1284

ปลั๊กไฟ

SKU: 1140076
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ SUMO 3 PIN P1-013 16A IP44 2P+...
57 บาท - 59 บาท
ขายแล้ว 391 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075784
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 3 PIN 213-6V
200 159 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1075882
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 3 PIN013-6V
115 95 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
SKU: 1199219
ปลั๊กยางตัวผู้ 2 ขากลม SOKAWA S-308
25 บาท - 26 บาท
ขายแล้ว 281 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1218707
ปลั๊กยางตัวผู้ 3 ขากลม (มอก.) SOKAWA S-312
29 บาท - 35 บาท
ขายแล้ว 1,181 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1140154
เพาเวอร์ปลั๊ก ตัวเมีย SUMO P1-213 16A IP44
69 บาท - 75 บาท
ขายแล้ว 259 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1220910
ปลั๊กตัวผู้ 2 ขากลม ELECKTA ZBG601 สีขาว
20 18 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184568
ปลั๊กตัวผู้ 2 ขากลม VENA PP1622 สีเทา
37 29 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183005
ปลั๊กตัวผู้ 2 ขากลม SOKAWA S-277 สีขาว
28 19 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
SKU: 1123202
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 4 PIN 0142-6V
380 320 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075620
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 3 PIN 113-6
290 230 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1140156
เพาเวอร์ปลั๊ก 3 ตัวเมีย 1ตัวผู้ SUMO P1-013Y 16A
529 บาท - 549 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1123159
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดผนัง HACO 5 PIN 125-6
470 407 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1123178
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 3 PIN 0232-6V
450 382 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1123180
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง กันน้ำ HACO 3 PIN 2132...
440 374 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123192
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดผนัง HACO 5 PIN 1252-6
590 585 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1123172
เพาเวอร์ปลั๊กเต้ารับแบบฝังตรง HACO 5 PIN 325-6V
420 348 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1075825
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 4 PIN 014-6V
150 120 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1140107
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย SUMO 3 ขา P2-2131 IP55 16 แอม...
159 บาท - 165 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1141474
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดผนัง SUMO 3 ขา P1-113 16 แอ...
129 บาท - 135 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1123200
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ HACO 5 PIN 2252-...
655 567 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1123207
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 4 PIN 0242-6V
380 369 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1123153
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 5 PIN 015-6V
175 159 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1123156
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดลอย HACO 3 PIN 123-6
380 315 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1123165
เพาเวอร์ปลั๊กเต้ารับฝังเฉียง HACO 3 PIN 313-6V
205 175 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1123160
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง HACO 5 PIN 215-6V
255 216 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123169
เพาเวอร์ปลั๊กเต้ารับแบบฝังตรง HACO 3 PIN 323-6V
330 271 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1123166
เพาเวอร์ปลั๊กเต้ารับฝังเฉียง HACO 4 PIN 314-6V
230 194 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1123176
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 3 PIN 1232-6
695 600 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123171
เพาเวอร์ปลั๊กเต้ารับแบบฝังตรง HACO 4 PIN 324-6V
370 307 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123188
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดผนัง HACO 5 PIN 1152-6
490 479 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123190
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 4 PIN 1242-6
710 612 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123198
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ HACO 4 PIN 2242-...
470 459 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1123196
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ HACO 5 PIN 2152-...
410 404 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1075806
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 3 PIN 023-6V
245 199 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1075853
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง HACO 4 PIN 214-6V
230 190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1075798
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 4 PIN114-6
320 259 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1075749
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 3 PIN 223-6V
320 272 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1140027
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดผนัง SUMO 3 ขา P1-413 16 แอ...
85 บาท - 89 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1123205
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 5 PIN 0152-6V
325 315 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123208
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 5 PIN 0252-6V
410 399 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1123210
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 4 PIN 034-6V 63A
990 851 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123154
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดผนัง HACO 115-6
345 288 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1123151
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 5 ขา 025-6V 32 แอมป์ สีแด...
300 248 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1123157
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียติดลอย HACO 4 PIN 124-6
420 340 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123163
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง HACO 5 PIN 225-6V
370 335 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1123162
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง HACO 4 PIN 224-6V
340 285 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1123168
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 5 PIN 315-6V
295 245 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123174
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 3 PIN 0132-6V
330 265 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123186
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 4 PIN 1142-6
570 494 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1123184
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ HACO 3 PIN 2232-...
575 495 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1123182
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย HACO 3 PIN 1132-6
550 475 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1123149
เพาเวอร์ปลั๊กตัวผู้ HACO 4 PIN 024-6V
225 219 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1128058
หัวปลั๊ก 2 ขาแบนพร้อมสาย VKF CENTURY 2x0.5 ตร.มม. ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1117621
เพาเวอร์ปลั๊กตัวเมีย BTICINO 3PIN 2P+E 16 แอมแปร์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ

 

ปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟ รางปลั๊กไฟ หรือ ปลั๊กพ่วง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อว่าทุกคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามสถานที่ต่างๆ ก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทนี้ไว้ใช้งานกันอยู่ทุกที่ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เรามักจะใช้งานกันอย่างเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ไม้พ้นวันหยุดที่ไปเที่ยวพักผ่อน ยังต้องพกปลั๊กไฟไปใช้ในที่พักด้วยแถบจะเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณตลอดเวลา ปลั๊กไฟหรือรางปลั๊กไฟ สามารถช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง แต่การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก็จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานประกอบด้วยเป็นหลัก เพราะปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงก็เป็นอีกสาเหตุหลักๆในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเลยทีเดียวเช่น ไฟช็อต หรือไฟไหม้อยู่บ่อยครั้ง เป็นเพราะเรามักจะใช้งานปลั๊กไฟพร้อมๆกัน บางครั้งหากเลือกปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานก็อาจจะก่อให้เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เช่นกัน ดังนั้นการเลือก "ปลั๊กไฟ รางปลั๊กไฟ หรือปลั๊กพ่วง" จึงต้องพิจารณากันถึงเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้น วิธีเลือกซื้อปลั๊กไฟ ให้เหมาะกับการใช้งานภายในบ้าน สิ่งสำคัญที่ทุกบ้านไม่ควรละเลยคือ การตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าปลั๊กไฟที่เลือกซื้อไปใช้ภายในบ้านนั้น เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณใช้ด้วยหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้คู่กับปลั๊กไฟที่มีกำลังไฟที่ไม่พอเหมาะ ส่งผลให้สายไฟเกิดความร้อนสูงและเกิดกระแสไฟลัดวงจรได้

การเลือกปลั๊กไฟให้ปลอดภัย

ปลั๊กไฟ Homepro

สามารถเลือกซื้อ ปลั๊กไฟ ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284