1284ถึง

ก๊อกล้างพื้น

SKU: 1089954
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD F22078-CHADY ...
430 390 บาท
ขายแล้ว 114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040927
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN EN-8602 สีโครม
249 208.05 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092144
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.021
1,039 670 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288659
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง MOYA PN-8103 สีโครม
189 บาท - 219 บาท
ขายแล้ว 142 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098163
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 485.61.307
609 470 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 287046
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง MOYA PN-8203 สีโครม
189 บาท - 219 บาท
ขายแล้ว 102 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098221
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 485.61.305 สีโครม
599 460 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1157690
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-667S
450 329 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088652
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RS KX569
499 279 บาท
ขายแล้ว 237 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 107183
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง COTTO CT175C11(HM)
840 699 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144974
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HONS BT2004
599 341.05 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168645
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง RASLAND RA NR-2WAY
599 529 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191294
ก๊อกล้างพื้น FENIX GL-1415
225 185 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1242033
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN HOME-1005B(T) สีดำ
299 188.1 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1036237
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.044
789 670 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146995
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RA MSS-003 สีทอง
799 629 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1134220
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK MC401-1
139 95 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086286
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST602-0T05...
530 510 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167311
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง LUZERN LS-1104
990 474.05 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239684
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK GL-1430
385 185 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1238563
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN HOME-1004S(T) สเตนเลส
348 169.1 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089973
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง AMERICAN STANDARD F22077-CHADY
380 350 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1171316
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS WS-0315 สีสเตนเลส
600 285 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1134658
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK MC401-2H
295 229 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 275727
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LUZERN LN-9602
249 217.55 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1240426
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง NOVABATH IS-717S สเตนเลส
299 229 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1040917
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN H-1302 สีโครม
246 204.25 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1212870
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK GL-1417
335 235 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1212876
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK GL-1416
335 235 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1134863
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK MC401-1L
215 159 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1095886
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง MOYA MY-304
750 559 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1121175
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WSP FA3101Z
185 159 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 169670
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง NAPA 1237
225 189 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1134248
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง DONMARK CT-3182
295 219 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1134264
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง DONMARK MC-391
459 385 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164714
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK GL-1408
295 229 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1204169
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง GLOBO OF-13-410-50(M) สีโครม
360 219 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214495
ก๊อกล้างพื้น WSP FAS-8301
275 239 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1156947
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง ANA 5C186-1-015-300-5-B
555 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1134966
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK MC401-2L
215 159 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 284288
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง ENGLEFIELD K-6279X-3-CP
760 580 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1086371
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.175
780 670 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1086336
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST603-6T15...
1,110 1,050 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251119
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS WS-0306 S
1,165 815 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178920
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-697
399 269 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1237236
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง TOTO TX130L สีโครม
3,060 1,200 บาท
SKU: 1178936
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-687S
439 349 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1144973
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HONS BT2002
539 303.05 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053673
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LUZERN LS-1002
589 426.55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1171255
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS WS-0317 สีสเตนเลส
600 325 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167063
ก๊อกล้างพื้น COTTO CT1252(HM)
390 369 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190751
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง DONMARK GL-1414
699 455 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1040837
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง WS-0305L
1,300 950 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1191534
ก๊อกล้างพื้น KARAT FAUCET KF-66-410-50
820 579 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009085
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.60.005
949 670 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1239685
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง DONMARK GL-1431 สีดำ
585 385 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1114586
ก๊อกล้างพื้น KARAT FAUCET KF-46-871-63
1,630 990 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1135694
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง DONMARK GL-1401
139 95 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037237
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 485.60.209
800 670 บาท
SKU: 67884
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง COTTO CT170C6(HM)
570 470 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018695
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง WF-141F
590 399 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 257376
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS WS-0305S
1,300 700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098375
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 485.61.308 สีโครม
570 460 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1051667
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT FAUCET SW91-50R1
970 629 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1217825
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS WS-0316
830 425 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1059841
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง HANG TW-139
1,100 990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1157707
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-677S
450 299 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1216628
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LABELLE LB-DR-892CQ55N
830 429 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1086240
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST702-0T05...
560 530 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1243438
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HONS BT2005 สเตนเลส
659 359 บาท
SKU: 1086341
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST703-6T15...
1,000 990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 279489
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT EC-01-401-50
890 590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1139833
ก๊อกล้างพื้น DONMARK GL-1406
205 139 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1144850
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง HONS BT3001
1,099 626.05 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251120
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.039 สีโครม
1,189 770 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144833
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง HONS BT3002
1,169 664.05 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119725
ก๊อกล้างพื้น FENIX GL-1402
215 159 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1048536
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN EN-8902 สีโครม
305 208.05 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112625
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง RA 1112211
369 349 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1001936
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT FAUCET EC-03-401-50
1,010 615 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1028570
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD A-TJ69-10
590 550 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1245615
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RA PROJECT-B สีโครม
419 319 บาท
SKU: 1088585
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RS KX579
499 289 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
SKU: 1193065
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN HOME-102
499 246.05 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1192779
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN EN-7402
359 189.05 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1188021
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-707
399 259 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 275515
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง WS-0505
1,425 990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1081467
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง COTTO CT1152C36
1,280 1,070 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1061814
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS-0307
1,200 890 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1056488
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT FAUCET EC-03-410-50
980 595 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 118356
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LUZERN OS-2016
400 303.05 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1063253
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT EC-01-410-50 สีโครม
760 620 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1241476
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HANG WF-166F สเตนเลส
450 299 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1155809
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง WS-1290P
1,350 815 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1241468
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HANG WF-166FF สเตนเลส
430 289 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1098138
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง HAFELE 485.61.306
609 510 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1098090
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 485.61.304 สีโครม
610 470 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1157761
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-657
850 699 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1190761
ก๊อกล้างพื้น DONMARK GL-1411
365 225 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1123076
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง BEN BN 4445566
279 249 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ

ก๊อกน้ำ (Faucets)

ก๊อกน้ำ หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในห้องน้ำที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดน้ำ โดยวัสดุที่เลือกใช้ควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง มีความทนทาน และไม่เกิดสนิม เพราะก๊อกน้ำเป็นสิ่งที่ต้องโดนน้ำตลอดเมื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ก๊อกอ่างล้างหน้า, ก๊อกซิงค์, ก๊อกอ่างอาบน้ำ, ก๊อกยืนอาบ และก๊อกล้างพื้น ในปัจจุบันจะนิยมใช้ก๊อกน้ำที่ผลิตจากสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบโครเมียมติดตั้งกันมากขึ้น เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และยังมีลักษณะมันวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง อย่างโลหะหนักได้อีกด้วย ส่วนเรื่องดีไซน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อเช่นกัน ทาง HomePro จึงมีก๊อกน้ำให้เลือกมากมายหลายแบบ หลายขนาด ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณ

ประเภทของก๊อกน้ำและการเลือกซื้อก๊อกน้ำ

การเลือกซื้อก๊อกน้ำแต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับวัสดุ จุดประสงค์ และสถานที่ของการใช้งาน โดยหลักๆแล้วอาจจะต้องดูในเรื่องของซิลยางและแหวนยางในตัวก๊อกน้ำที่จำเป็นจะต้องมีคุณภาพสูง ทนต่อการใช้งาน และไม่รั่วซึมง่าย และที่สำคัญควรมีระบบเปิด-ปิดเพียงรอบเดียวเพื่อการประหยัดน้ำ

ก๊อกอ่างล้างหน้า (Basin Faucets) มี 3 แบบ

ก๊อกน้ำเดี่ยว ก๊อกน้ำแบบทั่วไป ใช้ได้เฉพาะน้ำเย็นอย่างเดียว

ก๊อกน้ำผสมรูเดี่ยว (ก๊อกน้ำเดี่ยวผสม) ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีจุดเปิด-ปิดจุดเดียว ปรับระดับน้ำร้อน-เย็นโดยการโยกซ้าย-ขวา

ก๊อกน้ำผสมเซ็นเตอร์ (ก๊อกน้ำคู่ผสม) ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีวาล์วแยกหมุนเปิด-ปิดวาล์วน้ำร้อนและน้ำเย็นได้

ก๊อกซิงค์ (Sink Faucets) หรือก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างจานในครัว ส่วนใหญ่นิยมใช้กันแบบน้ำเย็นอย่างเดียว โดยก๊อกซิงค์แบบก้านจับเดียวจะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่โยกซ้าย-ขวาเพื่อเปิด-ปิด

ก๊อกอ่างอาบน้ำ (Bathtub Mixers) หรือ ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดน้ำในอ่างอาบน้ำ และยังสามารถควบคุมอุณหภูมิความเย็น-ร้อนของน้ำตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย

ก๊อกยืนอาบ (Shower Mixers) หรือ ก๊อกผสมยืนอาบ มีหน้าที่ในการเปิด-ปิดน้ำและควบคุมอุณหภูมิของน้ำ สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับฝักบัวสายอ่อนได้หลากหลายรูปแบบ

ก๊อกล้างพื้น (Shank Faucets) หรือ ก๊อกน้ำเดี่ยว ใช้สำหรับล้างพื้น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ หรือซักผ้า มีทั้งชนิดก๊อกบอลและก๊อกบอลสนามสำหรับสวมสายยาง

ก๊อกน้ำ HomePro

หากคุณกำลังมองหาก๊อกน้ำราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มและบริการจัดส่งถึงบ้านคุณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284