1284

ม่านห้องน้ำ

SKU: 1029248
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA S01-2 180x200ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 412 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080222
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM86311 สีโครเมียม
450 359 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080231
ราวม่านสเตนเลส201 MOYA HM8322 110-200 ซม. สีโครเมี...
390 329 บาท
ขายแล้ว 118 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250249
ราวม่านอะลูมิเนียมเคลือบ PVC MOYA HM8302
290 229 บาท
ขายแล้ว 211 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108601
ราวม่านอะลูมิเนียม WSP T-3 160-300 ซม. สีขาว
395 279 บาท
ขายแล้ว 156 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080223
ราวม่านสเตนเลส201 MOYA HM8323 140-260 ซม. สีโครเมี...
450 359 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136594
ราวม่าน WSP T-3C 160x300 ซม. สีโครเมียม
449 299 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250248
ราวม่านอะลูมิเนียมเคลือบ PVC MOYA HM8301
250 199 บาท
ขายแล้ว 132 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084337
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS17040 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082022
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA PE3003A 180x180ซม.
240 199 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1221241
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA MCPE0057A 180x180 ซม.
180 149 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029118
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS14082 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103991
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA S01-Glitter180x180ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234158
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACSZY603A 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080178
ราวม่านสเตนเลส201 MOYA HM8321 70-120 ซม. สีโครเมีย...
360 299 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191223
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC9645D 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1221229
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA MCPE0058A 180x180 ซม.
180 149 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199706
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS22048B 180X180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234159
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS23081A 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 276059
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3M A7186 180x200ซม.
620 499 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028401
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ST20 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 158 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1013785
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-2 B5117 180x180ซม.
259 239 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1118293
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ST77 180x180ซม.
350 219 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1007511
ราวม่าน WSP HP/LT-3 90x90 ซม.
525 389 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1192040
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS22018A 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178336
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA SC5415A BLUE LEAF 180x180 ซม...
310 279 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199716
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA MCH02 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228631
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA MCH016 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082005
ห่วงม่าน MOYA SH0013E สีโครม
60 55 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103992
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ST20-Grey 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229124
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8069 180X180 ซม.
119 109 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086060
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18 U8058 180x180ซม.
119 109 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1221778
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS22136A 180X180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229211
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23 A7218 180X180 ซม.
339 199 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1103659
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCB-1 B5 180x180ซม.
199 169 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272073
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-9M SN2002 180x200ซม.
680 559 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178381
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA ACS21092 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046329
ม่านห้องน้ำ PVC MOYA HMA-0049-1 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250253
ราวม่านอะลูมิเนียมเคลือบ PVC MOYA HM8303
350 269 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 244393
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-9 SN2001 180x180ซม.
615 459 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1080120
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM8534 สีโครเมียม
360 289 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229114
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8070 180X180 ซม.
119 109 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229113
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8071 180X180 ซม.
119 109 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251230
ห่วงม่านห้องน้ำ ZIM HK-03 ใส
30 25 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189928
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21147 180x180 ซม.
310 159 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189978
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21145-1 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092163
ม่านห้องน้ำ PVC MOYA PV1019A 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 65298
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-5M B5023 180x200ซม
325 279 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093033
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS18001 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189936
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21146 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 85574
ราวม่าน WSP 2IN1 LT2 80x80 ซม.
329 279 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 250252
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM8313 สีโครเมียม
350 279 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229189
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23 A7193 180X180 ซม.
339 239 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250251
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM8312 สีโครเมียม
290 239 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251237
ห่วงม่านห้องน้ำ ZIM HK-03 สีขาว
25 20 บาท
ขายแล้ว 247 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234173
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS23080A 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214219
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA MCH01 JEEPJEEP 180X180 ...
310 219 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 250250
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM8311 สีโครเมียม
250 209 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1081869
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA PE3003B 180x180 ซม.
240 199 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115824
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP47 LX04 180x180ซม.
199 179 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1233142
ม่านห้องน้ำ PVC WSP HP/SCฺB-1/B1 180X180 ซม. สีฟ้า
199 169 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1148948
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8066 180x180ซม.
115 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1062399
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-55 MI-03 180x180ซม.
950 659 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140634
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP-45 EVA028 180x180ซม.
400 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1150939
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-43/DN011 180x180ซม.
695 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1054542
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-43/DN-008 180x180ซม.
695 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191271
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC9645A 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232479
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-7/A7018 180X180 ซม.
459 345 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1140703
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-55MI-06 180x180ซม.
950 659 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1229136
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23-A7212 180X180 ซม.
339 259 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1229163
ม่านห้องน้ำ POLY WSP SCP-23 A7214 180X180 ซม.
339 259 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1229197
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-KT22S2 180X180 ซม.
755 599 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1221770
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA MCH017 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229132
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8075 180X180 ซม.
119 109 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229142
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8074 180X180 ซม.
119 109 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1026255
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCB-1 180x180 ซม.
149 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1003303
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-29 6004 180X180ซม.
295 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123036
ที่แขวนอเนกประสงค์ 3 ช่อง WSP BA-2066
195 179 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1150991
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-43/DN010 180x180ซม.
695 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1223195
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA MCH020 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1237327
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23/A7215 180X180 ซม.
339 259 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1237339
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-55/MI05 180X180 ซม.
950 659 บาท
SKU: 1237352
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23/A7198 180X180 ซม.
339 199 บาท
SKU: 1224967
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA MCH015 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1224566
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC9645E 200X200 ซม.
400 319 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054500
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3/A7213 180x180ซม.
570 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1232458
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-58/ST-03 180X180 ซม.
799 499 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1140674
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3 A7225 180x180ซม.
570 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1229190
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23 A7216 180X180 ซม.
339 259 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1229180
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23 A7223 180X180 ซม.
339 259 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1232440
ม่านห้องน้ำ EVA WSP HP/SCP-45/017 180X180 ซม.
400 275 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1140633
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP-45 EVA027 180x180ซม.
400 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1140580
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP-45 EVA026 180x180ซม.
400 275 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115894
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP47 LX05 180x180ซม.
199 179 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250245
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM88119 สีโครเมียม
250 209 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250247
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM88121 สีโครเมียม
350 279 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 31075
ราวม่าน WSP 3IN1 LT1 80x80x80 ซม.
395 289 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250246
ราวม่านอะลูมิเนียม MOYA HM88120 สีโครเมียม
290 229 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159377
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-2/B5127 180x180ซม.
259 239 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1091504
ม่านห้องน้ำ PVC MOYA PV1701 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ผ้าม่านห้องน้ำ กันน้ำคราบสกปรก ตกแต่งห้องน้ำให้ดูงามสะอาด

ตกแต่งบ้านด้วยผ้าม่านและมูลี่รอบบ้านทั้งที มีหรือจะมองข้ามเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำอย่าง "ผ้าม่านห้องน้ำ" ไปได้ เพราะผ้าม่านห้องน้ำไม่ได้แค่ทำให้ห้องน้ำสวยงามขึ้นทันตา แต่ยังช่วยแบ่งพื้นที่ห้องน้ำให้เป็นสัดส่วน ช่วยบังสายตา และช่วยป้องกันน้ำและคราบอื่นๆไปเลอะเทอะพื้นที่อื่นๆในขณะอาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำ ขณะที่ในปัจจุบันการดีไซน์ห้องน้ำได้เน้นมาตรฐานการแบ่งส่วนเปียก-ส่วนแห้งในห้องน้ำออกจากกันชัดเจน เพื่อความสะดวก ความสะอาด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่..หากบ้านไหนพื้นที่ห้องน้ำจำกัด การเลือกซื้อผ้าม่านห้องน้ำมาติดตั้งเพื่อประโยชน์ทั้งหลายตามที่กล่าวมา ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

ผ้าม่านห้องน้ำ มีแบบไหนบ้าง?

  • ผ้าม่านห้องน้ำ PVC

    ผ้าม่านห้องน้ำ PVC นิยมกันมาก เนื่องจากหาซื้อง่าย ติดตั้งง่าย ติดเองก็ได้ ราคาผ้าม่านห้องน้ำไม่สูงมาก เริ่มประมาณ 200-300 บาทขึ้นไป และยังหาซื้อผ้าม่านห้องน้ำ PVC ได้ในแบบชุดเซต มีมาให้ทั้ง รางม่าน ห่วงคล้อง และผ้าม่าน ในราคาผ้าม่านที่สูงขึ้นเช่นกัน
  • ม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์ (Polyester)

    ผ้าม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์ คุณสมบัติจะเหนือกว่าม่านห้องน้ำ PVC ในเรื่องของเนื้อผ้า น้ำหนักผ้า ความสวยงาม ทนทาน และทำความสะอาดก็ง่ายเช่นกัน นอกจากนี้ราคาผ้าม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์ก็สูงกว่าม่าน PVC โดยเริ่มที่ 300 บาทจนถึงหลักพัน

ราวม่านห้องน้ำ มีแบบไหนบ้าง?

"ราวม่านห้องน้ำ" หรือ รางม่านห้องน้ำ หลักๆจะมีอยู่ 2 แบบคือ ราวม่านห้องน้ำแบบโค้งหรือตัวแอล-ตัวยู และ ราวม่านห้องน้ำแบบตรง อีกทั้งราวม่านห้องน้ำจะมีแบบเจาะผนังกับแบบไม่เจาะผนัง ซึ่งปัจจุบันหลายคนนิยมเลือกซื้อราวม่านห้องน้ำแบบไม่เจาะผนัง เพราะจะมีหัวยึดจับกับผนังไว้ทั้งสองด้านและยังสามารถปรับระดับยืดหดได้อีกด้วย เพิ่มความสะดวกสำหรับการติดตั้งผ้าม่านห้องน้ำ ใครๆก็สามารถติดตั้งเองได้ แต่...ควรวัดระยะพื้นที่ให้แม่นยำก่อนการเลือกซื้อราวม่านและผ้าม่านห้องน้ำ เพื่อประหยัดแรง เวลา และราคาผ้าม่านห้องน้ำ
หากสนใจเลือกซื้อผ้าม่านห้องน้ำและราวม่านห้องน้ำ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่โฮมโปร www.homepro.co.th หรือโฮมโปรทุกสาขา เรามีผ้าม่านสวยๆให้เลือกหลายลวดลาย และราวม่านห้องน้ำทุกแบบและทุกขนาดตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีให้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำสำหรับตกแต่งห้องน้ำคุณได้ทุกสไตล์