1284
13% OFF
Add to wishlist
HP_UNIT: EA, HP_UPC: 2400001619177
COTTO

สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)

SKU: 1152151
unit: EA
5,800 บาท
4,990 บาท
ขายแล้ว 280 รายการ
  • ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
  • มีระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Siphon Jet และใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
  • รองรับสรีระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยฝารองนั่งทรง U-Shape
itemRefService: [{TARGET=7000272, ORIGIN=1152151, STATUS=1, LASTUPDATE=1645704124603, MARKFORDELETE=0, CREATEDATE=1645704124603, ID=480642, REFERENCETYPE=OPTIONALSERVICE}]
เลือกซื้อบริการเพิ่มเติม
itemQty: 769.00
Service: 
จำนวน:
debug: itemQty = {SUMQTYBKK=795.0, UNIT=EA, SUMQTYALL=1792.0, SUMQTYBASE=795.0, SUMQTYDUM=0.0, CREATEDATE=1589338023000, SUMQTYS888=0.0, STATUS=1, LASTUPDATE=1701384711807, SUMQTYDC01=739.0, MARKFORDELETE=0, SUMQTYDC02=0.0, PARTNUMBER=1152151, SUMQTYDCS=739.0}
ตรวจสอบสต๊อกที่สาขา
โปรโมชั่นและส่วนลด
ข้อเสนอเพิ่มเติม:
โปรโมชั่นและส่วนลดกลุ่มสินค้า
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 600 บาท
ดูเพิ่มเติม
SKU: 1111560
อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ C022607 สีขาว
5,200 4,070 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1111162
สุขภัณฑ์ 2ชิ้น COTTO C135107 3/4.5L สีขาว
15,000 11,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 271645
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0901 สีขาว
4,200 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1218694
อ่างล้างหน้าแขวนพร้อมราวใต้อ่าง COTTO SC006317 สีขาว
3,590 2,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1218450
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13445 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,390 2,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1111161
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105407 3/4.5 ลิตร สีขาว
12,500 9,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 114470
โถปัสสาวะชาย COTTO C3080 สีขาว
1,850 1,690 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1032111
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C016 สีขาว
2,700 2,490 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 290385
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C05117 สีขาว
3,700 2,430 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 272038
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C1380 6L สีขาว
8,050 7,350 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 96596
อ่างล้างหน้าฝัง บน เคาน์เตอร์ COTTO C0110 สีขาว
3,250 2,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1053745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13430 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,650 3,840 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 77731
ขาตั้งครึ่ง COTTO C420 สีขาว(เฉพาะขาตั้ง ไม่รวมอ่างล้างหน้า)
1,200 1,110 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1067879
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C02957 สีขาว
10,700 9,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1067449
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0156 สีขาว
2,700 2,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1067805
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13330 3/4.5L สีขาว
5,200 4,430 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1238971
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11006H EXC. 3/5.5 ลิตร สีขาว
5,990 5,490 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 252716
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02427 สีขาว
6,100 5,640 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 252712
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C01517 สีขาว
5,200 4,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5719
โถปัสสาวะชาย COTTO C305 สีขาว
1,950 1,750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5752
ขาตั้งอ่างล้างหน้า COTTO C412 สีขาว
1,500 1,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5722
โถปัสสาวะชาย COTTO C307 สีขาว
1,450 1,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5739
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C002 สีขาว
800 670 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5734
อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C007 สีขาว
1,400 1,170 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5744
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C013 สีขาว
930 850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5748
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C012 สีขาว
1,900 1,650 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1165185
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10207 3.8L สีขาว
57,700 45,500 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 273529
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0171 สีขาว
3,800 2,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1020878
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C00257 สีขาว
5,900 5,470 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1093849
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13440 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,600 3,160 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1036164
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C107127 แกรนด์ ทีทรากอน 6L สีขาว
19,200 14,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1191392
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105337 3/4.5L สีขาว
6,600 5,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1191580
อ่างล้างหน้า COTTO C003817 สีขาว
3,150 2,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1148626
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10257 4.8L สีขาว
49,500 34,200 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1080796
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C10327 2.5/4L สีขาว
17,900 16,000 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153478
อ่างล้างหน้า COTTO C003407 สีขาว
7,800 5,710 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153439
อ่างล้างหน้า COTTO C003417 สีขาว
8,200 5,980 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153337
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11000 3/4.8L สีขาว
5,800 4,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1094031
อ่างล้างหน้า COTTO C00581 สีขาว
1,550 1,100 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 85445
โถปัสสาวะชาย COTTO C313 สีขาว
4,700 4,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 85364
อ่างล้างหน้า แขวน COTTO C014 สีขาว
1,100 990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 85365
ขาตั้ง COTTO C411 สีขาว
1,500 1,250 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 118891
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0900 สีขาว
13,400 8,280 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 143828
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0237 สีขาว
2,300 1,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1233338
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13457 4.5L สีขาว
2,890 2,750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1169126
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13443 6L สีขาว
3,200 2,750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1169106
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10120H 6L สีขาว
52,200 35,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1169172
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10121H 6L สีขาว
42,300 29,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1149181
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C101907 4.8L สีขาว
24,000 18,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1149079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C125317 3/4.5 ลิตร สีขาว
9,700 7,580 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1024224
โถปัสสาวะชายเซนเซอร์ COTTO C31227AC สีขาว
18,900 16,000 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 262999
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C00247 สีขาว
8,400 7,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 237627
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02717 สีขาว
3,250 2,350 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1024040
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C01617 สีขาว
2,500 2,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1038133
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น C1015 COTTO 3/4.5L สีขาว
9,400 7,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 67588
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C021 สีขาว
3,500 2,880 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1043551
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13930 6L สีขาว
3,600 3,150 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 110645
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C0240 สีขาว
2,300 1,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 256565
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0902 สีขาว
8,150 7,590 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 276665
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C17087 3/4.5L สีขาว
9,100 7,280 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1023520
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C0031 สีขาว
4,200 3,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1123570
อ่างอเนกประสงค์แขวนผนัง COTTO C2800 สีขาว
13,800 12,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1157148
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO TOUCHLESS C126227 4.5 ลิตร สีขาว
9,050 6,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1157279
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO TOUCHLESS C105327 4.5 ลิตร สีขาว
10,400 7,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1157269
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO TOUCHLESS C135137 4.5 ลิตร สีขาว
17,200 12,950 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1025309
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0512 สีขาว
2,400 2,100 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1176631
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105257 4.8L สีขาว
22,700 17,550 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 7,490 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1176661
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13537 4.8L สีขาว
14,500 10,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1097638
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02460 สีขาว
4,500 3,140 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 284237
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C00547 สีขาว
4,100 3,690 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1124812
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
3,000 2,750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1051396
อ่างล้างหน้าแขวนติดผนัง COTTO C04017 สีขาว
4,100 2,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1079329
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C001017 สีขาว
4,500 3,080 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 205326
อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C00027 สีขาว
4,600 4,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1045524
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0141 สีขาว
1,900 1,520 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1045583
ขาตั้งครึ่งอ่างล้างหน้า COTTO C4241 สีขาว
1,400 760 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
สินค้าคล้ายกัน
SKU: 1238971
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11006H EXC. 3/5.5 ลิตร สีขา...
5,990 5,490 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111161
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105407 3/4.5 ลิตร สีขาว
12,500 9,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1191392
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105337 3/4.5L สีขาว
6,600 5,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 7,490 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214319
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-31226X-S-WK 3/4.5 ลิตร สีข...
11,790 5,750 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038133
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น C1015 COTTO 3/4.5L สีขาว
9,400 7,390 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036164
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C107127 แกรนด์ ทีทรากอน 6L ...
19,200 14,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266939
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2048-WT-0 6 ล...
15,070 8,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1153337
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11000 3/4.8L สีขาว
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
รายละเอียดสินค้า ข้อมูลจำเพาะ เงื่อนไขการติดตั้ง คะแนนและรีวิว

สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว จาก COTTO ผลิตจากเซรามิกคุณภาพสูง มาพร้อมระบบชำระล้าง Siphon Jet ที่ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังประหยัดน้ำกว่าเดิมเพียงเลือกกดใช้น้ำ 3 ลิตร หรือ 4.5 ลิตร ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีระบบฝาปิดแบบ Slow Closing ที่ช่วยป้องกันการตกกระแทกเพื่อให้คุณใช้งานได้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งเข้ากับชุดสุขภัณฑ์ชิ้นอื่นได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติ
ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
มีระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Siphon Jet และใช้น้ำเพียง 3/4.5 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
รองรับสรีระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยฝารองนั่งทรง U-Shape
ฝารองนั่ง เปิด-ปิด ได้อย่างนุ่มนวลด้วยระบบ Slow Closing ช่วยลดการกระแทก และยืดอายุการใช้งาน
มีระบบท่อลงพื้น (S-Trap) จุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งห่างจากผนัง 30.5 ซม.
สินค้าผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. 792-2554
วิธีใช้งาน
สำหรับนั่งขับถ่ายและชำระล้างให้เกิดสุขอนามัย
คำแนะนำ
บริเวณที่จะติดตั้งควรเป็นพื้นที่เรียบและแข็งแรง
ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีเข้มข้น สัมผัสหรือเช็ดทำความสะอาดผิวสุขภัณฑ์
ห้ามนำวัสดุหรือของแข็งมากระทบกระแทกสุขภัณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดรอยแตกร้าว และน้ำอาจรั่วซึมขณะใช้งาน
ห้ามทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถสุขภัณฑ์ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน และระบบน้ำทิ้งเสียหาย
ห้ามขึ้นยืน เหยียบ บนฝารองนั่งหรือบนโถสุขภัณฑ์ ทั้งขณะปิดและเปิดฝารองนั่ง เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ห้ามเจาะ, ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเด็ดขาด
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
COTTO

สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)

SKU: 1152151
5,800 4,990 บาท
คุณอาจชอบสิ่งนี้
SKU: 284491
ซิลิโคนชนิดไร้กรด 3M 300 มล. สีขาว
320 239 บาท
ขายแล้ว 714 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143056
สายฉีดชำระครบชุดSS CT9902SAHM
700 529 บาท
ขายแล้ว 351 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 74513
สต็อปวาล์ว 2 ทาง COTTO CT198(HM)
700 570 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้