1284

ถึง

อุปกรณ์ตักอาหาร

SKU: 1114756
ตะหลิว SEAGULL DELUXE สีดำ
110 89 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114667
ตะหลิวไม่มีร่องไม้สัก SEAGULL
310 229 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114759
ตะหลิวซิลิโคนมีร่อง SEAGULL
280 189 บาท
ขายแล้ว 103 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089462
กระบวยมีร่อง ANZO COOK CHARMY SA2977CC ด้ามไม้
129 99 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1014258
กระบวย TEF 2744312 30cm TEFAL ดำ
130 99 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089389
พายที่ตัก COOK CHARMY SA2912CC ด้ามไม้ สีฟ้า
139 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089318
ตะหลิวร่อง COOK CHARMY SA2983CC ด้ามไม้
139 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014436
ตะหลิว TEFAL 2743712 30.5 ซม.
130 99 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031981
กระชอนสเตนเลส 23.5cm COLOR KIT
259 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014259
ตะหลิว TEFAL 2745112 33.5 ซม.
110 89 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114766
ตะหลิวมีร่องไนล่อน SEAGULL นิวเอนจอย
70 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176767
กระชอนเจาะรูสเตนเลส 24 ซม. SEAGULL
350 269 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1114669
ตะหลิวมีร่องไม้สัก SEAGULL
310 229 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012333
ตะหลิวไม่มีร่องไม้ไผ่ MYPAN TKI-006028C
39 35 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090435
กระชอน 16cm MINT FACKELMANN ด้ามสีเขียว
169 149 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012633
กระชอนสเตนเลส 17cm ด้ามแดง
169 149 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1034415
ตะหลิวมีร่อง ไม้บีช COLOR KIT
159 139 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1114795
ทัพพีไนลอน PRESTIGE สีดำ
155 110 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114754
กระบวย DELUXE SEAGULL ดำ
110 89 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1012464
กระชอนสเตนเลส 4.8นิ้ว MYPAN
75 69 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090479
ตะหลิวมีร่อง FACKELMANN MINT สีดำด้านเขียว
69 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090597
กระบวยไนลอน FACKELMANN MINT สีเขียว
69 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114747
ตะหลิวไนลอน SEAGULL นิวเอนจอย
80 69 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114751
ทัพพีแขกสเตนเลส SEAGULL ด้ามดำ
70 55 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114755
ทัพพีสเตนเลสเล็ก SEAGULL ด้ามดำ
60 55 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114709
ตะหลิวกรอง SEAGULL DELUXE สีดำ
110 89 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034370
กระชอนสเตนเลส 12 นิ้ว COLOR-KIT
89 69 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 256185
ตะหลิวมีร่องสเตนเลส PENGUIN GIANNI ด้ามดำ
325 259 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 274644
ตะหลิวไนลอนมีร่องPENGUIN COOKMERRY ด้ามสีดำ/สีสเตน...
195 155 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012460
กระชอนสเตนเลส 8นิ้ว MYP-61084 MYPAN
180 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1089427
พายมีร่อง ANZO COOK CHARMY SA2978CC ด้ามไม้
129 109 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 274648
ตะหลิวไนลอน PENGUIN COOKMERRY ด้ามสีดำ
164 135 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061228
ทัพพีตักข้าว WOODEN FACKELMANN
179 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 256252
กระบวยสเตนเลสด้ามสเตนเลส PENGUIN GIANNI
335 265 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 274647
กระบวยไนลอน PENGUIN COOKMERRY ด้ามดำ
185 149 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 233243
ตะหลิวสเตนเลส PENGUIN GALAXY ด้ามดำ
49 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1034454
ตะหลิวไม่มีร่อง COLOR KIT ไม้บีช
159 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114549
ตะหลิวสเตนเลสใหญ่ SEAGULL ด้ามดำ
220 179 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089556
ตะหลิวมีร่องเหลี่ยม COOK CHARMY LB7806CC
219 159 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012634
กระชอนสเตนเลส 19cm V-ONE ด้ามไม้
109 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090395
กระชอน 20cm MINT FACKELMANN ด้ามสีเขียว
199 169 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114619
ตะหลิวสเตนเลสเล็ก SEAGULL ด้ามดำ
70 55 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 274649
ตะหลิวไนลอน PENGUIN COOKMERRY ด้ามสีดำ
195 155 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1012503
กระชอนสเตนเลส 6.5นิ้ว SPS-012 MYPAN
72 69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1148635
กระชอนสเตนเลสเจาะรู 22" SEAGULL
290 249 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114748
ตะหลิวมีร่องไนลอน PRESTIGE ด้ามดำ
165 120 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 233228
กระบวยสเตนเลส PENGUIN GALAXY ด้ามดำ
49 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1122450
ทัพพีไม้สัก SEAGULL
250 189 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012474
กระชอนพลาสติก 8cm MYPAN สีขาว
15 12 บาท
ขายแล้ว 117 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012317
ทัพพีพลาสติก MYPAN
45 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175446
กระชอนสเตนเลส PENGUIN SHABU 26 ซม.
83 75 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118161
กระบวยเกรวี่ สเตนเลส KECH WSD8527
139 99 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012445
กระชอนสเตนเลส 4นิ้ว SPL-002 MYPAN
95 89 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034393
ตะหลิวมีร่องสเตนเลส COLOR KIT SS201
79 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1034335
ทัพพีเล็กสเตนเลส SS201
59 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012644
กระชอนสเตนเลส 4 นิ้ว V-ONE ด้ามไม้
429 399 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1061392
ตะหลิวสแตนเลสด้ามไม้ FACKELMANN
199 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1012650
กระชอนพลาสติก 23.5cm ตราสมอ สีขาว
239 199 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034395
ตะหลิวสเตนเลส COLOR KIT SS201
79 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1114657
ทัพพีสเตนเลสใหญ่ SEAGULL ด้ามดำ
110 95 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031904
กระชอนสเตนเลส COLOR KIT 20.5 ซม.
199 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061280
กระบวยสแตนเลสด้ามไม้ FACKELMANN
199 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1114852
กระบวยไนล่อน PRESTIGE สีดำ
165 120 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114659
ตะหลิวสเตนเลสกลาง SEAGULL ด้ามดำ
170 139 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118132
กระบวยตักซุป สเตนเลส KECH WSD8527
179 129 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012643
กระชอนสเตนเลส 15cm V-ONE ด้ามไม้
79 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 233233
ตะหลิวสเตนเลส PENGUIN GALAXY ด้ามดำ
49 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1118133
กระบวยเล็ก สเตนเลส KECH WSD8527
149 109 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1117990
ตะหลิวมีร่อง สเตนเลส KECH WSD8527
149 99 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 274650
ตะหลิวไนลอนมีร่อง PENGUIN COOKMERRY ด้ามสีดำ
195 155 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1061360
ตะหลิวสเตนเลสมีร่องด้ามไม้ FACKELMANN
199 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 256186
ตะหลิวสเตนเลส PENGUIN GIANNI ด้ามดำ
325 259 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1061365
กระชอนสเตนเลส FACKELMANN ด้ามไม้
199 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 233229
กระบวยสเตนเลสแบบรู PENGUIN GALAXY ด้ามดำ
49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1034300
กระบวยสเตนเลส COLOR KIT
79 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012651
กระชอนพลาสติก 10cm ตราสมอ สีขาว
39 29 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114620
ตะหลิวปลายเฉียงไม้สัก SEAGULL
250 189 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012636
กระชอนพลาสติก 18cm ตราสมอ สีขาว
139 119 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 274645
ตะหลิวไนลอนมีร่อง PENGUIN COOKMERRY ด้ามสีดำ/สีสเต...
165 135 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1012326
ตะหลิวไม่มีร่องไม้ไผ่ MYPAN
55 49 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175468
กระบวยตักซุปด้ามแดง PENGUIN SHABU 28 ซม.
89 79 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1089557
ตะหลิวใหญ่ COOK CHARMY LB7804CC
219 159 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162935
ชุดอุปกรณ์ครัว MEYER PARTNER 2 ชิ้น
400 180 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167523
กระบวยสเตนเลส 3.5" SEAGULL ด้ามดำ
220 169 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117130
ทัพพีเมลามีน SUPERWARE POEM
65 55 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110824
ทัพพีเมลามีน SUPERWARE GARDENIA
55 44 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117766
ทัพพีเมลามีน SUPERWARE MAEYA
65 45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1177649
กระชอนสเตนเลส MILLENNIUM 12 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1177647
กระชอนสเตนเลส MILLENNIUM 12.5 ซม. ด้ามดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1177598
กระชอนสเตนเลส MILLENNIUM 16 ซม. ด้ามดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1183293
ทัพพีสเตนเลส TWIN FISH CORONADO
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1138581
ที่ตักเค้กสเตนเลส PENGUIN FLORENCE
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1177692
กระชอนสเตนเลส MILLENNIUM 15 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 268595
ตะหลิวไนลอน PENGUIN ด้ามไม้ Wood
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1138563
ทัพพีสเตนเลส PENGUIN FLORENCE
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 268598
ตะหลิวไนลอน PENGUIN ด้ามไม้ Wood
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1177618
กระชอนสเตนเลส MILLENNIUM 10 ซม. ด้ามดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1177597
กระชอนสเตนเลส MILLENNIUM 20 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 268597
ตะหลิวมีร่องไนลอน PENGUIN ด้ามไม้ Wood
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1117922
ทัพพีเมลามีน SUPERWARE ANGIE
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

อุปกรณ์ตักอาหาร (Cooking Utensils)

อุปกรณ์ตักอาหาร เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบอาหาร รวมไปถึงการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน โดยอุปกรณ์การตัดอาหารก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กระบวย กระชอน ทัพพี ตะหลิว เป็นต้น โดยอุปกรณ์ตักอาหารแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น กระบวยที่โดยทั่วไปเรามักจะใช้เพื่อตักน้ำแกงหรือน้ำซุป แต่ในบางครั้งก็อาจจะนำมาใช้ทดแทนตะหลิวเพื่อทำการผัดกับข้าวได้เช่นกัน เราอาจจะเคยเห็นเชฟอาหารจีน ที่มักจะใช้กระบวยผัดอาหารในกระทะที่ดูน่ารับประทานแทนการใช้ตะหลิวแบบทั่วไป เป็นต้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ตักอาหารมาใช้งาน เราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่า เราต้องการอุปกรณ์ตักอาหารมาใช้เพื่อทำอะไร แล้วจึงเลือกอุปกรณ์ตักอาหารมาใช้งานให้เหมาะสม
  • กระบวย เป็นอุปกรณ์ตักอาหารใช้สำหรับตักของเหลว อาทิเช่น น้ำ น้ำซุป หรือน้ำแกง ลักษณะของกระบวยจะเป็นเหมือนกับด้ามจับยาวที่ปลายด้ามจะเป็นส่วนสำหรับตักอาหารรูปทรงครึ่งวงกลม มีให้เลือกขนาดเล็กใหญ่ตามความต้องการ โดยกระบวยมีให้เลือกใช้งานหลากหลายวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม้ธรรมชาติ วัสดุพลาสติก วัสดุไนล่อน หรือวัสดุสแตนเลส ซึ่งแต่ละวัสดุก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่หากให้เลือกกระบวยที่มีความแข็งแรงทนทาน แนะนำให้เลือกกระบวยสแตนเลสมาใช้งานจะเหมาะสมมากที่สุด สั่งซื้อกระบวยราคาถูกได้ที่ > กระบวย Homepro
  • กระชอน เป็นอีกอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทุกบ้านต้องมีไว้ใช้งานอย่างแน่นอน โดยกระชอนนั้นจะใช้สำหรับคัดแยกเพื่อกรองของเหลวกับวัตถุดิบที่ไม่ต้องการออก ใช้ในการตักอาหารต่างๆที่มีส่วนผสมของของเหลว หรือใช้กรองวัตถุดิบต่างๆ เช่น ใช้สำหรับตักของทอดที่อยู่ในกระทะน้ำมัน ใช้ร่อนแป้ง ร่อนส่วนผสมในการประกอบอาหาร เป็นต้น โดยลักษณะทั่วไปของกระชอน จะเป็นเหมือนกับตาข่ายทรงกลมติดกับด้ามจับ ส่วนใหญ่จะผลิตจากอลูมิเนียม สแตนเลส หรือพลาสติก ซึ่งการเลือกนำมาใช้งานก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะนำไปใช้ เช่น ถ้าคุณต้องการร่อนแป้งสำหรับการทำเค้ก ก็เลือกใช้เป็นกระชอนพลาสติกก็ได้ แต่หากคุณต้องการกรองวัตถุดิบที่มีอุณภูมิสูง อาจจะต้องเลือกกระชอนที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงและทนต่อความร้อนได้อย่างกระชอนสแตนเลสแทน
  • ทัพพี เป็นอุปกรณ์ตักอาหารที่ทุกบ้านต้องมีไว้ใช้งานอย่างแน่นอน ลักษณะของทัพพีจะเป็นเหมือนกับช้อนขนาดใหญ่ ปลายทัพพีโค้งมน ช่วยให้ง่ายต่อการตักอาหาร โดยปกติแล้วเรามักจะใช้ทัพพีในการตักข้าวหรือแกง แต่ในบางครั้งคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็อาจจะใช้ทัพพีสแตนเลสในการทำกับข้าวแทนตะหลิวได้เช่นกัน ทัพพีที่วางจำหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ทัพพีสแตนเลส ทัพพีไม้ ทัพพีพลาสติก หรือทัพพีไนล่อน ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อผ่านเว็บออนไลน์ได้ที่ > ทัพพี Homepro
  • ตะหลิว เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวอีกอย่างที่ทุกบ้านมีไว้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารประเภทใด ตะหลิวก็เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทและมีส่วนช่วยในการประกอบอาหารแทบจะทุกเมนู โดยเฉพาะเมนูการผัด การทอด ที่จำเป็นจะต้องมีตะหลิวเป็นอุปกรณ์หลักในการปรุงอาหารและใช้มักจะใช้งานคู่กับกระทะเป็นส่วนใหญ่ โดยตะหลิวทั่วไปที่เรามักใช้งานกัน ก็จะเป็นตะหลิวสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานอเนกประสงค์

อุปกรณ์ตักอาหาร HomePro

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ตักอาหารคุณภาพและราคาถูก สามารถเข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์ตักอาหารได้ที่ Homepro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องครัวหลากหลายประเภท แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ที่คัดสรรคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์เท่านั้น!