1284

ถึง

คิ้วอลูมิเนียม

SKU: 1175998
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม. สีเงินเ...
230 210 บาท
ขายแล้ว 627 รายการ
SKU: 1234655
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม. ปัดลายเ...
260 240 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175986
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม. สีอะลูม...
215 195 บาท
ขายแล้ว 283 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176036
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. สีเงินเ...
210 190 บาท
ขายแล้ว 290 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241790
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมใหญ่ DP PA142011 2 ม. สีเ...
269 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234629
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. สีดำเงา
260 240 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176063
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. สีเงินเงา
220 200 บาท
ขายแล้ว 393 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125791
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยม เกเตอร์ 12 มม. 2.1 ม. สี...
230 บาท
ขายแล้ว 137 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176185
เส้นแบ่งแนวอะลูมิเนียม TARA 20 มม. 2 ม. สีเงินเงา
155 135 บาท
ขายแล้ว 159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175970
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. สีเงินเงา
200 180 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1125597
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้ง เกเตอร์ 12 มม. 2.1 ม. สีเงิ...
219 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234664
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. สีดำเงา
240 220 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234290
เส้นแบ่งแนวอะลูมิเนียม TARA 20 มม. 2 ม. สีทอง
170 150 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095867
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม PPS SQA-132079 2 ม. สีเม...
319 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234648
คิ้วอะลูมิเนียมแบบหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. ปัดลายเงิ...
230 210 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176018
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. สีทอง
230 210 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176091
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. สีดำด้าน
210 190 บาท
ขายแล้ว 120 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241781
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งกลาง DP CA902010 2 ม. สีเงิน...
220 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176081
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. สีทอง
210 190 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095922
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม PPS SQA-102079 2 ม. สีเม...
295 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117314
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง 14 มม. DC141 สีเงิ...
139 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241784
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งใหญ่ DP CA142010 2 ม. สีเงิน...
259 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175985
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม. สีดำด้า...
240 220 บาท
ขายแล้ว 239 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206713
คิ้วอะลูมิเนียมตัดขอบ DP 6 มม. 2 ม. สีอะลูมิเนียม
150 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1175987
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม.สีทอง
240 220 บาท
ขายแล้ว 360 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 252523
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมเล็ก DP CA702011 2 ม. สีเ...
214 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095809
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม PPS SQA-132077 2 ม. สีเม...
319 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176092
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. สีดำด้าน
220 200 บาท
ขายแล้ว 326 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176044
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. สีอะลูมิเน...
205 185 บาท
ขายแล้ว 201 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176057
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. สีอะลูมิ...
195 175 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292680
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมกลาง HOME 2 ม. สีอะลูมิเน...
128 บาท
ขายแล้ว 285 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241789
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมใหญ่ DP PA142011 2 ม. สีอ...
214 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241783
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งใหญ่ DP CA142000 2 ม. สีอะลู...
203 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206139
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง 9 มม. TARA สีอะลูม...
175 155 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234663
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. ปัดลายเงิน
220 200 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178754
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม DP 12 มม. 2 ม. สีโอ๊กไฮก...
268 บาท
SKU: 1124785
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม HOME 13 มม. 2 ม. สีโอ๊ค
171 บาท
SKU: 1206197
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง 12 มม. TARA สีเงิน...
180 160 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206212
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง 12 มม. TARA สีอะลู...
175 155 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085907
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยม DP 12 มม. 2 ม. สีเงินเงา
257 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1096023
คิ้วอะลูมิเนียมเหลี่ยมโกลด์เบจไฮกลอส 9MM2M CAGB 90...
257 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1032868
คิ้วอะลูมิเนียมเหลี่ยม HOME 2 ม. 13 มม. สีทอง
245 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 252522
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งเล็ก DP CA702010 2 ม. สีเงิน...
204 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106527
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม เกเตอร์ 9 มม. 2.1 ม. สีเ...
198 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1206150
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง 9 มม. TARA สีเงินเ...
180 160 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292753
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งกลาง HOME 2 ม. สีอะลูมิเนียม
118 บาท
ขายแล้ว 250 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292679
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมกลาง HOME 2 ม. สีเงินเงา
193 180 บาท
ขายแล้ว 338 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292683
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมใหญ่ HOME 2 ม. สีเงินเงา
225 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120390
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง เกเตอร์ 12 มม. 2.1 ม. สีอะล...
169 บาท
SKU: 1080997
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง DP CAS902010 9 มม. ยาว 2 ม....
235 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1167646
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง HOME 13 มม. 2 ม. สีดำ
235 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167589
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม HOME 13 มม. 2 ม. สีดำ
246 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095965
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง HOME 13 มม. 2 ม. สีทอง
235 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1095998
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม HOME 9 มม. 2 ม. สีทอง
214 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1095930
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง DP 9 มม. 2 ม. สีโอ๊กไฮกลอส
235 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 241780
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งกลาง DP CA902000 2 ม. สีอะลู...
161 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120487
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม เกเตอร์ 12 มม. 2.1 ม. สี...
169 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234650
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม. สีดำเงา
270 250 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234549
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. สีดำเงา
230 210 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176064
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. สีทอง
220 200 บาท
ขายแล้ว 237 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117288
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม 14 มม. DL141 สี...
139 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117016
ตัวปิดมุมคิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง 14 มม. DC140 สีอะล...
139 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1124540
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยม HOME 13 มม. 2 ม. สีอะลูม...
161 บาท
SKU: 1124692
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมกลาง HOME 9 มม. 2 ม. สีทอ...
214 บาท
SKU: 264474
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมใหญ่ DP 14 มม. 2 ม. สีทอง
278 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145549
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยม DP 9 มม. 2 ม. สีดำไฮกลอส
257 บาท
SKU: 1125680
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง เกเตอร์ 9 มม. 2.1 ม. สีทอง
208 บาท
SKU: 1032867
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้ง HOME 9 มม. 2 ม. สีทอง
200 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1106561
คิ้วอะลูมิเนียม เกเตอร์ มุมโค้ง 9 มม. 2.1 ม. สีเงิ...
186 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292752
คิ้วอะลูมิเนียมโค้งใหญ่ HOME 2 ม. สีอะลูมิเนียม
150 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 292828
คิ้วอะลูมิเนียมโค้งใหญ่ HOME 2 ม. สีเงินเงา
214 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
SKU: 292684
คิ้วอะลูมิเนียมเหลี่ยมใหญ่ HOME 2 ม. สีอะลูมิเนียม
150 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1140982
คิ้วอะลูมิเนียมจบขอบกระเบื้องยางแบบโค้ง HOME TA30 ...
96 บาท
SKU: 1095999
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม DP 9 มม. 2 ม. สีโอ๊กไฮกล...
257 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1095924
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง PPS CTA-132077 2 ม. สีเมทัล...
319 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095859
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม SQA-132012SA 2 ม. สีซาฮา...
282 บาท
ขายแล้ว 117 รายการ
SKU: 241786
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมกลาง DP PA902011 2 ม. สีอ...
171 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 241787
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมกลาง DP PA902021 2 ม. สีเ...
249 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097022
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม เกเตอร์ 9 มม. 2.1 ม. สีท...
219 บาท
SKU: 1234628
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. สีน้ำตาลเข...
260 240 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234654
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 9 มม. 2 ม. สีน้ำตาล...
240 220 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234649
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม TARA 12 มม. 2 ม. สีน้ำตา...
270 250 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234646
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. สีน้ำตาลเข้...
230 210 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1234647
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. ปัดลายเงิน
250 230 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175909
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 9 มม. 2 ม. สีอะลูมิเนี...
185 165 บาท
ขายแล้ว 234 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123967
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง เกเตอร์ 12 มม. 2.1 ม. สีทอง
241 บาท
SKU: 1176072
คิ้วอะลูมิเนียมแบบโค้ง TARA 12 มม. 2 ม. สีดำด้าน
230 210 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156478
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยม HOME 9 มม. 2 ม. สีดำ
214 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1124890
คิ้วอะลูมิเนียมแบบเหลี่ยม เกเตอร์ 12 มม. 2.1 ม. สี...
252 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124627
คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยมกลาง HOME 9 มม. 2 ม. สีเง...
193 บาท
SKU: 258746
คิ้วอะลูมิเนียมมุมโค้งใหญ่ DP 14 มม. 2 ม. สีทอง
268 บาท

 

คิ้วอลูมิเนียม

สำหรับการตกแต่งบ้านด้วย คิ้วอลูมิเนียม ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยเติมเต็มความสวยงามให้กับการตกแต่งบ้านได้แล้ว ยังมีความสำคัญในการช่วยปกปิดบริเวณมุมของกระเบื้องในส่วนที่มาบรรจบกัน ช่วยป้องกันไม่ให้กระเบื้องแตกร้าว เสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุอะลูมิเนียม มีความปลอดภัยสูงอีกด้วย

เลือกใช้งาน คิ้วอะลูมิเนียม อย่างไร ให้เหมาะกับการใช้งาน?

ด้วยการใช้วัสดุเป็น อะลูมิเนียม ทำให้ คิ้วอะลูมิเนียม มีความแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การใช้งานภายนอกอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ยังได้รับความนิยมนำมาใช้กับบ้านเรือนอีกด้วย โดยประโยชน์ของคิ้วอะลูมิเนียมก็มีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

คิ้วอลูมิเนียม Homepro

สำหรับท่านที่สนใจในการใช้งาน คิ้วอลูมิเนียม เพื่อเติมเต็มความสวยงามให้กับการตกแต่งบ้านในรูปแบบต่างๆ สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ที่ Homepro Online มีสินค้ามากมายจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ได้เลือกช้อป พร้อมบริการจัดส่งถึงมือท่านอย่างปลอดภัย รวดเร็วทันใจด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพของโฮมโปร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284