1284ถึง

ก๊อกล้างพื้น

SKU: 1089954
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD F22078-CHADY ...
430 390 บาท
ขายแล้ว 202 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167063
ก๊อกล้างพื้น COTTO CT1252(HM)
390 369 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088652
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RS KX569
499 259 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098221
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง HAFELE 485.61.305
599 395 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106001
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง RASLAND RA 1114456
279 189 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1001936
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT EC-03-401-50 สีโครม
1,010 615 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040990
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN H-6302
246 185 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1028570
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD A-TJ69-10
590 540 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167311
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง LUZERN LS-1104
990 499 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1168645
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง RASLAND RA NR-2WAY
599 499 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098138
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง HAFELE 485.61.306
609 430 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144974
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HONS BT2004
599 359 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 17 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088585
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RS KX579
499 269 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029905
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS-1206 P
375 245 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 217743
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN แพ็คคู่ S21-S22
315 239 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288659
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง MOYA PN-8103 สีโครม
280 219 บาท
ขายแล้ว 240 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275515
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง WS-0505
1,425 1,095 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1178920
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-697
399 269 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1183649
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง RASLAND RA 232425
799 599 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1009085
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.60.005
949 590 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156947
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง ANA 5C186-1-015-300-5-B
555 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098090
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง HAFELE 485.61.304
610 399 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1086341
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST703-6T15...
1,000 920 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 169670
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง NAPA 1237
225 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1059841
ก๊อกล้างพื้น 2ทาง HANG TW-139
1,100 990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 67884
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง CT170C6(HM)
570 470 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188021
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-707
399 259 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1144850
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง HONS BT3001
1,099 659 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 32 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251120
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.039
1,189 675 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 293540
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง KUDOS FA432
895 699 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1040837
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง WS-0305L
1,165 895 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 251119
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS-0306 S
1,165 895 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157707
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-677S
450 329 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 259104
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง MEIN PW180
265 199 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1029868
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS-1205P
350 240 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145912
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง ZETA ZT-132
899 559 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098163
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง HAFELE 485.61.307
609 399 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157761
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-657
850 699 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1052676
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LABELLE LB60603 สีโครม
579 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1146995
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง RASLAND RA MSS-003 สีทอง
799 599 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061814
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS-0307
990 755 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 252802
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HANG WF-119F
490 439 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1001959
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT FAUCET EC-04-401-50 สีโคร...
970 589 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056488
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง KARAT EC-03-410-50 สีโครม
980 595 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086371
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.175
780 579 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1036540
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง NOVABATH IS-647
560 309 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 262310
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HANG WF-124F
490 479 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1157690
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-667S
450 349 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053673
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LUZERN LS-1002
589 449 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1040917
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN H-1302 สีโครม
246 229 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1047749
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง MEIN PWT160 สีโครม
295 219 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 262035
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง MEIN PW120
265 199 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1086240
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST702-0T05...
560 510 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275727
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง LUZERN LN-9602
249 229 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 107183
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง COTTO CT175C11(HM)
840 699 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 118356
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LUZERN OS-2016
400 319 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 279489
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT EC-01-401-50
890 550 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1048536
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN EN-8902 สีโครม
305 219 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1081467
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง COTTO CT1152C36
1,280 1,070 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1144973
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HONS BT2002
539 319 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 15 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1092144
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง 495.61.021
1,039 589 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1095886
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง MOYA MY-304
849 679 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1063253
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง KARAT EC-01-410-50 สีโครม
760 530 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086286
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST602-0T05...
530 490 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112625
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง RA 1112211
369 329 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144833
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง HONS BT3002
1,169 699 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 34 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040927
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN EN-8602 สีโครม
249 219 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 257376
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS WS-0305S
830 585 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018695
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง WF-141F
590 399 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1051667
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง KARAT SW91-50R1 สีโครม
970 590 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1034901
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง WS PC-010
445 225 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1086336
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง AMERICAN STANDARD FFAST603-6T15...
1,110 1,020 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1155809
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง WS-1290P
1,350 815 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 287046
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง MOYA PN-8203 สีโครม
280 219 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178936
ก๊อกล้างพื้น NOVABATH IS-687S
439 359 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1036237
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HAFELE 495.61.044
789 559 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098375
ก๊อกล้างพื้น 1ทาง HAFELE 485.61.308
570 395 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 250606
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HANG WF-118F
450 399 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1080324
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง GLOBO GF-26-400-50 สีโครม
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1114586
ก๊อกล้างพื้น KARAT FAUCET KF-46-871-63
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1053527
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง LUZERN OS-4555
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1192779
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN EN-7402
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1192251
ก๊อกล้างพื้น 2 ทาง WSP FAS-8304
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1193065
ก๊อกล้างพื้น 1 ทาง HOEN HOME-102
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1079885
ก๊อกล้างพื้น ENGLEFIELD K-77151X-4CD-CP
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ

ก๊อกน้ำ (Faucets)

ก๊อกน้ำ หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในห้องน้ำที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดน้ำ โดยวัสดุที่เลือกใช้ควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง มีความทนทาน และไม่เกิดสนิม เพราะก๊อกน้ำเป็นสิ่งที่ต้องโดนน้ำตลอดเมื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ก๊อกอ่างล้างหน้า, ก๊อกซิงค์, ก๊อกอ่างอาบน้ำ, ก๊อกยืนอาบ และก๊อกล้างพื้น ในปัจจุบันจะนิยมใช้ก๊อกน้ำที่ผลิตจากสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบโครเมียมติดตั้งกันมากขึ้น เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และยังมีลักษณะมันวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง อย่างโลหะหนักได้อีกด้วย ส่วนเรื่องดีไซน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อเช่นกัน ทาง HomePro จึงมีก๊อกน้ำให้เลือกมากมายหลายแบบ หลายขนาด ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณ

ประเภทของก๊อกน้ำและการเลือกซื้อก๊อกน้ำ

การเลือกซื้อก๊อกน้ำแต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับวัสดุ จุดประสงค์ และสถานที่ของการใช้งาน โดยหลักๆแล้วอาจจะต้องดูในเรื่องของซิลยางและแหวนยางในตัวก๊อกน้ำที่จำเป็นจะต้องมีคุณภาพสูง ทนต่อการใช้งาน และไม่รั่วซึมง่าย และที่สำคัญควรมีระบบเปิด-ปิดเพียงรอบเดียวเพื่อการประหยัดน้ำ

ก๊อกอ่างล้างหน้า (Basin Faucets) มี 3 แบบ

ก๊อกน้ำเดี่ยว ก๊อกน้ำแบบทั่วไป ใช้ได้เฉพาะน้ำเย็นอย่างเดียว

ก๊อกน้ำผสมรูเดี่ยว (ก๊อกน้ำเดี่ยวผสม) ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีจุดเปิด-ปิดจุดเดียว ปรับระดับน้ำร้อน-เย็นโดยการโยกซ้าย-ขวา

ก๊อกน้ำผสมเซ็นเตอร์ (ก๊อกน้ำคู่ผสม) ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีวาล์วแยกหมุนเปิด-ปิดวาล์วน้ำร้อนและน้ำเย็นได้

ก๊อกซิงค์ (Sink Faucets) หรือก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างจานในครัว ส่วนใหญ่นิยมใช้กันแบบน้ำเย็นอย่างเดียว โดยก๊อกซิงค์แบบก้านจับเดียวจะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่โยกซ้าย-ขวาเพื่อเปิด-ปิด

ก๊อกอ่างอาบน้ำ (Bathtub Mixers) หรือ ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดน้ำในอ่างอาบน้ำ และยังสามารถควบคุมอุณหภูมิความเย็น-ร้อนของน้ำตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย

ก๊อกยืนอาบ (Shower Mixers) หรือ ก๊อกผสมยืนอาบ มีหน้าที่ในการเปิด-ปิดน้ำและควบคุมอุณหภูมิของน้ำ สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับฝักบัวสายอ่อนได้หลากหลายรูปแบบ

ก๊อกล้างพื้น (Shank Faucets) หรือ ก๊อกน้ำเดี่ยว ใช้สำหรับล้างพื้น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ หรือซักผ้า มีทั้งชนิดก๊อกบอลและก๊อกบอลสนามสำหรับสวมสายยาง

ก๊อกน้ำ HomePro

หากคุณกำลังมองหาก๊อกน้ำราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มและบริการจัดส่งถึงบ้านคุณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284