1284


ถึง

สุขภัณฑ์สองชิ้น

SKU: 1084199
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697SCW-WT-0 ...
3,050 2,590 บาท
ขายแล้ว 416 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147131
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 013 3/6L สีขาว
3,590 2,390 บาท
ขายแล้ว 397 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088239
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2801 4.5L สีขาว
2,790 1,890 บาท
ขายแล้ว 1,114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285121
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X 3.75 ลิตร สีขาว
4,070 2,080 บาท
ขายแล้ว 471 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,590 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045814
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-45535X-S-WK 3.75L สีขาว
4,330 2,270 บาท
ขายแล้ว 389 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116297
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2698SCDW-WT-0 3/...
3,930 2,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 254 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140433
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2630SCNF-WT-0 3/...
7,970 5,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082219
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-99193X-S-WK 3/4.5L สีขาว
6,960 3,990 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124812
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
2,700 2,590 บาท
ขายแล้ว 260 รายการ
SKU: 1087760
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2407SC-WT-0 3...
8,500 5,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095896
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-20841X-S-WK 3/4.5L สีขาว
5,120 2,960 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118877
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2749B 4.5L สีขาว
3,290 2,190 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149827
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31145X-S-WK 4.5L สีขาว
4,730 2,590 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091567
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2697NW-WT-0 4...
2,950 2,450 บาท
ขายแล้ว 423 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043551
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13930 6L สีขาว
3,600 3,150 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1057421
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-75750X-S-WK 3/4.5L สีขาว
4,950 2,870 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116944
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น K-22946X-S-WK 4.8L สีขาว
4,510 2,370 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1032014
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13960 6L สีขาว
3,000 2,290 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073205
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7535-WA 4.5L สีขาว
2,990 2,190 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1100476
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22244K-S-0 3/4.5L สีขาว
9,160 4,410 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140939
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-22630X-S-WK 4.5L สีขาว
4,840 2,890 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091646
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2327SC-WT-0 3...
9,690 8,990 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.471 3/4.8L สีขาว
4,015 2,890 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C125317 3/4.5 ลิตร สีขาว
9,700 7,390 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น S-1530.3 5L สีขาว
3,090 2,030 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045794
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-75991X-S-0 3/4.8L สีขาว
10,320 5,350 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156634
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22586X-S-0 3/4.5L สีขาว
9,860 4,700 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176552
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.467 4L สีขาว
6,290 4,590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1033273
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2893SCW-WT-0 ...
5,610 4,190 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093849
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13440 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,600 2,990 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1039031
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7501S-WA 3L สีขาว
3,590 2,690 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180114
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.613 4.8L สีขาว
4,990 3,590 บาท
ขายแล้ว 196 รายการ
SKU: 1093715
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น S-1407.1 2.4L สีขาว
4,695 3,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150607
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7645SP 3/4L สีขาว
4,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1111966
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7651S-WA 3L สีขาว
2,990 2,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171930
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST230 4.8/3L สีขาว
17,910 6,370 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1182101
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.614 3/4.5L สีขาว
4,390 3,190 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1012371
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1321.1 3/4.5L สีขาว
7,950 5,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13430 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,650 3,840 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182066
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.612 3/4.8L สีขาว
2,980 2,890 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1067805
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13330 3/4.5L สีขาว
5,200 4,430 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163832
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7681S-WA 3/4.5L สีขาว
3,990 2,790 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179350
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-25737X-C-0 สีขาว
14,390 8,750 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158975
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.457 3/4.8L สีขาว
5,200 3,290 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073351
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C12417 2.5/4L สีขาว
12,500 11,200 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097589
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7551S-WA 3L สีขาว
4,290 2,450 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173698
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST769UV2 4.5/3L สีขาว
21,660 11,770 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1182305
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2626SC-WT-0 3/4....
10,900 7,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1097725
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7535S-WA 4.5L สีขาว
4,290 2,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149785
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-31147X-S-WK 3.75L สีขาว
4,510 2,390 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1068532
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7653S-WA 3/4.5L สีขาว
4,590 2,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 284714
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2230SC-WT-0 3...
15,630 11,490 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012372
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1323.1 3/4.5L สีขาว
5,690 4,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111162
สุขภัณฑ์ 2ชิ้น COTTO C135107 3/4.5L สีขาว
15,000 13,500 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187971
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST920P 3/4.5L สีขาว
26,070 13,450 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1024412
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7530W-A 4.5L สีขาว
2,490 2,050 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1074906
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2696SCW-WT-0 ...
3,450 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 100 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187914
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST273PU 3/4.5L สีขาว
31,070 17,780 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1172018
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST767UV2 4.8L สีขาว
21,660 11,770 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1106277
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7622S-WA 3/4.5L สีขาว
5,990 3,590 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182221
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2625SC-WT-0 3/4....
10,900 7,890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158703
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.466 4.8L สีขาว
5,890 4,290 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172114
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST273U 4.5/3L สีขาว
31,070 17,780 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172152
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST340 4.8/3L สีขาว
13,610 4,270 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091558
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-22248K-C-0 4 ลิตร สีขาว
7,490 3,770 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066102
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-99295X-S-WK 4.5L สีขาว
6,450 4,050 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180097
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น HAFELE 495.61.469 3/4.8L สีขาว
3,560 2,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1095890
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1409.1/10115 3.5L สีขาว
2,890 2,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140434
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2632SCNF-WT-0 4....
7,750 5,590 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116514
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2232SC-WT-0 6L ส...
15,580 10,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1018017
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-75921X-S 3/4.2L สีขาว
12,750 6,170 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278169
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1319.1 3/6L สีขาว
7,220 4,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158886
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR MILANO/S-1408.1 2.5/3.25L สีข...
5,665 2,690 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054499
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7546 PW 4.5L สีขาว
3,990 3,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 276665
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C17087 3/4.5L สีขาว
9,100 7,280 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103391
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KOHLER K-20614X-SLM-0 3/4.5L สีขาว
14,950 9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172029
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST235 4.8/3L สีขาว
22,090 6,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1097657
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NASCO NC-7551-WA 3L สีขาว
3,590 2,250 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137349
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1326.1/10118 3/4.5L สีขาว
10,340 6,190 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1065804
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น STAR S-1409.3 3.5L สีขาว
5,040 2,250 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153418
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2622SC-WT-0 3/4....
13,460 12,490 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1091440
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2588SC-WT-0 4...
5,240 3,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073159
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2696SCDW-WT-0...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1079937
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C16817 3/4.5L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1028004
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2894SCW-WT-0 ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1036093
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น KARAT K-99294X-S-WK 4.5 ลิตร สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1041684
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C1388 ไทม่อน 6L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1169126
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13443 6L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 252857
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C1302 6L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187007
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น ESTHER ECS-01-202S สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1053596
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C12117 6L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1187127
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น ESTHER ECS-02-202S สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 288694
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD TF-2793SCW-WT-0 ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1172066
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST920 4.5/3L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 258618
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13527 6L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1027065
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น NC-7651W-A 3L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1176661
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13537 4.8L สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1140441
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น AMERICAN STANDARD 2307TSC-WT-0 2.6...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก (Sanitary Ware & Toilets)

โถสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครก เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทุกบ้านและทุกสถานที่ต้องมีไว้ใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวัน และแน่นอนว่าโถสุขภัณฑ์ตามท้องตลาดปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท อาทิ โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง, โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ, โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น หรือ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยโถสุขภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีข้อดีและประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆหลายๆปัจจัย เช่น ราคาและยี่ห้อโถสุขภัณฑ์ จะต้องเลือกโถสุขภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไป และพิจารณาจากยี่ห้อโถสุขภัณฑ์จะต้องเลือกจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ โถสุขภัณฑ์ American Standard, COTTO, Karat, Kohler, Moya เป็นต้น หรือเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง โฮมโปร ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร มาให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทโถสุขภัณฑ์

การเลือกโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้งานภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆทั่วไป จะต้องพิจารณากันในเรื่องของประเภทและรูปแบบการใช้งาน รวมถึงดีไซน์ความสวยงามจะต้องมีความสวยงามลงตัวกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำของเรามากที่สุด โดยประเภทของโถสุขภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเรามักพบเจอโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่ห้องน้ำโรงเรียน ห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำปั๊มน้ำมัน หรือห้องน้ำตามวัด แต่การใช้งานอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่สำหรับ คนที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อขาข้อเข่า แต่หากพูดถึงเรื่องของราคาก็ค่อนข้างถูกมากกว่าโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองมีให้เลือกใช้อยู่ 3 แบบคือ

  • สุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบใช้ฟรัชวาล์ว

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ เป็นโถสุขภัณฑ์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ล้วนแต่เปลี่ยนมาใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบกันมากขึ้น เนื่องจากโถสุขภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อขา ตอบโจทย์การปลดทุกข์ได้อย่างผ่อนคลาย เด็กๆใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี
 • โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ก็มีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ประเภทเช่นกัน

  • สุขภัณฑ์นั่งราบราดน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ
  • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ฟรัชวาล์ว
โดยโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบที่นิยมใช้งานมากที่สุด จะเป็นโถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ถังพักน้ำ ซึ่งก็สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทอีกเช่นกัน ได้แก่ สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (One Piece) กับ สุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น (Two Piece) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรูปแบบดีไซน์และการติดตั้งที่แตกต่างกัน
 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว

  มีรูปทรงสวยงาม ติดตั้งได้ง่ายไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน สามารถทำความสะอาดง่าย แต่มีราคาที่สูงมากกว่า หากมีส่วนใดแตกหักจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น การทำงานเสียงเงียบ
 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น

  มีราคาที่ถูกกว่า และเวลาที่ชำรุดแตกหักสามารถเปลี่ยนแบบแยกชิ้นได้ แต่ทำความสะอาดยาก มักมีคราบและสิ่งสกปรกตกค้างตามรอยต่อ การทำงานเสียงดัง การติดตั้งมีขั้นตอนที่มากกว่า

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทำให้เราสามารถทำธุระส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระล้างอัตโนมัติที่คุณสามารถเลือกระดับแรงดันน้ำได้หลายระดับ ระบบเป่าลมแห้ง ระบบปรับอุณภูมิของฝารองนั่ง ซึ่งในบางรุ่นทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและรีโมทควบคุมการทำงาน
แต่หากต้องการประหยัดงบประมาณลงมาหน่อย แนะนำให้เลือกใช้เป็น ฝารองนั่งระบบอัตโนมัติ ที่สามารถนำมาติดตั้งทดแทนฝารองนั่งชักโครกแบบเดิมได้เลย โดยลักษณะการทำงานจะคล้ายกับโถชักโครกแบบอัตโนมัติ แต่มีความต่างกันตรงที่ต้องใช้มือกดฟรัชวาล์วด้วยตัวเอง และไม่มีเซ็นเซอร์หรือรีโมทควบคุมใดๆเพิ่มเติม

โถสุขภัณฑ์ Homepro

หากคุณกำลังมองหาโถสุขภัณฑ์และชักโครกราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284