1284
Weekend Sale
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
25 กันยายน 2564 – 26 กันยายน 2564
เงื่อนไขการรับส่วนลด
  • ลดเพิ่มอีก 300.- เมื่อช้อปครบ 10,000.- ขึ้นไป เมื่อชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัครเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต KTC,บัตรเครดิต Citi และบัตรเครดิต JCB Platinum
  • (จำกัด 1 สิทธิ์ /บัญชี /เบอร์โทรศัพท์ /บัตรเครดิต /วัน)
  • ส่วนลดแสดงที่หน้าตะกร้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระแบบผ่อน 0% ได้
  • โปรโมชั่นส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่ติดป้าย Best price
  • สงวนสิทธิ์สินค้าวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรับคะแนน Home card
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าจัดส่งสินค้า, บริการทุกประเภทและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นธนาคารและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • โปรโมชั่นส่วนลดจะคำนวณจากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์ งดร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
  • Homepro.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก โปรโมชั่นนี้คำตัดสินของคณะกรรมการ โฮมโปร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
22 May 2022 - 24 May 2022