1284ถึง

กระดาษทรายขัดเหล็ก

SKU: 82188
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1000 TOA
21 20 บาท
ขายแล้ว 491 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82187
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 600 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82191
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 2000 TOA
27 26 บาท
ขายแล้ว 168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82175
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 80 TOA
24 20 บาท
ขายแล้ว 269 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82185
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 400 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82177
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 120 TOA
21 20 บาท
ขายแล้ว 310 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82190
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1500 TOA
27 26 บาท
ขายแล้ว 114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82183
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 320 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82178
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 150 TOA
21 18 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82184
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 360 TOA
19 18 บาท
ขายแล้ว 263 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139011
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1000 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72262
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 800 TOA
21 18 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82181
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 240 TOA
19 18 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82180
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 220 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206877
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 80 จระเข้ 3 ดาว
15 9 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82179
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 180 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139002
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 240 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1138808
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 120 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1139003
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 280 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1139004
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 800 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 82189
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1200 TOA
27 26 บาท
ขายแล้ว 193 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82186
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 500 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82182
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 280 TOA
19 17 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 82176
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 100 TOA
21 20 บาท
ขายแล้ว 164 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138966
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 1200 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1138965
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 100 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1138960
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 360 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1138985
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 180 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1138980
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 320 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1138959
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 220 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1138918
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 150 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1138910
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 600 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1138900
กระดาษทรายขัดเหล็ก เบอร์ 400 จระเข้ 3 ดาว
14 12 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

กระดาษทราย ตัวช่วยขัดพื้นผิววัสดุต่างๆ

กระดาษทราย (Sandpapers) มีลักษณะเป็นแผ่น โดยที่ผิวหน้าจะมีผงขัดเคลือบอยู่เพื่อทำหน้าที่ขัด ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับงานขัดทุกประเภท นอกจากจะช่วยขัดตกแต่งผิวของชิ้นงานให้สวยงาม ลดสันคม ทำให้พื้นผิวชิ้นงานต่างๆ เรียบเนียนแล้ว กระดาษทรายยังมีหน้าที่ช่วยขจัดเศษไม้ และขัดเตรียมผิวชิ้นงานก่อนการทาสีได้อีกด้วย กระดาษทรายก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเบอร์ และหลากหลายประเภท ซึ่งหากเข้าใจวิธีการใช้กระดาษทรายอย่างถูกต้องก็จะยิ่งเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ในการขัดด้วยกระดาษทรายโดยเฉพาะการขัดมือ ไม่ควรลงแรงกดอย่างหนักเพราะจะเป็นการเสียแรงเปล่า แถมงานที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิด ซึ่งการที่กระดาษทรายจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากแรงกด แต่เกิดจากการที่เลือกใช้เบอร์ของกระดาษทรายให้เหมาะกับลักษณะงาน เพราะแต่ละเบอร์ก็จะให้ความละเอียดที่แตกต่างกัน เบอร์ที่มีจำนวนน้อยจะถูกนำไปใช้งานในการขัดแบบหยาบ เหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการความละเอียด เช่น การขัดสีออกจากโลหะ ส่วนงานที่ต้องการความละเอียดก็ควรจะใช้กระดาษทรายที่มีจำนวนเบอร์มาก เนื่องจากผงขัดก็จะมีความละเอียดมากตามไปด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับงานขัดพื้นผิววัสดุไม้ แต่ถ้าจะให้ดี ในการขัดไม้ควรเริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบ และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียด จะช่วยให้ได้ไม้ที่เรียบเนียนในเวลาอันรวดเร็ว

ประเภทของกระดาษทราย

กระดาษทรายขัดเหล็ก (Steel Sandpapers) ส่วนใหญ่มักจะเป็นกระดาษทรายเคลือบด้าน และแนะนำว่าควรใช้กระดาษทรายที่ไม่มีการเคลือบสารป้องกันฝุ่นติด เพราะมันออกแบบมาสำหรับพื้นผิวโลหะเพื่อความสวย เงางาม และเพื่อให้เตรียมชิ้นงานก่อนขั้นตอนการทาสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระดาษทรายหยาบจะเหมาะสำหรับการใช้งานในการลบสนิม ส่วนกระดาษทรายละเอียดเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียด หรือความเงา

กระดาษทรายขัดไม้ (Wood Sandpapers) เหมาะกับการขัดไม้เพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียนก่อนการลงสี โดยจะมีลำดับการทำงานคือ การขัดหยาบ การขัดเรียบ ตามด้วยการขัดละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการขัดหยาบ จะเป็นการขจัดจุดบกพร่องบนพื้นผิว เช่น การลบรอยขีดข่วนจากเครื่องมืออื่นๆ และในส่วนของการขัดเรียบ จะเป็นการลดรอยกระดาษทรายจากขั้นตอนแรก และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการขัดละเอียดเพื่อให้พื้นผิวราบเรียบ จนมองไม่เห็นรอยกระดาษทรายด้วยตาเปล่า แนะนำให้ใช้กระดาษทรายเบอร์มากขึ้นตามขั้นตอนการขัด

กระดาษทรายขัดเหล็ก กระดาษทรายขัดไม้ HomePro

หากคุณกำลังมองหากระดาษทราย สำหรับนำไปขัดพื้นผิวเพื่อเตรียมชิ้นงานต่างๆ ทั้งกระดาษทรายขัดเหล็ก และกระดาษทรายขัดไม้ รวมถึงมองหาเครื่องมืองานไม้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กบไสไม้ เครื่องมือแกะสลัก สิ่วเจาะ หรือตะไบ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284