1284

MID MONTH SALE
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
14 ธันวาคม 2564 - 16 ธันวาคม 2564
 • ลดเพิ่มสูงสุด 40%
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ลดเพิ่ม 20% สูงสุด 500.- เมื่อช้อปครบ 2,000.- ขึ้นไป เมื่อชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิต CITI
  • จำกัด 1 สิทธิ์ /บัญชี /เบอร์โทรศัพท์ /บัตรเครดิต /วัน
  • บัตรเครดิต Central The One และ บัตรเครดิต Tesco Lotus ไม่เข้าร่วม
  • รายการซื้อสินค้าดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ ลูกค้าจะไม่ได้คะแนนสะสม Forever Rewards จากบัตร KTC ตามปกติ
  หรือ
  • ผ่อน 0% นานสูงสุด 15 เดือน
  • เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขโปรโมชั่น (ชำระเต็มจำนวน)
 • จำกัด 1 สิทธิ์ /บัญชี /เบอร์โทรศัพท์ /บัตรเครดิต /วัน
 • ส่วนลดแสดงที่หน้าตะกร้า
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระแบบผ่อน 0% ได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่ติดป้าย Best price
 • สงวนสิทธิ์สินค้าวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรับคะแนน Home card
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งสินค้า, บริการทุกประเภทและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นธนาคารและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • โปรโมชั่นส่วนลดจะคำนวณจากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ งดร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
 • Homepro.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของคณะกรรมการ โฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขโปรโมชั่น (ผ่อน 0%)
 • ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000.- ขึ้นไป
 • ผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000.- ขึ้นไป
 • ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000.- ขึ้นไป
 • ผ่อน 0% นาน 12 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000.- ขึ้นไป
 • ผ่อน 0% นาน 15 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000.- ขึ้นไป
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรเครดิตได้
 • เฉพาะสินค้า และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์สินค้าวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรับคะแนน Home card
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งสินค้า, บริการทุกประเภทและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นธนาคารและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • Homepro.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของคณะกรรมการ โฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
12 Aug 2022 - 14 Aug 2022
10 Aug 2022 - 19 Aug 2022