1284

ล้างแอร์ช่วยชาติ Clean your air, Care your life เฟส 2
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
9 พฤกษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนและรับส่วนลด Service ล้างแอร์ มูลค่า 300 บาท
 • 1. เริ่มเปิดลงทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 10:00 น. หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ จํานวน 20,000 สิทธิ์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล 10,000 สิทธิ์,ต่างจังหวัด 10,000 สิทธิ์)
 • 2. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 ครัวเรือน
 • 3. ตรวจสอบสิทธิ์จาก Website กฟผ. : ยึดจากหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก + หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า(บัญชีแสดงสัญญา)/ที่อยู่ ตามที่ระบุในบิลค่าไฟ / ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
 • 4. ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน รับคูปองบริการล้างแอร์ มูลค่า 600 บาท (ได้รับส่วนลดจาก กฟผ. 300 บาท และประชาชนชำระ 300 บาท)
 • 5. ใช้บริการได้เฉพาะ : เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่เกิน 24,000 BTU (ใช้งานได้ปกติ)
 • 6. พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพฯและปริมณฑล , ต่างจังหวัด ให้บริการรัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากสาขา
 • 7. ต้องใช้บริการไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 • 8. ต้องยินดี แสดงบัตรประชาชน ถ่ายรูปบ้านเลขที่ และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 1 เดือนของปี 2565 ณ จุดขาย และวันที่ช่างฯเข้าให้ใช้บริการ
ช่องทางใช้บริการ : ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการที่
 • 1. HomePro Call Center 1284 (ทุกวัน 24 ชั่วโมง)
 • 2. ช่องทาง Online ที่ Chat : Website : HomePro Online , HomePro Online Application และ Home Service Application
 • 3. ณ จุดขาย และจุดให้บริการ โฮมโปรฯ ทุกสาขา
ช่องทางในการชำระเงิน
 • 1. รับชำระผ่าน บัตรเครดิต Visa / Master Card / JCB / บัตรเดบิต : กรุณาเตรียมบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของท่านให้พร้อม เพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • 2. อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง : ภายหลังที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์แบงค์กิ้ง
 • 3. เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM : หลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการจองคิวบริการได้ และแจ้งยืนยันวันนัดหมายเข้าบริการ อีกครั้ง
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 • 1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงินค่าไฟของ กฟผ. อายุไม่เกิน 1 เดือน หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า(บัญชีแสดงสัญญา) และที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า
 • 2. จากข้อ 1 ท่านสามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เองได้ จาก Website ของ กฟผ. แต่ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจองบริการ
 • 3. เจ้าหน้าที่ขอข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ข้างต้น เพื่อเข้าระบบตรวจสอบได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการล้างแอร์ จาก กฟผ. 300 บาท
 • 4. แจ้งความประสงค์การชำระเงิน ตามช่องทางที่แจ้งไว้ข้างต้น
 • 5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจองคิว ตามกำหนดวันนัดหมายที่ท่านกำหนดไว้ ตรวจสอบทวนข้อมูลชื่อ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู่ และวันเข้าให้บริการถูกต้องตรงกัน
 • 6. ท่านต้องเตรียมบัตรประชาชน (ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์) และใบเสร็จรับเงินค่าไฟ ของการไฟฟ้า
 • 7. ณ วันเข้าให้บริการ เครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นตามเงื่อนกำหนด และใช้บริการได้ปกติ
 • 8. บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโฮมโปรฯ อบโอโซนเพื่อให้อากาศสะอาดขึ้น พร้อมบริการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • 9. หลังให้บริการเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาต : ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน , ถ่ายใบเสร็จรับเงินค่าไฟ ของการไฟฟ้า ล่าสุด ไม่เกิน 1 เดือน , เครื่องปรับอากาศ และบ้านเลขที่
 • เพื่อแนบเป็นหลักฐานการเข้าให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศและ นำส่งตามเงื่อนไขของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เงื่อนไขการให้บริการ
 • เจ้าหน้าที่ของโฮมโปรฯ แจ้งผลการได้รับสิทธิ์ ต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 300 บาท และจองคิวนัดหมายบริการระบุวัน เท่านั้น
 • คูปองมีอายุการใช้งาน : ต้องใช้บริการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ (หมดโครงการ)
 • จำกัดสิทธิ์การใช้คูปองส่วนลด : 1 สิทธิ์/ท่าน/ครัวเรือน/เครื่อง
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระแบบผ่อน 0% ได้
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมโปรโมชั้น Home Card โปรโมชั่นธนาคาร และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • คูปองจากโปรโมชั่น ไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้า/บริการ หรือเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ งดเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวันนัดบริการเกินจากเงื่อนไขกำหนด ชื่อผู้รับสิทธิ์ และที่อยู่อื่นจากที่ระบุในใบเสร็จรับเงินค่าไฟของการไฟฟ้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ งดร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
 • Homepro Online ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่น คำตัดสินของคณะกรรมการ โฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • Promotion เฉพาะโฮมโปร เท่านั้น ไม่รวมเมกาโฮม
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
22 May 2022 - 24 May 2022