1284


ถึง

ตู้แขวน

SKU: 1092591
ตู้แขวนคู่ PP CABIN G5 87.5x67.5 ซม. สีครีม
2,890 2,290 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1044623
ตู้แขวนคู่ PP CABIN G3 87.5 x 67.5 ซม. สีครีม
2,890 2,290 บาท
ขายแล้ว 128 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090665
ตู้คู่ ABS KING PLATINUM 90x42 ซม.
2,880 2,680 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 262298
ตู้แขวนบานคู่ ABS KING PLAT-NOVA 90x68 ซม. สีขาว
3,325 3,080 บาท
ขายแล้ว 87 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160369
ตู้คู่ KING PLATINUM CURVE 90x67.8 ซม. สีเทา
3,940 3,650 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160027
ตู้คู่ KING PLATINUM NOVA 90x67.8 ซม. สีเทา
3,940 3,650 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1090693
ตู้คู่ ABS KING PLAT-CURVE 90x67.8 ซม. สีขาว
3,325 3,080 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160416
ตู้เดี่ยว KING PLATINUM CURVE 45x67.8 ซม. สีเทา
2,600 2,548 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018501
ตู้แขวนบานคู่ PP CABIN 87.8x67.5 ซม. สีครีม
2,890 2,590 บาท
ขายแล้ว 274 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160211
ตู้คู่ KING PLATINUM ZERCOM 90x24 ซม. สีเทา
3,325 3,260 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 197096
ตู้ตั้งพื้น ABS CABIN NUVO TOP 89x82 ซม. สีขาว
5,790 4,590 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103307
ตู้แขวนคู่ CABIN CHIC 86x66cm. สีเทา
4,870 4,690 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276418
ตู้อเนกประสงค์ KING NUVO KB2-180 สีขาว
7,400 6,850 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146858
ตู้แขวนคู่ CABIN FERRARA 80x60 ซม. สี BLUE OCEAN
5,450 5,050 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115684
ตู้แขวนพร้อมช่องโล่ง STARMARK ALICE W8080MATG TITA...
6,890 4,990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115745
ตู้แขวนคู่ STARMARK ALICE W8060 เทา
6,690 4,890 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115763
ตู้แขวนคู่ STM ALICE W8060 ขาว
6,690 4,890 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115500
ตู้แขวนไมโครเวฟบานเปิดขวา STARMARK ALICE W1060M สี...
6,690 4,590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171067
ตู้คู่ KING PLATINUM PEARL 90x67.8 ซม. สี FROSTY
4,560 4,220 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171103
ตู้คู่ KING PLATINUM CURVE 90x67.8 ซม. สี FROSTY
4,560 4,220 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1044526
ตู้แขวนคู่ CABIN G2 87.5x67.5 ซม. สีครีม
2,890 2,290 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160019
ตู้คู่ KING PLATINUM ZERCON 90x67.8 ซม. สีเทา
3,940 3,650 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146981
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN FERRARA 60x40 ซม. สี BLUE OCEA...
3,790 3,550 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146991
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN FERRARA 40x60 ซม. สี BLUE OCEA...
3,650 3,350 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160138
ตู้คู่ KING PLATINUM CURVE 90x42 ซม. สีเทา
3,325 3,260 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115594
ตู้แขวนบานเปิดขวา STARMARK BLANCE W4060 ขาว
4,590 3,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170897
ตู้เดี่ยว KING PLATINUM CURVE 45x67.8 ซม. สี FROST...
3,040 2,820 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148764
ตู้แขวนคู่ PP CABIN EDZO87.5x67.5ซม. ครีม
3,190 2,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 192443
ตู้คู่ CABIN FRAME 88x68 ซม. สีขาว
2,990 2,690 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 192442
ตู้คู่ CABIN GROOVE 88x68 ซม. สีขาว
2,990 2,690 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 194897
ตู้จบมุม โค้ง 3 ชั้น ABS CABIN 34.5x68 ซม. สีขาว
1,390 1,290 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 194360
ตู้คู่ CABIN FRAME 90x43 ซม. สีขาว
2,660 2,290 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 192440
ตู้เดี่ยวABS CABIN FRAME 48x68cm สีขาว
2,150 1,890 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276409
ช่องเสริมแนวตั้ง KING PLATINUM 25x67.8 ซม. สีขาว
1,800 1,764 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1148732
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN EDZO 48x67.5 ซม. สีครีม
1,990 1,690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018502
ตู้แขวนบานเดี่ยว PP CABIN 48x67.5 ซม. สีขาว
1,990 1,890 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092581
ตู้แขวนเดี่ยว PP CABIN G5 48x67.5ซม. สีครีม
1,890 1,590 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165506
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN G3 48x67.5 ซม. สีครีม
1,890 1,590 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164002
ตู้แขวนคู่กระจก CABIN PROUD 80x60 ซม. สีเทา
6,190 5,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026923
ตู้แขวน SANKI HCZ-A100 L-BW
3,400 2,990 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037603
ตู้แขวนเดี่ยว KITZCHO EAZY 40x60 ซม. สีวอลนัท
5,320 3,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1046387
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN HI-GLOSS 60x40 ซม. สีขาว
4,190 4,090 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087869
ตู้คู่ MDF KITZCHO GLOSSY 80x60 ซม. สีสัก
10,150 6,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174633
ตู้แขวนไมโครเวฟบานเปิดซ้าย STARMARK KYLIE W1060M ส...
9,590 6,590 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174692
ตู้แขวนเปิดช่องโล่ง STARMARK LUCY สีครีม
6,890 4,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1115555
ตู้แขวนเดี่ยว STARMARK ALICE 40x30x60 ซม.TITANIUM ...
4,490 3,090 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167771
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม UPVC CABIN FURRY 25x60 ซม. สี N...
2,650 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103287
ตู้แขวนคู่ CABIN CHIC 86x41 ซม. สีเทา
4,230 3,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171533
ตู้แขวนเสริม KING PLATINUM ZERCON 90x42 ซม. สี FRO...
3,840 3,560 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008296
ตู้เดี่ยวABS KING PLAT-Zercon 45x67.8 ซม. สีโอ๊ค
2,600 2,548 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115569
ตู้แขวนไมโครเวฟบานเปิดขวา STARMARK BLANCE W1060M ส...
6,990 4,790 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1052018
ตู้คู่ ABS KING PLAT-ZIRCON 90x67.8 ซม. สีไม้สัก
3,940 3,650 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174430
ตู้แขวนกระจกเปิดขวาSTARMARK ALICE สีครีม
4,490 3,090 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167772
ตู้คู่ UPVC CABIN FURRY 80x60 ซม. สี NATURAL OAK
4,950 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146994
ตู้คู่ CABIN FURANO 40x60 ซม. สีขาว
4,450 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160902
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x80x30 ซม. สีเอ็ม...
7,920 7,128 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 356 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194857
ตู้คู่ KING PLATINUM CURVE 90X67.8 ซม. P1 MATT
3,940 3,650 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1146840
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN FURANO 40x60 ซม. สีขาว
3,150 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008298
ตู้คู่ ABS KING PLAT-Pearl 90x67.8 ซม. สีโอ๊ค
3,940 3,650 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162127
ตู้แขวนคู่กระจก CABIN PROUD 80x60 ซม. สีขาว
6,190 5,790 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174519
ตู้แขวนกระจกเปิดขวา STARMARK LUCY สีครีม
4,490 3,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1076925
ตู้เข้ามุมหกเหลี่ยม CABIN HI-GLOSS 75x60 ซม. สีเทา
3,990 3,890 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046398
ตู้แขวนไมโครเวฟ CABIN HI-GLOSS 60x40ซม. สีลายผ้า
2,190 2,090 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159843
ตู้คู่แขวนเสริม KING GOLD 88.5x44 ซม. สีน้ำเงิน
2,890 2,680 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115765
ตู้แขวนคู่ STARMARK ALICE W8060G TITANIUM GRAY
6,890 4,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016318
ตู้แขวน SANKI HCZ-A200 L-BW
6,040 5,300 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046307
ตู้เเขวนคู่ CABIN HI-GLOSS 80x40 เซนติเมตร สีดำ
3,790 3,690 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046375
ตู้คว่ำจาน CABIN HI-GLOSS 83X65 ซม. สีขาว
7,990 7,890 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160192
ตู้คู่ KING G.PLATINUM ZERCON 90x94 ซม. สีเทา
5,840 5,410 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 192439
ตู้เดี่ยว ABS CABIN GROOVE 48x68 ซม. สีขาว
2,130 1,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174620
ตู้แขวนบานเปิดคู่ STARMARK ALICE สีโอ๊ก
6,690 4,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174468
ตู้แขวนบานเปิดขวา STARMARK ALICE สีโอ๊ก
4,290 2,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115632
ตู้แขวนเดี่ยวบานเปิดซ้าย STARMARK BLANCE W4060 ขาว
4,590 3,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016308
ตู้แขวนอะลูมิเนียม SANKI HCZ-150 สีเงิน
5,160 4,500 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248125
ตู้แขวนบานคู่ ABS KING NUVO 88.5x68 ซม. สีขาว
3,325 3,080 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170953
ตู้เดี่ยว KING PLATINUM ZERCON 45x67.8 ซม. สี FROS...
3,040 2,820 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115595
ตู้แขวนเดี่ยว STARMARK ALICE W4060G L สีขาว
4,490 3,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 276406
ช่องเสริม ABS KING GOLD 88.5x24.5 ซม. สีขาว
1,805 1,670 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008278
ตู้เดี่ยว ABS KING GRAND PLAT-ZERCON 45x94 ซม. สีโ...
3,700 3,430 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174636
ตู้แขวนไมโครเวฟบานเปิดซ้าย STARMARK ALICE W1060M ส...
6,890 4,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107630
ตู้ดูดควันสลิมเปิดขวา SB FURNITURE MILANE 60x60 ซม...
4,190 2,890 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160136
ตู้คู่ KING G.PLATINUM CURVE 90x94 ซม. สีเทา
5,840 5,410 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160175
ตู้เดี่ยว KING PLATINUM ZERCON 45x67.8 ซม. สีเทา
2,600 2,548 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115593
ตู้แขวนเดี่ยว STARMARK MATTE 40x30x60 ซม. DARK PIN...
3,890 2,590 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 254146
ตู้แขวนบานคู่ ABS KING PLAT-ZERCON 90x42 ซม. สีขาว
2,880 2,680 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147011
ตู้คู่ CABIN FURRA 80x35 ซม. สีขาว
3,800 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1016307
ตู้แขวน SANKI HCZ-200 SV
5,880 5,100 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275449
ตู้แขวน บานเดี่ยว ABS KING PLAT-SAPHIRE 48.5x67.8 ...
2,320 2,275 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146800
ตู้แขวนเดี่ยว CABIN FERRARA 60x40 ซม. สี WHITE SAN...
3,790 3,550 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163471
ตู้คู่ PARAZZO ENZO 80x60x30 ซม. สีช็อคโกแลต
7,040 6,336 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 316 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1186414
ตู้แขวนเดี่ยว WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 60x60 ซม. ...
4,950 4,455 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 222 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174637
ตู้แขวนไมโครเวฟบานเปิดซ้าย STARMARK ALICE W1060M ส...
6,890 4,590 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115653
ตู้แขวนไมโครเวฟบานเปิดขวา STARMARK BLANCE W1060M ส...
6,890 4,790 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174604
ตู้แขวนกระจกเปิดขวาSTARMARK KYLIE สีโอ๊ก
6,190 4,290 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174529
ตู้แขวนกระจกเปิดคู่ STARMARK KYLIE สีโอ๊ก
10,990 7,290 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191423
ตู้แขวน บานเดี่ยว ABS CABIN LILLY 48x68 ซม.
2,130 1,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160314
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x80 ซม. สีเนเจอ...
7,920 7,128 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 356 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 254152
ตู้คู่ KING PLAT-JAD 90x68 ซม. สีขาว
3,325 3,080 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026857
ตู้แขวน SANKI HCZ-100 SV
4,200 3,750 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174673
ตู้แขวนเปิดช่องโล่ง STARMARK ALICE สีครีม
6,890 4,590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ตู้แขวนในครัว ตู้ติดผนัง เฟอร์นิเจอร์ครัวชิ้นสำคัญ

ตู้แขวนในครัว (Hanging Cabinets) หรือตู้แขวนผนัง มีลักษณะเป็นตู้ที่ต้องมีการติดตั้งโดยการยึดติดกับผนังห้องครัว หรือห้องต่างๆ ภายในบ้านของคุณ สำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างง่าย และสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมุมมอง และบรรยากาศให้บ้านคุณดูสะอาดตาอีกด้วย ยิ่งสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย หรือหากใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัด เช่น หอพัก หรือคอนโด และต้องการประหยัดพื้นที่ในการใช้สอย ตู้แขวนในครัว ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ครัว ชิ้นสำคัญที่ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมีไว้ใช้งาน รวมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างลงตัว ซึ่งตู้แขวนในครัว หรือ ตู้แขวนผนัง ก็ได้ถูกผลิตและออกแบบมามากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น แขวนชั้นวาง ตู้แขวนบานเรียบ ตู้แขวนประตูบานเดี่ยว ตู้แขวนบานคู่ ตู้แขวนบานกระจกเดี่ยว และตู้แขวนบานกระจกคู่ โดยคุณสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการที่ HomePro

การเลือกซื้อ ตู้แขวนในครัว หรือ ตู้แขวนผนัง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง

การที่คุณจะเลือกซื้อตู้แขวนในครัว หรือ ตู้ติดผนังให้เหมาะสมกับการตกแต่งหรือการใช้งานภายในบ้านของคุณนั้น มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงและจำเป็นต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากตู้แขวนในครัวเป็นเฟอร์นิเจอร์ครัวที่ต้องมีการใช้งานในระยะยาว หากเลือกมาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้เป็นการสิ้นเปลืองเงินและเวลาโดยใช่เหตุ ดังนั้นสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงก่อนการเลือกซื้อตู้แขวนในครัวมาติดตั้ง มีดังนี้ ...

ความลึกและความสูงของตู้แขวน ด้วยความที่ตู้แขวนในครัวมีอยู่ด้วยกันหลากหลายขนาด ทำให้ความลึกและความสูงของตู้นั้นแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งคุณต้องวัดขนาดของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งก่อน แล้วจึงค่อยดูว่าขนาดตู้เท่าใดจึงเหมาะสม

ตัวยึดเกาะกับผนัง สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อตู้ติดผนังนั่นก็คือ จะติดตั้งอย่างไรให้ตู้ยึดติดกับผนังอย่างมั่นคงและแข็งแรง ดังนั้นตัวยึดเกาะกับผนังจึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยในการใช้งาน

ดีไซน์และลักษณะการใช้งาน เนื่องจากบ้านแต่ละหลังก็มีสไตล์การตกแต่งที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคุณควรเลือกประเภทของตู้แขวนในครัวให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานก่อน เช่น หากคุณต้องการเก็บอุปกรณ์ใส่อาหารต่างๆ ก็ควรเลือกตู้แขวนติดผนังที่มีบานปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ส่วนในเรื่องของดีไซน์และรูปทรงนั้นคุณก็สามารถเลือกได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นตู้แขวนประตูบานเดี่ยว หรือตู้แขวนบานคู่ เป็นต้น

ขนาดและความหนาของชั้นวาง ก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆ ที่คุณต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการใช้ชั้นวางเพื่อวางอะไร หากเป็นของที่มีน้ำหนักมากก็ควรเลือกชั้นวางของที่มีความหนาขึ้นมาหน่อย เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักที่ต้องการได้

ตู้แขวนในครัว ตู้ติดผนัง HomePro

หากคุณกำลังมองหาตู้แขวนในครัว หรือ ตู้แขวนผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ครัว ไว้ใช้จัดสรรพื้นที่ภายในห้องครัวของคุณ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ที่พร้อมให้คุณได้เลือกสรรสินค้ามากมายหลายแบบและมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโฮมโปรทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง HomePro Call Center 1284