1284

ถึง

สุขภัณฑ์ชักโครก

SKU: 1168011
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TI-2828SCL-WT-0 ...
5,100 4,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 221 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084199
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697SCW-WT-0 ...
3,050 2,590 บาท
ขายแล้ว 416 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147131
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 013 3/6L สีขาว
3,590 2,390 บาท
ขายแล้ว 397 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285121
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X 3.75 ลิตร สีขาว
4,070 2,080 บาท
ขายแล้ว 471 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088239
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2801 4.5L สีขาว
2,790 1,890 บาท
ขายแล้ว 1,114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140433
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2630SCNF-WT-0 3/...
7,970 5,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,790 บาท
ขายแล้ว 283 รายการ
SKU: 1045814
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X-S-WK 3.75L สีขาว
4,330 2,270 บาท
ขายแล้ว 389 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,590 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116297
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2698SCDW-WT-0 3/...
3,930 2,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 254 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149759
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-72479X-C-WK 4.5L สีขาว
11,580 6,220 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170662
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 323 3/6 ลิตร สีขาว
5,490 3,790 บาท
ขายแล้ว 328 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,850 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066554
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T004 3/4.8L สีขาว (HTD)
4,690 3,690 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082219
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-99193X-S-WK 3/4.5L สีขาว
6,960 3,990 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091567
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697NW-WT-0 4...
2,950 2,450 บาท
ขายแล้ว 423 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124812
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
2,700 2,590 บาท
ขายแล้ว 260 รายการ
SKU: 1076956
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T008 3/6L สีขาว (HTD)
4,590 3,090 บาท
ขายแล้ว 236 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018121
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2530-WT-0 3/4...
10,600 7,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033406
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 393 3/6L สีขาว
3,490 2,990 บาท
ขายแล้ว 223 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118877
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2749B 4.5L สีขาว
3,290 2,190 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1032014
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13960 6L สีขาว
3,000 2,290 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114320
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21924X-S-WK 4.8L สีขาว
11,580 6,220 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083954
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 329 3/6L สีขาว
5,590 3,890 บาท
ขายแล้ว 174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182150
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11005H 3/6L สีขาว
6,300 4,990 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 1095896
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-20841X-S-WK 3/4.5L สีขาว
5,120 2,960 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149827
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31145X-S-WK 4.5L สีขาว
4,730 2,590 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087760
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3...
8,500 5,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033369
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 386 3/6L สีขาว
3,890 3,390 บาท
ขายแล้ว 212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116944
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-22946X-S-WK 4.8L สีขาว
4,510 2,370 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043551
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13930 6L สีขาว
3,600 3,150 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118820
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 2728 3/4.5L สีขาว
5,790 3,990 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057421
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-75750X-S-WK 3/4.5L สีขาว
4,950 2,870 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113050
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น K-21926X-S-WK 3/4.8L สีขาว
12,270 6,390 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036068
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-99192X-S-WK 3/4.5L สีขาว
10,180 4,990 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024461
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8652W-A 3/6 ลิตร สีขาว
7,705 4,190 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089574
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2041SC-WT-0 3...
13,550 10,890 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100476
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22244K-S-0 3/4.5L สีขาว
9,160 4,410 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091646
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2327SC-WT-0 3...
9,690 8,990 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163427
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้่น MOYA 014 6L สีขาว
7,590 5,090 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266939
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2048-WT-0 6L ...
15,070 7,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1140939
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-22630X-S-WK 4.5L สีขาว
4,840 2,890 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153389
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2006TSC-WT-0 4.8...
19,710 18,290 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110704
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.447 3/6L สีขาว
7,900 3,790 บาท
ขายแล้ว 146 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 254774
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2030-WT-0 6L สีข...
29,310 17,490 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1073205
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7535-WA 4.5L สีขาว
2,990 2,190 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1038133
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น C1015 COTTO 3/4.5L สีขาว
9,400 7,390 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.471 3/4.8L สีขาว
4,015 2,890 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087006
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.401 3/6L สีขาว
9,600 4,390 บาท
ขายแล้ว 203 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098571
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น 2531SC-WT-0 3/4.2L สีขาว
11,700 8,590 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C125317 3/4.5 ลิตร สีขาว
9,700 7,390 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097381
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.452 3/6L สีขาว
11,100 6,290 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158858
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.468 4L สีขาว
7,950 5,790 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156634
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22586X-S-0 3/4.5L สีขาว
9,860 4,700 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176552
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.467 4L สีขาว
6,290 4,590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1170770
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 015 สีขาว (HTD)
6,790 4,390 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033273
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2893SCW-WT-0 ...
5,610 4,190 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089152
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 332 3/6L สีขาว
5,290 3,690 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093849
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13440 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,600 2,990 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180114
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.613 4.8L สีขาว
4,990 3,590 บาท
ขายแล้ว 196 รายการ
SKU: 1039031
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7501S-WA 3L สีขาว
3,590 2,690 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น S-1530.3 5L สีขาว
3,090 2,030 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172029
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST235 4.8/3L สีขาว
22,090 6,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1180097
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.469 3/4.8L สีขาว
3,560 2,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1025545
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-76815X-S-0 3/4.8L สีขาว
21,890 8,970 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13430 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,650 3,840 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167948
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8667S-WA สีขาว
5,900 3,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 289384
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-3722X-S-0/K-75920X 4.8L ส...
29,280 15,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 6,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1158975
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.457 3/4.8L สีขาว
5,200 3,290 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092776
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8611S 3/6L สีขาว
9,990 6,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036164
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C107127 แกรนด์ ทีทรากอน 6L ...
19,200 14,850 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171930
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST230 4.8/3L สีขาว
17,910 6,370 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 284291
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2024SC-WT-0 3...
9,900 6,790 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095890
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1409.1/10115 3.5L สีขาว
2,890 2,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153352
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C103347 4.8L สีขาว
18,700 16,750 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1091558
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22248K-C-0 4 ลิตร สีขาว
7,490 3,770 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111966
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7651S-WA 3L สีขาว
2,990 2,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1074906
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2696SCW-WT-0 ...
3,450 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073351
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C12417 2.5/4L สีขาว
12,500 11,200 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158703
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.466 4.8L สีขาว
5,890 4,290 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097280
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.403 3/6L สีขาว
13,500 7,190 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172152
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST340 4.8/3L สีขาว
13,610 4,270 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108299
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.425 3/6L สีขาว
11,750 7,290 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172057
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW885UV2 4.5/3L สีขาว
25,340 13,610 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1148193
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.443 สีขาว
9,950 7,300 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1108404
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.423 3/6L สีขาว
14,750 8,290 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091440
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2588SC-WT-0 4...
5,240 3,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097657
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7551-WA 3L สีขาว
3,590 2,250 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012372
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1323.1 3/4.5L สีขาว
5,690 4,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 284714
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2230SC-WT-0 3...
15,630 11,490 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103391
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-20614X-SLM-0 3/4.5L สีขาว
14,950 9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1179290
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KOHLER K-23188X-C-0 สีขาว
21,220 13,550 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182305
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2626SC-WT-0 3/4....
10,900 7,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1065804
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1409.3 3.5L สีขาว
5,040 2,250 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012371
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1321.1 3/4.5L สีขาว
7,950 5,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140402
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2007TSC-WT-0 2.6...
18,050 15,990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054499
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7546 PW 4.5L สีขาว
3,990 3,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1172127
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW188UR สีขาว
40,730 18,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก (Sanitary Ware & Toilets)

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทุกบ้านและทุกสถานที่ต้องมีไว้ใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่าโถสุขภัณฑ์ตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท อาทิ โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง, โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ, โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น หรือ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยโถสุขภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆหลายๆปัจจัย เช่น ราคาและยี่ห้อโถสุขภัณฑ์ จะต้องเลือกโถสุขภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไป และพิจารณาจากยี่ห้อโถสุขภัณฑ์จะต้องเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ โถสุขภัณฑ์ American Standard, COTTO, Karat, Kohler, Moya เป็นต้น หรือเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง โฮมโปร ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร มาให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทโถสุขภัณฑ์

การเลือกโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆทั่วไป จะต้องพิจารณากันในเรื่องของประเภทและรูปแบบการใช้งาน รวมถึงดีไซน์ความสวยงามจะต้องมีความสวยงามลงตัวกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของเรามากที่สุด โดยประเภทของโถสุขภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเรามักพบเจอโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ห้องน้ำโรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน หรือห้องน้ำตามวัด แต่การใช้งานอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่สำหรับ คนที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อขาข้อเข่า แต่หากพูดถึงเรื่องของราคาก็ค่อนข้างถูกมากกว่าโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองมีให้เลือกใช้อยู่ 3 แบบคือ

  • สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ฟรัชวาล์ว

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ เป็นโถสุขภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ล้วนแต่เปลี่ยนมาใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบกันมากขึ้น เนื่องจากโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อขา ตอบโจทย์การปลดทุกข์ได้อย่างผ่อนคลาย เด็กๆใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ประเภทเช่นกัน

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ฟรัชวาล์ว
โดยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบที่นิยมใช้งานมากที่สุด จะเป็นโถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ ซึ่งก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทอีกเช่นกัน ได้แก่ สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (One Piece) กับ สุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น (Two Piece) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรูปแบบดีไซน์และการติดตั้งที่แตกต่างกัน
 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

  มีรูปทรงสวยงาม ติดตั้งได้ง่ายไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน สามารถทำความสะอาดง่าย แต่มีราคาที่สูงมากกว่า หากมีส่วนใดแตกหักจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น การทำงานเสียงเงียบ
 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น

  มีราคาที่ถูกกว่า และเวลาที่ชำรุดแตกหักสามารถเปลี่ยนแบบแยกชิ้นได้ แต่ทำความสะอาดยาก มักมีคราบและสิ่งสกปรกตกค้างตามรอยต่อ การทำงานเสียงดัง การติดตั้งมีขั้นตอนที่มากกว่า

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทำให้เราสามารถทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระล้างอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกระดับแรงดันน้ำได้หลายระดับ ระบบเป่าลมแห้ง ระบบปรับอุณภูมิของฝารองนั่ง ซึ่งในบางรุ่นทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและรีโมทควบคุมการทำงาน
แต่หากต้องการประหยัดงบประมาณลงมาหน่อย แนะนำให้เลือกใช้เป็น ฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ ที่สามารถนำมาติดตั้งทดแทนฝารองนั่งชักโครกแบบเดิมได้เลย โดยลักษณะการทำงานจะคล้ายกับโถชักโครกแบบอัตโนมัติ แต่มีความต่างกันตรงที่ต้องใช้มือกดฟรัชวาล์วด้วยตัวเอง และไม่มีเซ็นเซอร์หรือรีโมทควบคุมใดๆเพิ่มเติม

โถสุขภัณฑ์ Homepro

หากคุณกำลังมองหาโถสุขภัณฑ์และชักโครกราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284