1284

สุขภัณฑ์ชักโครก

SKU: 1147131
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 013 3/6 ลิตร สีขาว
3,590 2,190 บาท
ขายแล้ว 917 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088239
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2801 4.5 ลิตร สีขาว
2,790 1,690 บาท
ขายแล้ว 850 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084199
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697SCW-WT-0 ...
3,050 2,790 บาท
ขายแล้ว 395 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076956
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T008 3/6 ลิตร สีขาว
4,590 2,890 บาท
ขายแล้ว 561 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066554
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA SN-T004 3/4.8L สีขาว (HTD)
5,290 3,590 บาท
ขายแล้ว 212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 280 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091567
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697NW-WT-0 4...
2,950 2,590 บาท
ขายแล้ว 293 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285121
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X 3.75 ลิตร สีขาว
4,600 2,190 บาท
ขายแล้ว 435 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083954
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 329 3/6L สีขาว
5,590 3,590 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089574
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2041SC-WT-0 3...
13,550 10,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1140433
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2630SCNF-WT-0 3/...
7,970 5,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033369
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 386 3/6L สีขาว
4,890 3,190 บาท
ขายแล้ว 142 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168011
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TI-2828SCL-WT-0 ...
5,100 4,990 บาท
ขายแล้ว 226 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124812
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
3,000 2,750 บาท
ขายแล้ว 254 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116297
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2698SCDW-WT-0 3/...
3,930 2,990 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
SKU: 1087760
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3...
8,500 5,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
SKU: 1018121
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2530-WT-0 3/4...
10,600 7,690 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170662
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 323 3/6 ลิตร สีขาว
5,490 3,290 บาท
ขายแล้ว 261 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057421
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-75750X-S-WK 3/4.5L สีขาว
5,130 2,950 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114320
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21924X-S-WK 4.8 ลิตร สีขาว
12,145 6,890 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1036068
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-99192X-S-WK 3/4.5L สีขาว
10,750 4,990 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045814
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X-S-WK 3.75L สีขาว
4,600 2,560 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,850 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113050
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-21926X-S-WK 3/4.8L ลิตร สี...
12,700 6,985 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,890 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149827
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31145X-S-WK 4.5L สีขาว
4,990 2,790 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024461
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8652S-WA 3/6 ลิตร สีขาว
5,880 4,190 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082219
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-99193X-S-WK 3/4.5L สีขาว
7,290 4,390 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043551
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13930 6L สีขาว
3,600 3,150 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116944
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-22946X-S-WK 4.8L สีขาว
5,020 2,860 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095896
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-20841X-S-WK 3/4.5 ลิตร สีข...
5,470 3,340 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149759
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น KARAT K-72479X-C-WK 4.5L สีขาว
12,200 6,890 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234222
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2033SC-WT-0 3/4....
7,940 6,790 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1204208
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.475 4.5 ลิตร สีขาว
10,730 6,920 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1180079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.471 3/4.8L สีขาว
5,320 3,190 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181160
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 016 3/6L สีขาว (HTD)
5,590 2,890 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153337
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11000 3/4.8L สีขาว
5,800 4,990 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1213711
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 307 3/4.8 ลิตร สีขาว
5,490 3,390 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1230468
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.473 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,370 4,990 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098571
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น 2531SC-WT-0 3/4.2L สีขาว
11,700 8,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140402
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2007TSC-WT-0 2.6...
18,050 15,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,000 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1238971
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11006H EXC. 3/5.5 ลิตร สีขา...
5,990 5,490 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1218450
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13445 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,390 2,850 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110704
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.447 3/6L สีขาว
6,460 3,990 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1233450
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2133SC-WT-0 3/4....
6,710 5,490 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167948
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น NASCO NC-8667S-WA สีขาว
5,460 3,690 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067805
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13330 3/4.5L สีขาว
5,200 4,430 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100476
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22244K-S-0 3/4.5L สีขาว
9,880 4,650 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172152
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST340R 4.8/3 ลิตร สีขาว
13,610 4,270 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092569
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TF-2045SCP-WT-0 4.8L สีขาว
7,910 6,590 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033370
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2708 6 ลิตร สีขาว
2,990 1,890 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199471
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 301 3/6 ลิตร สีขาว
4,690 3,590 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153389
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2006TSC-WT-0 4.8...
19,710 18,290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 7,490 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170770
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA 015 สีขาว (HTD)
6,790 4,490 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1074906
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2696SCW-WT-0 ...
3,450 2,950 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149785
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31147X-S-WK 3.75 ลิตร สีขา...
4,760 2,590 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153418
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2622SC-WT-0 3/4....
13,460 12,490 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111162
สุขภัณฑ์ 2ชิ้น COTTO C135107 3/4.5L สีขาว
15,000 11,790 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093849
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13440 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,600 3,160 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111161
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105407 3/4.5 ลิตร สีขาว
12,500 9,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1108404
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.423 3/6 ลิตร สีขาว
13,610 8,320 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1053745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13430 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,650 3,840 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172029
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST235 4.8/3L สีขาว
22,090 6,700 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158858
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น HAFELE 495.61.468 4 ลิตร สีขาว
9,710 6,600 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1232874
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น MOYA NARA-8030 3/6 ลิตร สีขาว
4,990 2,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1091558
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22248K-C-0 4 ลิตร สีขาว
8,080 3,890 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169126
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13443 6L สีขาว
3,200 2,750 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232860
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA RONIA-8902 3/6 ลิตร สีขาว
3,590 1,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1149079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C125317 3/4.5 ลิตร สีขาว
9,700 7,580 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097589
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7551S-WA 3L สีขาว
3,640 2,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229343
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-30190X-S-0 3/4.5L สีขาว
23,910 7,800 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1018017
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-75921X-S 3/4.2L สีขาว
13,950 6,750 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276665
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C17087 3/4.5L สีขาว
9,100 7,280 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182305
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2626SC-WT-0 3/4....
10,900 8,190 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1176661
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13537 4.8L สีขาว
14,500 10,900 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1103391
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-20614X-SLM-0 3/4.5L สีขาว
16,500 10,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1097657
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7551-WA 3L สีขาว
3,300 2,350 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156634
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22586X-S-0 3/4.5L สีขาว
10,790 4,650 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158886
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR MILANO/S-1408.1 2.5/3.25 ลิตร...
5,665 3,290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 284714
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2230SC-WT-0 3...
15,630 11,990 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163832
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7681S-WA 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,060 2,890 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1530.3 5 ลิตร สีขาว
3,090 2,150 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278169
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1319.1 3/6L สีขาว
7,220 4,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1111966
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7651S-WA 3L สีขาว
3,640 2,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1091440
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2588SC-WT-0 4...
5,240 4,290 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1091646
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2327SC-WT-0 3...
9,690 8,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 500 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1237588
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-28237X-S-0 3/4.5L สีขาว
10,230 4,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073205
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7535-WA 4.5L สีขาว
3,300 2,350 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 272038
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C1380 6L สีขาว
8,050 7,350 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1171930
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST230 4.8/3 ลิตร สีขาว
17,910 6,370 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1073159
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2696SCDW-WT-0...
3,620 3,150 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028004
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2894SCW-WT-0 ...
5,460 4,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1106277
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7622S-WA 3/4.5 ลิตร สีขาว
5,320 3,790 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1179350
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-25737X-C-0 สีขาว
15,890 8,790 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172114
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST273U 4.5/3L สีขาว
45,330 19,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172066
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST920 4.5/3L สีขาว
34,300 13,450 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1172018
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST767UV2 4.8L สีขาว
30,020 12,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีติดตั้ง
SKU: 1093715
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1407.1 2.4 ลิตร สีขาว
4,695 3,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก (Sanitary Ware & Toilets)

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทุกบ้านและทุกสถานที่ต้องมีไว้ใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่าโถสุขภัณฑ์ตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท อาทิ โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง, โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ, โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น หรือ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยโถสุขภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆหลายๆปัจจัย เช่น ราคาและยี่ห้อโถสุขภัณฑ์ จะต้องเลือกโถสุขภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไป และพิจารณาจากยี่ห้อโถสุขภัณฑ์จะต้องเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ โถสุขภัณฑ์ American Standard, COTTO, Karat, Kohler, Moya เป็นต้น หรือเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง โฮมโปร ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร มาให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทโถสุขภัณฑ์

การเลือกโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆทั่วไป จะต้องพิจารณากันในเรื่องของประเภทและรูปแบบการใช้งาน รวมถึงดีไซน์ความสวยงามจะต้องมีความสวยงามลงตัวกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของเรามากที่สุด โดยประเภทของโถสุขภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเรามักพบเจอโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ห้องน้ำโรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน หรือห้องน้ำตามวัด แต่การใช้งานอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่สำหรับ คนที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อขาข้อเข่า แต่หากพูดถึงเรื่องของราคาก็ค่อนข้างถูกมากกว่าโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองมีให้เลือกใช้อยู่ 3 แบบคือ

  • สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ฟรัชวาล์ว

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ เป็นโถสุขภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ล้วนแต่เปลี่ยนมาใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบกันมากขึ้น เนื่องจากโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อขา ตอบโจทย์การปลดทุกข์ได้อย่างผ่อนคลาย เด็กๆใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ประเภทเช่นกัน

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ฟรัชวาล์ว
โดยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบที่นิยมใช้งานมากที่สุด จะเป็นโถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ ซึ่งก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทอีกเช่นกัน ได้แก่ สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (One Piece) กับ สุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น (Two Piece) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรูปแบบดีไซน์และการติดตั้งที่แตกต่างกัน
 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

  มีรูปทรงสวยงาม ติดตั้งได้ง่ายไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน สามารถทำความสะอาดง่าย แต่มีราคาที่สูงมากกว่า หากมีส่วนใดแตกหักจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น การทำงานเสียงเงียบ
 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น

  มีราคาที่ถูกกว่า และเวลาที่ชำรุดแตกหักสามารถเปลี่ยนแบบแยกชิ้นได้ แต่ทำความสะอาดยาก มักมีคราบและสิ่งสกปรกตกค้างตามรอยต่อ การทำงานเสียงดัง การติดตั้งมีขั้นตอนที่มากกว่า

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทำให้เราสามารถทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระล้างอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกระดับแรงดันน้ำได้หลายระดับ ระบบเป่าลมแห้ง ระบบปรับอุณภูมิของฝารองนั่ง ซึ่งในบางรุ่นทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและรีโมทควบคุมการทำงาน
แต่หากต้องการประหยัดงบประมาณลงมาหน่อย แนะนำให้เลือกใช้เป็น ฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ ที่สามารถนำมาติดตั้งทดแทนฝารองนั่งชักโครกแบบเดิมได้เลย โดยลักษณะการทำงานจะคล้ายกับโถชักโครกแบบอัตโนมัติ แต่มีความต่างกันตรงที่ต้องใช้มือกดฟรัชวาล์วด้วยตัวเอง และไม่มีเซ็นเซอร์หรือรีโมทควบคุมใดๆเพิ่มเติม

โถสุขภัณฑ์ Homepro

หากคุณกำลังมองหาโถสุขภัณฑ์และชักโครกราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284