1284

Wow Wednesday ใช้คะแนน HomeCard แลกรับส่วนลดเพิ่ม
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มิถุนายน 2565
 • ลดเพิ่มอีก 20%  ใช้คะแนน Home Card ในการแลกส่วนลด
  • สมาชิกโฮมการ์ด ลดเพิ่ม 20% เมื่อใช้คะแนน Home Card ในการแลกส่วนลด
  • แลกคะแนนตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 30,000 คะแนน/ สมาชิกโฮมการ์ด/ ตลอดรายการ
  • หรือลดเพิ่ม 12.5% เมื่อช้อปสินค้าทุกชิ้นทุกแผนก และใช้คะแนนโฮมการ์ด ตั้งแต่ 100 คะแนน เพื่อแลกรับส่วนลด
  • ไม่สามารถใช้คะแนนมากกว่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดนี้ 
  • ยกเว้นสินค้า วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก, ปูนซีเมนต์, คอนกรีต, หลังคา, แผ่นฝ้าบอร์ด 
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
26 May 2022 - 28 May 2022