1284

สุขภัณฑ์

SKU: 1147131
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 013 3/6 ลิตร สีขาว
3,590 2,190 บาท
ขายแล้ว 917 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088239
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2801 4.5 ลิตร สีขาว
2,790 1,690 บาท
ขายแล้ว 850 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066554
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T004 3/4.8L สีขาว (HTD)
5,290 3,590 บาท
ขายแล้ว 212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076956
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T008 3/6 ลิตร สีขาว
4,590 2,890 บาท
ขายแล้ว 561 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084199
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697SCW-WT-0 ...
3,050 2,790 บาท
ขายแล้ว 395 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083954
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 329 3/6L สีขาว
5,590 3,590 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 280 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091567
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697NW-WT-0 4...
2,950 2,590 บาท
ขายแล้ว 293 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140433
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2630SCNF-WT-0 3/...
7,970 5,850 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168011
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TI-2828SCL-WT-0 ...
5,100 4,990 บาท
ขายแล้ว 226 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285121
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X 3.75 ลิตร สีขาว
4,600 2,190 บาท
ขายแล้ว 435 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124812
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
3,000 2,750 บาท
ขายแล้ว 254 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116297
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2698SCDW-WT-0 3/...
3,930 2,990 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
SKU: 1089574
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2041SC-WT-0 3...
13,550 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1033369
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 386 3/6L สีขาว
4,890 3,190 บาท
ขายแล้ว 142 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087760
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3...
8,500 5,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
SKU: 1170662
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 323 3/6 ลิตร สีขาว
5,490 3,290 บาท
ขายแล้ว 261 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114320
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21924X-S-WK 4.8 ลิตร สีขาว
12,145 6,890 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018121
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2530-WT-0 3/4...
10,600 7,690 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,850 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024461
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8652S-WA 3/6 ลิตร สีขาว
5,880 4,190 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057421
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-75750X-S-WK 3/4.5L สีขาว
5,130 2,950 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036068
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-99192X-S-WK 3/4.5L สีขาว
10,750 4,990 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045814
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X-S-WK 3.75L สีขาว
4,600 2,560 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113050
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21926X-S-WK 3/4.8L ลิตร สี...
12,700 6,985 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,890 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149827
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31145X-S-WK 4.5L สีขาว
4,990 2,790 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1064361
สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ MOYA BP-1309S สีน้ำตาล
2,110 1,590 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082219
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-99193X-S-WK 3/4.5L สีขาว
7,290 4,390 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095896
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-20841X-S-WK 3/4.5 ลิตร สีข...
5,470 3,340 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019540
สุขภัณฑ์นั่งราบ MOYA HP-031 สีขาว
1,890 1,290 บาท
ขายแล้ว 164 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043551
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13930 6L สีขาว
3,600 3,150 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116944
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-22946X-S-WK 4.8L สีขาว
5,020 2,860 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149759
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-72479X-C-WK 4.5L สีขาว
12,200 6,890 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234222
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2033SC-WT-0 3/4....
7,940 6,790 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.471 3/4.8L สีขาว
5,320 3,190 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153337
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11000 3/4.8L สีขาว
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181160
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 016 3/6L สีขาว (HTD)
5,590 2,890 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1213711
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 307 3/4.8 ลิตร สีขาว
5,490 3,390 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1204208
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.475 4.5 ลิตร สีขาว
10,730 7,290 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1230468
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.473 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,370 4,990 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098571
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น 2531SC-WT-0 3/4.2L สีขาว
11,700 8,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140402
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2007TSC-WT-0 2.6...
18,050 15,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1218450
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13445 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,390 2,850 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167948
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8667S-WA สีขาว
5,460 3,690 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110704
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.447 3/6L สีขาว
6,460 3,990 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100476
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22244K-S-0 3/4.5L สีขาว
9,880 4,650 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199471
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 301 3/6 ลิตร สีขาว
4,690 3,590 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
SKU: 1092569
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TF-2045SCP-WT-0 4.8L สีขาว
7,910 6,590 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1238971
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11006H EXC. 3/5.5 ลิตร สีขา...
5,990 5,490 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153389
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2006TSC-WT-0 4.8...
19,710 18,290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1074906
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2696SCW-WT-0 ...
3,450 2,950 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149785
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31147X-S-WK 3.75 ลิตร สีขา...
4,760 2,590 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 7,490 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157269
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO TOUCHLESS C135137 4.5 ลิตร ส...
17,200 12,950 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1093849
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13440 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,600 3,160 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111162
สุขภัณฑ์ 2ชิ้น COTTO C135107 3/4.5L สีขาว
15,000 11,790 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111161
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105407 3/4.5 ลิตร สีขาว
12,500 9,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1053745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13430 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,650 3,840 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172029
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST235 4.8/3L สีขาว
22,090 6,700 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232874
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA NARA-8030 3/6 ลิตร สีขาว
4,990 2,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1033370
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2708 6 ลิตร สีขาว
2,990 1,890 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080944
สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ MOYA OC13
2,985 2,190 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099986
สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ MOYA BP-1788
6,860 4,590 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157711
อ่างล้างมือเคลื่อนที่ MOYA CHH-7701
2,860 1,590 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1233450
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2133SC-WT-0 3/4....
6,710 5,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067805
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13330 3/4.5L สีขาว
5,200 4,430 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170770
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 015 สีขาว (HTD)
6,790 4,490 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091558
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22248K-C-0 4 ลิตร สีขาว
8,080 3,890 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201300
สุขภัณฑ์นั่งราบ KARAT K-17713X-S-WK สีขาว
1,900 1,365 บาท
ขายแล้ว 138 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1021597
สุขภัณฑ์นั่งราบ MOYA CF01-216 สีขาว
2,890 1,690 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169126
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13443 6L สีขาว
3,200 2,750 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122515
สุขภัณฑ์นั่งราบ NASCO NC-9501-WA-2 สีขาว
1,950 1,290 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232860
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA RONIA-8902 3/6 ลิตร สีขาว
3,590 1,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1219811
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ AMERICAN STANDARD 2070-WT-9 4.8 ...
41,260 34,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164558
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ NOVITA K-22997X-WK 6 ลิตร สีขาว
42,500 29,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1150056
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ KOHLER K-77780X-0 4.8L สีขาว
238,820 129,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1047262
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ KOHLER K-5401X-S-0 3/4.8L สีขาว
187,650 89,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1169106
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10120H 6L สีขาว
52,200 35,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1151004
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ HAFELE 495.61.454 5.5L สีขาว
96,920 65,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1198090
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9433PRA 3/4.5L สีขาว
205,440 74,800 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1172030
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES989RVA 3/3.8L สีขาว
251,670 105,000 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1152416
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ AMERICAN STANDARD 2026-WT-9 6L ส...
59,000 33,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1148626
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10257 4.8L สีขาว
49,500 34,200 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1165185
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10207 3.8L สีขาว
57,700 45,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1179443
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ KOHLER K-29993X-150-0 สีขาว
46,520 24,590 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1156153
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ KOHLER K-77795X-EXSG-0 3/3.8L
247,360 119,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1169172
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10121H 6L สีขาว
42,300 29,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1228628
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9768PRVA สีขาว
327,980 139,000 บาท
SKU: 1182345
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9768RVA 3/3.8 ลิตร สีขาว
333,840 139,000 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1181444
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ MOYA LX-ST007 5 ลิตร สีขาว
23,950 15,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1183609
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES900RVT 3/3.8 ลิตร สีขาว
550,340 233,000 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1183558
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9788RVA 3/3.8 ลิตร สีขาว
333,840 139,000 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1228635
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9788PRVA สีขาว
327,980 139,000 บาท
SKU: 1241981
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES87320VJ 3/3.8 ลิตร สีขาว
268,650 199,000 บาท
SKU: 1236822
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ESTHER ECT-02-120-11 สีขาว
49,030 29,900 บาท
SKU: 1104748
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ HAFELE 495.61.440 4.5 ลิตร สีขาว
96,920 59,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1241959
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES87220VJ 3/3.8 ลิตร สีขาว
268,650 199,000 บาท
SKU: 1183527
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9433RA 3/4.5L สีขาว
205,440 74,800 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ

 

สุขภัณฑ์พร้อมฝาอเนกประสงค์

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทุกบ้านและทุกสถานที่ต้องมีไว้ใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่าโถสุขภัณฑ์ตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท อาทิ โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง, โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ, โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น หรือ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยโถสุขภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน

ประเภทโถสุขภัณฑ์

การเลือกโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆทั่วไป จะต้องพิจารณากันในเรื่องของประเภทและรูปแบบการใช้งาน รวมถึงดีไซน์ความสวยงามจะต้องมีความสวยงามลงตัวกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของเรามากที่สุด โดยประเภทของโถสุขภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเรามักพบเจอโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ห้องน้ำโรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน หรือห้องน้ำตามวัด แต่การใช้งานอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่สำหรับช คนที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อขาข้อเข่า แต่หากพูดถึงเรื่องของราคาก็ค่อนข้างถูกมากกว่าโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ เป็นโถสุขภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ล้วนแต่เปลี่ยนมาใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบกันมากขึ้น เนื่องจากโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อขา ตอบโจทย์การปลดทุกข์ได้อย่างผ่อนคลาย เด็กๆใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี
โดยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบที่นิยมใช้งานมากที่สุด จะเป็นโถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ ซึ่งก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทอีกเช่นกัน ได้แก่ สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (One Piece) กับ สุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น (Two Piece) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรูปแบบดีไซน์และการติดตั้งที่แตกต่างกัน

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทำให้เราสามารถทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระล้างอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกระดับแรงดันน้ำได้หลายระดับ ระบบเป่าลมแห้ง ระบบปรับอุณภูมิของฝารองนั่ง ซึ่งในบางรุ่นทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและรีโมทควบคุมการทำงาน โถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบลดการสะสมคราบสกปรกให้คุณทำความสะอาดง่ายกว่าที่เคย ทันสมัยด้วยฝารองนั่งอัตโนมัติและรีโมทคอนโทรลสั่งการง่ายเพิ่มความสะดวกสบายไปอีกขั้น นอกจากนี้ยังผสานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น EWATER+ ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระแบบอัตโนมัติให้คุณปลอดภัยจากเชื้อโรคมากขึ้น ระบบฝารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิรู้สึกอุ่นสบายทุกครั้งที่ใช้งาน รวมถึงระบบประหยัดน้ำ

สุขภัณฑ์พร้อมฝาอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณกำลังมองหาสุขภัณฑ์พร้อมฝาอเนกประสงค์ ราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้าน พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284