1284

ถึง

คราด

SKU: 1178127
คราดพลาสติก TRUPER 19786 22 นิ้ว
329 275 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281058
คราด PVC 22 ซี่ พร้อมด้าม SPRING
199 99 บาท
ขายแล้ว 424 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 996
ตะกาวคราดหญ้าด้ามยาว SPRING
130 99 บาท
ขายแล้ว 104 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281057
คราดเหล็ก 14 ซี่ พร้อมด้าม SPRING
219 120 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 236857
คราดเหล็ก 8 ซี่ ELEGANCE
385 319 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1137472
คราดเหล็ก 6 ซี่ (เฉพาะหัว) DIAMOND
109 99 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 281063
คราดเหล็กปรับระดับ 15 ซี่ พร้อมด้าม SPRING
350 220 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126545
คราดตะกาว 7 ซี่ ช้างห้าดาว 150 ซม.
279 229 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1041718
คราดเหล็กกล้าคาร์บอน 5 ซี่ TAKARA DGT2509
190 110 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067962
คราด HOME LIVING GA10013 สีเขียว
139 119 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126730
คราดเหล็ก 8 ซี่ (เฉพาะหัว) ช้างห้าดาว
259 219 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1126535
คราดเหล็ก 10 ซี่ (เฉพาะหัว) ช้างห้าดาว
259 219 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1068093
ตะกาวคราดหญ้าด้ามยาว HL GA10000
139 119 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215191
คราดสแตนเลส 3 ซี่ ด้ามไม้ SPRING HT03118
159 79 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1137452
คราดเหล็ก 8 ซี่ พร้อมด้ามจับ DIAMOND 1.2 ม.
255 225 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085057
คราดเหล็ก SOLO 5522A
310 199 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126496
คราดเหล็ก 20 ซี (เฉพาะหัว) ช้างห้าดาว
240 199 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1230743
คราด 3 ซี่ พร้อมส้อมพรวนดิน เหล็ก SPRING สีดำ
129 79 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1219486
ส้อมโกยฟาง (เฉพาะหัว) 8.5 นิ้ว DIAMOND
189 159 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1219487
ส้อมโกยฟาง 1.5 เมตร DIAMOND
320 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1126781
คราดเหล็ก 8 ซี่ พร้อมด้าม 1.5 ม. ช้างห้าดาว
389 329 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1231372
เครื่องมือกำจัดวัชพืช SPRING สีดำ
65 55 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1137491
หัวคราด 8 ซี่ DIAMOND
119 109 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1178035
คราด เหล็ก TRUPER
575 480 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126728
คราดตะกาวเหล็ก 7 ซี่ (เฉพาะหัว) ช้างห้าดาว
155 129 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1067860
คราด HOME LIVING GA10013 สีฟ้า
139 119 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067737
ตะกาวคราดหญ้าด้ามยาว HOME LIVING GA10000 E สีเขียว
139 119 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 236856
คราดเหล็ก 6 ซี่ ELEGANCE
320 269 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215201
เครื่องมือกำจัดวัชพืชด้ามไม้ SPRING HT03119
179 120 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1121751
หัวคราดเหล็ก 12 ซี่ ตราจระเข้ 3 ดาว
110 95 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1137481
คราดเหล็ก 6 ซี่ พร้อมด้ามจับ DIAMOND 1.2 ม.
235 209 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1177965
คราดเหล็ก 22 ซี่ TRUPER 14328
499 425 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1177897
คราดเหล็ก 15 ซี่ TRUPER 19678
275 239 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

คราด (Rakes)

การดูแลสวนของบ้านมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการทำงานเกษตร จึงจะต้องมีอุปกรณ์มาช่วยให้สวนของคุณมีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามอยู่เสมอ ซึ่งก่อนทำการเพาะปลูกใดๆ จำเป็นต้องมีการปรับหน้าดิน ดังนั้นเราจะต้องทำการกำจัดพวกเศษใบไม้ และหญ้าต่างๆ ที่อยู่บนหน้าดินให้หมดไป และอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือ คราด เป็นอุปกรณ์ทำสวนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคาน มีซี่ห่างๆ กัน เป็นเครื่องมือสำหรับชัก ลากหญ้า หรือพรวนดิน ซึ่งจะมีด้ามยาวสำหรับจับชัก หรือลาก และมีลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับไม้กวาด โดยใช้สองมือจับที่ด้าม จากนั้นทำการโกย หรือคราดหญ้าไปมา ซึ่งคราดถูกออกแบบมาเพื่องานภายนอกโดยเฉพาะ นอกจากจะใช้ถาก หรือลาก ยังสามารถโกยวัตถุที่ใหญ่กว่าให้แยกออกจากพื้นดินได้อีกด้วย เช่น ใบไม้ หญ้า กองฟาง หรือก้อนหิน เป็นต้น โดยคราดนั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้

คราดพลาสติก คราดชนิดนี้ทำมาจาก PVC เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในงานด้านการเกษตร และงานการทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป ใช้สำหรับกวาด หรือชักลากเศษหญ้า ใบไม้ และขยะ เหมาะสำหรับพ่อบ้าน แม่บ้าน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่ต้องการตัวช่วยในการทำความสะอาดตามกองเนินเศษซากพืชผล และขยะต่างๆ เป็นต้น

คราดเหล็ก เป็นคราดประเภทหนักใช้สำหรับปรับสภาพ และขจัดคราบดิน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ซึ่งวัชพืชส่วนใหญ่จะมีรากที่อ่อนแอ และตื้นกว่าหญ้า ดังนั้นจึงแยกออกพร้อมกับแสงแดด ปุ๋ย และเมล็ดพืชที่จำเป็น และหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีแก้ไขใดๆ ก็ตาม ก็จะทำให้พืชมีหญ้าที่ดี ในส่วนของเครื่องมือขนาดใหญ่ เช่น เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น มักใช้สำหรับการกำจัดหญ้า หรือการเตรียมดินในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การคราดเพื่อทำดินให้โล่งจะทำให้ดินโดนแสงแดดมากขึ้น ซึ่งจะไม่ดีต่อตัวหนอน ดังนั้นเราจึงควรป้องกันดินหลังจากคราดด้วยฟางในภายหลัง

คราด HomePro

นอกจากคราด แล้ว HomePro ยังมีอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ ราคาถูกคุณภาพดีอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ที่เก็บเครื่องมือทำสวน ถุงมือทำสวน สายยางรดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ข้อต่อสายยาง สปริงเกอร์และอุปกรณ์ เป็นต้น สามารถเลือกมาเลือกซื้อได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือสามารถเข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสวนได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่งสวน สำหรับการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284