1284


ถึง

ผ้าม่านห้องน้ำ

SKU: 1154896
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS20077 FACE DOG 180x...
310 139 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276059
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3M A7186 180x200ซม.
620 529 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1150787
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3L/A7211 240x180 ซม.
690 579 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140691
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3 A7221 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1192040
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS22018A 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082022
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA PE3003A 180x180ซม.
240 199 บาท
ขายแล้ว 166 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089323
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA PE7209A 180x180ซม.
180 149 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115894
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP47 LX05 180x180ซม.
199 179 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084360
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS17095 180x180ซม.
280 159 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 1089381
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA PE7208A 180x180ซม.
180 149 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165476
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-23/P2330 180x180ซม.
339 229 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179463
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8060 180x180 ซม.
119 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1191146
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-1 C4077 180X180 ซม.
139 119 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1189727
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA BSC5941A 180x180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140682
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3 A7226 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1079961
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS17020 180x180ซม.
310 139 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086060
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18 U8058 180x180ซม.
119 99 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111473
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3/A7222 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1189936
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21146 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092163
ม่านห้องน้ำ PVC MOYA PV1019A 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1081869
ม่านห้องน้ำ PEVA MOYA PE3003B 180x180 ซม.
240 199 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154923
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS20119 DINOSAUR 180x...
310 159 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062399
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-55 MI-03 180x180ซม.
950 849 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191271
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC9645A 180X180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178273
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA SC5417A TROPICAL 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191186
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21148 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025920
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3L/A7208 180x240ซม.
690 579 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275758
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3 A7180 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155388
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC3456A BLUE FISH 180x...
280 159 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093033
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS18001 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103992
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ST20-Grey 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112391
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8064 180X180ซม.
119 99 บาท
ขายแล้ว 141 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140600
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-56 SM-05 180x180ซม.
575 499 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118293
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ST77 180x180ซม.
350 299 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103659
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCB-1 B5 180x180ซม.
199 149 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150879
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCPKT19S/S101 180x180ซม.
755 399 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026012
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3M/A7203 180x200ซม.
620 529 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150991
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-43/DN010 180x180ซม.
695 199 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1140674
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3 A7225 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1097933
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-1 C4073 180x180ซม.
139 119 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084337
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS17040 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191109
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS22008A 180X180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031271
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS14127 180x180ซม.
280 239 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1159452
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-2/B51251 180x180ซม.
259 239 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1030741
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA H842 180x180ซม.
280 239 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1091504
ม่านห้องน้ำ PVC MOYA PV1701 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179481
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-18/U8062 180x180 ซม.
119 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1103991
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA S01-Glitter180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 167 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185349
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA ACS21142 180x180 ซม.
310 199 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046329
ม่านห้องน้ำ PVC MOYA HMA-0049-1 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180388
ม่านห้องน้ำ POLY WSP SCP-23/P2325 180x180 ซม.
339 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1167794
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS20071 180x180ซม.
310 159 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1150939
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-43/DN011 180x180ซม.
695 199 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103732
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-56 SM-04 180x180ซม.
575 499 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1159377
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-2/B5127 180x180ซม.
259 239 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1140580
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP-45 EVA026 180x180ซม.
400 275 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090654
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS17105 180x180ซม.
280 159 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276060
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3M A7189 180x200ซม.
620 529 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1099721
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS18087 180x180ซม.
280 159 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 65298
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-5M B5023 180x200ซม
325 279 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1003303
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-29 6004 180X180ซม.
295 269 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1189978
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21145-1 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183377
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA ACS21094 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275075
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-1 C4048 180x180ซม.
139 119 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72744
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-5 B5023 180x180ซม.
295 239 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150963
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-58/ST02 180x180ซม.
799 699 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1170112
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC5411A 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 272073
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-9M SN2002 180x200ซม.
680 649 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1027664
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA AP1345 180x180ซม.
280 239 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
SKU: 1054500
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3/A7213 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1029118
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS14082 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 244393
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-9 SN2001 180x180ซม.
615 499 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1115824
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP47 LX04 180x180ซม.
199 179 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189764
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA BSC5942A 180x180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140634
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP-45 EVA028 180x180ซม.
400 275 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1111474
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3/A7224 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1172837
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC5416A BLOOM 180x180ซม...
310 269 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029248
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA S01-2 180x200ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 280 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150916
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCPKT19S/S102 180x180ซม.
755 399 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173072
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC5418A WHALE 180x180ซ...
310 279 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191252
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21150 180X180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183388
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA ACS21093 180x180 ซม.
310 159 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1178381
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA ACS21092 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191223
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC9645D 180X180 ซม.
310 219 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155436
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA SC3461A FEATHER 180x18...
280 239 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
SKU: 1046916
ม่านห้องน้ำ PEVA WSP SCP-1 C4069 180x180ซม.
139 119 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185364
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA ACS21143 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189928
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21147 180x180 ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086066
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-3/A7211 180x180ซม.
570 399 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281165
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-2 B5113 180X180ซม
259 239 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097032
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS18037 180x180ซม.
280 159 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
SKU: 1140703
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-55MI-06 180x180ซม.
950 849 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1167749
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS20069 180x180ซม.
280 159 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1178336
ม่านห้องน้ำ POLY MOYA SC5415A BLUE LEAF 180x180 ซม...
310 279 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1013785
ม่านห้องน้ำ PVC WSP SCP-2 B5117 180x180ซม.
259 239 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028401
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ST20 180x180ซม.
310 279 บาท
ขายแล้ว 297 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054542
ม่านห้องน้ำ POLYESTER WSP SCP-43/DN-008 180x180ซม.
695 199 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1140633
ม่านห้องน้ำ EVA WSP SCP-45 EVA027 180x180ซม.
400 275 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1076209
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS16046 180x180ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 108 รายการ
SKU: 1193765
ม่านห้องน้ำ POLYESTER MOYA ACS21149 180X180 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

ผ้าม่านห้องน้ำ กันน้ำคราบสกปรก ตกแต่งห้องน้ำให้ดูงามสะอาด

ตกแต่งบ้านด้วยผ้าม่านและมูลี่รอบบ้านทั้งที มีหรือจะมองข้ามเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำอย่าง "ผ้าม่านห้องน้ำ" ไปได้ เพราะผ้าม่านห้องน้ำไม่ได้แค่ทำให้ห้องน้ำสวยงามขึ้นทันตา แต่ยังช่วยแบ่งพื้นที่ห้องน้ำให้เป็นสัดส่วน ช่วยบังสายตา และช่วยป้องกันน้ำและคราบอื่นๆไปเลอะเทอะพื้นที่อื่นๆในขณะอาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำ ขณะที่ในปัจจุบันการดีไซน์ห้องน้ำได้เน้นมาตรฐานการแบ่งส่วนเปียก-ส่วนแห้งในห้องน้ำออกจากกันชัดเจน เพื่อความสะดวก ความสะอาด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่..หากบ้านไหนพื้นที่ห้องน้ำจำกัด การเลือกซื้อผ้าม่านห้องน้ำมาติดตั้งเพื่อประโยชน์ทั้งหลายตามที่กล่าวมา ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

ผ้าม่านห้องน้ำ มีแบบไหนบ้าง?

  • ผ้าม่านห้องน้ำ PVC

    ผ้าม่านห้องน้ำ PVC นิยมกันมาก เนื่องจากหาซื้อง่าย ติดตั้งง่าย ติดเองก็ได้ ราคาผ้าม่านห้องน้ำไม่สูงมาก เริ่มประมาณ 200-300 บาทขึ้นไป และยังหาซื้อผ้าม่านห้องน้ำ PVC ได้ในแบบชุดเซต มีมาให้ทั้ง รางม่าน ห่วงคล้อง และผ้าม่าน ในราคาผ้าม่านที่สูงขึ้นเช่นกัน
  • ม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์ (Polyester)

    ผ้าม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์ คุณสมบัติจะเหนือกว่าม่านห้องน้ำ PVC ในเรื่องของเนื้อผ้า น้ำหนักผ้า ความสวยงาม ทนทาน และทำความสะอาดก็ง่ายเช่นกัน นอกจากนี้ราคาผ้าม่านห้องน้ำโพลีเอสเตอร์ก็สูงกว่าม่าน PVC โดยเริ่มที่ 300 บาทจนถึงหลักพัน

ราวม่านห้องน้ำ มีแบบไหนบ้าง?

"ราวม่านห้องน้ำ" หรือ รางม่านห้องน้ำ หลักๆจะมีอยู่ 2 แบบคือ ราวม่านห้องน้ำแบบโค้งหรือตัวแอล-ตัวยู และ ราวม่านห้องน้ำแบบตรง อีกทั้งราวม่านห้องน้ำจะมีแบบเจาะผนังกับแบบไม่เจาะผนัง ซึ่งปัจจุบันหลายคนนิยมเลือกซื้อราวม่านห้องน้ำแบบไม่เจาะผนัง เพราะจะมีหัวยึดจับกับผนังไว้ทั้งสองด้านและยังสามารถปรับระดับยืดหดได้อีกด้วย เพิ่มความสะดวกสำหรับการติดตั้งผ้าม่านห้องน้ำ ใครๆก็สามารถติดตั้งเองได้ แต่...ควรวัดระยะพื้นที่ให้แม่นยำก่อนการเลือกซื้อราวม่านและผ้าม่านห้องน้ำ เพื่อประหยัดแรง เวลา และราคาผ้าม่านห้องน้ำ
หากสนใจเลือกซื้อผ้าม่านห้องน้ำและราวม่านห้องน้ำ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่โฮมโปร www.homepro.co.th หรือโฮมโปรทุกสาขา เรามีผ้าม่านสวยๆให้เลือกหลายลวดลาย และราวม่านห้องน้ำทุกแบบและทุกขนาดตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีให้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำสำหรับตกแต่งห้องน้ำคุณได้ทุกสไตล์