1284ถึง

กระดาษทิชชู่

SKU: 1177068
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN SOFT PACK 150 แผ่น แพ็ค 4
109 85 บาท
ขายแล้ว 672 รายการ
SKU: 1159147
กระดาษชำระ PORRIN ROLL แพ็ค24
185 179 บาท
ขายแล้ว 735 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095279
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT INTERFOLD 90 แผ่น แพ็ค3
90 บาท
ขายแล้ว 2,376 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033620
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO PICK YOUR SIZE แพ็ค6
145 บาท
ขายแล้ว 542 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159044
กระดาษชำระ PORRIN ROLL แพ็ค6
59 55 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
SKU: 1158940
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN NATURAL UNBLEACHED 200 แผ...
49 45 บาท
ขายแล้ว 1,159 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022965
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO INTERFODE 90 แผ่น แพ็ค3
95 บาท
ขายแล้ว 391 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183593
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN SELECT แพ็ก 6
145 135 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023074
กระดาษชำระ ZILK JUMBO แพ็ค24
164 บาท
ขายแล้ว 438 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095403
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค24
285 259 บาท
ขายแล้ว 949 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130349
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค24
355 325 บาท
ขายแล้ว 201 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161456
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN INTERFOLD 200 แผ่น
59 55 บาท
ขายแล้ว 817 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095327
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT PICK A SIZE แพ็ค6
145 บาท
ขายแล้ว 373 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099692
กระดาษเช็ดหน้า ZILK LUCKY 180 แผ่น แพ็ค4
112 บาท
ขายแล้ว 302 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098160
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA DOUBLE ROLL แพ็ค24
279 บาท
ขายแล้ว 283 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159099
กระดาษชำระ SCOTT SKIN CARE แพ็ค24
285 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192703
กระดาษชำระ ACCO แพ็ก 24
163 145 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099594
กระดาษชำระ CELLOX DOUBLE ROLL แพ็ค24
279 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130233
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA แพ็ค24
249 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156893
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX BE U 115 แผ่น แพ็ค4
123 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183840
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN INTERFOLD 90 แผ่น แพ็ก 3 ...
95 85 บาท
ขายแล้ว 113 รายการ
SKU: 1130301
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค6
105 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095377
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX TSUM TSUM 115 แผ่น แพ็ค4
123 บาท
ขายแล้ว 342 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098202
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX FLORAL 135 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 128 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156548
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO GIANT ROLL 1 ม้วน
119 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022945
กระดาษชำระ CELLOX BIG ROLL แพ็ค24
237 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095317
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX BE U 135 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 484 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095376
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT BIG ROLL แพ็ค6
145 บาท
ขายแล้ว 492 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175336
กระดาษชำระ CELLOX GIANT ROLL แพ็ก 24 ม้วน
339 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1098140
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA SP JUMBO ROLL แพ็ค24
339 บาท
ขายแล้ว 327 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100589
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX ALOE and E 80 แผ่น แพ็ค3
139 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022958
กระดาษชำระ ZILK EXTRA SOFT แพ็ค24
265 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177172
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN BOX 150 แผ่น แพ็ค 3
109 85 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099672
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX LINE FRIEND 115 แผ่น แพ็ค4
123 บาท
ขายแล้ว 250 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094367
กระดาษ POP UP SCOTT CLEAN CARE 60 แผ่น แพ็ค6
67 บาท
ขายแล้ว 214 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130160
กระดาษเช็ดหน้า SCOTT BOX 115 แผ่น แพ็ค4
98 บาท
ขายแล้ว 287 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022959
กระดาษเช็ดหน้า ZILK SOFT PACK 150 แผ่น แพ็ค3
85 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190216
กระดาษอเนกประสงค์ซักได้ PORRIN KITCHEN 50แผ่น แพ็ก...
99 79 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194553
กระดาษชำระ PORRIN EXTRA ROLL แพ็ก 6
93 75 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083126
กระดาษเช็ดหน้า ZILK MELONA BOX 120 แผ่น แพ็ค3
73 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156955
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX SIKY SMOOTH 70 แผ่น แพ็ค4
129 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113093
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX FLOWER 115 แผ่น แพ็ค4
123 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095422
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX VINTAGE 50 แผ่น แพ็ค3
57 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099419
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA NATURAL CLEAN แพ็ค6
83 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094689
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค6
85 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145010
กระดาษชำระ CELLOX BIG ROLL แพ็ค6
73 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025721
POP UP CELLOX POPUP 86 แผ่น แพ็ค6
68 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152632
กระดาษอเนกประสงค์ MAXX INTERFODE 90 แผ่น แพ็ค3
133 บาท
ขายแล้ว 222 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130262
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA แพ็ค6
73 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1133061
กระดาษเช็ดหน้า พิม SNOOPY 50 แผ่น แพ็ค3
49 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022951
กระดาษชำระ ZILK EXTRA SOFT แพ็ค6
80 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085243
กระดาษอเนกประสงค์ WYPALL 20 แผ่น บาง ฟ้า
139 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1022943
กระดาษชำระ ZILK GIANT แพ็ค6
86 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159070
กระดาษชำระ SCOTT SKIN CARE แพ็ค6
85 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022962
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX LINE FRIEND MIN IPACK 50 แผ่...
109 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1085208
กระดาษอเนกประสงค์ WYPALL 20 แผ่น หนา ฟ้า
199 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094448
กระดาษ POP UP SCOTT EXTRA 86 แผ่น แพ็ค6
67 บาท
ขายแล้ว 147 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1132678
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX SCENTED 120 แผ่น แพ็ค3
129 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1072838
กระดาษชำระ CELLOX PREMIUM แพ็ค6
85 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085120
กระดาษชำระ CELLOX BOTANIS แพ็ค6
83 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099702
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX LINE CHARACTER 140 แผ่น แพ็ค...
123 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095442
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX NATURAL 135 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181297
กระดาษชำระ CELLOX LINE FRIEND DOUBLE ROLL แพ็ก 24
279 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095404
กระดาษชำระ SCOTT NATURAL FRESH แพ็ค6
85 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022955
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX FLOWER 140 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106549
กระดาษชำระ CELLOX PREMIUM BABY แพ็ค24
285 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152498
กระดาษอเนกประสงค์ MAXX แบบม้วน แพ็ค 6
175 139 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099476
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT PICK A SIZE แพ็ค2
56 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095385
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX SIKY SMOOTH 80 แผ่น แพ็ค3
129 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192722
กระดาษชำระ ACCO แพ็ก 6
47 39 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145112
กระดาษชำระ CELLOX PREMIUM แพ็ค24
285 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099561
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT BIG ROLL แพ็ค2
56 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181313
กระดาษชำระ CELLOX LINE FRIEND DOUBLE ROLL แพ็ก6
83 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1098193
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA SP JUMBO ROLL แพ็ค6
103 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085090
กระดาษอเนกประสงค์ WYPALL 20 แผ่น บาง เขียว
139 129 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095348
กระดาษชำระ SCOTT NATURAL FRESH แพ็ค24
285 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098185
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA DOUBLE ROLL แพ็ค6
83 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099701
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX ROSY 140 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197565
GIFT SET CELLOX LINE FRIEND
679 599 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1099525
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT CALORIE LIGHT แพ็ค6
195 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083134
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO FANCY แพ็ค2
59 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022995
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX SOFT PACK 160 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133239
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX SCENTED 110 แผ่น แพ็ค4
129 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150670
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX METALLIC COOLING 100 แผ่น แพ...
119 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094447
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA NATURAL CLEAN แพ็ค24
279 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152595
กระดาษอเนกประสงค์ MAXX แบบม้วน แพ็ค 2
59 49 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159524
กระดาษ POP UP PORRIN POP UP 86 แผ่น แพ็ค6
59 55 บาท
ขายแล้ว 253 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022966
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO BIG ROLL แพ็ค2
59 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175364
กระดาษชำระ CELLOX BOTANIS แพ็ก 24 ม้วน
279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1098110
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE BABY POWDER แพ็ค24
285 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095162
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX TSUM TSUM 135 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095126
กระดาษชำระ ZILK GIANT แพ็ค24
303 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085271
กระดาษอเนกประสงค์ WYPALL 20 แผ่น หนา เขียว
199 179 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099487
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE BABY POWDER แพ็ค6
85 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157245
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT REUSE & CLEAN
99 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083077
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO BIG ROLL แพ็ค6
145 บาท
ขายแล้ว 148 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099761
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX EUCALYPTUS 80 แผ่น แพ็ค3
129 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083028
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX DECOR 140 แผ่น แพ็ค3
123 บาท
ขายแล้ว 254 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150764
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX METALLIC 110 แผ่น แพ็ค4
123 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093843
กระดาษเช็ดหน้า ZILK LUCKY BOX 120 แผ่น แพ็ค4
99 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

กระดาษทิชชู่ (Tissue Paper)

กระดาษทิชชู่ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และจัดเป็นของใช้อเนกประสงค์ที่ทุกบ้านต้องมีไว้ใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเช็ด ซับ ห่อ หรือใช้เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่ตามพื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือของใช้ภายในบ้าน กระดาษทิชชู่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย สะอาด ปลอดภัย ใช้แล้วทิ้งได้เลยทันที ที่สำคัญคือราคาไม่แพง แต่อย่างไรก็ตามน้อยคนที่จะรู้ว่ากระดาษทิชชู่นั้นสามารถจำแนกได้ถึง 4 ประเภท จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย !

กระดาษชำระ (Toilet Paper) กระดาษทิชชู่ประเภทนี้ผลิตมาจากเยื่อต้นไม้และเยื่อกระดาษรีไซเคิล ลักษณะนุ่มพอสมควร ส่วนใหญ่มักใช้สำหรับเช็ดชำระหลังจากการขับถ่าย หรือใช้เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ โดยทั่วไปแล้วกระดาษชำระจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ไซส์คือ แบบม้วนใหญ่ และ แบบม้วนเล็ก เป็นที่นิยมใช้กันตามบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

กระดาษอเนกประสงค์ (Paper Towel) กระดาษอเนกประสงค์นี้มักพบเห็นได้ส่วนมากในห้องครัวถือเป็นไอเทมคู่ใจของเชฟทั้งหลาย หรือคนที่เข้าครัวทำอาหารบ่อย ๆ โดยลักษณะจะเป็นกระดาษชำระม้วนใหญ่ แผ่นใหญ่ มีความหนา สำหรับใช้ในการเช็ดคราบอาหาร ซับน้ำมันจากการทอด ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ 100% ไม่ผ่านการฟอกสี

กระดาษเช็ดหน้า (Facial Tissue) เป็นกระดาษทิชชู่อีกชนิดหนึ่งที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆตามบ้าน ลักษณะจะเป็นแผ่นๆ เนื้อกระดาษมี 2 ชั้น ลักษณะจะเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถหยิบใช้ได้สะดวก มีจำนวนแผ่นแตกต่างกันออกไป ใน 1 กล่อง บรรจุ 60 , 80 , 180 หรือ 200 แผ่น น้ำหนักต่ำสุด 28 g/m และมีค่า pH ประมาณ 5.5 – 8.5 มีหน้าที่ไว้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้า หรือเช็ดเครื่องสำอาง คุณสมบัติของเนื้อกระดาษจึงต้องนุ่ม สะอาด และต้องเหนียวกว่ากระดาษประเภทอื่นๆ เพราะเมื่อนำมาเช็ดหน้าจะต้องไม่ทำให้ผิวหน้าเกิดความระคายเคืองและต้องให้สัมผัสที่อ่อนโยนแก่ผิวด้วย

กระดาษทิชชู่ชนิดเปียก (Wet Wipe) เป็นกระดาษทิชชู่ที่ผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีประสิทธิสูง ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก กระดาษทิชชู่เปียกบางยี่ห้อจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เช็ดแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นและสะอาด แต่ในบางยี่ห้อก็จะไร้กลิ่นหรือสารเคมี ซึ่งมีความอ่อนโยนต่อผิวมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือใช้ในการเช็ดทำความสะอาดผิวของเด็กเล็กก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน อีกทั้งยังมีประโยชน์มากทั้งในยามฉุกเฉินและในชีวิตประจำวัน หากต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะก็สามารถใช้กระดาษทิชชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานเพื่อสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถเช็ดทำความสะอาดทั้งโต๊ะและเก้าอี้ หลังรับประทานอาหารได้อีกด้วย เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนมากยิ่งขึ้น

กระดาษทิชชู่ หรือกระดาษชำระ Homepro

นอกจากกระดาษทิชชู่แล้ว HomePro ยังมี อุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆที่ทุกบ้านจะต้องมีไว้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ฟองน้ำ ลูกกลิ้งเก็บขนและฝุ่น ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ ที่เช็ดกระจกและยางไล่น้ำ ถังน้ำ กะละมัง และอุปกรณ์ทำความสะอาดอีกหลากหลายประเภท ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ที่ HomePro Online หรือโฮมโปรทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284