1284

ถึง

เครื่องมืองานไม้

SKU: 1812
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น 3CS NO.0
15 8 บาท
ขายแล้ว 178 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1815
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น 3CS NO.3
15 8 บาท
ขายแล้ว 1,869 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150593
มือจับกระดาษทราย HACHI 230x80 มม.
169 119 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173872
ฟองน้ำกระดาษทรายขัดไม้ MATALL
70 60 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 255627
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น TOA NO.180
13 บาท
ขายแล้ว 268 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 255629
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น TOA NO.320
13 บาท
ขายแล้ว 307 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 255628
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น TOA NO.240
13 บาท
ขายแล้ว 282 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 255631
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น TOA NO.400
13 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 116978
ตะไบเหล็กท้องปลิง LOBSTER 09-00009-P1 4 นิ้ว
130 125 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1107446
สิ่วเหล็ก ด้ามไม้ MIXPRO 1.1/2 นิ้ว
70 55 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 82188
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.1000
20 17 บาท
ขายแล้ว 250 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 218071
ตะไบไม้ SOLO No.8903 8 นิ้ว 3ชิ้น/ชุด
200 170 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 58510
ด้ามตะไบ SOMIC NO.208 8 นิ้ว
30 25 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1107444
สิ่วด้ามไม้ MIXPRO 1/2 นิ้ว
49 32 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20529
ด้ามกบไสไม้ SPOA 8 นิ้ว
265 230 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 219810
ตะไบเหล็กแบน AT INDY C076 8 นิ้ว
99 89 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1127356
กระดาษทรายขัดไม้-ขัดแห้ง NORTON NO. 120 12 นิ้ว
169 119 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 220762
ตะไบ AT INDY กลม 6 นิ้ว
60 59 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 58512
ด้ามตะไบ SOMIC NO.204 4 นิ้ว
23 20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1127316
กระดาษทรายขัดไม้-ขัดแห้ง NORTON NO. 100 12 นิ้ว
169 119 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 218093
ด้ามกบไสไม้ CROWN 6 นิ้ว
175 169 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 74966
สิ่วด้ามไม้ AT INDY 5/8 นิ้ว
110 99 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 53998
ใบกบไสไม้ SPOA 1-3/4 นิ้ว
50 39 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 219815
ตะไบสามเหลี่ยม AT INDY C073 5 นิ้ว
45 39 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 82176
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.100
20 17 บาท
ขายแล้ว 141 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 136190
ตะไบเหล็กแบน TOP MAN 5370-001 6 นิ้ว
330 259 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1105848
สิ่วปากบางด้ามยาง STANLEY 25 MM 3 ชิ้น/ชุด
799 680 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1813
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น 3CS NO.1
15 8 บาท
ขายแล้ว 246 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82184
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.360
18 16 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82190
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.1500
25 22 บาท
ขายแล้ว 117 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127461
กระดาษทรายขัดไม้-ขัดแห้ง NORTON NO. 60 12 นิ้ว
199 142 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 255630
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น TOA NO.360
13 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 74967
สิ่วด้ามไม้ AT INDY 3/8 นิ้ว
100 89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 58511
ด้ามตะไบ SOMIC NO.206 6 นิ้ว
25 23 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 82185
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.400
18 16 บาท
ขายแล้ว 196 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 219821
ตะไบเหล็กท้องปลิง AT INDY C068 6 นิ้ว
110 99 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 136199
ตะไบเหล็ก ทรงกลม TOP MAN 5370-003 6 นิ้ว
270 219 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1107443
กบบุ้ง MIXPRO
201 145 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1127399
กระดาษทรายขัดไม้-ขัดแห้ง NORTON NO. 80 12 นิ้ว
199 129 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 208089
สิ่วด้ามพลาสติก SOLO NO.6000 1/2 นิ้ว
95 89 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1002919
ตะไบเหล็ก SOLO #2203 3 ชิ้น/ชุด
270 259 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82183
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.320
18 16 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 65736
ตะไบแต่งแบบ TOP MAN 5335-005 5 ตัว/ชุด
460 369 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1814
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น 3CS NO.2
15 8 บาท
ขายแล้ว 297 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107481
ใบกบไสไม้ MIXPRO 1.3/4 นิ้ว
80 59 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1120058
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN ท้องปลิงหยาบ 8 นิ้ว
125 107 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 255632
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น TOA NO.600
13 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208086
สิ่วด้ามพลาสติก SOLO NO.6000 3/4 นิ้ว
105 99 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1817
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น 3CS NO.5
15 9 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107365
ชุดเครื่องมือแกะสลัก MIXPRO จำนวน 6 ชิ้น
252 229 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 122640
ตะไบเหล็กสามเหลี่ยม LOBSTER 5 นิ้ว
135 129 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 219813
ตะไบเหล็กสามเหลี่ยม AT INDY C074 7 นิ้ว
59 49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1108685
ตะไบ HACHI 3 ชิ้น/ชุด
389 338 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 82187
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.600
18 16 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 20537
ด้ามกบพร้อมลิ่มกบ SPOA
30 25 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 208087
สิ่วด้ามพลาสติก SOLO NO.6000 1 นิ้ว
115 99 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 136195
ตะไบไม้ ท้องปลิง TOP MAN 5370-007 6 นิ้ว
340 299 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 82175
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.80
22 19 บาท
ขายแล้ว 262 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 58509
ด้ามตะไบ SOMIC NO.210 10 นิ้ว
30 27 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 89974
ตะไบเหล็กกลม TOP MAN 5390-003 3 นิ้ว
280 229 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1087036
ตะไบเหล็ก ANTON 6 ชิ้น/ชุด
290 265 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173902
ที่จับกระดาษทรายพลาสติก MATALL สีขาว
140 120 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093390
ชุดสิ่ว STANLEY 16-089 แพ็ก 3 ชิ้น
1,030 399 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1816
กระดาษทรายขัดไม้แผ่น 3CS NO.4
15 8 บาท
ขายแล้ว 321 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 116977
ตะไบเหล็กสามเหลี่ยม LOBSTER 7 นิ้ว
195 189 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1126861
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN ท้องปลิงละเอียด 10 นิ้ว
145 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 82191
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.2000
25 22 บาท
ขายแล้ว 138 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82186
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.500
18 16 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 208094
สิ่วด้ามพลาสติก SOLO NO.6000 3/8 นิ้ว
100 95 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 82181
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.240
18 16 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82178
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.150
20 17 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82177
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.120
20 17 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107395
สิ่วด้ามไม้ MIXPRO 3/4 นิ้ว
53 45 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 82189
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.1200
25 22 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72262
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.800
20 17 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82180
กระดาษทราย ขัดเหล็ก TOA NO.220
18 16 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82179
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.180
18 16 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82182
กระดาษทรายขัดเหล็ก TOA NO.280
18 16 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 86522
ชุดแกะสลัก TOP MAN 1296-006 6 ชิ้น/ชุด
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1120154
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN แบนหยาบ 10 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1126599
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN แบนละเอียด 10 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 89973
ตะไบเหล็ก ท้องปลิง TOP MAN 5390-002 3 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 136197
ตะไบไม้ ทรงแบน TOP MAN 5370-006 6 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1120147
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN แบนละเอียด 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1120148
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN แบนหยาบ 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1120146
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN แบนหยาบ 12 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 89972
ตะไบเหล็ก ทรงแบน TOP MAN 5390-001 3 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 136194
ตะไบไม้ ทรงกลม TOP MAN 5370-008 6 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 80826
ตะไบไม้-เหล็ก TOP MAN 5380-506 5 ชิ้น/ชุด
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1126642
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN แบนละเอียด 12 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 136192
ตะไบเหล็กท้องปลิง TOP MAN 5370-002 6 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 219811
ตะไบเหล็กแบน AT INDY C075 6 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 219845
ตะไบกลม AT INDY C064 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1126824
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN ท้องปลิงละเอียด 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1120149
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN ท้องปลิงหยาบ 10 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1120171
ตะไบพร้อมด้าม PUMPKIN กลมหยาบ 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ

เครื่องมืองานไม้ มีอะไรบ้าง? อย่างไหนเหมาะใช้กับงานไม้แบบไหน

"เครื่องมืองานไม้" เครื่องมือช่างไม้และเครื่องมือสำหรับคนที่ต้องการบำรุงซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือของตกแต่งบ้านที่ทำด้วยวัสดุไม้ โดยงานไม้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องมีความละเมียดละไมในทำงานแต่ละชื้น และเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เสร็จไวขึ้น แต่คงความสวยงามไว้ คุณควรต้องมีเครื่องมืองานไม้เป็นตัวช่วยทุ่นแรงและสร้างความปราณีตของชิ้นงาน ซึ่งเครื่องมืองานไม้ก็มีให้เลือกหลายแบบ...แล้วเครื่องมืองานไม้แบบไหนที่จำเป็นต่อการใช้งานบ้าง?

เครื่องมืองานไม้ มีอะไรบ้าง?

  • สิ่ว : ทำจากเหล็กกล้า มีทั้งชนิดมีคมและไม่มีคม สิ่วเป็นเครื่องมือช่างไม้หรือช่างทองที่ต้องมีพกติดไว้ เพราะใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เช่น ใช้ตอก เจาะ สลัก เป็นต้น
  • ตะไบ : ทำด้วยเหล็กผิวขรุขระ ผิวหน้าของตะไบจะมีฟันตะไบ ใช้ขัดถูหรือตกแต่งผิวโลหะให้เกลี้ยงเกลา เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้เก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย
  • เครื่องมือแกะสลัก : เครื่องมือแกะสลักเหมาะสำหรับงานแกะสลักขี้ผึ้ง, ไม้, ปูน หรือดินเหนียว หากซื้อเครื่องมือแกะสลักส่วนใหญ่จะมีให้เลือกเป็นชุดหรือเซ็ท ภายในกล่องประกอบด้วยใบมีดลักษณะต่างๆหลายชิ้น/ชุด วัสดุมักทำจากเหล็กกล้าชุบคาร์บอนจึงมีความแข็งแรงทนต่อการสึกกร่อนได้ดี
  • กระดาษทราย : คือ กระดาษที่มีสารขัดหรือผงขัดติดอยู่บนหน้าของกระดาษ มีไว้สำหรับขัดตกแต่งพื้นผิวของวัสดุให้เรียบเนียบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเบอร์ของกระดาษทรายที่เลือกใช้ หากเป็นงานไม้งานเหล็ก ก็ควรเลือกซื้อกระดาษทรายขัดเหล็กหรือกระดาษทรายขัดไม้ใช้งาน จะสามารถขัดตกแต่งชิ้นงานได้ดีกว่ากระดาษทั่วไป เพราะกระดาษทรายขัดเหล็กและกระดาษทรายขัดไม้ ได้ออกแบบพิเศษให้กระดาษทรายมีความหนา เหนียวทนทาน แข็งแรง ฉีกขาดยาก โดยมีเม็ดทรายสังเคราะห์ที่สามารถขัดถูและเก็บงานได้มากกว่ากระดาษทรายทั่วไปหลายเท่า
  • เครื่องขัดกระดาษทราย : เครื่องมือช่างที่ช่วยในงานขัดตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานหรือขัดตกแต่งไม้ที่มีพื้นผิวขรุขระให้เรียบ เป็นเครื่องที่ช่วยผ่อนแรงขัด เพราะตัวเครื่องเองจะมีลักษณะการสั่นไปบนหน้าผิวงาน มีทั้งทิศทางแนวตรงและแบบหมุนวนเหมาะกับงานเตรียมผิวงานสี เครื่องขัดกระดาษทรายบางรุ่นสามารถใช้เป็นเครื่องขัดสีรถยนต์ หรือขัดเงารถยนต์ได้อีกด้วย โดยเครื่องขัดกระดาษทรายมี 4 แบบคือ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน, เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบสั่น, เครื่องขัดกระดาษทรายกลม และ เครื่องขัดกระดาษทรายเเบบเเท่นผสม
  • กบไสไม้ : เครื่องมือไสไม้ เครื่องมือช่างไม้ใช้สำหรับขัดตกแต่งผิวไม้ให้มีผิวที่เรียบและได้รูปทรงตามต้องการ เช่น ไม่พื้น วงกบ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น กบไสไม้มี 2 แบบ คือ กบมือและกบไฟฟ้า
    • กบมือ คือ กบที่ทำด้วยไม้ โดยมีข้อดีในเรื่องความละเอียดในการไสไม้ เสียงเงียบ ฝุ่นไม้ชิ้นใหญ่ ทำให้เก็บกวาดง่าย แต่ต้องใช้การออกแรงและเสียเวลาค่อนข้างมาก
    • กบไฟฟ้า คือ กบที่ทำจากเหล็กใช้ระบบไฟฟ้า จึงช่วยประหยัดแรงและเวลา การเลือกซื้อกบไสไม้ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่ชิ้นงานอาจไม่ละเอียดเท่ากบไสไม้แบบมือ นอกจากนี้มีเสียงดังและมีฝุ่นกระจาย
หากสนใจเลือกซื้อเครื่องมืองานไม้ เครื่องมือช่าง วัสดุก่อสร้างและต่อเติมซ่อมแซมบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แวะมาชมสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขา หรือ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่โฮมโปรออนไลน์ www.homepro.co.th