1284ถึง

กระดาษทิชชู่

SKU: 1159147
กระดาษชำระ PORRIN ROLL แพ็ค24
169 บาท - 183 บาท
ขายแล้ว 927 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033620
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO PICK YOUR SIZE แพ็ค6
163 161 บาท
ขายแล้ว 479 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095279
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT INTERFOLD 90 แผ่น แพ็ค3
110 108 บาท
ขายแล้ว 1,045 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022965
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO INTERFODE 90 แผ่น แพ็ค3
110 108 บาท
ขายแล้ว 662 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177068
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN SOFT PACK 150 แผ่น แพ็ค 4
72.5 บาท - 85 บาท
ขายแล้ว 1,604 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158940
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN NATURAL UNBLEACHED 200 แผ...
49 45 บาท
ขายแล้ว 2,747 รายการ
SKU: 1159044
กระดาษชำระ PORRIN ROLL แพ็ค6
61 56 บาท
ขายแล้ว 181 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183593
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN SELECT แพ็ก 6
113.75 บาท - 135 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
SKU: 1192703
กระดาษชำระ ACCO แพ็ก 24
141 บาท - 148 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 708 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130263
กระดาษเช็ดหน้า SCOTT SOFT PACK 110 แผ่น แพ็ก 4
99 97 บาท
ขายแล้ว 308 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098140
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA SP JUMBO ROLL แพ็ค24
382 380 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232955
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ก 32+8 ชิ้น
469 435 บาท
ขายแล้ว 395 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130349
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค24
399 379 บาท
ขายแล้ว 455 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023074
กระดาษชำระ ZILK JUMBO แพ็ค24
185 183 บาท
ขายแล้ว 447 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095376
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT BIG ROLL แพ็ค6
163 149 บาท
ขายแล้ว 409 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130160
กระดาษเช็ดหน้า SCOTT BOX แพ็ก 4 ชิ้น
108 106 บาท
ขายแล้ว 362 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161456
กระดาษอเนกประสงค์ PORRIN INTERFOLD 200 แผ่น
59 55 บาท
ขายแล้ว 1,477 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099692
กระดาษเช็ดหน้า ZILK LUCKY 180 แผ่น แพ็ค4
125 123 บาท
ขายแล้ว 556 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181285
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO 85 แผ่น แพ็ก 6
210 208 บาท
ขายแล้ว 209 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1205296
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX ACNE COMFORT 100 แผ่น แพ็ก ...
135 133 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144957
กระดาษเช็ดหน้า เฟสต้า แพ็ค 4 ชิ้น
110 108 บาท
ขายแล้ว 384 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156893
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX BE U 115 แผ่น แพ็ค4
135 133 บาท
ขายแล้ว 177 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094367
กระดาษ POP UP SCOTT CLEAN CARE 60 แผ่น แพ็ค6
77 75 บาท
ขายแล้ว 286 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171438
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT INTERFOLD 45 แผ่น แพ็ค6
116 114 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149902
กระดาษชำระ CELLOX BIG ROLL แพ็ค32
309 307 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095327
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT PICK A SIZE แพ็ค6
163 149 บาท
ขายแล้ว 307 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095403
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค24
315 299 บาท
ขายแล้ว 393 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130226
กระดาษชำระ SCOTT SELECT แพ็ค24
136 134 บาท
ขายแล้ว 470 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130235
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT COMPACT แพ็ค6
97 95 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152596
กระดาษอเนกประสงค์ RIVERPRO INTERFODE 300 แผ่น
63 61 บาท
ขายแล้ว 379 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083028
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX DECOR 135 แผ่น แพ็ก 3 ชิ้น
135 133 บาท
ขายแล้ว 141 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095317
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX BE U 135 แผ่น แพ็ค3
135 129 บาท
ขายแล้ว 468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1219444
กระดาษเช็ดหน้า ELLEAIR BOX GRAPHIC 140+20 แผ่น แพ็...
129 99 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159201
กระดาษเช็ดหน้า ฮาเนะ SOFT PACK 140 แผ่น แพ็ค4
74 72 บาท
ขายแล้ว 144 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152632
กระดาษอเนกประสงค์ MAXX INTERFODE 90 แผ่น แพ็ค3
133 131 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159120
กระดาษชำระ PINN REGULAR แพ็ค 24+6
132 130 บาท
ขายแล้ว 128 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130301
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค6
117 109 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169066
กระดาษชำระ ZILK KOTTON แพ็ค24
145 143 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022995
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX SOFT PACK 155 แผ่น แพ็ก 3 ชิ...
135 133 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1223190
กระดาษเช็ดหน้า JABS NATURAL SOFT 230 แผ่น แพ็ก 4
159 157 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083077
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO BIG ROLL แพ็ค6
163 161 บาท
ขายแล้ว 304 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152641
กระดาษอเนกประสงค์ RIVERPRO INTERFODE 250 แผ่น
55 53 บาท
ขายแล้ว 413 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099761
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX EUCALYPTUS 80 แผ่น แพ็ค3
142 140 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175561
กระดาษเช็ดหน้า ELLEAIR COTTONY แพ็ก 3 ชิ้น
129 99 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144955
กระดาษอเนกประสงค์ FESTA 90แผ่น แพ็ค 3
99 97 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177172
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN BOX 150 แผ่น แพ็ค 3
71.25 บาท - 85 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095406
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX NATURAL 115 แผ่น แพ็ค4
135 133 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1224016
กระดาษอเนกประสงค์ซักได้ PORRIN KITCHEN II แพ็ก 2 ช...
99 79 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100589
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX ALOE and E 80 แผ่น แพ็ค3
152 150 บาท
ขายแล้ว 248 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130273
กระดาษเช็ดหน้า BJC HYGIENIS 950 แผ่น
101 99 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145010
กระดาษชำระ CELLOX BIG ROLL แพ็ค6
79 77 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1227753
กระดาษเช็ดหน้า ELLEAIR I NA SOFT PACK แพ็ก 5
109 99 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1130175
กระดาษเช็ดหน้า SCOTT LADY SCOTT 140 แผ่น แพ็ก 3
135 133 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022958
กระดาษชำระ ZILK EXTRA SOFT แพ็ค24
299 297 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194553
กระดาษชำระ PORRIN EXTRA ROLL แพ็ก 6
68.75 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098193
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA SP JUMBO ROLL แพ็ค6
115 113 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022955
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX FLOWER 135 แผ่น แพ็ก 3 ชิ้น
135 133 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099672
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX LINE FRIEND 115 แผ่น แพ็ค4
135 133 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095443
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX TSUM TSUM 50 แผ่น แพ็ค3
63 61 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094689
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE แพ็ค6
94 92 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098185
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA DOUBLE ROLL แพ็ค6
94 92 บาท
ขายแล้ว 191 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169085
กระดาษชำระ ZILK KOTTON แพ็ค32
185 183 บาท
ขายแล้ว 143 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094448
กระดาษ POP UP SCOTT EXTRA 86 แผ่น แพ็ค6
77 75 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106549
กระดาษชำระ CELLOX PREMIUM BABY แพ็ค24
309 307 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099594
กระดาษชำระ CELLOX DOUBLE ROLL แพ็ค24
309 307 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145112
กระดาษชำระ CELLOX PREMIUM แพ็ค24
309 307 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099476
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT PICK A SIZE แพ็ค2
63 61 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098160
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA DOUBLE ROLL แพ็ค24
315 299 บาท
ขายแล้ว 172 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1181313
กระดาษชำระ CELLOX LINE FRIEND DOUBLE ROLL แพ็ก6
92 90 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1095377
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX TSUM TSUM 115 แผ่น แพ็ค4
135 133 บาท
ขายแล้ว 185 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022945
กระดาษชำระ CELLOX BIG ROLL แพ็ค24
265 263 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129912
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT COMPACT แพ็ค2
36 34 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1216105
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN X-JEEP 100 แผ่น แพ็ก 4
108.75 บาท - 129 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
SKU: 1085208
กระดาษอเนกประสงค์ WYPALL 20 แผ่น หนา ฟ้า
199 197 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169113
กระดาษอเนกประสงค์ MAXMO REGULAR แพ็ค2
41 39 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156955
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX SIKY SMOOTH 70 แผ่น แพ็ค4
142 140 บาท
ขายแล้ว 112 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099702
กระดาษเช็ดหน้า CELLOX LINE CHARACTER 135 แผ่น แพ็ก...
135 133 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192722
กระดาษชำระ ACCO แพ็ก 6
49 37.05 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099561
กระดาษอเนกประสงค์ SCOTT BIG ROLL แพ็ค2
63 61 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095422
กระดาษเช็ดหน้า KLEENEX VINTAGE 50 แผ่น แพ็ค3
63 61 บาท
ขายแล้ว 834 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145172
กระดาษชำระ เจนเทิล แพ็ค 24
119 117 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
SKU: 1152595
กระดาษอเนกประสงค์ MAXX แบบม้วน แพ็ค 2
59 57 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022994
กระดาษชำระ CELLOX GIANT แพ็ค6
113 111 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093843
กระดาษเช็ดหน้า ZILK LUCKY BOX 120 แผ่น แพ็ค4
110 108 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144925
กระดาษเช็ดหน้า NUDA PEPPA PIG แพ็ค 3+1
105 103 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095404
กระดาษชำระ SCOTT NATURAL FRESH แพ็ค6
94 92 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1099419
กระดาษชำระ SCOTT EXTRA NATURAL CLEAN แพ็ค6
94 92 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1022959
กระดาษเช็ดหน้า ZILK SOFT PACK 140 แผ่น แพ็ก 3 ชิ้น
93 91 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1072838
กระดาษชำระ CELLOX PREMIUM แพ็ค6
92 90 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022951
กระดาษชำระ ZILK EXTRA SOFT แพ็ค6
87 85 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1214449
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN BOUQUET 50 แผ่น แพ็ค 3 ชิ้น
99 79 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1224007
กระดาษอเนกประสงค์ซักได้ PORRIN KITCHEN I แพ็ก 2 ชิ...
99 79 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1083133
กระดาษ POP UP CELLOX LINE FRIEND 86 แผ่น แพ็ค6
77 75 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085243
กระดาษอเนกประสงค์ WYPALL 20 แผ่น บาง ฟ้า
139 137 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1098110
กระดาษชำระ SCOTT CLEAN CARE BABY POWDER แพ็ค24
315 313 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152784
กระดาษชำระ ZILK DOUBLE ROLL แพ็ค6
79 77 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1218350
กระดาษเช็ดหน้า PORRIN BOX X-JEEP 150 แผ่น แพ็ค 3
75 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145192
กระดาษเช็ดหน้าซอฟแพ็ค เฟสต้า 150 แผ่น แพ็ค 3
75 73 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159162
กระดาษอเนกประสงค์ RIVERPRO แพ็ค 2
63 61 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1159070
กระดาษชำระ SCOTT SKIN CARE แพ็ค6
94 92 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

กระดาษทิชชู่ (Tissue Paper)

กระดาษทิชชู่ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และจัดเป็นของใช้อเนกประสงค์ที่ทุกบ้านต้องมีไว้ใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งเช็ด ซับ ห่อ หรือใช้เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยู่ตามพื้น เฟอร์นิเจอร์ หรือของใช้ภายในบ้าน กระดาษทิชชู่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย สะอาด ปลอดภัย ใช้แล้วทิ้งได้เลยทันที ที่สำคัญคือราคาไม่แพง แต่อย่างไรก็ตามน้อยคนที่จะรู้ว่ากระดาษทิชชู่นั้นสามารถจำแนกได้ถึง 4 ประเภท จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย !

กระดาษชำระ (Toilet Paper) กระดาษทิชชู่ประเภทนี้ผลิตมาจากเยื่อต้นไม้และเยื่อกระดาษรีไซเคิล ลักษณะนุ่มพอสมควร ส่วนใหญ่มักใช้สำหรับเช็ดชำระหลังจากการขับถ่าย หรือใช้เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ โดยทั่วไปแล้วกระดาษชำระจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ไซส์คือ แบบม้วนใหญ่ และ แบบม้วนเล็ก เป็นที่นิยมใช้กันตามบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

กระดาษอเนกประสงค์ (Paper Towel) กระดาษอเนกประสงค์นี้มักพบเห็นได้ส่วนมากในห้องครัวถือเป็นไอเทมคู่ใจของเชฟทั้งหลาย หรือคนที่เข้าครัวทำอาหารบ่อย ๆ โดยลักษณะจะเป็นกระดาษชำระม้วนใหญ่ แผ่นใหญ่ มีความหนา สำหรับใช้ในการเช็ดคราบอาหาร ซับน้ำมันจากการทอด ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์ 100% ไม่ผ่านการฟอกสี

กระดาษเช็ดหน้า (Facial Tissue) เป็นกระดาษทิชชู่อีกชนิดหนึ่งที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆตามบ้าน ลักษณะจะเป็นแผ่นๆ เนื้อกระดาษมี 2 ชั้น ลักษณะจะเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถหยิบใช้ได้สะดวก มีจำนวนแผ่นแตกต่างกันออกไป ใน 1 กล่อง บรรจุ 60 , 80 , 180 หรือ 200 แผ่น น้ำหนักต่ำสุด 28 g/m และมีค่า pH ประมาณ 5.5 – 8.5 มีหน้าที่ไว้เช็ดทำความสะอาดผิวหน้า หรือเช็ดเครื่องสำอาง คุณสมบัติของเนื้อกระดาษจึงต้องนุ่ม สะอาด และต้องเหนียวกว่ากระดาษประเภทอื่นๆ เพราะเมื่อนำมาเช็ดหน้าจะต้องไม่ทำให้ผิวหน้าเกิดความระคายเคืองและต้องให้สัมผัสที่อ่อนโยนแก่ผิวด้วย

กระดาษทิชชู่ชนิดเปียก (Wet Wipe) เป็นกระดาษทิชชู่ที่ผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีประสิทธิสูง ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก กระดาษทิชชู่เปียกบางยี่ห้อจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เช็ดแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นและสะอาด แต่ในบางยี่ห้อก็จะไร้กลิ่นหรือสารเคมี ซึ่งมีความอ่อนโยนต่อผิวมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือใช้ในการเช็ดทำความสะอาดผิวของเด็กเล็กก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน อีกทั้งยังมีประโยชน์มากทั้งในยามฉุกเฉินและในชีวิตประจำวัน หากต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะก็สามารถใช้กระดาษทิชชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานเพื่อสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถเช็ดทำความสะอาดทั้งโต๊ะและเก้าอี้ หลังรับประทานอาหารได้อีกด้วย เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนมากยิ่งขึ้น

กระดาษทิชชู่ หรือกระดาษชำระ Homepro

นอกจากกระดาษทิชชู่แล้ว HomePro ยังมี อุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆที่ทุกบ้านจะต้องมีไว้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ฟองน้ำ ลูกกลิ้งเก็บขนและฝุ่น ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ ที่เช็ดกระจกและยางไล่น้ำ ถังน้ำ กะละมัง และอุปกรณ์ทำความสะอาดอีกหลากหลายประเภท ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ที่ HomePro Online หรือโฮมโปรทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ซึ่งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284