แชล็คและวานิช

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 4 1 แกลลอน
SKU:281288
5 (1)
250 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 17
฿ 260-10%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 8 480 มล.
SKU:1198845
65 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4
฿ 70-13%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 2 1 แกลลอน
SKU:281268
250 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 17
฿ 260-10%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 7 480 มล.
SKU:281295
65 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4
฿ 70-13%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 3 480 มล.
SKU:281292
65 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4
฿ 70-13%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 1 480 มล.
SKU:281290
65 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4
฿ 70-13%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 3 1 แกลลอน
SKU:281283
250 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 17
฿ 260-10%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RPS
เชลแล็กสูตรน้ำ RPS เบอร์สี 7 1 ลิตร
SKU:1038329
160 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 11
฿ 183-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RPS
เชลแล็กสูตรน้ำ RPS เบอร์สี 1 1 ลิตร
SKU:1038395
160 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 11
฿ 183-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 4 1 แกลลอน
SKU:15086
305 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 15
฿ 369-21%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 3 1 แกลลอน
SKU:15085
305 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 15
฿ 369-21%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 7 1 แกลลอน
SKU:15088
305 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 15
฿ 369-21%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 5 ขวดใหญ่
SKU:15081
69 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3
฿ 109-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 4 ขวดใหญ่
SKU:15080
69 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3
฿ 109-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 1 ขวดใหญ่
SKU:15077
69 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3
฿ 109-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 7 1 แกลลอน
SKU:281289
250 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 17
฿ 260-10%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 5 1 แกลลอน
SKU:281263
250
฿ 260-3%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RPS
เชลแล็กสูตรน้ำ RPS เบอร์สี 4 1 ลิตร
SKU:1026465
5 (2)
160 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 11
฿ 183-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
วานิชเกรดพรีเมียม TOA T-9500 เงา 1/4 แกลลอน
SKU:14856
199 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 9
฿ 239-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
วานิช ภายนอก TOA TV2 G 1GL
SKU:14857
682 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 34
฿ 855-24%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 8 2 กก.
SKU:1198866
350 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 24
฿ 370-12%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 4 480 มล.
SKU:281293
65 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4
฿ 70-13%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 1 1 แกลลอน
SKU:280926
250 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 17
฿ 260-10%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RPS
เชลแล็กสูตรน้ำ RPS เบอร์สี 9 1 ลิตร
SKU:1038355
210 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 14
฿ 240-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 2 1 แกลลอน
SKU:15084
299 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 14
฿ 369-23%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 1 1 แกลลอน
SKU:15083
299 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 14
฿ 369-23%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 7 ขวดใหญ่
SKU:15082
69 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3
฿ 109-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 3 ขวดใหญ่
SKU:15079
69 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3
฿ 109-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
RPS
เชลแล็กสูตรน้ำ RPS เบอร์สี 2 1 ลิตร
SKU:1026446
160 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 11
฿ 183-18%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
BEGER
วานิชภายใน BEGER V500 เงา 1 แกลลอน
SKU:144276
690
฿ 776-11%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
วานิชเกรดพรีเมียม TOA T-8000 เงา 1/4 แกลลอน
SKU:14854
5 (1)
175 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 8
฿ 209-20%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
วานิชภายใน TOA TV1 เงา 1 แกลลอน
SKU:14855
5 (1)
529 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 26
฿ 682-26%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
CARCO
เชลแล็ก CARCO เบอร์ 2 480 มล.
SKU:281291
65 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 4
฿ 70-13%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
TOA
เชลแล็กทาไม้ TOA SHARKS SHELLAC เบอร์ 2 ขวดใหญ่
SKU:15078
69 ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม ฿ 3
฿ 109-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

แชล็คและวานิช ผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานไม้

แชล็คและวานิช (Shellac & Varnish) เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวสำหรับงานไม้ ซึ่งมีความสำคัญมากๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณสมบัติพื้นผิวตามที่ต้องการ เป็นการทำให้ไม้มีพื้นผิวที่สวยงาม และเป็นการเพิ่มความทนทานต่อความชื้นและสารอื่นๆ จากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการเคลือบไม้ด้วยแชล็คและวานิช ยังทำให้การทำความสะอาดไม้เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะมาเกาะบนพื้นผิวได้ รวมถึงป้องกันการขีดข่วน และการผุกร่อนจากอายุการใช้งาน แถมยังเป็นการปิดรูไม้อันเป็นสาเหตุของการของเพาะพันธุ์ของแบคทีเรียและเชื้อรา นอกจากนั้นการเคลือบไม้ยังส่งผลต่อคุณสมบัติของไม้อีกด้วย และที่สำคัญหากคุณต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้ หรืออุปกรณ์ไม้ต่างๆ ให้ดูมีราคาแพงขึ้นแล้วหล่ะก็ การเคลือบไม้ด้วยแชล็คและวานิชสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างแน่นอน

แชล็คและวานิช แตกต่างกันอย่างไร

วัสดุเคลือบที่ต่างชนิดกัน ก็จะมีความสามารถในการป้องกัน ความทนทาน ความสะดวกในการใช้งาน ความสามารถในการซ่อมแซม และความสวยงามที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณควรเลือกวัสดุเคลือบให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด เพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าแชล็คและวานิชแตกต่างกันอย่างไร

แชล็ค (Shellac) เป็นสารจากธรรมชาติที่ได้จากการแปรรูปเรซิ่น หรือสารคัดหลั่งที่ได้จากแมลงครั่งแล้วนำมาอบแห้ง โดยคุณสามารถเลือกซื้อแชล็คสำเร็จรูป ที่ผสมไว้แล้ว ซึ่งจะมีสีออกส้มนิดๆ เพื่อเพิ่มโทนสีอุ่นกับชิ้นงานไม้ หรือจะเลือกแชล็คเกล็ด ที่ต้องนำมาผสมกับแอลกอฮอล์ด้วยตัวเองก่อนนำไปใช้งาน แต่ข้อดีคือแบบเกล็ดจะมีสีให้เลือกมากกว่า และหากเป็นการทำสีไม้ธรรมชาติ โดยที่ไม่มีการย้อมสีหรือตีแป้ง หลังจากที่ขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทาแชล็คได้เลย แต่ถ้าจะย้อมสีไม้ก็ให้ย้อมสีให้เสร็จก่อน แล้วค่อยถ้าทาแชล็ค

วานิช (Varnish) ผลิตจากเรซิ่นสังเคราะห์ เช่น ยูริเทน (Urethane) และแอลคีด (Alkyd) ที่มีความเหนียวและความทนทาน นำมาผสมกับน้ำมันซักแห้ง ซึ่งวานิชมีหน้าที่คล้ายกับสีน้ำมันธรรมดาทั่วไป แต่เรซิ่นจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวไม้มีความทนทานมากกว่าการเคลือบด้วยน้ำมัน เพราะฉะนั้นหากคุณต้องการเน้นในเรื่องของความทนทาน ก็แนะนำให้เลือกวานิชที่มีส่วนผสมของเรซิ่นมากกว่าน้ำมัน แต่ถ้าหากต้องการให้พื้นผิวไม้มีพื้นผิวที่อ่อนตัว ดูไม่แข็งกระด้าง ก็แนะนำให้เลือกวานิชที่มีสัดส่วนของน้ำมันมากกว่าเรซิ่น

แชล็คและวานิช HomePro

หากคุณกำลังมองหาแชล็คและวานิช สำหรับนำมาใช้ในการเคลือบพื้นผิวงานไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานพื้นผิวภายใน และภายนอกอาคาร รวมถึงมองหาสีทางานไม้อื่นๆ เช่น สีรองพื้นไม้ หรือสีย้อมไม้ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284

อ่านทั้งหมด