1284


ถึง

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว

SKU: 1066554
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T004 3/4.8L สีขาว (HTD)
5,290 3,490 บาท
ขายแล้ว 212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076956
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T008 3/6 ลิตร สีขาว
4,590 2,890 บาท
ขายแล้ว 561 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083954
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 329 3/6L สีขาว
5,590 3,490 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 280 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033369
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 386 3/6L สีขาว
4,890 3,090 บาท
ขายแล้ว 142 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168011
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TI-2828SCL-WT-0 ...
5,100 4,750 บาท
ขายแล้ว 226 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018121
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2530-WT-0 3/4...
10,600 7,690 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170662
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 323 3/6 ลิตร สีขาว
5,490 3,390 บาท
ขายแล้ว 261 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,490 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089574
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2041SC-WT-0 3...
13,550 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1114320
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21924X-S-WK 4.8 ลิตร สีขาว
12,145 6,890 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149759
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-72479X-C-WK 4.5L สีขาว
12,200 6,890 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024461
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8652S-WA 3/6 ลิตร สีขาว
5,880 4,190 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113050
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21926X-S-WK 3/4.8L ลิตร สี...
12,700 6,985 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036068
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-99192X-S-WK 3/4.5L สีขาว
10,750 4,990 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140402
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2007TSC-WT-0 2.6...
18,050 15,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1234222
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2033SC-WT-0 3/4....
7,940 6,290 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153337
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11000 3/4.8L สีขาว
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1213711
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 307 3/4.8 ลิตร สีขาว
5,490 3,190 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181160
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 016 3/6L สีขาว (HTD)
5,590 2,790 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1204208
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.475 4.5 ลิตร สีขาว
10,730 6,600 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1230468
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.473 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,370 4,990 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199471
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 301 3/6 ลิตร สีขาว
4,690 3,490 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
SKU: 1110704
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.447 3/6L สีขาว
6,460 3,990 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098571
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น 2531SC-WT-0 3/4.2L สีขาว
11,700 8,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1167948
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8667S-WA สีขาว
5,460 3,690 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153389
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2006TSC-WT-0 4.8...
19,710 18,290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 7,490 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
SKU: 1111161
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105407 3/4.5 ลิตร สีขาว
12,500 9,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1232874
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA NARA-8030 3/6 ลิตร สีขาว
4,990 2,890 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1238971
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11006H EXC. 3/5.5 ลิตร สีขา...
5,990 5,490 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163427
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้่น MOYA 014 6L สีขาว
7,590 4,890 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170770
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 015 สีขาว (HTD)
6,790 4,290 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115182
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T005 3/4.8L สีขาว
4,990 3,290 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113285
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8644S-WA 3/4.8L สีขาว
6,580 4,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179290
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-23188X-C-0 สีขาว
23,430 13,410 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1036164
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C107127 แกรนด์ ทีทรากอน 6L ...
19,200 14,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180188
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TI-3232-WT-0 4.8...
29,600 19,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1137087
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8689S-WA 3/6L สีขาว
7,980 5,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092776
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8611S 3/6L สีขาว
9,380 6,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165817
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-26065X-S-WK 4.5 ลิตร สีขาว
13,610 7,990 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092569
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TF-2045SCP-WT-0 4.8L สีขาว
7,910 6,590 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266939
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2048-WT-0 6 ล...
15,070 8,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1108404
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.423 3/6 ลิตร สีขาว
13,610 8,320 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1172086
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW887UV2 4.8L สีขาว
38,280 16,500 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1172057
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW885UV2 4.5/3L สีขาว
34,710 14,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1191392
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105337 3/4.5L สีขาว
6,600 5,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1080796
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C10327 2.5/4L สีขาว
17,900 16,000 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1136809
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8888S-WA 3/6L สีขาว
14,010 9,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038133
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น C1015 COTTO 3/4.5L สีขาว
9,400 6,990 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087006
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.401 3/6L สีขาว
7,340 4,490 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179353
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-22378X-C-0 3/4.8L สีขาว
29,600 15,530 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1108299
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.425 3/6L สีขาว
12,950 7,920 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172127
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW188UR สีขาว
48,200 18,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1172058
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW923RUV2 4.8L สีขาว
53,930 20,410 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,000 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1148193
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.443 สีขาว
12,580 8,550 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1148301
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.431 สีขาว
14,549 9,920 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1089336
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T010 4.8 ลิตร สีขาว
6,990 4,190 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148253
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.430 สีขาว
17,430 11,850 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 254774
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2030-WT-0 6L สีข...
29,310 17,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149181
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C101907 4.8L สีขาว
24,000 18,900 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 289384
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-75920X 4.8 ลิตร สีขาว
32,340 14,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1214319
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-31226X-S-WK 3/4.5 ลิตร สีข...
11,790 5,750 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025545
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-76815X-S-0 3/4.8L สีขาว
24,030 9,810 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1176631
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105257 4.8L สีขาว
22,700 17,550 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1240430
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW624UV2 4.8 ลิตร สีขาว
24,300 18,000 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1156760
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-31741X-S-0 3/4.5 ลิตร สีข...
27,850 13,100 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1242635
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8695S-WA 3/6L สีขาว
7,000 4,490 บาท
SKU: 1158858
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.468 4 ลิตร สีขาว
9,710 5,940 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1204222
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8588-WA 4.5 ลิตร สีขาว
7,980 5,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108421
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.424 3/6L สีขาว
15,740 6,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1227917
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.480 3/6 ลิตร สีขาว
11,330 7,299 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183638
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW636UV2 3/4.5L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1172046
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW889UV2 4.5/3L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172142
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW855UV1 4.5/3L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1191358
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105607 3/4.8L สีขาว
สินค้าหมด
SKU: 1176651
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C103327 3/4.5L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1104662
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1032(MBK) 2.5/4L สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1153328
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C110507 3/4.5L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1193773
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.474 3/4.5L สีขาว
7,930 4,850 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215035
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น (ท่อออกผนัง) TOTO CW923RPUV2 4.8 ล...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1097280
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.403 3/6L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก (Sanitary Ware & Toilets)

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทุกบ้านและทุกสถานที่ต้องมีไว้ใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่าโถสุขภัณฑ์ตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท อาทิ โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง, โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ, โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น หรือ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยโถสุขภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆหลายๆปัจจัย เช่น ราคาและยี่ห้อโถสุขภัณฑ์ จะต้องเลือกโถสุขภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไป และพิจารณาจากยี่ห้อโถสุขภัณฑ์จะต้องเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ โถสุขภัณฑ์ American Standard, COTTO, Karat, Kohler, Moya เป็นต้น หรือเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง โฮมโปร ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร มาให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทโถสุขภัณฑ์

การเลือกโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆทั่วไป จะต้องพิจารณากันในเรื่องของประเภทและรูปแบบการใช้งาน รวมถึงดีไซน์ความสวยงามจะต้องมีความสวยงามลงตัวกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของเรามากที่สุด โดยประเภทของโถสุขภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเรามักพบเจอโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ห้องน้ำโรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน หรือห้องน้ำตามวัด แต่การใช้งานอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่สำหรับ คนที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อขาข้อเข่า แต่หากพูดถึงเรื่องของราคาก็ค่อนข้างถูกมากกว่าโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองมีให้เลือกใช้อยู่ 3 แบบคือ

  • สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ฟรัชวาล์ว

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ เป็นโถสุขภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ล้วนแต่เปลี่ยนมาใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบกันมากขึ้น เนื่องจากโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อขา ตอบโจทย์การปลดทุกข์ได้อย่างผ่อนคลาย เด็กๆใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ประเภทเช่นกัน

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ฟรัชวาล์ว
โดยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบที่นิยมใช้งานมากที่สุด จะเป็นโถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ ซึ่งก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทอีกเช่นกัน ได้แก่ สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (One Piece) กับ สุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น (Two Piece) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรูปแบบดีไซน์และการติดตั้งที่แตกต่างกัน
 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

  มีรูปทรงสวยงาม ติดตั้งได้ง่ายไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน สามารถทำความสะอาดง่าย แต่มีราคาที่สูงมากกว่า หากมีส่วนใดแตกหักจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น การทำงานเสียงเงียบ
 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น

  มีราคาที่ถูกกว่า และเวลาที่ชำรุดแตกหักสามารถเปลี่ยนแบบแยกชิ้นได้ แต่ทำความสะอาดยาก มักมีคราบและสิ่งสกปรกตกค้างตามรอยต่อ การทำงานเสียงดัง การติดตั้งมีขั้นตอนที่มากกว่า

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทำให้เราสามารถทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระล้างอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกระดับแรงดันน้ำได้หลายระดับ ระบบเป่าลมแห้ง ระบบปรับอุณภูมิของฝารองนั่ง ซึ่งในบางรุ่นทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและรีโมทควบคุมการทำงาน
แต่หากต้องการประหยัดงบประมาณลงมาหน่อย แนะนำให้เลือกใช้เป็น ฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ ที่สามารถนำมาติดตั้งทดแทนฝารองนั่งชักโครกแบบเดิมได้เลย โดยลักษณะการทำงานจะคล้ายกับโถชักโครกแบบอัตโนมัติ แต่มีความต่างกันตรงที่ต้องใช้มือกดฟรัชวาล์วด้วยตัวเอง และไม่มีเซ็นเซอร์หรือรีโมทควบคุมใดๆเพิ่มเติม

โถสุขภัณฑ์ Homepro

หากคุณกำลังมองหาโถสุขภัณฑ์และชักโครกราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284