1284


ถึง

กระดาษทรายกลม

SKU: 1150128
กระดาษทรายกลม เบอร์ 60 BOSCH 5 นิ้ว
75 63 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1150167
กระดาษทรายกลม เบอร์ 120 BOSCH 5 นิ้ว
75 63 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217375
กระดาษทรายกลม เบอร์ 100 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217338
กระดาษทรายกลมหนามเตย เบอร์ 120 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก ...
65 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1217329
กระดาษทรายกลมหนามเตย เบอร์ 80 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5...
65 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 188039
กระดาษทรายกลม เบอร์ 16 COMET 4 นิ้ว
37 29 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 188034
กระดาษทรายกลม เบอร์ 60 COMET 4 นิ้ว
27 21 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 188035
กระดาษทรายกลม เบอร์ 50 COMET 4 นิ้ว
28 22 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 188036
กระดาษทรายกลม เบอร์ 40 COMET 4 นิ้ว
28 22 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 188041
กระดาษทรายกลม เบอร์ 24 COMET 4 นิ้ว
29 23 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 188031
กระดาษทรายกลม เบอร์ 100 COMET 4 นิ้ว
27 21 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 5097
กระดาษทรายกลม เบอร์ 100 NORTON 4 นิ้ว
40 25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 5095
กระดาษทรายกลม เบอร์ 60 NORTON 4 นิ้ว
38 26 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1108717
กระดาษทรายกลม เบอร์ 24 PFERD 7 นิ้ว
120 99 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1109144
กระดาษทรายกลม เบอร์ 60 PFERD 7 นิ้ว
100 79 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1108791
กระดาษทรายกลม เบอร์ 100 PFERD 7 นิ้ว
100 79 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1136584
กระดาษทรายกลม เบอร์ 24 MIX 4 นิ้ว
25 15 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1136599
กระดาษทรายกลม เบอร์ 36 MIX 4 นิ้ว
25 15 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136558
กระดาษทรายกลม เบอร์ 60 MIX 4 นิ้ว
25 15 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136576
กระดาษทรายกลม เบอร์ 40 NORTON F226 4 นิ้ว
49 29 บาท
SKU: 1136530
กระดาษทรายกลม เบอร์ 120 MIX 4 นิ้ว
25 13 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1136487
กระดาษทรายกลม เบอร์ 50 MIX 4 นิ้ว
25 15 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1136420
กระดาษทรายกลม เบอร์ 40 MIX 4 นิ้ว
25 15 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136642
กระดาษทรายกลม เบอร์ 100 MIX 4 นิ้ว
25 12 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1217213
กระดาษทรายกลม เบอร์ 50 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217344
กระดาษทรายกลม เบอร์ 120 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217374
กระดาษทรายกลมหนามเตย เบอร์ 40 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5...
65 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217373
กระดาษทรายกลม เบอร์ 80 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217365
กระดาษทรายกลม เบอร์ 60 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217364
กระดาษทรายกลม เบอร์ 36 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217362
กระดาษทรายกลมหนามเตย เบอร์ 100 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก ...
65 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217381
กระดาษทรายกลม เบอร์ 24 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217194
กระดาษทรายกลม เบอร์ 40 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136557
กระดาษทรายกลม เบอร์ 80 MIX 4 นิ้ว
25 15 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 5094
กระดาษทรายกลม เบอร์ 24 NORTON 4 นิ้ว
36 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 188038
กระดาษทรายกลม เบอร์ 36 COMET 4 นิ้ว
28 22 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1136598
กระดาษทรายกลม เบอร์ 16 MIX 4 นิ้ว
25 18 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1217356
กระดาษทรายกลมหนามเตย เบอร์ 60 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 5...
65 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5098
กระดาษทรายกลม เบอร์ 120 NORTON 4 นิ้ว
38 25 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 188033
กระดาษทรายกลม เบอร์ 80 COMET 4 นิ้ว
27 21 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 188030
กระดาษทรายกลม เบอร์ 120 COMET 4 นิ้ว
27 21 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136651
กระดาษทรายกลม เบอร์ 80 NORTON F226 4 นิ้ว
42 26 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1136605
กระดาษทรายกลม เบอร์ 36 NORTON F226 4 นิ้ว
42 29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1150206
กระดาษทรายกลม เบอร์ 80 BOSCH 5 นิ้ว
75 63 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

 

กระดาษทรายกลม

ในการใช้งาน เครื่องขัดกระดาษทราย หนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กระดาษทราย ซึ่งการเลือกกระดาษทรายให้เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องนั้นสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลกับตัวเครื่องและงานที่ทำโดยตรง เช่น หากต้องการใช้งาน เครื่องขัดกระดาษทรายกลม ก็จะต้องเลือกใช้งาน กระดาษทรายกลม เช่นกัน เพื่อให้สามารถประกอบและใช้งานเข้ากับเครื่องได้อย่างพอดี เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด

กระดาษทราย แบบกลม เลือกอย่างไรดี?

ปัจจุบันกระดาษทรายมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป สำหรับ กระดาษทรายกลม เอง ก็มีให้เลือกหลายเบอร์ และหลายขนาด โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการทำ เช่น หากต้องการขัดงานไม้ ก็ควรเลือกกระดาษทรายสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ ซึ่งกระดาษทรายกลมสำหรับการใช้งานกับเครื่องจะมีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่ 40, 60, 80, 100 และ 120 และมีขนาดให้เลือกหลากหลาย เช่น กระดาษทรายกลม 4 นิ้ว และ กระดาษทรายกลม 5 นิ้ว เป็นต้น

ในการเลือก กระดาษทราย ที่ดีนั้นจะต้องดูคุณภาพของพื้นผิวกระดาษทรายเป็นหลัก จะต้องมีความแน่นหนาพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูง เก็บงานได้ง่ายและเรียบร้อยยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานหลายๆ ประเภท ขัดได้ทั้งวัสดุ เหล็ก โลหะ ไม้ หรือ พลาสติก และจะต้องไม่ลืมเลือกขนาดของกระดาษทรายให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องด้วย

กระดาษทรายกลม Homepro

สำหรับท่านที่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมอย่าง กระดาษทรายกลม สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องขัดกระดาษทรายกลม เครื่องเจียร ฯลฯ สามารถเลือกซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Homepro Online มีสินค้าคุณภาพให้เลือกมากมาย จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ครบจบทุกเรื่องบ้านในที่เดียว พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงมือท่านอย่างปลอดภัย รวดเร็วทันใจ ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพของโฮมโปร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284