1284
Add to wishlist
HP_UNIT: EA, HP_UPC: 2400001337385
COTTO

สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว

SKU: 1124812
unit: EA
2,700 บาท
2,590 บาท
ขายแล้ว 260 รายการ
  • ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
  • มีระบบชำระล้าง Single Flush แบบ Wash Down และใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
  • รองรับสรีระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยฝารองนั่งทรง Elongate
itemRefService: [{TARGET=7000272, ORIGIN=1124812, STATUS=1, LASTUPDATE=1645704125019, MARKFORDELETE=0, CREATEDATE=1645704125019, ID=480653, REFERENCETYPE=OPTIONALSERVICE}]
บริการเพิ่มเติม
itemQty: 33.00
Service: 
จำนวน:
debug: itemQty = {SUMQTYBKK=33.0, UNIT=EA, SUMQTYALL=602.0, SUMQTYBASE=33.0, SUMQTYDUM=0.0, CREATEDATE=1581980403000, SUMQTYS888=0.0, STATUS=1, LASTUPDATE=1656716146444, SUMQTYDC01=0.0, MARKFORDELETE=0, SUMQTYDC02=0.0, PARTNUMBER=1124812, SUMQTYDCS=0.0}
ตรวจสอบสต๊อกที่สาขา
โปรโมชั่นและส่วนลด
ข้อเสนอเพิ่มเติม:
โปรโมชั่นและส่วนลดกลุ่มสินค้า
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 200 บาท
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 600 บาท
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 1,200 บาท
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปลดเพิ่ม 2,500 บาท
ดูเพิ่มเติม
SKU: 1027485
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C09077 สีขาว
14,300 13,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1111162
สุขภัณฑ์ 2ชิ้น COTTO C135107 3/4.5L สีขาว
15,000 13,500 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 271645
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0901 สีขาว
4,200 3,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 114470
โถปัสสาวะชาย COTTO C3080 สีขาว
1,850 1,690 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 279615
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02217 สีขาว
7,600 6,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 113984
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0003 สีขาว
4,200 3,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 290385
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C05117 สีขาว
3,700 2,430 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1032014
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13960 6L สีขาว
3,000 2,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 96596
อ่างล้างหน้าฝัง บน เคาน์เตอร์ COTTO C0110 สีขาว
3,250 2,950 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,590 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1073351
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C12417 2.5/4L สีขาว
12,500 11,200 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 96579
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0001 สีขาว
4,200 3,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1053646
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05897 สีขาว
8,250 5,440 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1053745
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13430 3/4.5 ลิตร สีขาว
4,650 3,840 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1067805
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13330 3/4.5L สีขาว
5,200 4,430 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1067449
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0156 สีขาว
2,700 2,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 252712
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C01517 สีขาว
5,200 4,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 77731
ขาตั้งครึ่ง COTTO C420 สีขาว(เฉพาะขาตั้ง ไม่รวมอ่างล้างหน้า)
1,200 1,110 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5739
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C002 สีขาว
800 670 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5719
โถปัสสาวะชาย COTTO C305 สีขาว
1,950 1,750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5722
โถปัสสาวะชาย COTTO C307 สีขาว
1,450 1,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5748
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C012 สีขาว
1,900 1,650 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5734
อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C007 สีขาว
1,400 1,200 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5752
ขาตั้งอ่างล้างหน้า COTTO C412 สีขาว
1,500 1,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 5744
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C013 สีขาว
930 850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1165185
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10207 3.8L สีขาว
57,700 49,300 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 273529
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0171 สีขาว
3,800 2,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 97914
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C029 สีขาว
1,610 1,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1049091
โถปัสสาวะชาย COTTO C30207 สีขาว
4,950 4,550 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1020878
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C00257 สีขาว
5,900 5,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1093849
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13440 3/4.5 ลิตร สีขาว
3,600 2,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1036164
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C107127 แกรนด์ ทีทรากอน 6L สีขาว
19,200 14,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1016205
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C02517 สีขาว
5,900 5,490 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 220638
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C02607 สีขาว
4,950 4,550 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153478
อ่างล้างหน้า COTTO C003407 สีขาว
7,800 5,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 215467
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05847 สีขาว
3,500 3,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153352
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C103347 4.8L สีขาว
18,700 16,750 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153373
โถปัสสาวะชาย COTTO C31207 สีขาว
21,700 18,480 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153372
อ่างล้างหน้าฝัง COTTO C05157 สีขาว
3,600 2,710 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153557
อ่างล้างหน้า COTTO C00341MBK สีดำ
10,800 8,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1153439
อ่างล้างหน้า COTTO C003417 สีขาว
8,200 6,160 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1094031
อ่างล้างหน้า COTTO C00581 สีขาว
1,550 1,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 85364
อ่างล้างหน้า แขวน COTTO C014 สีขาว
1,100 990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 85365
ขาตั้ง COTTO C411 สีขาว
1,500 1,250 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 143864
โถปัสสาวะชาย COTTO C3010 สีขาว
5,800 5,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 143828
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0237 สีขาว
2,300 1,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1169172
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10121H 6L สีขาว
42,300 38,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1076854
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1053 3/4.5L สีขาว
8,200 6,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1169106
สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO C10120H 6L สีขาว
52,200 47,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1149079
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C125317 3/4.5 ลิตร สีขาว
9,700 7,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 202074
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05817 สีขาว
5,620 5,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1022002
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05867 สีขาว
6,450 5,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 262999
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C00247 สีขาว
8,400 7,690 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 237627
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02717 สีขาว
3,250 2,350 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1024040
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C01617 สีขาว
2,500 2,290 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1038133
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น C1015 COTTO 3/4.5L สีขาว
9,400 7,390 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1043551
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13930 6L สีขาว
3,600 3,150 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 67588
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C021 สีขาว
3,500 2,880 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,850 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 256565
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0902 สีขาว
8,150 7,590 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 276665
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C17087 3/4.5L สีขาว
9,100 7,280 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1023520
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C0031 สีขาว
4,200 3,890 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1123570
อ่างอเนกประสงค์แขวนผนัง COTTO C2800 สีขาว
13,800 12,790 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1157279
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105327 4.5L สีขาว
10,400 8,150 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1182150
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11005H 3/6L สีขาว
6,300 4,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1157269
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C135137 4.5L สีขาว
17,200 12,900 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1157148
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126227 4.5L สีขาว
9,050 7,090 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1025309
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0512 สีขาว
2,400 2,100 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1176641
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105507 3/4.5 ลิตร สีขาว
8,500 6,990 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1024964
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0513 สีขาว
2,400 2,100 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 284237
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C00547 สีขาว
4,100 3,690 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1124812
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
2,700 2,590 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1051396
อ่างล้างหน้าแขวนติดผนัง COTTO C04017 สีขาว
4,100 3,720 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1079329
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C001017 สีขาว
4,500 3,080 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 205326
อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C00027 สีขาว
4,600 4,190 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1045583
ขาตั้งครึ่งอ่างล้างหน้า COTTO C4241 สีขาว
1,400 1,120 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1045524
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0141 สีขาว
1,900 1,520 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
SKU: 1045486
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0154 สีขาว
2,800 2,550 บาท
เพิ่มใส่รถเข็น
สินค้าคล้ายกัน
SKU: 1152151
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C11002H 3/4.5L สีขาว (EXC)
5,800 4,790 บาท
ขายแล้ว 283 รายการ
SKU: 1107171
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C126207 3/4.5L สีขาว
6,800 5,590 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088239
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น MOYA 2801 4.5L สีขาว
2,790 1,890 บาท
ขายแล้ว 1,114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1141437
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C1142 6L สีขาว
9,700 7,850 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1038133
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น C1015 COTTO 3/4.5L สีขาว
9,400 7,390 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157279
สุขภัณฑ์ 1 ชิ้น COTTO C105327 4.5L สีขาว
10,400 8,150 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ฟรีติดตั้ง ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
รายละเอียดสินค้า ข้อมูลจำเพาะ เงื่อนไขการติดตั้ง คะแนนและรีวิว

สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว

โถสุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น จาก COTTO ผลิตจากเซรามิกคุณภาพสูง มาพร้อมระบบชำระล้าง Wash Down ที่กดเพียงครั้งเดียวก็ชำระล้างได้อย่างหมดจดด้วยน้ำเพียง 4.5 ลิตร ช่วยประหยัดน้ำได้มากขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 6 ลิตร นอกจากนี้ยังมีระบบฝาปิดแบบ Slow Closing ที่ช่วยป้องกันการตกกระแทกเพื่อให้คุณใช้งานได้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งเข้ากับชุดสุขภัณฑ์ชิ้นอื่นได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติ
ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
มีระบบชำระล้าง Single Flush แบบ Wash Down และใช้น้ำเพียง 4.5 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
รองรับสรีระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยฝารองนั่งทรง Elongate
ฝารองนั่ง เปิด-ปิด ได้อย่างนุ่มนวลด้วยระบบ Slow Closing ช่วยลดการกระแทก และยืดอายุการใช้งาน
ดีไซน์สวยงามทันสมัยด้วย Skirt ที่ปกปิดท่อได้อย่างเรียบเนียน ง่ายต่อการทำความสะอาด
มีระบบท่อลงพื้น (S-Trap) จุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งห่างจากผนัง 30.5 ซม.
สินค้าผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก. 792-2554
วิธีใช้งาน
สำหรับนั่งขับถ่ายและชำระล้างให้เกิดสุขอนามัย
คำแนะนำ
บริเวณที่จะติดตั้งควรเป็นพื้นที่เรียบและแข็งแรง
ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีเข้มข้น สัมผัสหรือเช็ดทำความสะอาดผิวสุขภัณฑ์
ห้ามนำวัสดุหรือของแข็งมากระทบกระแทกสุขภัณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดรอยแตกร้าว และน้ำอาจรั่วซึมขณะใช้งาน
ห้ามทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถสุขภัณฑ์ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตัน และระบบน้ำทิ้งเสียหาย
ห้ามขึ้นยืน เหยียบ บนฝารองนั่งหรือบนโถสุขภัณฑ์ ทั้งขณะปิดและเปิดฝารองนั่ง เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ห้ามเจาะ, ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเด็ดขาด
สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว
COTTO

สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น COTTO C13444 4.5L สีขาว

SKU: 1124812
2,700 2,590 บาท
คุณอาจชอบสิ่งนี้
SKU: 284491
ซิลิโคนชนิดไร้กรด 3M 300 มล. สีขาว
320 299 บาท
ขายแล้ว 293 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143056
สายฉีดชำระครบชุดSS CT9902SAHM
700 549 บาท
ขายแล้ว 410 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 74513
สต็อปวาล์ว 2 ทาง COTTO CT198(HM)
700 570 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้