1284

ถึง

เครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟ

SKU: 1192895
เครื่องยนต์สูบน้ำ HONDA WB20XT 3.5 แรงม้า
9,990 8,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192673
เครื่องยนต์สูบน้ำ HONDA WB30XT 4.9 แรงม้า
11,390 9,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1027429
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ POLO CB30 20 แอมแปร์
4,390 3,350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 167 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1054035
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ROWEL RW3800E 3100 วัตต์
28,430 19,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 995 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1153290
เครื่องยนต์เบนซิน MARTON 13 แรงม้า
16,815 13,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1028258
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า KT3500VDC 2.5 กิโลวัตต์
13,300 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 549 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131432
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน ZINSANO ZNG2800E 2.8 กิโล...
19,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1043236
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WELPRO SC6000E 5500 วัตต์
46,000 28,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1153309
เครื่องยนต์สูบน้ำ MARTON 6.5 แรงม้า ปั้ม 2
7,338 5,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1142910
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า HYUNDAI HDGE6800E 5.5KW
41,130 29,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,495 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1019040
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า POLO KT6500DC 5 กิโลวัตต์ 5000 ...
23,800 19,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 995 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1153329
มอเตอร์ MARTON HIGH QUALITY 1/4 แรงม้า 2 สาย
2,390 1,750 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1054023
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน ROWEL RW6500E 5.5KW
43,870 32,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,645 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1153338
เครื่องยนต์เบนซิน MARTON 9 แรงม้า
13,758 10,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1153381
เครื่องยนต์ดีเซล MARTON MT110 PLUS 11 แรงม้า
44,329 32,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1153330
มอเตอร์ MARTON HIGH QUALITY 1/3 แรงม้า 2 สาย
2,490 1,890 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1153391
มอเตอร์ MARTON HIGH QUALITY 1/2 แรงม้า 2 สาย
3,669 2,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1032603
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า POLO KT7500V-DDC 6000 วัตต์
32,000 25,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,295 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1179811
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MATALL MT-2500 2500 วัตต์
20,770 9,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 499 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1153220
เครื่องยนต์สูบน้ำ MARTON 6.5 แรงม้า ปั๊ม 3
7,643 5,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1153317
เครื่องยนต์ยนต์เบนซิน MARTON 6.5 แรงม้า
7,108 5,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1153318
มอเตอร์ MARTON EXTRA 3 HP 2 สาย
9,936 7,290 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1142968
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า HYUNDAI HDGE3750E 3KW
25,890 19,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 995 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1149764
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า TAKARA TMV6500 5,000 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1029365
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล HYUNDAIHD6500CLE 5KVA
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1149874
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า TAKARA TMV4000 3000 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1027419
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ POLO CD50R 40 แอมแปร์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1042821
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน ROWEL RW8500EA 7KW
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1084451
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน ROWEL RW15000EA 12000 วัต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1099833
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า VALU AG-HA-1000D 0.9 กิโลวัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ

เครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟ (Moter & Generator)

เครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่หลายๆ ท่านเรียกกันว่า "ไดปั่นไฟ" คือ เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงานโดยเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่าฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้า เรียกว่า อาเมเจอร์ ซึ่งเครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ประเภท คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ ในส่วนของเครื่องปั่นไฟที่ เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันส่วนมาก จะเป็นเครื่อง กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อมองจากด้านนอก เครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟที่วางขายกันในท้องตลาดจะ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวต้นกำลัง ซึ่งเอาไว้ฉุดให้ไดปั่นไฟหมุนทำงาน ซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์ กังหันลม กังหันน้ำ และโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันการ ใช้งานเครื่องปั่นไฟในประเทศไทย ส่วนใหญ่เรานิยมใช้ "เครื่องยนต์" เป็นตัวต้นกำลังเพื่อฉุดให้ไดทำงาน โดยปกติแล้วขนาด ของเครื่องยนต์ในท้องตลาดนิยมกำหนดเป็นหน่วย "แรงม้า" (HP – Horse Power) การติดตั้งเครื่องปั่นไฟตามที่ต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น ไฟดับ, รถชนเสาไฟฟ้า, ฝนตกหนักพายุเข้า จนเป็นเหตุให้ไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ การติดตั้งเครื่องปั่นไฟเพื่อให้มีพลังงานสำรอง จะช่วยยืดเวลาในการเตรียมตัวปิดเครื่องจักร หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และขนาด นิยมนำไปใช้ในครัวเรือน ตามไซต์งานก่อสร้างขนาดเล็ก รวมถึงนำไปใช้กับงานเชื่อมโลหะ คือเครื่องยนต์ขนาดเล็ก-กลาง โดยเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กนั้น มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 1-20 KVA ส่วนขนาดกลาง มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 20-50 KVA ซึ่งเครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

เครื่องยนต์เบนซิน จะมีขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบา และคล่องตัวกว่า ที่สำคัญสามารถใช้งานและดูแลรักษาง่ายกว่า แต่จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซล จะให้กำลังที่สม่ำเสมอ และมีความทนทานกว่า แต่การดูแลรักษาจะยากกว่า และจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5-6 ปี

เครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟ HomePro

นอกจากเครื่องยนต์และเครื่องปั่นไฟแล้ว HomePro ยังมี เครื่องมือช่าง ราคาถูกคุณภาพดีอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือลม เครื่องมือโยธา เป็นต้น สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเครื่องมือช่างครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284