟุต หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
37,900 31,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1166134
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ M หนัง PU สีเทา/ขาว
23,900 19,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166088
คอกกั้นเด็ก GEKO 5 ฟุต หนัง PU สีเทา/ขาว
27,900 23,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1169970
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ L หนัง PU สีน้ำตาล/ครีม
36,900 29,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166076
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ S หนัง PU สีเทา/ขาว
15,500 12,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1170323
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ S หนัง PU สีเทา/ครีม
15,500 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1170332
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ S หนัง PU สีชมพู/ครีม
15,500 12,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1170036
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ 2x2 ม. หนัง PU สีเทา/ครีม
33,900 28,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1170268
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ S หนัง PU สีน้ำตาล/ครีม
15,500 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1164890
คอกกั้นเด็ก GEKO 6 ฟุต หนัง PU สีเทา/ขาว
32,900 28,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1164856
คอกกั้นเด็ก GEKO 2X2 ม. หนัง PU สีเทา/ขาว
33,900 28,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166122
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ S หนัง SILICONE สีเทา/ขาว
20,900 17,700 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166093
คอกกั้นเด็ก GEKO 3.5 ฟุต หนัง PU สีเทา/ขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1170230
คอกกั้นเด็ก GEKO ไซซ์ 2x2 ม. หนัง PU สีน้ำตาล/ครีม
33,900 28,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ

คอกกั้นเด็กตัวช่วยในการดูแลลูกน้อยให้ปลอดภัย

เป็นเรื่องปกติที่เด็กๆ อายุตั้งแต่สามเดือน-สองขวบ จะมีความอยากรู้อยากเห็นกับโลกภายนอกมากขึ้น โดยในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเริ่มคลานหรือเดินไปยังบริเวณต่างๆ ในบ้านได้แล้ว และอาจจะหยิบจับสิ่งของที่เป็นอันตรายได้ หากเราคลาดสายตาไปเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิด ซึ่งแนวทางแก้ไขในปัจจุบันนั้นไม่ยากเลย เพียงใช้คอกกั้นเด็กเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในบ้านให้กับลูกน้อยของเรา

คอกกั้นเด็กนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถจำกัดการเคลื่อนที่ของเด็กๆ ให้อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการ โดยไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆ จะได้รับอันตรายจากการเดิน หรือคลานไปทั่วบริเวณบ้าน แต่คอกกั้นเด็กตามท้องตลาดในปัจจุบันมีให้เราเลือกหลากหลายแบบมาก ดังนั้นการเลือกคอกกั้นเด็กที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยการเลือกคอกกั้นเด็กมีวิธีการเลือกเบื้องต้น ดังนี้

วิธีการเลือกคอกกั้นเด็กเบื้องต้น

ของใช้เกี่ยวกับเด็กทุกชนิดเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับเด็ก, ทิชชู่เปียก หรืออุปกรณ์ทานอาหารเด็ก รวมทั้งคอกกั้นเด็ก ที่ตามท้องตลาดในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกหลายแบบมาก โดยเราสามารถพบเห็นได้อยู่ 3 ประเภทหลักๆ คือ คอกกั้นเด็กแบบทึบ,คอกกั้นเด็กแบบโปร่ง และคอกกั้นเด็กแบบเป่าลม

คอกกั้นเด็กแบบทึบ ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบที่เป็นเบาะมีลักษณะนุ่มคล้ายๆ กับโซฟา สามารถช่วยในเรื่องของการฝึกเดินและค่อนข้างเหมาะกับเด็กๆ ที่ชอบเล่นซนเป็นอย่างดี เพราะสามารถป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการล้มหรือกระแทกได้ แต่ทั้งนี้ด้วยความที่เป็นลักษณะทึบ ผู้ปกครองจะมองไม่เห็นพฤติกรรมของเด็กๆ ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่เราทำกิจกรรมอื่นทำให้ในบ้างครั้งการเลือกใช้คอกกั้นเด็กแบบโปร่งก็ทำให้เราสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น

คอกกั้นเด็กแบบโปร่ง จะมีลักษณะคล้ายกับรั้วเป็นซี่ๆ ซึ่งเป็นแบบที่ค่อนข้างนิยมและสามารถหาซื้อได้ง่าย เนื่องจากมีราคาถูก ถึงแม้ความแข็งแรงจะไม่เทียบเท่ากับคอกกั้นเด็กแบบทึบ แต่คอกกั้นเด็กแบบโปร่งจะทำให้เราสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กๆ ได้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราทำกิจกรรมอื่นอยู่ ส่วนใหญ่คอกกั้นเด็กแบบโปร่งจะทำมาจากไม้ ท่อ PVC และพลาสติก ซึ่งผู้ผลิตบางแบรนด์มีการออกแบบให้สามารถถอดชิ้นส่วนได้ ทำให้สามารถช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บภายในบ้าน

คอกกั้นเด็กแบบเป่าลม เป็นคอกกั้นเด็กที่เหมาะสำหรับบ้านที่มีเนื้อที่ค่อนข้างจำกัด เพราะเราสามารถปล่อยลมออกและพับเก็บได้ อีกทั้งยังสามารถป้องกันเด็กๆ จากแรงกระแทกได้เหมือนกับคอกกั้นเด็กแบบทึบ แต่ทั้งนี้คอกกั้นเด็กแบบเป่าลมไม่เหมาะกับการฝึกเดินเท่าไหร่นัก เพราะจะทำให้เด็กๆ สามารถทรงตัวได้ยาก และหากได้รับแรงกระแทกมากเกินไปหรือเลือกแบบที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้เกิดเป็นรูขาดจากการเล่นของเด็กๆ ได้

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กโซฟา คอกกั้นเด็กแบบนวม คอกกั้นเด็กคุณภาพดี HomePro

ทั้งนี้หากคุณกำลังมองหา ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ที่ใช้สำหรับทำการดูแลคุณหนูภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จำเป็นสำหรับเด็ก , แผงกั้นเด็ก หรือจักรยานเด็ก เป็นต้น คุณสามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284