1284

ประตูไวนิลสังเคราะห์

SKU: 1019553
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET-04 80X200 ซม. สีขาว เจาะล...
3,090 2,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 104 บาท
ขายแล้ว 322 รายการ
SKU: 217079
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN003 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,150 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 267 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 217077
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN002 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,150 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1041689
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN003 90X200 ซม. สีขาว เจ...
3,390 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 171 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248012
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MG005 80X200 ซม. สีขาว เจ...
4,390 3,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 189 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110217
ประตูภายนอก UPVC AZLE PZUS02 80X200 ซม. สีขาว เจาะ...
2,850 2,750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 137 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217203
ประตูภายนอก UPVC AZLE AZ-A911 3 ฟัก 80X200 ซม. สีข...
3,090 2,090 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1165307
ประตู UPVC MODERNWOOD MWNR004 80X200 ซม. สีเทา
3,440 3,290 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1093939
ประตูภายนอก UPVC AZLE MR003 80X200 ซม. สีเทา เจาะล...
2,950 2,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 142 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
SKU: 1110131
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUV03 80X200 ซม. สี PINK ...
3,490 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088032
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET-04 80X200 ซม. สีขาว ไม่เจ...
3,090 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 117 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088013
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET-06W 80X200 ซม. สีขาว เจาะ...
3,190 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1087918
ประตูภายนอก UPVC AZLE MD6 80X200 ซม. สีขาว ไม่เจาะ...
2,950 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
SKU: 1087927
ประตูภายนอก UPVC AZLE MD6 70X200 ซม. สีขาว ไม่เจาะ...
2,950 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
SKU: 1088003
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN002 70X200 ซม. สีขาว ไม...
3,150 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1088027
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN003 70X200 ซม. สีขาว ไม...
3,150 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 153 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1041822
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN002 90X200 ซม. สีขาว เจ...
3,390 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119131
ประตูภายนอก UPVC AZLE MD6 VACUMM 80X200 ซม. สีขาว ...
2,690 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087989
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET02 80X200 ซม. สีขาว ไม่เจา...
3,090 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1047349
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUN04 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,290 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
SKU: 1087916
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET02 70X200 ซม. สีขาว ไม่เจา...
3,290 2,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 114 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217702
ประตูภายนอก UPVC AZLE AZ-A915 80X200 ซม. สีขาว เจา...
3,090 2,590 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
SKU: 1110113
ประตูภายนอก UPVC กระจกฝ้า PARAZZO PUG01 80X200 ซม....
5,250 4,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 234 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094156
ประตูภายนอก UPVC AZLE MD5 80X200 ซม. สีเทา เจาะลูก...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 62 รายการ
SKU: 1156597
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUN08 80X200 ซม. สีเทา เจ...
3,750 2,890 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094173
ประตูภายนอก UPVC AZLE MD-5 80X200 ซม. สีขาว เจาะลู...
2,950 2,860 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 143 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093899
ประตูภายนอก UPVC AZLE MR002 80X200 ซม. สีเทา เจาะล...
2,950 2,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 142 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1087898
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN003 80X200 ซม. สีขาว ไม...
3,150 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088052
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN002 80X200 ซม. สีขาว ไม...
3,150 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088024
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET-04 70X200 ซม. สีขาว ไม่เจ...
3,290 2,680 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 134 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152031
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUN06 90X220 ซม. สีขาว เจ...
4,850 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1128471
ประตูภายนอก UPVC ASARA 3 ฟัก 80X200 ซม. สีขาว เจาะ...
2,890 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1156135
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUN08 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,750 2,590 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1217701
ประตูภายนอก UPVC AZLE AZ-A913 80X200 ซม. สีขาว เจา...
3,090 2,590 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1110227
ประตูภายนอก UPVC AZLE PZUS01 80X200 ซม. สีขาว เจาะ...
2,850 2,750 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 137 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110141
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUV10 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,390 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110122
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUV11 80X200 ซม. สี LIGHT...
3,490 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1110121
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN004 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,150 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066759
ประตูภายนอก UPVC AZLE MD-6 80X200 ซม. สีขาว เจาะลู...
2,950 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1127938
ประตูภายนอก UPVC ASARA 6 ฟัก 80X200 ซม. สีขาว เจาะ...
2,890 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 241436
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO MN006 80X200 ซม. สีขาว เจ...
3,150 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 139 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136901
ประตูภายนอก ไวนิล MODERNWOOD MGR005 80X200 ซม. สีข...
3,590 3,390 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019554
ประตูภายนอก UPVC AZLE ET-02 80X200 ซม. สีขาว เจาะล...
3,090 2,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 104 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
SKU: 1094182
ประตูภายนอก UPVC PARAZZO PUN04 90X220 ซม. สีขาว เจ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ

 

หมดข้อสงสัย ประตูไวนิลสังเคราะห์มีข้อดีอย่างไร

ประตูไวนิลสังเคราะห์ (Synthetic Vinyl Door) หรือประตู uPVC เป็นโพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่สะกัดจากกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์และน้ำทะเล มีคุณสมบัติพิเศษกว่าโพลีเมอร์หรือพลาสติกทั่วไป โดยจะมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก และทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ดี ทั้งร้อน หนาว ฝน หรือไอเค็มจากทะเล สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ แถมยังเก็บความเย็นไว้ในตัวบ้านได้ดี รวมถึงเป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้ ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสนิม และที่สำคัญสามารถกันน้ำที่ผิวหน้าได้ดี จึงทำให้นิยมนำมาใช้ผลิตเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคอย่างกว้างขวาง ยิ่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ได้นำไวนิลสังเคราะห์มาใช้ผลิตเป็นประตูและหน้าต่างจนเป็นที่นิยมกันทั่วโลกได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้งานเป็นประตูภายนอก เนื่องจากทำเป็นรูปทรงต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ดูแลรักษาง่าย ไม่จำเป็นต้องทาสีตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถป้องกันเสียงรบกวน และป้องกันการรั่วซึมได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งมุ้งลวดเพิ่มเติมได้อีก ทำให้สามารถนำมาใช้งานเป็นประตูห้องน้ำ ประตูห้องครัว ประตูที่เปิดเชื่อมไปโรงรถ หรือประตูออกนอกระเบียงได้เช่นกัน โดยอีกหนึ่งข้อดีของประตูไวนิลสังเคราะห์คือ เป็นวัสดุสังเคราะห์ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง จึงช่วยลดการตัดไม้ และลดการใช้แร่ธาตุทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

วิธีการใช้งาน และการดูแลรักษา

หากคุณจะเลือกใช้งานประตูไวนิลสังเคราะห์แนะนำให้เลือกประตูที่มีความหนาประมาณ 35 มิลลิเมตร เพราะประตูที่ใช้ภายนอกจะต้องทนร้อน ทนน้ำ และทนความชื้น รวมถึงจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าที่จะนำไปใช้เป็นประตูภายใน การที่จะใช้งานสิ่งๆ หนึ่งได้ยาวนาน นอกจากจะมีการใช้งานที่ถูกวิธีแล้ว สิ่งที่ควรพึงกระทำอยู่เป็นประจำก็คือการดูแลรักษา และการทำความสะอาด โดยหากประตูไวนิลสังเคราะห์มีการเลอะคราบสกปรก คุณควรเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดสำหรับวัสดุที่ทำจาก uPVC โดยเฉพาะ หรือหากไม่สามารถหาได้ ก็สามารถใช้แอลกอฮอลล์ในการเช็ดทำความสะอาดขจัดคราบสกปรกได้ และสำหรับการทำความสะอาดฝุ่นบนประตูไวนิลสังเคราะห์นั้น สามารถใช้น้ำสบู่ หรือน้ำเปล่าเช็ดทำความสะอาดได้เช่นกัน

ประตูไวนิลสังเคราะห์ ประตู uPVC ประตูภายนอก HomePro

หากคุณกำลังมองหาประตูไวนิลสังเคราะห์ สำหรับนำมาใช้งานภายในบ้านของคุณ รวมถึงมองหาประตูภายนอกประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น ประตูไม้จริง ประตูไฟเบอร์กลาส หรือประตูเหล็ก ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ประตู และหน้าต่างแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284