ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
Mon

ถึง

อุปกรณ์ทานอาหาร

SKU: 1032021
มีดคาวสเตนเลส PENGUIN HILL
89 บาท
SKU: 1012742
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH CORONADO
21 บาท
SKU: 1116771
มีดคาวสเตนเลส KECH FISH
89 79 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
SKU: 1032492
ส้อมคาวสเตนเลส PENGUIN HILL
49 บาท
SKU: 1116700
ส้อมคาวสเตนเลส KECH FISH
79 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
SKU: 1116718
ช้อนคาวสเตนเลส KECH FISH
79 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
SKU: 1031984
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN HILL
49 บาท
SKU: 1057015
ช้อนจีนสเตนเลส ZEBRA แพ็ค 12
48 บาท
SKU: 213147
ช้อนซุปสเตนเลส PENGUIN PENCIL
89 69 บาท
SKU: 1012725
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH ANAHEIM
30 บาท
SKU: 1165935
ส้อมหวานสเตนเลส KECH 4382
49 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
SKU: 1061193
ส้อมหวานสเตนเลส CS MERCIA
59 บาท
SKU: 1012743
ส้อมคาวสเตนเลส TWIN FISH ANAHEIM
30 บาท
SKU: 1032022
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN HILL
59 บาท
SKU: 1012859
ช้อนจีนสเตนเลส COLOR KIT COLOR KIT
39 บาท
SKU: 213142
มีดคาวสเตนเลส PENGUIN PENCIL
139 115 บาท
SKU: 1012726
ส้อมหวานสเตนเลส TWIN FISH ANAHEIM
25 บาท
SKU: 1114656
ช้อนจีนสเตนเลส SEAGULL แพ็ค 12
50 บาท
SKU: 1031964
ช้อนชาสเตนเลส COLOR KIT #065
29 บาท
SKU: 1012596
ช้อนซุปสเตนเลส PENGUIN WING
59 45 บาท
SKU: 1061157
มีดคาวโสเตนเลส COLOR KIT JY
89 บาท
SKU: 1148128
ตะเกียบพลาสติก TWIN FISH CHINESE 2 คู่
159 บาท
SKU: 1165947
ช้อนหวานสเตนเลส KECH 4382
49 29 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
SKU: 1028905
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN PISA
25 บาท
SKU: 1012754
มีดปาดเนยสเตนเลส TWIN FISH DIANA
65 บาท
SKU: 1031944
ช้อนชาสเตนเลส PENGUIN HILL
29 บาท
SKU: 1031985
ช้อนกาแฟสเตนเลส PENGUIN HILL
29 บาท
SKU: 213150
มีดปาดเนยสเตนเลส PENGUIN PENCIL
65 55 บาท
SKU: 1110863
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE GARDENIA
30 25 บาท
SKU: 1035079
ช้อนชาสเตนเลส CS KOPPER
49 บาท
SKU: 1013132
ตะเกียบไม้ 9.5 นิ้ว
98 บาท
SKU: 1165795
ช้อนหวานสเตนเลส KECH 4382
59 39 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
SKU: 1031895
ช้อนโซดาสเตนเลส COLOR KIT #065
39 บาท
SKU: 1051208
มีดปาดเนยสเตนเลส TWIN FISH CORONA
75 บาท
SKU: 1012739
ส้อมคาวสเตนเลส TWIN FISH CORONADO
22 บาท
SKU: 1012738
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH CORONADO
22 บาท
SKU: 1061152
มีดปาดเนยสเตนเลส CS MERCIA
65 บาท
SKU: 1031983
ส้อมหวานสเตนเลส COLOR KIT #065
26 บาท
SKU: 1100152
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE LOREY
31 19 บาท
SKU: 1012857
ช้อนจีนสเตนเลส COLOR KIT COLOR KIT
34 บาท
SKU: 274442
มีดปาดเนยสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
35 29 บาท
SKU: 1156491
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE WE BEAR BEARS
29 23 บาท
SKU: 1118296
ช้อนคาวเมลามีน SUPERWARE SAND
13 9 บาท
SKU: 1012751
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH DIANA
72 บาท
SKU: 274430
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
45 35 บาท
SKU: 1012598
ช้อนไอศกรีมสเตนเลส PENGUIN WING
35 29 บาท
SKU: 1031934
ช้อนคาวสเตนเลส COLOR KIT #065
45 บาท
SKU: 1110881
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE FERN
27 25 บาท
SKU: 1012755
ส้อมหวานสเตนเลส TWIN FISH DIANA
49 บาท
SKU: 1117177
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE POEM
31 25 บาท
SKU: 274444
ส้อมหวานสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
29 25 บาท
SKU: 1146344
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH 532
115 บาท
SKU: 1144085
ช้อนคาวสเตนเลส PINTINOX SUSHI
99 บาท
SKU: 1051278
มีดคาวสเตนเลส TWIN FISH CORONA
149 บาท
SKU: 1057062
ช้อนจีนเล็กสเตนเลส ZEBRA แพ็ค 12
40 บาท
SKU: 213136
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN PENCIL
79 65 บาท
SKU: 1012740
ส้อมหวานสเตนเลส TWIN FISH CORONADO
21 บาท
SKU: 274463
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN CATTERREN
69 59 บาท
SKU: 1083035
ส้อมคาวสเตนเลส ลายกรทิพย์เงา
169 149 บาท
SKU: 1083161
ช้อนโซดาสเตนเลส ลายหยาดฝน
159 139 บาท
SKU: 1146187
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH CHARM
55 บาท
SKU: 274476
มีดปาดเนยสเตนเลส PENGUIN CATTERREN
105 85 บาท
SKU: 1028830
ช้อนชาสเตนเลส PENGUIN PEARL
19 บาท
SKU: 274478
ช้อนชาสเตนเลส PENGUIN CATTERREN
49 39 บาท
SKU: 1083120
ช้อนกาแฟสเตนเลส ลายหยาดฝน
139 119 บาท
SKU: 1012729
ส้อมคาวสเตนเลส TWIN FISH DIANA
72 บาท
SKU: 1144045
ช้อนชาสเตนเลส PINTINOX SUSHI
75 บาท
SKU: 1160198
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE RILAKKUMA MEETS WITH EGGS
29 บาท
SKU: 1165581
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE I LOVE RILAKKUMA
29 บาท
SKU: 1035037
ช้อนกาแฟสเตนเลส CS KOPPER
49 บาท
SKU: 1146351
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH 532
95 บาท
SKU: 1061155
ช้อนคาวสเตนเลส CS MERCIA
79 บาท
SKU: 274431
ส้อมคาวสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
45 35 บาท
SKU: 1069077
ช้อนคาวสเตนเลส HL SA26
39 บาท
SKU: 1146332
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH COMMEMORATE
139 บาท
SKU: 1012753
ช้อนซุปสเตนเลส TWIN FISH DIANA
80 บาท
SKU: 1083108
ช้อนซุปสเตนเลส ลายอยุธยา
179 159 บาท
SKU: 1028770
ส้อมหวานสเตนเลส PENGUIN PISA
19 บาท
SKU: 213153
ส้อมหวานสเตนเลส PENGUIN PENCIL
55 45 บาท
SKU: 1031856
ส้อมคาวสเตนเลส CS CANNES
75 บาท
SKU: 274434
ช้อนกาแฟสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
29 25 บาท
SKU: 1083087
ส้อมหวานสเตนเลส ลายอยุธยาเงา
139 119 บาท
SKU: 1146305
ช้อนซุปสเตนเลส TWIN FISH COMMEMORATE
229 บาท
SKU: 274465
ส้อมคาวสเตนเลส PENGUIN CATTERREN
69 59 บาท
SKU: 1031906
ส้อมคาวสเตนเลส COLOR KIT #070
55 บาท
SKU: 1028921
ส้อมคาวสเตนเลส PENGUIN PISA
25 บาท
SKU: 1069114
ส้อมคาวสเตนเลส HL SA26
39 บาท
SKU: 1144070
ส้อมคาวสเตนเลส PINTINOX SUSHI
99 บาท
SKU: 1012601
มีดคาวสเตนเลส PENGUIN WING
85 69 บาท
SKU: 1012566
ช้อนไอศกรีมสเตนเลส PENGUIN MONIKA
55 45 บาท
SKU: 1144097
มีดคาวสเตนเลส PINTINOX SUSHI
125 บาท
SKU: 274447
ช้อนชาสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
29 25 บาท
SKU: 213154
ช้อนชาสเตนเลส PENGUIN PENCIL
55 45 บาท
SKU: 1117773
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE MAEYA
21 15 บาท
SKU: 1144126
ส้อมคาวสเตนเลส PINTINOX SUSHI
99 บาท
SKU: 1144077
ช้อนชาสเตนเลส PINTINOX SUSHI
75 บาท
SKU: 1082950
ส้อมคาวสเตนเลส ลายโพธิ์ทองเงา
169 149 บาท
SKU: 1146314
มีดคาวสเตนเลส TWIN FISH COMMEMORATE
169 บาท
SKU: 1083109
ช้อนโซดาสเตนเลส ลายกรทิพย์
159 139 บาท
SKU: 1012815
ช้อนเสริฟสเตนเลส TWIN FISH DIANA
185 บาท

อุปกรณ์ทานอาหาร (Utensils)

แน่นอนว่าเราทุกคนจำเป็นต้องรับประทานอาหารทุกวัน อุปกรณ์ทานอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการนั่งรับประทานอาหารของคุณและสมาชิกในครอบครัว ให้เต็มไปด้วยความสุขที่ผสานความอิ่มอร่อยได้ในทุกมื้อ ไม่ว่าจะเป็นช้อน ส้อม ตะเกียบ หรือมีด ที่หลายๆ คนอาจมองข้ามและคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันในการเลือกมากนัก แต่ที่จริงแล้วอุปกรณ์ทานอาหารเหล่านี้จำเป็นมากที่จะต้องเลือกให้ดี ทั้งในเรื่องของการใช้งานและทำความสะอาด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องสัมผัสกับปากของคุณทุกมื้อ รวมไปถึงอุปกรณ์ใส่อาหาร อย่างจาน ถ้วย และชามด้วยเช่นกัน

นอกจากอุปกรณ์ทานอาหารแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ควรมีติดโต๊ะอาหารอีกนั่นก็คือที่รองภาชนะ อย่างแผ่นรองจาน ที่รองภาชนะร้อน หรือที่รองแก้ว ซึ่งอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสะอาดและความปลอดภัยบนโต๊ะอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเพียงพอต่อประโยชน์การใช้สอยและอิ่มอร่อยไปกับเมนูโปรดของสมาชิกในบ้านทุกคน

วิธีการเลือก ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ส่วนใหญ่ช้อน ส้อม ตะเกียบ และมีดที่นิยมนำมาใช้งานกันก็มักจะทำมาจากสแตนเลสสที่มีส่วนผสมของเหล็กโครเมียมและนิกเกิลในสัดส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม เนื่องจากมีคุณภาพดี ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในระยะยาว โดยการเลือกนั้นสามารถเลือกระดับความเงางามได้ โดยดูจากอัตราส่วนผสมระหว่างโครเมียมและนิกเกิล ยิ่งมีอัตราส่วนของนิกเกิลมาก อุปกรณ์ทานอาหารเหล่านั้นก็จะยิ่งเงางามมากเช่นกัน ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหมายเลขที่ใช้ในการทำฉลาก เช่น 18/10, 18/8 และ 18/06 โดยหมายเลขแรกจะเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของโครเมียม และหมายเลขหลังจะเป็นปริมาณของนิกเกิล แต่ถ้าหากคุณต้องการช้อนส้อมแบบด้านให้เลือก 18/0 ที่เป็นองค์ประกอบของสแตนเลสล้วน ในส่วนของตะเกียบนั้นจะมีความหลากหลายมากกว่าหน่อย จะมีทั้งแบบผลิตจากพลาสติก ไม้ และเมลามีนที่มีคุณภาพ และสามารถทนทานต่อความร้อนได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว

หลักการจัดวางอุปกรณ์ทานอาหาร

หลักการจัดโต๊ะอาหารนั้น จะมีอยู่ 4 วิธีหลักๆ คือ จัดโต๊ะอาหารแบบพื้นฐาน, จัดโต๊ะอาหารแบบไม่เป็นทางการ, จัดโต๊ะอาหารแบบกึ่งทางการ และวิธีจัดโต๊ะอาหารแบบเป็นทางการ ซึ่งหลักการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแบบหลักสากลแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป คือจะเริ่มใช้อุปกรณ์ทานอาหารจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านใน เพราะฉะนั้นเวลาจัดโต๊ะอาหาร จึงต้องเรียงอุปกรณ์สำหรับอาหารที่เสิร์ฟทีหลังไว้ด้านในติดกับจานอาหารหลัก ส่วนอุปกรณ์สำหรับอาหารที่เสิร์ฟไวขึ้น ก็ให้เรียงถัดออกไปตามลำดับ เพื่อให้การหยิบใช้อุปกรณ์เป็นไปอย่างสะดวก สามารถรองรับการต้อนรับแขก และเป็นมารยาทสากลในการจัดวางโต๊ะอาหารที่เหมาะสม

ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด อุปกรณ์ทานอาหาร HomePro

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ทานอาหาร อย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ และมีด ไว้ใช้ในการรับประทานอาหาร สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นกระทะ หม้อ หรืออุปกรณ์บนโต๊ะอาหารต่างๆ ที่พร้อมให้คุณได้เลือกสรรสินค้ามากมายหลายแบบ และมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโฮมโปรทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง HomePro Call Center 1284