Super Math Super Save
แมทช์เดือด ลดแรง ทะลุจอ 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567
“ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 346,850 บาท”
ที่ โฮมโปร เมกาโฮมทุกสาขา และโฮมโปรออนไลน์
  กติกาเงื่อนไขการชิงโชค
  • สมาชิกโฮมการ์ด ซื้อสินค้ากลุ่มภาพและเสียง ที่โฮมโปร เมกาโฮม และ www.homepro.co.th ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 ครบทุก 10,000 บาท รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์
  • บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ทำการจัดพิมพ์คูปอง เพื่อนำมาจับรางวัลที่ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
   • จับรางวัลครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 รอบวันที่ 15 พ.ค. – 20 พ.ค. 2567 เวลา 15:00 น. จำนวน 3 รางวัล
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ SAMSUNG มูลค่ารางวัล 20,990 บาท จำนวน 3 รางวัล ( รุ่น AR13CYECAWKNST)
    และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
   • จับรางวัลครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 รอบวันที่ 21 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2567 เวลา 15:00 น. จำนวน 3 รางวัล
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ SAMSUNG มูลค่ารางวัล 20,990 บาท จำนวน 3 รางวัล ( รุ่น AR13CYECAWKNST)
    และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 8 มิถุนายน 2567
   • จับรางวัลครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 รอบวันที่ 4 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2567 เวลา 15:00 น. จำนวน 3 รางวัล
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ TCL มูลค่ารางวัล 18,990 บาท จำนวน 3 รางวัล ( รุ่น T-PROM13)
    และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 22 มิถุนายน 2567
   • จับรางวัลครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 รอบวันที่ 18 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2567 เวลา 15:00 น. จำนวน 3 รางวัล
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ PANASONIC มูลค่ารางวัล 21,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ( รุ่น AS13TRLB2T)
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ HAIER มูลค่ารางวัล 20,990 บาท จำนวน 1 รางวัล ( รุ่น HSU-13VRRA03T)
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ HISENSE มูลค่ารางวัล 16,990 บาท จำนวน 1 รางวัล ( รุ่น CS/CU-YU13ZKT)
    และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 6 กรกฎาคม 2567
   • จับรางวัลครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 รอบวันที่ 2 ก.ค. – 12 ก.ค. 2567 เวลา 15:00 น. จำนวน 4 รางวัล
    เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU แบรนด์ LG มูลค่ารางวัล 25,490 บาท จำนวน 4 รางวัล ( รุ่น ICQ13MN.JU1)
    และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 17 กรกฎาคม 2567
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการได้ที่ LINE @HomePro, Facebook “HomeProThailand” หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 1284
  • ของรางวัลรวมค่าจัดส่งและติดตั้ง แต่ไม่รวมค่าบริการกรณีลูกค้าต้องการให้จัดส่งและติดตั้ง นอกเขตพื้นที่ให้บริการ โดยประเมินราคาและชำระในวันที่เข้ารับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทยและต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกโฮมการ์ด โดยชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกันกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิกโฮมโปร กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล, กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องแสดงเอกสาร ใบเปลี่ยนชื่อสกุล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และของรางวัลจะมอบให้ลูกค้าในลำดับถัดไป
  • ผู้โชคดีมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000.- ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเป็นเงินสด ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.01/2544
  • ผู้โชคดีต้องเข้ามาติดต่อชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมรับของรางวัลที่โฮมโปร สาขาตามที่อยู่ของบัตรสมาชิก / หรือหากตรวจสอบไม่มีสาขาใกล้เคียง จะ ถือว่าสละสิทธิ ให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2567 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ และของรางวัลจะมอบให้ลูกค้าในลำดับถัดไป
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ยินยอมและอนุญาตให้ทาง บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ดำเนินการถ่ายภาพ และเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง สื่อออนไลน์/ออฟไลน์ และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ตลอดไปโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน (ภาพถ่ายที่ใช้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์)
  • กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของทางบริษัทฯ จะถือเป็นการสละสิทธิทันที และของรางวัลไม่สามารถโอน สิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเงินสด และของรางวัลจะมอบให้ลูกค้าในลำดับถัดไป
  • การตัดสินของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ถือเป็นเด็ดขาด และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
  • ในกรณีมีความจำเป็นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พนักงานบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

  HOMEPRO VISA CREDIT CARD
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000.-* /ตลอดรายการ เข้าโฮม โปร วอลเล็ต
  เมื่อรูดเต็มจำนวน … บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับเครดิตเงินคืนผ่าน HomePro Wallet (บาท)
  15,000.- 300.-
  50,000.- 1,200.-
  100,000.- 3,000.-
  200,000.- 8,000.-
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายประเภทรูดเต็มจำนวน
 • เฉพาะสินค้าในหมวดภาพและเสียง ได้แก่ VS สินค้ากลุ่มภาพ, AU สินค้ากลุ่มเครื่องเสียง, IT สินค้ากลุ่มไอที เท่านั้น
 • สมัคร และลงทะเบียนรับเงินคืนเข้า โฮมโปร วอลเล็ต ผ่าน HomeCard Application ก่อนทำรายการ
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท/1หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/1 หมายเลขโฮมการ์ด/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนใน โฮมโปร วอลเล็ต หมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่เกิดในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ ได้แก่ รายการส่งเสริมการขาย Double Day, HomePro Mid Year sale หรือ รายการส่งเสริมการการขายอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน หากลูกค้ามีการลงทะเบียนร่วมแคมเปญดังกล่าว ทางบัตรฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายสูงสุด ณ ช่วงเวลานั้นเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท/ใบเสร็จ
เงื่อนไขธนาคาร
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรฯ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
เงื่อนไขรวม
 • ส่วนลดแสดงที่หน้าตะกร้าสินค้า
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งสินค้าได้
 • สงวนสิทธิ์สินค้าวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรับคะแนน Home card
 • โปรโมชั่นส่วนลดใช้ได้ที่ www.HomePro.co.th หรือ HomePro Application
 • โปรโมชั่นส่วนลดจะคำนวณจากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ งดร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
 • Homepro.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของโฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Apr 24- 30 Jun 24