1284ถึง

โพลียูรีเทน

SKU: 210816
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER DIAMOND #P88 เงา 1/4 แกลลอ...
836 715 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1158969
ไฮบริดวูดการ์ด สีใสเงา WW-5500 1 กล.
1,295 1,230 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 61 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 210817
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER DIAMOND P88 เงา 1 แกลลอน
2,882 2,465 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 242022
โพลียูรีเทนภายใน BEGER AQUA #AP100 1K เงา 1 แกลลอน
1,920 1,660 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1197925
โพลียูรีเทนภายใน BEGER 2K SUPREME A+B #P910 สีใส เ...
3,190 2,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1198030
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9910...
1,370 1,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1198028
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PM9800...
770 680 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 242017
โพลียูรีเทนภายใน BEGER AQUA #AP100 1K เงา 1/4 แกลล...
663 565 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 115105
โพลียูรีเทนภายใน BEGER B5000 2K เงา 1/4 แกลลอน
932 795 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1159112
โพลียูรีเทนภายนอก WW-5501 ชนิดใสด้าน 1 กล.
1,295 1,230 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 61 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 14845
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER U-404 B52 1K เงา 1 แกลลอน
2,367 2,025 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 115111
โพลียูรีเทนภายนอก B5000 2K ด้าน 1/4 แกลลอน
1,400 1,205 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 205187
โพลียูรีเทนภายใน TOA SUPERSHIELD 1K เงา 1 แกลลอน
1,465 1,255 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 62 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 19756
โพลียูรีเทนภายใน CHEMGLAZE #065 1K เงา 1/4 แกลลอน
490 465 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 242024
โพลียูรีเทนภายใน BEGER AQUA #AP180 1K ด้าน 1 แกลลอ...
2,201 1,875 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1197668
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีมะค่า เงา 1/...
660 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1197974
โพลียูรีเทนภายใน BEGER 2K SUPREME A+B #P911 สีใส ด...
1,115 999 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 210819
โพลียูรีเทนภายใน BEGER DIAMOND P-55 1K เงา 1 แกลลอ...
2,200 1,885 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1197939
โพลียูรีเทนภายใน BEGER 2K SUPREME A+B #P915 สีใส ก...
1,115 999 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1198020
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9903...
1,370 1,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1198036
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9903...
770 680 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1197683
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีมะฮอกกานี เง...
1,350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 14852
โพลียูรีเทนภายใน TOA T-3000 1K เงา 1/4 แกลลอน
445 359 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 17 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 19754
โพลียูรีเทนภายนอก CHEMGLAZE #051 1K เงา 1 แกลลอน
2,420 2,295 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 14851
โพลียูรีเทนภายนอก TOA T-4000 เงา 1 แกลลอน
1,999 1,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 92 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1023143
โพลียูรีเทนภายใน RPS 90-20 เงา 3 ลิตร
1,190 1,100 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 14853
โพลียูรีเทนภายใน TOA T-3000 เงา 1 แกลลอน
1,475 1,330 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 66 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 115106
โพลียูรีเทนภายใน BEGER B5000 2K เงา 1 แกลลอน
3,184 2,715 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 115109
โพลียูรีเทนภายใน BEGER B5000 2K ด้าน 1/4 แกลลอน
1,021 885 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 14847
โพลียูรีเทนภายใน BEGER B52 #U202 1K เงา 1 แกลลอน
1,791 1,535 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1197973
โพลียูรีเทนภายใน BEGER 2K SUPREME A+B #P911 สีใส ด...
3,450 2,890 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 250624
โพลียูรีเทนภายนอก RTB #PP102 1K ด้าน 1/4 แกลลอน
999 628 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 31 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 205185
โพลียูรีเทนภายนอก TOA SUPERSHIELD 1K เงา 1 แกลลอน
1,885 1,675 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 83 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1198027
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PM9800...
1,370 1,190 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1197651
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีวอลนัท เงา 1...
1,350 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 115108
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER B5000 2K เงา 1 แกลลอน
4,366 3,725 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1023173
โพลียูรีเทนภายใน RPS 90-30 ด้าน 1 ลิตร
435 400 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1023145
โพลียูรีเทนภายใน RPS 90-20 เงา 1 ลิตร
435 400 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1198017
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9909...
770 680 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1197682
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีใส ด้าน 1/4 ...
610 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 250628
โพลียูรีเทนภายใน สูตรน้ำ RTB #PP101 1K เงา 1/4 แกล...
649 387 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1198035
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9900...
770 680 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1197567
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีมะฮอกกะนี เง...
660 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 19757
โพลียูรีเทนภายใน CHEMGLAZE #065 1K เงา 1 แกลลอน
1,285 1,220 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1197630
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีมะค่า เงา 1 ...
1,350 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1198016
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9900...
1,370 1,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1197592
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีสัก เงา 1/4 ...
660 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1198043
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9910...
770 680 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 14844
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER B52 #U404 1K ด้าน 1/4 แกลล...
716 615 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 250660
โพลียูรีเทนภายใน สูตรน้ำ RTB #PP101 1K ด้าน 1 แกลล...
1,819 1,415 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 70 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 250627
โพลียูรีเทนภายใน สูตรน้ำ RTB #PP101 1K ด้าน 1/4 แก...
789 481 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1023174
โพลียูรีเทนภายใน RPS 90-30 ด้าน 3 ลิตร
1,190 1,100 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 121250
โพลียูรีเทนภายใน TOA T-8000 T-8888 PART A+B 2K ด้า...
3,650 2,985 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 115112
โพลียูรีเทนภายนอก B5000 2K ด้าน 1 แกลลอน
4,601 3,925 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1197676
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีใส เงา 1/4 แ...
610 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 210818
โพลียูรีเทนภายใน BEGER DIAMOND P-55 1K เงา 1/4 แกล...
644 545 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1197954
โพลียูรีเทนภายใน BEGER 2K SUPREME A+B #P910 สีใส เ...
1,055 935 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 57617
โพลียูรีเทนภายใน CHEMGLAZE #151 1K ด้าน 1/4 แกลลอน
955 905 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1197934
โพลียูรีเทนภายใน BEGER 2K SUPREME A+B #P915 สีใส ก...
3,450 2,890 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 242020
โพลียูรีเทนภายใน BEGER AQUA #AP180 1K ด้าน 1/4 แกล...
765 655 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 14846
โพลียูรีเทนภายใน BEGER U-202 B52 1K เงา 1/4 แกลลอน
555 475 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1198041
โพลียูรีเทนภายนอก BEGER 1K SUPREME OUTDOOR #PG9909...
1,370 1,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 250662
โพลียูรีเทนภายนอก สูตรน้ำ RTB PP102 1K 1 แกลลอน ด้...
1,949 1,515 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 75 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 14850
โพลียูรีเทนเคลือบพื้นผิวไม้ TOA T-4000 เงา 1/4 แกล...
579 475 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250661
โพลียูรีเทนภายนอก RTB PP102 1K เงา 1 แกลลอน
1,819 1,410 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 70 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1197675
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีวอลนัท เงา 1...
660 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1197658
สีย้อมไม้ WOODTECT HYBRID WOODGUARD สีสัก เงา 1 แก...
1,350 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 57618
โพลียูรีเทนภายใน CHEMGLAZE #151 1K ด้าน 1 แกลลอน
3,090 2,935 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 121244
โพลียูรีเทนภายใน TOA T-8100 T-8111 2K PART A+B เงา...
3,450 2,815 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 140 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 250659
โพลียูรีเทนภายใน สูตรน้ำ RTB #PP101 1K เงา 1 แกลลอ...
1,689 1,310 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 65 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 250623
โพลียูรีเทนภายนอก สูตรน้ำ RTB #PP102 1K เงา 1/4 แก...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 115110
โพลียูรีเทนภายใน BEGER B5000 2K ด้าน 1 แกลลอน
สินค้าหมด
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 205186
โพลียูรีเทนภายใน TOA SUPERSHIELD 1K เงา 1/4 แกลลอน
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 115107
โพลียูรีเทนภายนอก B5000 2K เงา 1/4 แกลลอน
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

โพลียูรีเทน น้ำยาเคลือบพื้นผิววัสดุไม้

โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PU เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อของยูรีเทนและโพลิเมอร์ โดยทั่วไปโพลียูรีเทนถือเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ต คือเมื่อนำโพลียูรีเทนไปขึ้นรูป หรือผลิตสินค้าแล้วจะไม่สามารถหลอมเหลว และขึ้นรูปใหม่ได้ แต่สำหรับโพลียูรีเทนที่นำไปผลิตให้อยู่ในรูปแบบสารเคลือบป้องกัน หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่าน้ำยาโพลียูรีเทนนั้นจะมีคุณสมบัติที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเคลือบบนพื้นผิวต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นโลหะ ไม้ และอิฐ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกนิยมนำไปใช้งานในการเคลือบพื้นผิววัสดุไม้อย่างแพร่หลาย โดยวิธีการนำไปใช้งานคือการนำไปทาบนพื้นผิวไม้เพื่อช่วยปกป้องพื้นผิวชิ้นงานจากการกัดกร่อน รอยขีดข่วน และมลภาวะต่างๆ รวมทั้งช่วยเพิ่มความสวยงามให้เนื้อไม้ดูสวยงาม โดดเด่น และดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นน้ำยาโพลียูรีเทนยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับสีทับหน้า หรือสีรองพื้นไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ช่วยให้สีติดทนนาน และยากต่อการหลุดล่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยังช่วยตอบโจทย์การทำความสะอาดชิ้นงาน เนื่องจากสามารถเช็ดล้าง และทำความสะอาดบริเวณที่ลงน้ำยาโพลียูรีเทนได้อย่างไม่ต้องกังวล

ข้อควรระวังในการใช้งานน้ำยาโพลียูรีเทน

เนื่องจากน้ำยาโพลียูรีเทนนั้นเป็นน้ำมันที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ จึงอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้หากมีการสัมผัสโดยตรง ฉะนั้นจึงอยากแนะนำให้คุณสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และถุงมือนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองได้ และด้วยความที่น้ำยาโพลียูรีเทนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถติดไฟได้ คุณจึงควรจัดเก็บในบริเวณที่ปราศจากความร้อน บริเวณที่มีเปลวไฟ และน้ำท่วมขัง ควรจัดเก็บในพื้นที่แห้ง และสิ่งสำคัญที่คุณควรจะต้องพิจารณาก่อนการเลือกใช้งานนั่นก็คือ คุณจะต้องรู้ถึงจุดประสงค์ก่อนว่าคุณต้องการนำไปใช้ในงานภายใน หรืองานภายนอกเพื่อที่จะได้เลือกประเภทของโพลียูรีเทนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

น้ำยาโพลียูรีเทน น้ำยา PU เคลือบไม้ HomePro

หากคุณกำลังมองหาน้ำยาโพลียูรีเทน สำหรับนำมาใช้ในการเคลือบพื้นผิวงานไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานพื้นผิวภายใน และภายนอกอาคาร รวมถึงมองหาสีทางานไม้อื่นๆ เช่น แล็กเกอร์ หรือแชล็คและวานิช ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284