1284
ถึง

ถุงขยะ

SKU: 191609
ถุงขยะ หนา ACCO ขนาด 36x45" จำนวน 8ใบ สีดำ
85 67.15 บาท
ขายแล้ว 871 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191612
ถุงขยะม้วน ก้นจีบ ACCO 18x20 นิ้ว 60 ใบ สีดำ
65 50.15 บาท
ขายแล้ว 1,775 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191606
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 30x40" จำนวน 10ใบ สีดำ
49 35.7 บาท
ขายแล้ว 1,231 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191617
ถุงขยะ หูผูก ACCO ขนาด 24x28" จำนวน 30ใบ สีดำ
79 55.25 บาท
ขายแล้ว 778 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191605
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 26x34" จำนวน 15ใบ สีดำ
49 35.7 บาท
ขายแล้ว 843 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191608
ถุงขยะ หนา ACCO ขนาด 30x40" จำนวน 12ใบ สีดำ
85 67.15 บาท
ขายแล้ว 1,214 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191613
ถุงขยะม้วน ก้นจีบ ACCO 24x28 นิ้ว 30 ใบ สีดำ
65 50.15 บาท
ขายแล้ว 1,639 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150344
ถุงขยะม้วน ACCO ขนาด 18x20" จำนวน 30ใบ กลิ่นลาเวนเ...
55 38.25 บาท
ขายแล้ว 624 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150250
ถุงขยะม้วน ACCO ขนาด 18x20" จำนวน 30ใบ กลิ่นแอปเปิ...
55 38.25 บาท
ขายแล้ว 685 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191616
ถุงขยะ หูผูก ACCO ขนาด 18x20" จำนวน 60ใบ สีดำ
79 55.25 บาท
ขายแล้ว 464 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191373
ถุงขยะหนา ACCO 45x60 นิ้ว 1 กก. สีดำ
99 80.1 บาท
ขายแล้ว 446 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191611
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 30x40" จำนวน 10ใบ สีใส
65 50.15 บาท
ขายแล้ว 1,212 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129385
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 30X40 นิ้ว 20 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 263 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129421
ถุงขยะหนา CHAMPION 24X28 นิ้ว 30 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 383 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191338
ถุงขยะหนา ACCO 40x60 นิ้ว 1 กก. สีดำ
99 80.1 บาท
ขายแล้ว 347 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158413
ถุงขยะม้วน หูผูก ACCO ขนาด 18x20" จำนวน 30ใบ สีฟ้า
50 35.7 บาท
ขายแล้ว 312 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191604
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 24x28" จำนวน 20ใบ สีดำ
49 35.7 บาท
ขายแล้ว 564 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129413
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 36x45 นิ้ว 10 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 204 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129296
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 24X28 นิ้ว 40 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 216 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191610
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 26x34" จำนวน 15ใบ สีใส
65 50.15 บาท
ขายแล้ว 434 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129650
ถุงขยะหนา CHAMPION 18X20 นิ้ว 60 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 190 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158403
ถุงขยะม้วน หูผูก ACCO ขนาด 24x28" จำนวน 15ใบ สีเขี...
50 35.7 บาท
ขายแล้ว 145 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129347
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 18X20 นิ้ว 80 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 193 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150345
ถุงขยะม้วน ACCO ขนาด 24x28" จำนวน 15ใบ กลิ่นลาเวนเ...
55 38.25 บาท
ขายแล้ว 306 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150308
ถุงขยะม้วน ACCO ขนาด 24x28" จำนวน 15ใบ กลิ่นแอปเปิ...
55 38.25 บาท
ขายแล้ว 385 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184160
ถุงขยะ PASTEL 24x26 นิ้ว 5ม้วน
89 58.65 บาท
ขายแล้ว 126 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175790
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 26X34 นิ้ว 22 ใบ สีดำ มินต์แล...
89 79 บาท
ขายแล้ว 133 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150216
ถุงขยะม้วน ACCO ขนาด 18x20" จำนวน 30ใบ กลิ่นสตรอว์...
55 38.25 บาท
ขายแล้ว 342 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129290
ถุงขยะหนา CHAMPION 36X45 นิ้ว 8 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 470 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 191603
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 18x20" จำนวน 40ใบ สีดำ
49 35.7 บาท
ขายแล้ว 459 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150341
ถุงขยะม้วน ACCO ขนาด 24x28" จำนวน 15ใบ กลิ่นสตรอว์...
55 38.25 บาท
ขายแล้ว 188 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129349
ถุงขยะหนา CHAMPION 30X40 นิ้ว 12 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 506 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188034
ถุงขยะหนา SUNBIN 24X28 นิ้ว 15 ใบ สีดำ
55 45 บาท
ขายแล้ว 68 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158422
ถุงขยะม้วน หูผูก ACCO ขนาด 30x40" จำนวน 10 ใบ สีเห...
60 44.2 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1204246
ถุงขยะ ACCO LITTLE 22x29.5 ซม. สีเทา
49 29.75 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180282
ถุงขยะม้วน CHAMPION มอร์นิ่งเฟรช 24x28 นิ้ว สีแดง ...
59 49 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
SKU: 1184159
ถุงขยะ PASTEL 18x20 นิ้ว 5 ม้วน
89 58.65 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139588
ถุงขยะหนา 7 TIME 30X40 นิ้ว 12 ใบ สีดำ
99 89 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1223773
ถุงขยะม้วนรีไซเคิลแบบบาง ACCO 30X40 นิ้ว 30 ใบ สีด...
109 108 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175769
ถุงขยะหนา CHAMPION 30X40 นิ้ว 10 ใบ สีดำ
69 59 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129345
ถุงขยะหนาพิเศษ CHAMPION 36X45 นิ้ว 8 ใบ สีชา
79 75 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139569
ถุงขยะหนา 7 TIME 40X60 นิ้ว 5 ใบ สีดำ
99 89 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129394
ถุงขยะม้วน CHAMPION 24X28 นิ้ว 25 ใบ สีดำ
59 55 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180291
ถุงขยะ CHAMPION 30x40 นิ้ว สีแดง 10 ใบ
59 49 บาท
ขายแล้ว 210 รายการ
SKU: 1129411
ถุงขยะม้วน CHAMPION 36X45 นิ้ว 8 ใบ สีดำ
59 55 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175851
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 24X28 นิ้ว 36 ใบ สีดำ มินต์แล...
89 79 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1223775
ถุงขยะหนารีไซเคิล ACCO 40X60 นิ้ว 5 ใบ สีดำ
99 98 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1223783
ถุงขยะม้วนรีไซเคิลแบบบาง ACCO 18X20 นิ้ว 120 ใบ สี...
109 108 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1139664
ถุงขยะหนา 7 TIME 36X45 นิ้ว 8 ใบ สีดำ
99 89 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1188102
ถุงขยะหนา SUNBIN 28X36 นิ้ว 10 ใบ สีดำ
55 45 บาท
ขายแล้ว 173 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129401
ถุงขยะม้วน CHAMPION 18X20 นิ้ว 60 ใบ สีดำ แพ็กคู่
79 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129357
ถุงขยะ CHAMPION 36X45 นิ้ว 7 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1129280
ถุงขยะม้วน CHAMPION 30X40 นิ้ว 12 ใบ สีดำ
59 55 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129297
ถุงขยะม้วน CHAMPION 18X20 นิ้ว 50 ใบ สีดำ
59 55 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175797
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 30X40 นิ้ว 18 ใบ สีดำ มินต์แล...
89 79 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175770
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 18X20 นิ้ว 72 ใบ สีดำ มินต์แล...
89 79 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180186
ถุงขยะ CHAMPION 26x34 นิ้ว สีแดง15 ใบ
59 49 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 191607
ถุงขยะ บาง ACCO ขนาด 36x45" จำนวน 5ใบ สีดำ
49 35.7 บาท
ขายแล้ว 221 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158028
ถุงขยะ XIAOMI TOWNEW 15.5L
950 790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187990
ถุงขยะหนา SUNBIN 36X45 นิ้ว 4 ใบ สีดำ
55 45 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1223774
ถุงขยะรีไซเคิลแบบหนา ACCO 36X45 นิ้ว 10 ใบ สีดำ
99 98 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1223784
ถุงขยะม้วนรีไซเคิลแบบบาง ACCO 24X28 นิ้ว 60 ใบ สีด...
109 108 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228422
ถุงขยะย่อยสลายไบโอแมท ACCO 18x20 นิ้ว สีเขียวมิ้นท...
99 65 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1188054
ถุงขยะหนา SUNBIN 30X40 นิ้ว 6 ใบ สีดำ
55 45 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129344
ถุงขยะ CHAMPION 18X20 นิ้ว 50 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1129356
ถุงขยะ CHAMPION 30X40 นิ้ว 14 ใบ สีดำ
69 65 บาท
ขายแล้ว 123 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175742
ถุงขยะหนา CHAMPION 24X28 นิ้ว 20 ใบ สีดำ
69 59 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175842
ถุงขยะหูผูก CHAMPION 36X45 นิ้ว 8 ใบ สีดำ มินต์และ...
89 79 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1138602
ถุงขยะ CHAMPION 24X28 นิ้ว 28 ใบ สีดำ
69 59 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้

ถุงขยะ มีความสำคัญมากและไม่ควรมองข้าม

ถุงขยะ (Garbage Bags) เป็นถุงที่ใช้สำหรับบรรจุสิ่งปฏิกูลทุกประเภท ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป เศษหิน เศษปูน ขยะติดเชื้อ หรือขยะอันตราย เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้ายขยะได้อย่างสะดวก เป็นระเบียบ และไร้กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ อีกทั้งยังปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่ว่าคุณจะอุปโภคหรือบริโภคอะไรก็ตาม สิ่งที่ตามมาก็คือขยะที่จะต้องทิ้งกันอยู่ในทุกๆ วัน ทำให้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะที่บ้าน ที่ออฟฟิศ หรือที่ไหนก็ตาม จำเป็นจะต้องมีถุงขยะไว้ใช้งาน ซึ่งนอกจากจะเอาไว้ใส่ขยะแล้ว ถุงขยะยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายรูปแบบ อาทิ ใช้บรรจุข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อทำการขนย้าย ใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันความสกปรก เช่น ปูพื้นขณะทำอาหารเพื่อป้องกันคราบน้ำมันกระเด็นเลอะเทอะ รวมถึงใช้ป้องกันน้ำให้กับสิ่งของต่างๆ เป็นต้น

วิธีการเลือกใช้ถุงขยะ

ถุงขยะที่คุณใช้กันอยู่ ต่างก็มีคุณภาพและขนาดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นไปดูวิธีการเลือกซื้อถุงขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกันดีกว่า

ความหนาของถุงขยะ ถุงขยะโดยส่วนใหญ่จะมีความหนาประมาณ 0.70 - 0.90 มิลลิเมตร ซึ่งคุณก็ต้องคำนึงถึงประเภทของขยะที่ทิ้งเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เช่น ถ้าเป็นถุงขยะที่ใช้สำหรับทิ้งเศษอาหาร ก็สามารถใช้ถุงขยะที่มีความหนา 0.90 มิลลิเมตรได้ แต่ถ้าขยะที่คุณทิ้งบ่อยๆ เป็นประเภทที่ค่อนข้างมีน้ำหนักหรือมีความคม ก็อาจจะต้องเลือกถุงที่ด้านหน้าเขียนกำกับไว้ว่าสำหรับขยะหนัก เพราะยิ่งถุงขยะมีความเหนียว และยืดหยุ่นมากเท่าไหร่ จะยิ่งช่วยป้องกันการฉีดขาดและแมลงรบกวนได้ดีเช่นกัน

ขนาดของถุงขยะ ก่อนจะเลือกซื้อถุงขยะ ควรตรวจสอบขนาดของถังขยะในบ้านก่อนว่ามีความกว้าง หรือความยาวเท่าไหร่ รวมถึงปริมาณความจุของถังขยะด้วย เพราะเวลาซื้อถุงขยะเราควรเลือกขนาดถุงให้มีความใหญ่กว่าถังสักเล็กน้อย

กลิ่นของถุงขยะ ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกัน หากใครที่ใช้ถุงดำทั่วไป ก็แนะนำว่าให้ใส่เบกกิ้งโซดาลงในก้นถุงเพื่อช่วยดับกลิ่นของขยะ ในกรณีทิ้งขยะเปียก แต่ถ้าหากใครอยากได้วิธีง่ายๆ ก็ลองเลือกใช้ถุงขยะที่มีกลิ่นหอม เพื่อช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แถมยังช่วยเพิ่มกลิ่นหอมได้อีกด้วย

ถุงขยะ HomePro

หากคุณกำลังมองหาถุงขยะ สำหรับอำนวยความสะดวกในการบรรจุสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพื่อให้ขนย้ายได้อย่างสะดวก เป็นระเบียบ และไร้กลิ่นไม่พึ่งประสงค์ รวมถึงมองหาถังขยะไว้ใช้งาน ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284