1284

ประตูไม้จริง

SKU: 1146083
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 BALI 80X200 ซม.
2,250 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1038990
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE115 90X200 ซม....
4,320 2,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146028
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 LOFT 80X200 ซม.
2,250 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 99 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1093210
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 5 ฟัก โมเดิร์น 80X200 ซม.
2,290 2,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 104 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1142527
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 8 ฟัก ขอบ 4 80X200 ซม.
1,690 1,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 74 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096676
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE-10 80x200 ซม.
2,690 1,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1151966
ประตูไม้แดง N999 MODERN V2 80X200 ซม. สีธรรมชาติ
2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1223546
ประตูไม้ดูริโอ MODERN DOORS CE-21 80x200 ซม. สีธรร...
3,690 2,090 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1223547
ประตูไม้ดูริโอ MODERN DOORS CE-22 80X200 ซม. สีธรร...
2,550 1,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1028658
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-44 90X200 ซม.
2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1151848
ประตูไม้แดง N999 MODERN LIFE 80X200 ซม.
2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1088987
ประตูไม้สยาแดง N999 5 ฟักปีกนก 80X200 ซม.
2,190 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 99 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1152090
ประตูไม้สยาแดง N999 8 ฟัก 90X220 ซม.
2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1089634
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE-06 80x200 ซม.
2,490 2,090 บาท
SKU: 1114162
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 6 ฟัก โมเดิร์น 80X200 ซม.
2,190 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 94 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1174513
ประตูไม้สน VK 4 ฟัก 80X200 ซม.
2,190 2,090 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1024446
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-001 80X200 ซม.
2,990 2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1039132
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE114 90X200 ซม.
4,320 2,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117387
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-EZERO 007 สี BUR...
4,990 3,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 184 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1122478
ประตูไม้สน AZLE ECO PINE EZERO 9 80X200 ซม.
3,290 1,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 94 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1229140
ประตูไม้สยาแดง VK ขอบ 5 นิ้ว 4 ฟัก 100X200 ซม.
2,690 2,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1229165
ประตูไม้สยาแดง VK ขอบ 5 นิ้ว 4 ฟัก 80X180 ซม.
2,290 2,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1152100
ประตูไม้สยาแดง N999 5 ฟักปีกนก 90X220 ซม.
2,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152260
ประตูไม้สยาแดง N999 C MODERN 90X220 ซม.
2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1179200
ประตูไม้สน VK VK528 80X200 ซม.
2,590 1,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1152264
ประตูไม้สยาแดง N999 C-2 MODERN 90X220 ซม.
2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1121385
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-EZERO2 80X200 ซม...
2,690 2,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1145544
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO EZERO 9 90X200 ซม.
3,190 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 134 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1130865
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE EZERO 9 80X180 ซ...
2,390 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 99 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1105080
ประตูไม้เรดวู้ด N999 โมเดิร์น 80X200 ซม.
2,590 2,354 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 117 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1028695
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-44 80X200 ซม.
2,790 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151541
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 5 ฟัก โมเดิร์น 90X200 ซม.
2,590 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040787
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-EZERO2 80X200 ซม...
2,590 2,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 114 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089602
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE-07 80X200 ซม.
2,490 2,090 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1024441
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-002 90X200 ซม.
3,990 3,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 164 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229309
ประตูไม้สน AZLE–EZ27BJ 80X200 ซม.
2,490 1,890 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1096629
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE-04 80X200 ซม.
2,690 1,890 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117465
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ AZLE ECO EZERO 9 80X200 ซม.
3,290 1,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 99 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117386
ประตูไม้สนNZ D2D Eco Pine-Ezero 3 80x200 ซม. สีBur...
3,990 3,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 159 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1158266
ประตูไม้แดงมาเลย์ AZLE ลายเฉียง 80X200 ซม.
3,290 2,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 119 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 187093
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS L.118-5 80X200 ซ...
3,890 2,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 130942
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS L.116-8 80X200 ซ...
3,690 2,790 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229166
ประตูไม้สยาแดง VK ขอบ 5 นิ้ว 4 ฟัก 80X200 ซม.
2,590 2,390 บาท
SKU: 1089499
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE-05 80x200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1039067
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ MODERN DOORS CE 116-10 90X200...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1028781
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-007 80x200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1145948
ประตูไม้แดงมาเลย์ N999 SUITE 80X200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1024448
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-001 90x200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1121343
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-007 80X200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1121391
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-002 80x180 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1024431
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE-002 80x200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1158205
ประตูไม้แดงมาเลย์ AZLE ลายลูกศร 80X200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1158185
ประตูไม้แดงมาเลย์ AZLE ลายขวาง 80X200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 31 รายการ
SKU: 1104553
ประตูไม้เรดวูด N999 โมเดิร์น 80X200 ซม. สีธรรมชาติ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1225291
ประตูไม้สนนิวซีแลนด์ D2D ECO PINE 801 80x200 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ

ทำความรู้จักกับประตูไม้จริงสำหรับใช้งานภายในบ้าน

เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับเลยว่า ไม้ นั้นเป็นวัสดุที่เรานิยมนำเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประตู ด้วยรูปลักษณ์ของลวดลายที่สวยงามและดูเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความคงทนที่ยาวนาน จึงทำให้เราเห็นการใช้ประตูไม้จริงกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งตัวประตูเองนั้นก็มีการออกแบบมาให้สำหรับใช้กับทุกๆ ส่วนของบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็น ประตูภายนอก ประตูภายใน ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามการใช้ชนิดของไม้ การเจริญเติบโตของไม้ที่นำมาทำเป็นประตู รวมถึงความเหมาะสมของความชื้นในเนื้อไม้ ที่ทำให้ราคาของประตูนั้นแตกต่างกันออกไป
ประตูไม้นั้นถือได้ว่าเป็นวัสดุที่เราๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นวัสดุที่สามารถหาซื้อได้ค่อนข้างง่าย เมื่อนำมาตกแต่งแล้วเข้ากับบ้านทุกไสตล์ ให้ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อพักอาศัย มีความเป็นธรรมชาติ สามารถทำลวดลายและสีสันได้สวยงามตรงกับความต้องการของเรา ส่วนใหญ่ไม้ที่นำมาทำประตูนั้นจะเป็นไม้เนื้อแข็งจำพวก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้โอ๊ค ไม้สัก หรือไม้สน เป็นต้น ซึ่งไม้แตะละชนิดก็จะให้ความทนทานและช่วงราคาที่แตกต่างกันไป

ประเภทของไม้ที่นำเอามาทำเป็นประตู

ประตูไม้จริงจากไม้แดงมาเรย์ หรือ ไม้เรดวูด เป็นประตูที่มีสีสันสวยงามค่อนข้างทนต่อการใช้งาน และมีน้ำหนักเบา ส่วนใหญ่ประตูจากไม้แดงมาเรย์นั้นจะผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปเพื่อให้ประตูนั้นคงรูปไม่บวมพองและลดการบิดตัวของไม้เมื่อโดนความชื้นหรือความร้อน เหมาะกับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย ทั้งนี้การติดตั้งประตูอาจจะต้องหาบานพับประตูเข้ามาเสริมด้วย เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ประตูไม้จริงจากไม้ดักลาสเฟอร์ เป็นไม้โทนน้ำตาลที่ถูกนำเอาไปใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้านอยู่บ่อยครั้ง ด้วยความที่มีลวดลายที่สวยงามจึงมีราคาค่อนข้างสูงจึงถูกนำไปใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบอื่นด้วยที่เน้นการโชว์เนื้อไม้
ประตูไม้จริงไม้โอ๊ค เป็นไม้ที่แข็งมากสามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความทนทานต่อความชื้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีๆ ด้วยคุณสมบัติของตัวไม้เองยังทำให้สามารถป้องกัน เชื้อรา และ แมลงได้ เนื่องจากไม้โอ๊ค นั้นมีส่วนประกอบของแทนินสูง
ประตูไม้จากไม้สน เป็นไม้จากป่าที่มีความหนาแน่นสูง นิยมเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเพราะว่าง่ายต่อการประกอบและทำสี นอกจากทำเฟอร์นิเจอร์แล้วยังสามารถนำไปทำ กรอบหน้าต่าง หรือ หลังคาได้อีกด้วย

ประตูไม้จริง ประตูไม้ภายนอก ประตูไม้ภายใน Homepro

หากคุณกำลังมองหา ประตูไม้จริงภายใน ไว้ใช้งาน สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th ที่มี เฟอร์นิเจอร์ และ ของใช้ภายในบ้านอื่นๆ ให้เลือกหลากหลายแบบ พร้อมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในบ้านแบบครบวงจร สามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284