1284ถึง

หินเจียร์แกน

SKU: 1131947
หินเจียรสีเขียว D SUMO 120K 6x3/4 นิ้ว
199 198 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131926
หินเจียรสีเทา D SUMO 36K 6x3/4 นิ้ว
169 168 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131948
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (42x10 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 66982
หินเจียร์แกน SL HP A11
35 33 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1217346
หินเจียร์แกน MATALL 6.5X25 มม. แหลม
35 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217372
หินเจียร์แกน MATALL 1X1 นิ้ว กลม
40 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197748
ลูกขัดใยสาหร่าย MATALL 4 นิ้ว
95 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217360
หินเจียร์แกน MATALL 6 มม. ชุด 5 ชิ้น
95 79 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131900
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (6x27 มม.)
49 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1131995
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (25x25 มม.)
49 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131927
หินเจียรสีเทา D SUMO 36K 8x1 นิ้ว
309 308 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 15 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131899
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (19x32 มม.)
49 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1131787
ลูดขัดแฮร์ไลน์ SUMO P1000060 #60 4 นิ้ว
590 579 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131788
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (25 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1217355
หินเจียร์แกน MATALL 20X30 มม. แหลม
35 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217340
หินเจียร์แกน MATALL 20X32 มม. แหลม
35 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197778
ลูกขัดใยสังเคราะห์ MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 180
45 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131983
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (18x32 มม.)
49 33 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131965
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (10x25 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131869
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (16x25 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131879
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (6x19 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 66970
หินเจียร์แกน SL HP SW112
25 24 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1217215
หินเจียร์แกน MATALL 19X25 มม. กระบอก
35 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217221
หินเจียร์แกน MATALL 12.5X25 มม. กระบอก
35 11 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217357
หินเจียร์แกน MATALL 5/8X5/8 นิ้ว กลม
35 13 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217348
หินเจียร์แกน MATALL 12.5X25 มม. ปลายรี
35 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 66984
หินเจียร์แกน SL HOME PRODUCT A21
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131930
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (19x28 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131878
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (21x45 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 66971
หินเจียร์แกน SL HOME PRODUCT SW113
25 24 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 66983
หินเจียร์แกน SL HP A12
35 31 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 66967
หินเจียร์แกน SL HP W240
35 33 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 66965
หินเจียร์แกน SL HOME PRODUCT W227
35 34 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 66966
หินเจียร์แกน SL HOME PRODUCT W235
35 32 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1197749
ลูกขัดใยสังเคราะห์ MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 240
45 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
SKU: 1131996
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (22x50 มม.)
55 33 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1131929
หินเจียรสีขาว D SUMO 60K 8x3/4 นิ้ว
349 348 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 17 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131964
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (8x13 มม.)
35 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 66989
หินเจียร์แกน SL HP AS51
25 24 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 66990
หินเจียร์แกน SL HP AS81
25 24 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 66958
หินเจียร์แกน SL HP W205
35 30 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1217363
หินเจียร์แกน MATALL 25X45 มม. ปลายรี
38 19 บาท
SKU: 1217361
หินเจียร์แกน MATALL 32X25 มม. กระบอก
35 19 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 66981
หินเจียร์แกน SL HOME PRODUCT WS182
25 24 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131868
หินเจียรแกน SUMO 6 มม. (13x25 มม.)
45 25 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 66950
หินเจียร์แกน SL HP W187
29 28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131857
หินเจียรสีเขียว D SUMO 120K 8x1 นิ้ว
449 448 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 22 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 66953
หินเจียร์แกน SL HP W196
29 28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 66963
หินเจียรแกน SL HOME PRODUCT W217
35 32 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 66980
หินเจียร์แกน SL HP WS163
25 24 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
SKU: 66986
หินเจียร์แกน SL HP A24
35 30 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 66987
หินเจียร์แกน SL HP A 24A
35 30 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ

หินเจียร์แกน (Mounted Wheels)

หินเจียร์ เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้งานกันทั่วไปทั้งในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเรือนทั่วไป โดยหินเจียรมักถูกนำมาใช้งานร่วมกับเครื่องเจียระไนสำหรับงานขัดแต่งผิววัสดุ ลับคม หรือแม้กระทั่งการตัดวัสดุเหล็ก ไม้ สแตนเลสกระจก ท่อพีวีซี กระเบื้องเซรามิก เป็นต้น การใช้หินเจียรช่วยทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบละเอียดเงางาม และมีขนาดเที่ยงตรงตามความต้องการ โดยหินเจียร์มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยหินเจียนที่ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อนนั่นก็คือ “หินเจียร์แกน” เป็นหินทรายผสมเพชรสังเคราะห์ ซึ่งเหมาะสำหรับการเจียร JIG, เจียรรูใน, เจียรแม่พิมพ์ DIE, หรือเจียรเศษชิ้นงาน เป็นต้น ผิวของชิ้นงานขึ้นอยู่กับความละเอียดของเบอร์หิน โดยขนาดของแกนมี 2 ขนาด ได้แก่ แกน 3 มิล. และแกน 6 มิล. โดยสีของหินเจียรแกนมีสีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน เช่น หินเจียร์แกนสีชมพูจะเหมาะสำหรับงานเจียร์ทั่วไป, เหล็กชุบแข็ง หรือเหล็กหล่อ ไม่มีความยืดหยุ่นในตัว ซึ่งเม็ดหินกดลงชิ้นงานเต็มที่ทำให้เจียรงานได้เร็ว และยังมีสีส้ม หรือน้ำตาล ซึ่งเหมาะสำหรับงานสแตนเลส, เหล็กชุบแข็ง หรือชิ้นงานที่ต้องการความเร็ว และความหนักในการกินชิ้นงานเพราะสารเจียรชนิดนี้มีความคมมาก เป็นต้น

ปัจจัยการเลือกสีหินเจียร์แกน

ความเรียบของผิวชิ้นงานที่ต้องการ หินเจียร์แกนหยาบสำหรับชิ้นงานที่ต้องการที่จะเจียระไนออกเร็ว และเลือกหินเจียร์ละเอียดสำหรับงานที่ต้องการผิวงานเจียระไนเรียบ และมีความเที่ยงตรงสูง

วัสดุที่นำมาเจียระไน วัสดุนิ่มจะใช้เม็ดหินหยาบ ส่วนเม็ดหินละเอียดจะใช้กับวัสดุแข็ง

ปริมาณเนื้อวัสดุที่จะเจียระไนออก ถ้าต้องการเจียระไนเนื้อวัสดุออกมาก และไม่ต้องการผิวงานเรียบมากนักก็ให้เลือกใช้หินเจียร์แกนแบบหยาบ แต่ถ้าต้องการเจียระไนงานขั้นสุดท้ายเสร็จ และให้ได้ผิวชิ้นงานเจียระไนก็ควรเลือกใช้หินเจียร์แกนแบบละเอียดซึ่งจะเจียระไนเนื้อวัสดุได้ไม่มาก

หน้าสัมผัสระหว่างหินเจียรกับงาน ถ้าหน้าสัมผัสระหว่างหินเจียร์ กับชิ้นงานมากก็ควรใช้เม็ดหินหยาบ แต่ถ้าน้อยก็ควรใช้เม็ดหินละเอียด

ไม้บรรทัด HomePro

หากคุณกำลังมองหา หินเจียร์แกน สำหรับนำไปใช้ในงานเจียระไน รวมถึงมองหาอุปกรณ์งานเจียรประเภทอื่น ทั้ง อุปกรณ์ลับคมไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือเจียร หรือแผ่นเจียร์ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284