1284

วัสดุเพาะปลูก

SKU: 1145891
ดินเพาะกล้าซุปเปอร์พีท เจียไต๋ 20 ลิตร
209 บาท - 229 บาท
ขายแล้ว 114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1010673
ดินเพาะเมล็ดและต้นกล้า เจียไต๋ 5 ลิตร
120 89 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178727
ดินผสมใบก้ามปู SPRING 20 กก.
75 บาท - 79 บาท
ขายแล้ว 2,352 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170053
ดินปลูก คืนดี 6 ลิตร
159 129 บาท
ขายแล้ว 468 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178767
ดินผสมขุยมะพร้าว SPRING 20 กก.
75 บาท - 79 บาท
ขายแล้ว 978 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178804
ดินเพาะกล้า SPRING 20 กก.
75 บาท - 79 บาท
ขายแล้ว 709 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154558
มูลขี้วัวนม ช้างห้าดาว 5 กก.
65 59 บาท
ขายแล้ว 204 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133245
ดินปลูกผสมใบก้ามปู ช้างห้าดาว 5 กก.
21 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 448 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160598
พีทมอสปลูกพืชทั่วไป VAN EGMOND 50 ลิตร
369 บาท - 379 บาท
ขายแล้ว 195 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170025
ดินปลูก คืนดี 1 กก.
35 29 บาท
ขายแล้ว 224 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162428
ดินผสมสูตรพิเศษ GREEN GARDEN 3 กิโลกรัม
39 35 บาท
ขายแล้ว 331 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150591
เม็ดดินเผา 10 ลิตร
449 359 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1160719
พีทมอสปลูกพืชทั่วไป VAN EGMOND 20 ลิตร
219 บาท - 239 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154583
กาบมะพร้าวสับ ช้างห้าดาว 3 กก.
65 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 254 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178825
ดินผสมใบก้ามปู SPRING 10 กก.
43 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 226 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150369
พีทมอสเพาะเมล็ด VAN EGMOND 20 ลิตร
219 บาท - 239 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133264
ดินปลูกผสมขุยมะพร้าว ช้างห้าดาว 5 กก.
21 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 269 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179030
ขุยมะพร้าวละเอียด SPRING 3 กก.
59 บาท - 65 บาท
ขายแล้ว 139 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175316
หินภูเขาไฟ 6-10 มม. คืนดี 4 ลิตร
150 129 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178852
ดินเพาะกล้า SPRING 5 กก.
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 208 รายการ
SKU: 1137802
กาบมะพร้าวสับ ชิ้นใหญ่ 1 กก.
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187915
เม็ดดินเผามวลหนัก S คืนดี สีแดง 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1217091
ดินพร้อมปลูก ตราเจียไต๋ SOILPLUS 1 กก.
80 69 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178679
ดินผสมใบก้ามปู SPRING 5 กก.
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 534 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150386
พีทมอสเพาะเมล็ด VAN EGMOND 50 ลิตร
339 บาท - 349 บาท
ขายแล้ว 167 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178739
ดินเพาะกล้า SPRING 10 กก.
43 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 151 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187936
เม็ดดินเผามวลหนัก L คืนดี สีผสม 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1175804
หินภูเขาไฟ 10-20 มม. คืนดี 4 ลิตร
150 129 บาท
ขายแล้ว 84 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178815
มูลขี้วัวบด SPRING 5 กก.
79 65 บาท
ขายแล้ว 268 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175239
หินภูเขาไฟสีดำ 6-10 มม. คืนดี 4 ลิตร
150 129 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1175331
เพอร์ไลท์ คืนดี 4 ลิตร
150 109 บาท
ขายแล้ว 119 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150564
พีทมอสปลูกพืชทั่วไป VAN EGMOND 5 ลิตร
79 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154539
ขุยมะพร้าวละเอียด ช้างห้าดาว 5 กก.
65 บาท - 69 บาท
ขายแล้ว 139 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162521
ดินวิทยาศาสตร์ GREEN GARDEN สีเขียว
20 19 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133334
ดินปลูกพืชเพาะกล้า ช้างห้าดาว 5 กก.
21 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178814
ดินผสมขุยมะพร้าว SPRING 10 กก.
43 บาท - 45 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179193
แกลบดิบ SPRING 1 กก.
49 35 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178844
มูลขี้วัวบด SPRING 2 กก.
49 29 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179211
ถ่านแกลบดำ SPRING 1 กก.
49 29 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1178803
ดินผสมขุยมะพร้าว SPRING 5 กก.
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 140 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179163
ขุยมะพร้าวละเอียด SPRING 1 กก.
49 29 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1172326
พีทมอสสำหรับไม้ใบและกล้วยไม้ 5 ลิตร
149 บาท - 159 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187907
เม็ดดินเผามวลหนัก L คืนดี สีขาว 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1187991
เม็ดดินเผามวลหนัก M คืนดี สีขาว 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1187972
เม็ดดินเผามวลหนัก S คืนดี สีผสม 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1187973
เม็ดดินเผามวลหนัก M คืนดี สีผสม 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1187981
เม็ดดินเผามวลหนัก S คืนดี สีขาว 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1187954
เม็ดดินเผามวลหนัก M คืนดี สีดำ 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1187876
เม็ดดินเผามวลหนัก L คืนดี สีแดง 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187830
เม็ดดินเผามวลหนัก M คืนดี สีแดง 1.5 กก.
160 135 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1175276
หินภูเขาไฟ 3-5 มม. คืนดี 4 ลิตร
150 129 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175244
หินภูเขาไฟสีดำ 3-5 มม. คืนดี 4 ลิตร
150 129 บาท
SKU: 1175240
เวอร์มิคูไลท์ คืนดี 4 ลิตร
150 109 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175196
หินภูเขาไฟ 1-2 มม. คืนดี 4 ลิตร
150 129 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180592
ดินเพาะกล้าซุปเปอร์พีท เจียไต๋ 80 ลิตร
890 690 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1137735
ขุยมะพร้าวละเอียดถุง ช้างห้าดาว 1 กก.
23 บาท - 25 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1137841
กาบมะพร้าวมัด GARTENE 15 อัน
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1137785
กาบมะพร้าวสับ ช้างห้าดาว 1 กก.
25 บาท - 29 บาท
ขายแล้ว 248 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1179203
ถ่านแกลบดำ SPRING 3 กก.
69 45 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137821
ถ่านแกลบดำ ช้างห้าดาว 2.5 กก.
29 25 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150507
เม็ดดินเผา 40 ลิตร
1,299 999 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1162409
ดินวิทยาศาสตร์ GREEN GARDEN สีชมพู
20 19 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1162347
ดินวิทยาศาสตร์ GREEN GARDEN สีเหลือง
20 19 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1162511
ดินวิทยาศาสตร์ GREEN GARDEN สีฟ้า
20 19 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150440
พีทมอสออร์แกนิก VAN EGMOND 40 ลิตร
419 บาท - 429 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150553
พีทมอสกระบองเพชรและพืชอวบน้ำ VAN EGMOND 70 ลิตร
459 บาท - 469 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1150581
พีทมอสกระบองเพชรและพืชอวบน้ำ VAN EGMOND 5 ลิตร
97 บาท - 99 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245318
พีทมอสปลูกพืชสมุนไพร VAN EGMOND VEP-MIX 50 ลิตร
590 529 บาท
SKU: 1187962
เม็ดดินเผามวลหนัก L คืนดี สีดำ 1.5 กก.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

 

วัสดุเพาะปลูก

การขยายพันธุ์พืชหลักนั้นมักจะโดยใช้เมล็ด โดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆ กับการปลูกพืชไปในตัว หรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดก็คือ การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่นเอง ซึ่งการปลูกต้นไม้มีหลายเทคนิค หลายวิธีการ เขาบอกกันว่าใครมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่าคนมือร้อนจะปลูกไม่ได้ หากรู้หลักและใส่ใจ ซึ่งการดูแลต้นไม้นั้นค่อนข้างมีหลากหลายวิธีให้เลือกตามลักษณะของต้นไม้แต่ละชนิด ที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในวิธีนั้นคือการเลือกใช้ ปุ๋ยหรือดินที่เหมาะกับแต่ละชนิดของต้นไม้ที่ปลูก โดยดินที่ว่านั้นก็มีความต่างๆกันออกไปตามความต้องการของต้นไม้

ผลิตภัณฑ์วัสุดเพาะปลูก

วัสดุเพาะปลูก Homepro

สามารถเลือกซื้อ วัสดุเพาะปลูก ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284