กระดาษทรายขัดเหล็ก

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1000 TOA
SKU:82188
5 (6)
20
฿ 21-4%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 400 TOA
SKU:82185
5 (3)
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 220 TOA
SKU:82180
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 80 TOA
SKU:82175
4.25 (4)
20
฿ 24-16%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 800 TOA
SKU:72262
5 (1)
18
฿ 21-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1200 TOA
SKU:82189
26
฿ 27-3%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 180 TOA
SKU:82179
5 (1)
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1000 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1139011
5 (1)
12
฿ 14-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 150 TOA
SKU:82178
5 (1)
18
฿ 21-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1500 TOA
SKU:82190
4 (1)
26
฿ 27-3%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 80 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1206877
9
฿ 15-40%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 600 TOA
SKU:82187
5 (3)
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 220 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138959
5 (1)
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 180 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138985
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 600 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138910
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 800 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1139004
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 360 TOA
SKU:82184
5 (1)
18
฿ 19-5%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 360 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138960
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 500 TOA
SKU:82186
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 240 TOA
SKU:82181
18
฿ 19-5%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 150 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138918
12
฿ 14-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1200 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138966
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 100 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138965
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 120 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138808
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 120 TOA
SKU:82177
5 (2)
20
฿ 21-4%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 2000 TOA
SKU:82191
4.67 (3)
26
฿ 27-3%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 320 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138980
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 400 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1138900
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 280 TOA
SKU:82182
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 240 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1139002
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 320 TOA
SKU:82183
5 (1)
17
฿ 19-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จระเข้ 3 ดาว
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 280 จระเข้ 3 ดาว
SKU:1139003
12
฿ 14-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 100 TOA
SKU:82176
5 (1)
20
฿ 21-4%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

กระดาษทราย ตัวช่วยขัดพื้นผิววัสดุต่างๆ

กระดาษทราย (Sandpapers) มีลักษณะเป็นแผ่น โดยที่ผิวหน้าจะมีผงขัดเคลือบอยู่เพื่อทำหน้าที่ขัด ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับงานขัดทุกประเภท นอกจากจะช่วยขัดตกแต่งผิวของชิ้นงานให้สวยงาม ลดสันคม ทำให้พื้นผิวชิ้นงานต่างๆ เรียบเนียนแล้ว กระดาษทรายยังมีหน้าที่ช่วยขจัดเศษไม้ และขัดเตรียมผิวชิ้นงานก่อนการทาสีได้อีกด้วย กระดาษทรายก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเบอร์ และหลากหลายประเภท ซึ่งหากเข้าใจวิธีการใช้กระดาษทรายอย่างถูกต้องก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ในการขัดด้วยกระดาษทรายโดยเฉพาะการขัดมือ ไม่ควรลงแรงกดอย่างหนักเพราะจะเป็นการเสียแรงเปล่า แถมงานที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิด ซึ่งการที่กระดาษทรายจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากแรงกด แต่เกิดจากการที่เลือกใช้เบอร์ของกระดาษทรายให้เหมาะกับลักษณะงาน เพราะแต่ละเบอร์ก็จะให้ความละเอียดที่แตกต่างกัน เบอร์ที่มีจำนวนน้อยจะถูกนำไปใช้งานในการขัดแบบหยาบ เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการความละเอียด เช่น การขัดสีออกจากโลหะ ส่วนงานที่ต้องการความละเอียดก็ควรจะใช้กระดาษทรายที่มีจำนวนเบอร์มาก เนื่องจากผงขัดก็จะมีความละเอียดมากตามไปด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับงานขัดพื้นผิววัสดุไม้ แต่ถ้าจะให้ดี ในการขัดไม้ควรเริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบ และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียด จะช่วยให้ได้ไม้ที่เรียบเนียนในเวลาอันรวดเร็ว

ประเภทของกระดาษทราย

กระดาษทรายขัดเหล็ก (Steel Sandpapers) ส่วนใหญ่มักจะเป็นกระดาษทรายเคลือบด้าน และแนะนำว่าควรใช้กระดาษทรายที่ไม่มีการเคลือบสารป้องกันฝุ่นติด เพราะมันออกแบบมาสำหรับพื้นผิวโลหะเพื่อความสวย เงางาม และเพื่อให้เตรียมชิ้นงานก่อนขั้นตอนการทาสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระดาษทรายหยาบจะเหมาะสำหรับการใช้งานในการลบสนิม ส่วนกระดาษทรายละเอียดเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียด หรือความเงา

กระดาษทรายขัดไม้ (Wood Sandpapers) เหมาะกับการขัดไม้เพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียนก่อนการลงสี โดยจะมีลำดับการทำงานคือ การขัดหยาบ การขัดเรียบ ตามด้วยการขัดละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการขัดหยาบ จะเป็นการขจัดจุดบกพร่องบนพื้นผิว เช่น การลบรอยขีดข่วนจากเครื่องมืออื่นๆ และในส่วนของการขัดเรียบ จะเป็นการลดรอยกระดาษทรายจากขั้นตอนแรก และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการขัดละเอียดเพื่อให้พื้นผิวราบเรียบ จนมองไม่เห็นรอยกระดาษทรายด้วยตาเปล่า แนะนำให้ใช้กระดาษทรายเบอร์มากขึ้นตามขั้นตอนการขัด

กระดาษทรายขัดเหล็ก กระดาษทรายขัดไม้ HomePro

หากคุณกำลังมองหากระดาษทราย สำหรับนำไปขัดพื้นผิวเพื่อเตรียมชิ้นงานต่างๆ ทั้งกระดาษทรายขัดเหล็ก และกระดาษทรายขัดไม้ รวมถึงมองหาเครื่องมืองานไม้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กบไสไม้ เครื่องมือแกะสลัก สิ่วเจาะ หรือตะไบ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284

อ่านทั้งหมด