1284

ถึง

ห้องน้ำ

SKU: 1172085
อ่างล้างหน้า TOTO LW248JRW/F สีขาว
7,160 2,810 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172152
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST340 4.8/3L สีขาว
13,610 4,270 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191355
โถปัสสาวะชาย TOTO U104W/F สีขาว
7,860 3,080 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191318
โถปัสสาวะชาย TOTO UW904 สีขาว
21,020 8,240 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1183617
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES992RVA 3/3.8L สีขาว
439,170 172,220 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1191415
อ่างล้างหน้า TOTO L1734 สีขาว
5,480 2,150 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1190053
อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง TOTO LHT236CV สีขาว
11,030 4,330 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1183743
อ่างเคาน์เตอร์ TOTO LBAT501PG สีเทา
35,520 13,930 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1172019
อ่างล้างหน้า TOTO L1716 สีขาว
11,850 4,650 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1193770
อ่างล้างหน้า TOTO LW950CJW/F ขาว
10,120 3,970 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191180
โถปัสสาวะชาย TOTO U57W/F สีขาว
8,540 3,350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172104
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CW923R1UW6 4...
162,620 63,770 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1172058
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW923RUV2 4.8L สีขาว
53,930 20,410 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172094
อ่างล้างหน้า TOTO LW1215CK สีขาว
12,670 4,970 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1190048
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO L710CD สีขาว
7,290 2,860 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191321
โถปัสสาวะชาย TOTO UW447JT1W/F สีขาว
18,870 7,400 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1189420
โถปัสสาวะชาย TOTO USWN925A สีขาว
75,730 29,700 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1172103
อ่างล้างหน้า TOTO L710CS สีขาว
7,540 2,960 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183527
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9433RA 3/4.5L สีขาว
205,440 69,220 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1188695
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO LW4706 สีขาว
37,180 14,580 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1202001
อ่างล้างหน้า TOTO LW1617C สีขาว
14,740 5,780 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194526
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CW188UW3R 3....
117,310 46,000 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1187895
อ่างล้างหน้า TOTO LW954CJLW/F สีขาว
24,650 9,670 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1187971
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST920P 3/4.5L สีขาว
34,300 13,450 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1181379
อ่างล้างหน้า TOTO LW711RCB สีขาว
15,430 6,050 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173698
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST769UV2 4.5/3L สีขาว
30,020 11,770 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172045
อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง TOTO LHT300CRV สีขาว
7,940 3,110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183752
อ่างเคาน์เตอร์ TOTO LBAT601PB สีเบจ
50,950 19,980 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1172114
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST273U 4.5/3L สีขาว
45,330 17,780 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172030
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES989RVA 3/3.8L สีขาว
251,670 97,010 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1172046
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW889UV2 4.5/3L สีขาว
38,280 15,010 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีติดตั้ง
SKU: 1172057
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW885UV2 4.5/3L สีขาว
34,710 13,610 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172128
อ่างล้างหน้า TOTO L710CDX2 สีขาว
7,460 2,930 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172079
ขาตั้ง TOTO LW1215HFK สีขาว
9,360 3,670 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191117
โถปัสสาวะชาย TOTO UW447HJT1W/F สีขาว
18,870 7,400 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1191300
อ่างล้างหน้า TOTO L210C สีขาว
6,470 2,540 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1189572
อ่างอเนกประสงค์ TOTO SK322 สีขาว
16,240 6,370 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172127
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW188UR สีขาว
48,200 18,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193788
อ่างล้างหน้า TOTO LW951CJW/F ขาว
11,810 4,630 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1191487
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO L1616C สีขาว
12,340 4,840 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172066
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST920 4.5/3L สีขาว
34,300 13,450 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191384
อ่างล้างหน้า TOTO LW136WF สีขาว
13,210 5,180 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1172161
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CST230UW1 3/...
54,750 21,470 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1172029
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST235 4.8/3L สีขาว
22,090 6,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1187472
อ่างล้างหน้า TOTO L1715 สีขาว
10,610 4,160 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1191332
โถปัสสาวะชาย TOTO UW350HJT1W/F สีขาว
25,190 9,880 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1172020
อ่างล้างหน้า TOTO LW196K สีขาว
10,270 4,030 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172086
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น TOTO CW887UV2 4.8L สีขาว
38,280 15,010 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1198090
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9433PRA 3/4.5L สีขาว
205,440 69,220 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1189719
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CW887RUW4 4....
83,670 32,810 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1189730
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CST920RW4 3/...
79,610 31,220 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194507
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CST920UW3R 3...
101,180 39,680 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1194535
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CW887UW3R 4....
105,060 41,200 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1194520
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CW889UW3R 3/...
105,060 41,200 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1191354
โถปัสสาวะชาย TOTO UW904B สีขาว
17,400 6,820 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1189784
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CW885RUW4 3/...
80,040 31,390 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1171930
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST230 4.8/3L สีขาว
17,910 6,370 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171929
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น พร้อมฝาอัตโนมัติ TOTO CST767RUW4 4...
75,330 29,540 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1183558
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9788RVA สีขาว
333,840 128,620 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1182345
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ TOTO CES9768RVA 3.8L สีขาว
333,840 128,620 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1188084
อ่างล้างหน้า TOTO LW954CJRW/F สีขาว
24,650 9,670 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1191456
อ่างล้างหน้า TOTO L1634 สีขาว
5,480 2,150 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1189460
โถปัสสาวะชาย TOTO USWN925AS สีขาว
103,270 40,500 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1172018
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น TOTO CST767UV2 4.8L สีขาว
30,020 11,770 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1202107
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ TOTO รุ่น TTSR106EMFUK สี...
5,640 2,210 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1187806
ก๊อกอ่างล้างหน้า TOTO TTLR104FK
5,750 2,260 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184104
ฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ TOTO รุ่น TBW01010T สีโครม
5,920 2,320 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1171940
ก๊อกอ่างล้างหน้า TOTO TTLR103FK
5,510 2,160 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1202059
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TBW02005T สีโคร...
3,720 1,460 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1202093
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TTSH103ECFUK สี...
6,600 2,590 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184097
ฝักบัว RAIN SHOWER TOTO TBW01303T
47,640 18,680 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184027
ก๊อกอ่างล้างหน้า TOTO TLG04301T
9,570 3,750 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1202112
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TTSH101ECFUK สี...
4,210 1,650 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191272
สต็อปวาล์ว 1 ทาง TOTO HAP004A
1,610 630 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1202115
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ TOTO รุ่น TTSH102EMFK สีโ...
2,880 1,130 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1202097
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ TOTO รุ่น TTSR105EMFK สีโ...
3,440 1,350 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1202102
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TTSH103ECFK สีโ...
4,820 1,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1188002
สต๊อปวาล์ว TOTO TX277SV1
1,780 700 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1202117
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ TOTO รุ่น TTSR106EMFK สีโ...
3,440 1,350 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1202076
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TBW02017T สีโคร...
5,380 2,110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1202077
ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ TOTO รุ่น TBW02006T สีโคร...
5,920 2,320 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1172044
ก๊อกอ่างล้างหน้า TOTO TLS04101T
6,650 2,610 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1202078
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TBW01008T สีโคร...
3,720 1,460 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1197518
สต็อปวาล์ว 1 ทาง พร้อมสายน้ำดี TOTO HAP004A-F
1,960 770 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1202116
ชุดฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ TOTO รุ่น TTSH102EMFUK สี...
4,470 1,750 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1202111
ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ TOTO รุ่น TTSH101ECFK สีโ...
2,480 970 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1189439
ที่ใส่กระดาษ TOTO GS714W สีเงิน
7,290 2,860 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1172515
ขอแขวนผ้า TOTO YRH408 โครเมียม
1,250 490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1174352
ห่วงแขวนผ้า TOTO YTT408 บรอนซ์
2,140 840 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187952
ที่ใส่กระดาษ TOTO YH116 สีเงิน
3,160 1,240 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1183588
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าพีแทรป TOTO TS612A(HM) 24 ซม...
1,520 1,060 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194705
ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO TCF24410TH
71,710 28,120 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1176269
ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO TCF6041TH
44,200 17,330 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1176289
ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO TCF6631TH
50,310 19,730 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1189687
ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO ECO WASHER TCW1211A
21,060 8,260 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1189688
ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO TCF6531TH
64,760 25,400 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194525
ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO ECO WASHER TCW07S
11,760 4,610 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191253
สะดืออ่างอาบน้ำ TOTO DB601R-2B
3,090 1,510 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1202063
ข้อต่อฝักบัว TOTO TBW02013T สีโครม
1,160 620 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1177676
ฝารองนั่ง SLOW CLOSE TOTO TC281SJ
5,390 2,110 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ

ห้องน้ำสวยเหมือนฝันด้วยสุขภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม

ห้องน้ำเป็นสถานที่สำหรับทุกคนภายในบ้านที่ใช้งานแทบจะตลอดทั้งเช้า สาย บ่าย เย็น รวมถึงตอนค่ำคืน เป็นสถานที่สำหรับการปลดทุกข์และสร้างความสุขในการอาบน้ำ ชะล้างสิ่งสกปรกและบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวัน ด้วยการเลือกสุขภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ห้องน้ำระดับพรีเมี่ยม อาทิเช่น โถสุขภัณฑ์, โถชักโครก, โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า, ฝักบัวอาบน้ำ, ชั้นวางของในห้องน้ำ, ฉากกั้นห้องน้ำ, กระจกห้องน้ำ, ก๊อกน้ำ, อ่างอาบน้ำ ฯลฯ ที่เพรียบพร้อมทั้งดีไซน์ความสวยงามและความสะดวกในการใช้งาน
สร้างความสุนทรีย์ในการอาบน้ำพร้อมกับปรับสุขอนามัยที่ดีด้วยการเลือกสุขภัณฑ์ห้องน้ำอย่างเหมาะสม จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง COTTO, Moya, American Standard, Karat, Kohler ฯลฯ ที่ได้รับการการันตีคุณภาพและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในประเทศไทย คุณจึงสามารถเลือกซื้อสุขภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำไว้ใช้งานภายในบ้านได้อย่างมั่นใจ สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยทันทีที่ Homepro.co.th และหากคุณชื่นชอบการตกแต่งห้องน้ำแบบหรูหราโมเดิร์น สุขภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมอย่างอ่างอาบน้ำวนหรืออ่างจากุชชี่ เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มความหรูหรา และสร้างสุนทรียภาพในการอาบน้ำได้อย่างโรแมนติก พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายด้วยระบบแรงดันน้ำ ที่ช่วยปรับสมดุลการไหลเวียนเลือดสร้างความผ่อนคลายในการอาบน้ำได้เป็นอย่างดี
 

กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ

กระเบื้องห้องน้ำ ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องเลือกอย่างถูกวิธี นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย เนื่องจากภายในห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับน้ำอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระเบื้องห้องน้ำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำ และมีค่ากันความลื่น (Slip Resistance) หรือความหยาบของกระเบื้องตั้งแต่ R9-R13 (ตัวเลขยิ่งมากยิ่งกันลื่นได้ดี) เวลาใช้มือสัมผัสกระเบื้องจะมีความหยาบคล้ายกับผิวของกระดาษทราย
  • R9 เป็นค่าตัวเลขต่ำสุดสำหรับการเลือกกระเบื้อง ที่มีความหนืดในการปูพื้นที่ 3-10 องศา สำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะโซนพื้นที่แห้ง เช่น ทางเข้า ทางเดิน บันได ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขกโถงทางเดิน
  • R10 เป็นค่าสำหรับการเลือกใช้กระเบื้องในบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ ในระดับความหนืดของพื้นที่ที่ 10-19 องศา เช่น ภายในห้องน้ำ โรงรถ ที่จอดรถ เป็นต้น
  • R11 เป็นค่าที่ระบุสำหรับความหนืดในระดับ 19-27 องศา เพื่อเลือกพื้นผิวสำหรับปูภายนอก เช่นบริเวณทางเข้า บันไดนอกตัวอาคาร ที่จอดรถนอกอาคาร เป็นต้น
  • R12 เป็นค่าความหนืดที่ 27-35 องศา และค่า R13 เป็นค่าความหนืดมากกว่า 35 องศา สำหรับเป็นเกณฑ์ในการนำมาใช้งานภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่ที่มีคราบไขมันและความมัน

สั่งซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำออนไลน์ที่ Homepro

โฮมโปร ช้อปปิ้งออนไลน์ ศูนย์รวมการจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องน้ำ สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งห้องน้ำ ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายดีไซน์ สามารถประยุกต์ตกแต่งห้องน้ำได้ตามสไตล์ความเป็นตัวคุณ โฮมโปรได้ทำการรวบรวมทุกผลิตภัณฑ์สินค้าภายในห้องน้ำเอาไว้อย่างครบครันในที่เดียว พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งจากช่างมืออาชีพ ที่ทางทีมงาน Home Service คัดสรรคุณภาพมาอย่างดี พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกถึงที่ เพียงแค่คุณคลิ๊ก Homepro.co.th