1284
ถึง

เครื่องฉีดน้ำ

SKU: 1143651
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI DREPRESSION 3 120 บาร์ 1,600...
4,850 3,390 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120284
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TRANSFORMER 105 บาร์ 1400 วั...
3,990 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062780
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI CYCLONE 145 บาร์ 1800 วัตต์
8,850 4,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1148454
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI STORM II 135BAR 1600 วัตต์
6,590 4,590 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189766
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K3 HOSE REEL 120 บาร์ 1600 ว...
10,720 5,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 264 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176881
เครื่องฉีดน้ำ MATALL DMT-HP-NJ140 140 บาร์ 1800 วั...
6,150 2,597 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1108072
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1601 (INDUCTION MOTOR) 160...
14,020 8,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1235739
เครื่องฉีดน้ำพร้อมรถเข็น ZINSANO PR1301 130 บาร์ 2...
17,390 12,100 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1084136
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH AQUATAK125 125 บาร์ 1500 วัตต์
7,490 4,990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108046
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1401 (INDUCTION MOTOR) 140...
8,390 5,990 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235042
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K5 POWER CONTROL (INDUCTION ...
24,490 18,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,890 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215645
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUMO HIGH FLOW 160 บาร์ 250...
25,584 15,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,590 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1039308
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH EASY AQUATAK 110 บาร์ 1300 วัต...
4,790 2,990 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205564
เครื่องฉีดน้ำไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) PUMPKIN INF-5...
5,390 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
SKU: 1174647
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO FA1203 120 บาร์ 1,600 วัตต์
7,990 4,390 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1143618
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TORNADO 2 (INDUCTION MOTOR) ...
12,850 8,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1185722
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AMAZON ULTRA 110 บาร์ 1600 ว...
4,790 2,690 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194706
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K3 DELUXE PREMIUM (INDUCTION...
15,830 8,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 414 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214103
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1600L-B1 110 บาร์ 1...
5,200 2,590 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1175340
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K3 POWER CONTROL 120 บาร์ 1,...
12,860 6,660 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 333 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215618
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUMO BLUE SHARK 120 บาร์ 15...
10,545 5,580 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1182467
เครื่องฉีดน้ำ MATALL MT-WI110 110 บาร์ 1100 วัตต์
5,190 1,597 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1189856
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K2 HOSE REEL 110 บาร์ 1400 ว...
9,390 4,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 229 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1214076
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1800T-B1 125 บาร์ 1...
7,800 4,150 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1219934
เครื่องฉีดน้ำ POLO RANGER 120 บาร์ 1500 วัตต์
4,500 2,890 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1189908
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN GENEVA (INDUCTION MOTOR) 125...
3,720 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 140 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197662
ปืนฉีดน้ำไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) PUMPKIN INFINITY ...
3,700 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 130 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1093693
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH EASYL AQUATAK 100 บาร์ 1100 วั...
4,190 2,490 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162498
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER PW1450TD-B1 100 บาร์ 13...
3,800 1,990 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171828
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K4 COMPACT (INDUCTION MOTOR)...
20,010 12,420 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 621 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1233569
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPWB2000TH-B1 135 บาร์...
11,000 6,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 340 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1135512
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1101 (INDUCTION MOTOR) 110...
5,990 4,730 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1227516
เครื่องฉีดน้ำไร้สาย HYUNDAI HD-GBL-50 50 บาร์ 20 โ...
5,720 3,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1145429
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN CHICAGO 135 บาร์ 1,800 วัตต์
8,390 6,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 315 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1096814
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO ZN1101 110 บาร์ 1500 วัตต์
4,190 3,190 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1072000
เครื่องฉีดน้ำ POLO FIGHTER145i (INDUCTION MOTOR) 1...
10,990 6,960 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1178230
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TwisterII (INDUCTION MOTOR) ...
7,850 5,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1171777
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K4 POWER CONTROL (INDUCTION ...
24,740 13,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 684 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1230542
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TRANSFORMER3 105 บาร์ 1200 ว...
3,790 2,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1190051
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN VENICE (INDUCTION MOTOR) 145...
7,053 5,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 265 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1172858
เครื่องฉีดน้ำไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) BLACK&DECKER ...
6,000 3,790 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1108171
เครื่องฉีดน้ำ TAKARA SATURN III 165 บาร์ 1800 วัตต...
7,790 5,300 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1220973
เครื่องฉีดน้ำ STARKE EVEREST 165 บาร์ 2100 วัตต์
7,990 7,890 บาท
SKU: 1189901
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K 2 PREMIUM 110 บาร์ 1400 วั...
10,720 4,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 249 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181529
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN ROME 200 บาร์ 3500 วัตต์
51,990 31,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1181517
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN BERLIN (INDUCTION MOTOR) 170...
23,990 13,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1177411
เครื่องฉีดน้ำ 3IN1 ZINSANO ZN1202 120 บาร์ 1500 วั...
6,590 4,390 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1110811
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN VR-105 105 บาร์ 1400 วัตต์
4,850 3,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 165 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1135085
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH ADVANCED AQUATAK (INDUCTION MO...
13,350 9,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 459 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190024
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN CT-110 110 บาร์ 1400 วัตต์
3,320 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 125 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1233596
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPWB2400TH-B1V 165 บาร...
12,500 7,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1235755
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO VIP130 แรงดัน 130 บาร์ 2.2 ก...
20,500 16,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1117468
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI HURRICANE 2 (INDUCTION MOTOR...
23,000 14,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1110708
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN EP-165 (INDUCTION MOTOR) 165...
10,850 7,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1233594
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1600HTH-B1 110 บาร์...
5,300 3,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 160 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1159386
เครื่องฉีดน้ำ POLO P171-WARRIOR140N 140 บาร์ 1800 ...
8,450 4,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1105476
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN NEWYORK PLUS 105 บาร์ 1400 ว...
8,390 6,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185629
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง PUMPKIN MALDIVES 100 บาร์ 1...
3,054 2,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 115 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185666
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN PARIS (INDUCTION MOTOR) 165 ...
7,720 5,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1060930
เครื่องฉีดน้ำ POLO WARRIOR102L 105 บาร์ 1400 วัตต์
4,450 2,490 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1226324
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO FA1005 100 บาร์ 1400 วัตต์
4,990 2,390 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1233568
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1800TTH-B1 125 บาร์...
7,800 4,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 235 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1233595
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1600LTH-B1 110 บาร์...
5,200 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 140 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1227351
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI DREPRESSION4 120 บาร์ 1400 ว...
4,520 3,390 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1189967
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN YM-170 170 บาร์ 2200 วัตต์
6,653 4,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 250 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181806
รถเข็นสำหรับเครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN BERLIN
5,000 3,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 150 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1189968
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN LONDON (INDUCTION MOTOR) 170...
9,320 6,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1116984
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ KARCHER SC5 EASYFIX PREMIU...
37,700 21,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,190 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102517
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN ALEXANDER 130 บาร์ 1,600 วัต...
8,390 4,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1232007
เครื่องฉีดน้ำ STARKE ALPS II 105 บาร์ 1400 วัตต์
สินค้าหมด
SKU: 1108105
เครื่องฉีดน้ำ TAKARA EUROPA MINI 110 บาร์ 1400 วัต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1189944
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN GNP-135 135 บาร์ 1600 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1150277
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K5 COMPACT EU (INDUCTION MOT...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1227475
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง STARKE SK-HP-3600F 13 แรงม้...
สินค้าหมด
SKU: 1227375
เครื่องฉีดน้ำ STARKE SK-1512C 4HP 175 บาร์ 220 โวล...
สินค้าหมด
SKU: 1198201
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO VIP130 130บาร์ 240โวลต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1198202
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง (พร้อมรถเข็น) STARKE SK-...
สินค้าหมด
SKU: 1165153
เครื่องฉีดน้ำ POLO COMMANDO135N (INDUCTION MOTOR) ...
6,790 3,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1108162
เครื่องฉีดน้ำ TAKARA EUROPA 130 บาร์ 1800 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1168038
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K2 COMPACT 110 บาร์ 1400 วัต...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1173246
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO FA0903 90 บาร์ 1200 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1081444
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI HD2200 (INDUCTION MOTOR) 150...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1171912
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K5 POWER CONTROL (INDUCTION ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1108122
เครื่องฉีดน้ำ TAKARA TITAN III 140 บาร์ 1600 วัตต์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1215352
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย SUMO 4IN1 CTK401 23 บ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1108709
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1801 (INDUCTION MOTOR) 180...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Pressure Cleaners)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดเวลาในการทำงาน และลดจำนวนคนได้มากขึ้น ประหยัดทั้งเวลา สะดวกรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ โดยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำเย็น และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อน ซึ่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแต่ละประเภท ก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาใช้งานจะต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน เพื่อเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานได้มากที่สุด
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำเย็น

    เป็นเครื่องฉีดน้ำที่นิยมใช้งานทั่วไป สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณบ้าน อาคาร หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดยานพาหนะได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์, จักรยานยนต์ หรือยานพาหนะชนิดอื่น ด้วยพลังแรงดันน้ำที่สูบฉีดเข้าถึงทุกซอกมุม จึงช่วยให้การทำความสะอาดสามารถทำได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อน

    เป็นเครื่องฉีดน้ำที่ใช้น้ำร้อนในการทำความสะอาด ซึ่งจะสามารถทำให้คราบสกปรกต่างๆที่ฝังลึกได้ดีมากกว่าระบบน้ำเย็น แต่เครื่องฉีดน้ำประเภทนี้อาจจะยังไม่ค่อยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่ แต่ก็มักจะพบเห็นการใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อนได้ตามสถานที่ที่มีความจำเป็นต้องรักษาความสะอาดอย่างมาก อาทิ โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, ห้องอาบน้ำรวม เป็นต้น โดยตัวเครื่องสามารถรองรับน้ำร้อนได้สูงสุด 100 องศาเซลเซียส สามารถใช้ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น คราบน้ำมัน คราบตะไคร่ และสามารถกำจัดเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นได้อีกด้วย

เช็คราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

หากทำการเปรียบเทียบราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั้ง 2 ประเภท จะเห็นว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันระบบน้ำเย็นจะมีราคาที่ถูกมากกว่า เนื่องจากเป็นระบบการฉีดน้ำพื้นฐานที่ใช้งานกันทั่วไป แต่สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระบบน้ำร้อนจะมีการติดตั้งหม้อต้มน้ำไฟฟ้าเข้าไปด้วย เพื่อให้น้ำมีความร้อนขณะใช้งาน ส่งผลให้ราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดันระบบน้ำร้อนจึงสูงมากกว่าระบบน้ำเย็น โดยการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันมาใช้งานก็ควรเลือกจากยี่ห้อที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER, เครื่องฉีดน้ำ BOSCH, เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI, เครื่องฉีดน้ำ RYOBI, เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO เป็นต้น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดบริเวณบ้าน ตัวอาคาร หรือทำความสะอาดยานพาหนะได้ในเวลาอันสั้น การเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันมาใช้งาน ก็ควรที่จะศึกษาข้อมูล รายละเอียดตัวเครื่องและลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดสินค้าได้ที่ www.homepro.co.th

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Homepro

หากคุณต้องการเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับการทำความสะอาดบ้าน ตัวอาคาร หรือสถานที่ต่างๆ สามารถเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284