1284


ถึง

ชุดห้องนั่งเล่น

SKU: 1184241
ชุดวางทีวีและตู้แขวน KONCEPT TAVERN&PERCO 160 ซม. ...
13,400 8,910 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184252
ชุดวางทีวีและตู้แขวน KONCEPT URBANI&HEZZEN 90 ซม. ...
4,500 3,141 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184193
ชุดวางทีวีและตู้แขวน KONCEPT URBANI&PERCO 120 ซม. ...
6,800 4,941 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184101
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT RALPHS&PERCO 240 ซม. ...
35,500 20,610 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184111
ชุดวางทีวีและตู้โชว์บานกระจก KONCEPT RALPHS&PERCO ...
42,300 26,010 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184084
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY-BS40 160 ซม. สีขาว
16,800 11,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184064
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT MELONA 220 ซม. สีขาว
24,300 17,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184075
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT MELONA 180 ซม. สีขาว
18,200 13,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184056
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY-SC80 200 ซม. สีขาว
20,600 14,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184346
ชุดวางทีวีและตู้แขวน KONCEPT MELONA 120 ซม. สีขาว
12,100 8,010 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1198414
ชุดตู้เตี้ย KONCEPT MONETA 240 ซม. สีขาว
13,400 9,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184036
ชุดวางทีวีและตู้โชว์บานกระจก KONCEPT RALPHS&PERCO ...
26,500 16,600 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184006
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY-SCDW80 200 ซม. สีขาว
22,200 15,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184007
ชุดวางทีวีและตู้โชว์บานกระจก KONCEPT RALPHS&PERCO ...
29,100 18,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1244893
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059874 250 ซม. ส...
23,000 18,900 บาท
SKU: 1244875
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059873 250 ซม. ส...
23,000 18,900 บาท
SKU: 1219748
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY 320 ซม. สีขาว
34,200 22,050 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1244723
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059866 340 ซม. ส...
25,700 18,900 บาท
SKU: 1171493
ชุดวางทีวี KONCEPT RALPHS สีออทัมน์บราวน์
19,500 14,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1224047
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY 200 ซม. สีลินด์เบิร์...
22,200 15,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1245029
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059872 250 ซม. ส...
23,000 18,900 บาท
SKU: 1245030
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059869 200 ซม. ล...
34,800 26,910 บาท
SKU: 1245078
ผนังตกแต่งเสาคู่สำเร็จรูป SB BUILT IN 59059870 50 ...
11,000 8,910 บาท
SKU: 1245053
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059868 200 ซม. ล...
34,800 26,910 บาท
SKU: 1153641
ตู้โชว์ทีวี KONCEPT MUSES 240 ซม. สีลินด์เบิร์กโอ๊...
19,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226618
ผนังประดับ KONCEPT WALLZ-A 45 ซม. สีเทา
1,300 936 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226632
ผนังประดับ KONCEPT WALLZ-B 45 ซม. สีเทา
2,900 2,088 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226579
ผนังประดับพร้อมไฟ LED KONCEPT WALLZ 210 ซม. สีเทา
10,200 7,344 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1167149
ชุดวางทีวี KONCEPT URBANI 120 ซม. สีลินด์เบิร์กโอ๊...
8,200 5,841 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1229138
ชุดห้องนั่งเล่น KONCEPT BRICKO-L สีออทัมน์/เกรย์โต...
37,700 23,850 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1200354
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY 320 ซม. สีลินด์เบิร์...
34,200 22,050 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1183969
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY-SC80 200 ซม. สีลินด์...
20,600 14,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1183979
ชุดวางทีวีและชั้นแขวน KONCEPT RALPHS&PERCO 120 ซม....
13,300 9,500 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1183949
ชุดวางทีวีและชั้นแขวน KONCEPT BACKUS&MAXIMUS 120 ซ...
9,000 5,310 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1183960
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT MELONA 240 ซม. สีขาว
28,100 18,810 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1183938
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY-SCDW80 200 ซม. สีลิน...
22,200 15,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1183937
ชุดตู้หนังสือ KONCEPT LYBRARY-BS40 160 ซม. สีลินด์...
16,800 11,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184118
ชุดวางทีวีและตู้แขวน KONCEPT MELONA 160 ซม. สีขาว
18,200 13,500 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184095
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT RALPHS&PERCO 280 ซม. ...
38,100 24,210 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184071
ชุดวางทีวีและชั้นแขวน KONCEPT RALPHS&PERCO 160 ซม....
15,900 9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184020
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT MELONA-HB160 300 ซม. ...
38,200 25,110 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184016
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT RALPHS&PERCO 220 ซม. ...
27,000 16,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1244889
ผนังตกแต่งเสาคู่สำเร็จรูป SB BUILT IN 59059871 50 ...
11,000 8,910 บาท
SKU: 1244725
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059865 340 ซม. ส...
25,700 18,900 บาท
SKU: 1245077
ผนังตกแต่งสำเร็จรูป SB BUILT IN 59059867 200 ซม. ล...
34,800 26,910 บาท
SKU: 1184158
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT BACKUS & BENTE 300 ซม...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184025
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT RALPHS&PERCO 180 ซม. ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1226617
ผนังประดับ KONCEPT WALLZ 210 ซม. สีเทา
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1184123
ชุดวางทีวีและตู้โชว์ KONCEPT MAXIMUS 240 ซม. สีลิน...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ

 

ชุดห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่น คือหนึ่งในห้องที่จะมีสมาชิกภายในบ้านรวมตัวกันเพื่อพบปะ พูดคุย หรือพักผ่อนร่วมกันอยู่เสมอๆ นอกจากนี้ยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับการรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านอีกด้วย การจัดห้องนั่งเล่นให้เป็นระบบระเบียบก็เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อย เพราะนอกจากจะช่วยทำให้บ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านอีกด้วย ดังนั้น การจัดห้องนั่งเล่นด้วย ชุดห้องนั่งเล่น เฟอร์นิเจอร์ที่จะช่วยเสริมสไตล์การแต่งบ้านทุกแบบให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด

วิธีเลือกซื้อชุดห้องนั่งเล่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ชุดห้องนั่งเล่น นั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานตามความต้องการของแต่ละครอบครัว ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องนั่งเล่นด้วยเหตุผลไหน การจัดเก็บห้องนั่งเล่นให้เป็นระเบียบก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้ใช้งานห้องนั่งเล่นได้อย่างเต็มที่ ยังช่วยเสริมสไตล์ให้กับการแต่งบ้านอีกด้วย การเลือกซื้อ ชุดห้องนั่งเล่น ให้เหมาะกับการใช้งานและสไตล์การแต่งบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

หากพูดถึง ชุดห้องนั่งเล่น เชื่อว่าหลายๆ ท่านจะต้องนึกถึง ชุดวางทีวี หรือ ตู้วางทีวี กันอย่างแน่นอน เพราะถือเป็นชุดแต่งห้องนั่งเล่นที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ เพราะช่วยเติมเต็มให้บ้านดูมีสไตล์และความสวยงาม ที่มาพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยในการวาง ทีวี , เครื่องเสียงและลำโพง หรืออุปกรณ์สำหรับความบันเทิงภายในบ้านรูปแบบอื่นๆ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ด้วย

หรือสำหรับใครที่เป็นนักอ่านตัวยงและมีงานอดิเรกเป็นการสะสมหนังสือหลากหลายประเภท ก็สามารถเลือกซื้อ ชุดตู้หนังสือ สำหรับจัดเก็บหนังสือสุดรักสุดหวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังสามารถใช้เป็นที่จัดวางของตกแต่งห้องนั่งเล่นให้มีความสวยงาม มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร สามารถติดตั้งให้เข้ากับทุกสไตล์การแต่งบ้านได้อีกด้วย

ที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนที่จะทำการเลือกซื้อ ชุดห้องนั่งเล่น ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ชุดวางทีวี หรือ ชุดตู้หนังสือ ก็ตาม อย่าลืมวัดขนาดพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งให้เรียบร้อย และควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการเลือกซื้อ จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งระหว่างติดตั้งและหลังติดตั้งได้ นอกจากนี้การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน หากชุดห้องนั่งเล่นใช้วัสดุคุณภาพต่ำ ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังก็เป็นได้ โดยสามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ โฮมโปร ได้เลยทุกสาขา เจ้าหน้าที่ยินดีให้คำแนะนำและบริการทุกท่าน

ชุดห้องนั่งเล่น Homepro

หากท่านไหนกำลังมองหา ชุดห้องนั่งเล่น ที่จะเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับห้องนั่งเล่นของท่าน ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้เลยที่ Homepro พร้อมบริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งชุดห้องนั่งเล่นให้เหมาะสมกับทุกการใช้งาน หรือท่านไหนชื่นชอบในการช้อปสินค้าออนไลน์ ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ Homepro Online ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งให้ถึงที่บ้านท่าน รับรองถูกใจนักช้อปอย่างแน่นอน ต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อได้เลยที่ HomePro Call Center 1284