1284

ถึง

ก๊อกซิงค์

SKU: 1160372
ก๊อกซิงค์ HAFELE 495.62.032
670 490 บาท
ขายแล้ว 217 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108292
ก๊อกซิงค์เดี่ยว RASLAND RA 4887889
1,190 699 บาท
ขายแล้ว 114 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163776
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HANG SF-147J
1,290 899 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151438
ก๊อกซิงค์เคาน์เตอร์ เดี่ยว WSP FTS-907P
2,250 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1144991
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดตั้งบนเคาน์เตอร์ HONS FC2001
1,269 699 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 34 บาท
ขายแล้ว 308 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029992
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง WS-0434P
910 655 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144905
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง HONS FW2001
839 499 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162098
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND 3046655
519 449 บาท
ขายแล้ว 209 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 178029
ก๊อกซิงค์ผสมเคาน์เตอร์ KARAT FAUCET MJ61-50
4,760 3,290 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061222
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ WS-0233
2,590 1,600 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167723
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA 789DOUBLE
1,619 1,490 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 187752
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HOEN S42/2
375 299 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170034
ก๊อกซิงค์ KARAT FAUCET KF-63-519-50
1,310 829 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1160346
ก๊อกซิงค์ HAFELE 495.62.033
1,080 790 บาท
ขายแล้ว 444 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288657
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ MOYA PN-81C12 สีโครม
495 379 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168287
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ BEN BN DADDAI-304
599 559 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1096735
ก๊อกซิงค์ เดี่ยว เคาน์เตอร์ LUZERN LS-1006 สีโครม
1,590 659 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108359
ก๊อกซิงค์เดี่ยว RASLAND RA 7899988
799 699 บาท
ขายแล้ว 150 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143943
ก๊อกซิงค์เดี่ยว KARAT FAUCET KF-58-917-55
2,940 1,990 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1100877
ก๊อกซิงค์เดี่ยวผนัง SF-144C
850 599 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275722
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง LUZERN LN-1104
539 439 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1000683
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ WS-0435
2,505 1,635 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040042
ก๊อกซิงค์เดี่ยวผนัง WS-1832L
1,780 1,300 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 107573
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ COTTO CT130C10(HM)
1,600 1,080 บาท
ขายแล้ว 262 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106002
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง RASLAND RA SS-12001-WALL
2,190 999 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105887
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA SS-12000
2,190 999 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086324
ก๊อกซิงค์เดี่ยว เคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD FFAST...
1,070 990 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1167544
ก๊อกซิงค์ COTTO CT1253(HM)
890 850 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1109157
ก๊อกซิงค์ NOVABATH NVB-KT213S
1,290 899 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165100
ก๊อกซิงค์เดี่ยว เคาน์เตอร์ HANG SF-148J
1,150 745 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1057102
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง LUZERN LN-8604
899 699 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108219
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ BEN BN 80C4112
429 349 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 1009049
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ LUZERN L-99224 สีโครม
659 579 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169798
ก๊อกซิงค์เดี่ยว เคาน์เตอร์ ELEGANCE EG-8196
599 499 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169833
ก๊อกซิงค์เดี่ยว ผนัง ELEGANCE EG-8195
499 399 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1040908
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HOEN H-1202 สีโครม
488 329 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040988
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HOEN H-6202 สีโครม
488 319 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1033468
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ GLOBO GF-22-511A-50 สีโค...
1,070 639 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 291732
ก๊อกซิงค์ผสมเคาน์เตอร์ KARAT KF-30-927-50
7,380 4,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 267315
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ COTTO CT1087C27(HM)
1,500 990 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037419
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HOEN H-6309 สีโครม
739 399 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 285405
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HAFELE 495.50.003
3,440 2,030 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008663
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ WS-0333
3,600 2,375 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185308
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA 99881
1,039 799 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1060840
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ WS WP-1831J
1,925 1,545 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1146356
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HONS FC1008
1,599 959 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 47 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1021922
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD A-K560...
1,500 1,390 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040955
ก๊อกซิงค์ เดี่ยว ผนัง WS-0832L
2,265 1,550 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1040641
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ KUDOS FC660 สีโครม
970 769 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 270691
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HAFELE 485.61.002
3,175 1,870 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1039988
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ WS-1831J
1,900 1,365 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1039956
ก๊อกซิงค์ เดี่ยว เคาน์เตอร์ WS-0331
1,890 1,260 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1112648
ก๊อกซิงค์เดี่ยวผนัง RASLAND RA 3042233
599 549 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105879
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA 20C5335
459 399 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029037
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ FSB3110
1,570 999 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1090759
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ MOYA MY-7311
795 639 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194474
ก๊อกซิงค์ KARAT FAUCET KF-79-511-63 สเตนเลส
950 579 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1116946
ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ WS-0606
13,000 9,800 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1165445
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA 909099
649 599 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040953
ก๊อกซิงค์ เดี่ยว ผนัง WS-0832J
2,220 1,730 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 285295
ก๊อกซิงค์เดี่ยวผนัง LABELLE F15202
1,630 1,390 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1086287
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง AMERICAN STANDARD FFAST707-...
950 870 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1164036
ก๊อกซิงค์ HAFELE 495.50.067
1,910 1,390 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144866
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดตั้งบนเคาน์เตอร์ HONS FC2006
999 599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 29 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144867
ก๊อกซิงค์ผสมติดตั้งบนเคาน์เตอร์ HONS FC2003
4,299 2,599 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1112647
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA SS-00221
999 599 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1199940
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HANG SF-151JMB
3,600 2,490 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1107277
ก๊อกซิงค์ผสมเคาน์เตอร์ KOHLER K-21366T-4-CP สีโครม
9,690 6,650 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107783
ก๊อกซิงค์เดี่ยว RA DJ-5012
1,590 899 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1002084
ก๊อกซิงค์ผสมผนัง WS-0134L
5,695 4,380 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1100217
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ RASLAND RA SS-1227
1,990 990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037400
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HAFELE 485.50.006
1,445 990 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105799
ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ LUZERN DL-60...
1,350 559 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096727
ก๊อกซิงค์เดี่ยว เคาน์เตอร์ LS-1005
1,590 509 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009289
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HANG SF-139J
820 819 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 238828
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HANG SF-116J
1,690 1,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 277919
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง KARAT FAUCET EC-01-531-50 ส...
1,420 875 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 107810
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง COTTO CT134C10(HM)
1,350 1,230 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1143789
ก๊อกซิงค์เดี่ยว KARAT FAUCET KF-58-917-50
2,440 1,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1084593
ก๊อกซิงค์ผสมเคาน์เตอร์ RASLAND RA 7878CR
4,490 1,990 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 288642
ก๊อกซิงค์เดี่ยวผนัง MOYA PN-81C11 สีโครม
470 379 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009323
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ LUZERN L-99664
699 589 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 263206
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ CT1094C26(HM)
1,450 1,350 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1085544
ก๊อกซิงค์เดี่ยวผนัง 495.61.171
990 729 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 111937
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ KUDOS FS204
800 599 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1018706
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ HANG SF-141J สีโครม
950 649 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1098055
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ 495.61.105
1,010 659 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 107574
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ CT150C15(HM)
1,700 1,300 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 118378
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ LUZERN L-201A
699 649 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1042528
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ NOVABATH IS-6736
860 659 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 251257
ก๊อกซิงค์เดี่ยว แบบติดบนเคาน์เตอร์ KARAT HO62-50
3,760 2,199 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 179813
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ KARAT FAUCET HO60-50(C)
3,660 2,199 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1037617
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง HOEN H-6308 สีโครม
739 399 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
SKU: 1174138
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ MOYA LJ-5058
1,735 1,090 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144864
ก๊อกซิงค์ผสมติดตั้งบนเคาน์เตอร์ HONS FC2005
2,639 1,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144868
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดตั้งบนเคาน์เตอร์ HONS FC2007
2,899 1,749 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 87 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107307
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ KOHLER K-74053T-4CD-CP ส...
3,880 3,000 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 247956
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ PAINI 24CR225QE
1,565 999 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008662
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง WS WS-0232J
2,060 1,380 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1033400
ก๊อกซิงค์เดี่ยวเคาน์เตอร์ GLOBO GF-23-511A-5
1,070 639 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ก๊อกน้ำ (Faucets)

ก๊อกน้ำ หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในห้องน้ำที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดน้ำ โดยวัสดุที่เลือกใช้ควรเป็นวัสดุที่แข็งแรง มีความทนทาน และไม่เกิดสนิม เพราะก๊อกน้ำเป็นสิ่งที่ต้องโดนน้ำตลอดเมื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ก๊อกอ่างล้างหน้า, ก๊อกซิงค์, ก๊อกอ่างอาบน้ำ, ก๊อกยืนอาบ และก๊อกล้างพื้น ในปัจจุบันจะนิยมใช้ก๊อกน้ำที่ผลิตจากสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบโครเมียมติดตั้งกันมากขึ้น เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และยังมีลักษณะมันวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง อย่างโลหะหนักได้อีกด้วย ส่วนเรื่องดีไซน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อเช่นกัน ทาง HomePro จึงมีก๊อกน้ำให้เลือกมากมายหลายแบบ หลายขนาด ครอบคลุมทุกสไตล์การตกแต่งบ้านของคุณ

ประเภทของก๊อกน้ำและการเลือกซื้อก๊อกน้ำ

การเลือกซื้อก๊อกน้ำแต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับวัสดุ จุดประสงค์ และสถานที่ของการใช้งาน โดยหลักๆแล้วอาจจะต้องดูในเรื่องของซิลยางและแหวนยางในตัวก๊อกน้ำที่จำเป็นจะต้องมีคุณภาพสูง ทนต่อการใช้งาน และไม่รั่วซึมง่าย และที่สำคัญควรมีระบบเปิด-ปิดเพียงรอบเดียวเพื่อการประหยัดน้ำ

ก๊อกอ่างล้างหน้า (Basin Faucets) มี 3 แบบ

ก๊อกน้ำเดี่ยว ก๊อกน้ำแบบทั่วไป ใช้ได้เฉพาะน้ำเย็นอย่างเดียว

ก๊อกน้ำผสมรูเดี่ยว (ก๊อกน้ำเดี่ยวผสม) ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีจุดเปิด-ปิดจุดเดียว ปรับระดับน้ำร้อน-เย็นโดยการโยกซ้าย-ขวา

ก๊อกน้ำผสมเซ็นเตอร์ (ก๊อกน้ำคู่ผสม) ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีวาล์วแยกหมุนเปิด-ปิดวาล์วน้ำร้อนและน้ำเย็นได้

ก๊อกซิงค์ (Sink Faucets) หรือก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างจานในครัว ส่วนใหญ่นิยมใช้กันแบบน้ำเย็นอย่างเดียว โดยก๊อกซิงค์แบบก้านจับเดียวจะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่โยกซ้าย-ขวาเพื่อเปิด-ปิด

ก๊อกอ่างอาบน้ำ (Bathtub Mixers) หรือ ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการเปิด-ปิดน้ำในอ่างอาบน้ำ และยังสามารถควบคุมอุณหภูมิความเย็น-ร้อนของน้ำตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย

ก๊อกยืนอาบ (Shower Mixers) หรือ ก๊อกผสมยืนอาบ มีหน้าที่ในการเปิด-ปิดน้ำและควบคุมอุณหภูมิของน้ำ สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับฝักบัวสายอ่อนได้หลากหลายรูปแบบ

ก๊อกล้างพื้น (Shank Faucets) หรือ ก๊อกน้ำเดี่ยว ใช้สำหรับล้างพื้น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ หรือซักผ้า มีทั้งชนิดก๊อกบอลและก๊อกบอลสนามสำหรับสวมสายยาง

ก๊อกน้ำ HomePro

หากคุณกำลังมองหาก๊อกน้ำราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มและบริการจัดส่งถึงบ้านคุณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284