1284


ถึง

ช้อน

SKU: 1057015
ช้อนจีนสเตนเลส ZEBRA แพ็ค 12
49 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116718
ช้อนคาวสเตนเลส KECH FISH
89 79 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1116599
ช้อนชาสเตนเลส KECH FISH
59 49 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031760
ช้อนเสิร์ฟสเตนเลส COLOR KIT #070
105 99 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012744
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH ANAHEIM
24 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1114708
ช้อนจีนเล็กสเตนเลส SEAGULL แพ็ค 12
50 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012756
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH DIANA
49 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012738
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH CORONADO
22 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028847
ช้อนกาแฟสเตนเลส PENGUIN PISA
20 บาท
ขายแล้ว 195 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012725
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH ANAHEIM
35 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012852
ช้อนกาแฟสเตนเลส COLOR KIT 043
31 29 บาท
ขายแล้ว 344 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100015
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE IVORY
25 19 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1146187
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH CHARM
55 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1114656
ช้อนจีนสเตนเลส SEAGULL แพ็ค 12
50 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 213136
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN PENCIL
130 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1057062
ช้อนจีนเล็กสเตนเลส ZEBRA แพ็ค 12
55 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1083142
ช้อนคาวสเตนเลส ลายหยาดฝน
169 159 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1182404
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE BLUE FLORAL
32 28 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1031907
ช้อนกาแฟสเตนเลส COLOR KIT #065
28 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183458
ช้อนซุปสเตนเลส 304 KECH แพ็ก 2 ชิ้น
99 89 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1183518
ช้อนซุปใหญ่สเตนเลส 304 KECH เเพ็ก 2 ชิ้น
109 99 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1051277
ช้อนชาสเตนเลส TWIN FISH CORONA
65 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 1031964
ช้อนชาสเตนเลส COLOR KIT #065
31 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1031974
ช้อนคาวสเตนเลส COLOR KIT #1100
69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1031934
ช้อนคาวสเตนเลส COLOR KIT #065
53 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1118262
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE THAI TEA
15 9 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031992
ช้อนคาวสเตนเลส COLOR KIT #070
62 59 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1118261
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE THAI TEA
29 19 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1118296
ช้อนคาวเมลามีน SUPERWARE SAND
15 9 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1031889
ช้อนคาวสเตนเลส COLOR KIT #D08
29 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1118216
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE DORAEMON SKY
35 25 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1183508
ช้อนจีนสเตนเลส KECH แพ็ก 2 ชิ้น
79 69 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124547
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE ALICE BABY GIRL
35 28 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1051287
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH CORONA
105 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1083120
ช้อนกาแฟสเตนเลส ลายหยาดฝน
139 129 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1083129
ช้อนคาวสเตนเลสลายอยุธยา
169 159 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1031961
ช้อนชาสเตนเลส CS CANNES
55 35 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031944
ช้อนชาสเตนเลส PENGUIN HILL
40 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031984
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN HILL
60 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031895
ช้อนโซดาสเตนเลส COLOR KIT #065
52 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118295
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE SAND
20 15 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1118313
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE SAND
29 19 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1146757
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN SCANDIA
29 บาท
SKU: 1219580
ช้อน PORCELAIN KECH SNOW
35 25 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1146332
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH COMMEMORATE
139 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1035079
ช้อนชาสเตนเลส CS KOPPER
59 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061155
ช้อนคาวสเตนเลส CS MERCIA
99 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1129811
ช้อนกาแฟสเตนเลส PENGUIN AUDI
38 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1182374
ช้อนเมลามีน SUPERWARE BLUE FLORAL
22 19 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1116745
ช้อนโซดาสเตนเลส KECH FISH
69 55 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182592
ช้อนกาแฟสเตนเลส KECH BASIC
25 บาท
ขายแล้ว 239 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182582
ช้อนโซดาสเตนเลส KECH SIM
25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1182563
ช้อนคาวสเตนเลส KECH PINE
79 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1031953
ช้อนคาวสเตนเลส COLOR KIT ROSE
39 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1012815
ช้อนเสริฟสเตนเลส TWIN FISH DIANA
185 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 226792
ช้อนไอศกรีมสเตนเลส PENGUIN ขอบตั้ง
30 25 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1032022
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN HILL
76 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1218776
ช้อนซุปเมลามีน KECH BEVERLY
35 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 226796
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN ขอบตั้ง
35 29 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1130128
ช้อนซุปเมลามีน UNICA BLUPORT
29 25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1012850
ช้อนชาสเตนเลส COLOR KIT #043
31 29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1012857
ช้อนจีนสเตนเลส COLOR KIT COLOR KIT
39 35 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
SKU: 1130067
ช้อนซุปสเตนเลส PENGUIN AUDI
75 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1165581
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE I LOVE RILAKKUMA
35 29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1028905
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN PISA
29 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1238436
ช้อนมีรูสเตนเลส KECH แพ็ก 4 ชิ้น
179 129 บาท
SKU: 1244181
ช้อนสเตนเลส KECH COCKTAIL สีทอง แพ็ก 3 ชิ้น
129 109 บาท
SKU: 1146305
ช้อนซุปสเตนเลส TWIN FISH COMMEMORATE
229 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1035037
ช้อนกาแฟสเตนเลส CS KOPPER
59 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1147840
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE PLAIN ITEM 
10 5 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1165947
ช้อนหวานสเตนเลส KECH 4382
49 35 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 274430
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN FRANGFRUT
55 45 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100161
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE LOREY
30 25 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1061158
ช้อนชาสเตนเลส COLOR KIT JY
69 59 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1061192
ช้อนกาแฟสเตนเลส CS MERCIA
65 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1100152
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE LOREY
39 29 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1129710
ช้อนกาแฟสเตนเลส COLOR KIT ลาย 5 จุด 1000 แพ็ก 12 ช...
159 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1129979
ช้อนคาวสเตนเลส PENGUIN ก้างปลา
15 9 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1227996
ช้อนซุปสเตนเลส PENGUIN PENCIL
110 บาท
SKU: 1175033
ช้อนคาว สเตนเลส TWIN FISH 530
179 152 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1229854
ช้อนจีนเมลามีน KECH NEW WAVE สีฟ้า
25 23 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1182602
ช้อนชาสเตนเลส KECH PENN
39 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1156387
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE MICKEY GO THAILAND
35 25 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1182612
ช้อนคาวสเตนเลส KECH BASIC
29 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1227704
ช้อนชาสเตนเลส KECH NOVEL
49 บาท
SKU: 1182611
ช้อนชาสเตนเลส KECH PINE
65 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229819
ช้อนจีนเมลามีน KECH NEW WAVE สีชมพู
25 23 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1117843
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE JULIA
29 25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1117931
ช้อนซุปเมลามีน SUPERWARE ANGIE
35 29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1182543
ช้อนซุปสเตนเลส KECH PINE
79 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1083128
ช้อนคาวสเตนเลส ลายโพธิ์ทอง
169 159 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1083151
ช้อนคาวสเตนเลสลายกรทิพย์
169 159 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1083108
ช้อนซุปสเตนเลส ลายอยุธยา
179 169 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1144045
ช้อนชาสเตนเลส PINTINOX SUSHI
89 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1183876
ช้อนซุป SUPERWARE PRINCESS ARIEL
32 28 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1110863
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE GARDENIA
30 24 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1110881
ช้อนจีนเมลามีน SUPERWARE FERN
27 21 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 226797
ช้อนซุปสเตนเลส PENGUIN ขอบตั้ง
55 45 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1012753
ช้อนซุปสเตนเลส TWIN FISH DIANA
80 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1012751
ช้อนคาวสเตนเลส TWIN FISH DIANA
72 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ

อุปกรณ์ทานอาหาร (Utensils)

แน่นอนว่าเราทุกคนจำเป็นต้องรับประทานอาหารทุกวัน อุปกรณ์ทานอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการนั่งรับประทานอาหารของคุณและสมาชิกในครอบครัว ให้เต็มไปด้วยความสุขที่ผสานความอิ่มอร่อยได้ในทุกมื้อ ไม่ว่าจะเป็นช้อน ส้อม ตะเกียบ หรือมีด ที่หลายๆ คนอาจมองข้ามและคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันในการเลือกมากนัก แต่ที่จริงแล้วอุปกรณ์ทานอาหารเหล่านี้จำเป็นมากที่จะต้องเลือกให้ดี ทั้งในเรื่องของการใช้งานและทำความสะอาด เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องสัมผัสกับปากของคุณทุกมื้อ รวมไปถึงอุปกรณ์ใส่อาหาร อย่างจาน ถ้วย และชามด้วยเช่นกัน

นอกจากอุปกรณ์ทานอาหารแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ควรมีติดโต๊ะอาหารอีกนั่นก็คือที่รองภาชนะ อย่างแผ่นรองจาน ที่รองภาชนะร้อน หรือที่รองแก้ว ซึ่งอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสะอาดและความปลอดภัยบนโต๊ะอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเพียงพอต่อประโยชน์การใช้สอยและอิ่มอร่อยไปกับเมนูโปรดของสมาชิกในบ้านทุกคน

วิธีการเลือก ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ส่วนใหญ่ช้อน ส้อม ตะเกียบ และมีดที่นิยมนำมาใช้งานกันก็มักจะทำมาจากสแตนเลสสที่มีส่วนผสมของเหล็กโครเมียมและนิกเกิลในสัดส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม เนื่องจากมีคุณภาพดี ทนทาน เหมาะกับการใช้งานในระยะยาว โดยการเลือกนั้นสามารถเลือกระดับความเงางามได้ โดยดูจากอัตราส่วนผสมระหว่างโครเมียมและนิกเกิล ยิ่งมีอัตราส่วนของนิกเกิลมาก อุปกรณ์ทานอาหารเหล่านั้นก็จะยิ่งเงางามมากเช่นกัน ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหมายเลขที่ใช้ในการทำฉลาก เช่น 18/10, 18/8 และ 18/06 โดยหมายเลขแรกจะเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของโครเมียม และหมายเลขหลังจะเป็นปริมาณของนิกเกิล แต่ถ้าหากคุณต้องการช้อนส้อมแบบด้านให้เลือก 18/0 ที่เป็นองค์ประกอบของสแตนเลสล้วน ในส่วนของตะเกียบนั้นจะมีความหลากหลายมากกว่าหน่อย จะมีทั้งแบบผลิตจากพลาสติก ไม้ และเมลามีนที่มีคุณภาพ และสามารถทนทานต่อความร้อนได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว

หลักการจัดวางอุปกรณ์ทานอาหาร

หลักการจัดโต๊ะอาหารนั้น จะมีอยู่ 4 วิธีหลักๆ คือ จัดโต๊ะอาหารแบบพื้นฐาน, จัดโต๊ะอาหารแบบไม่เป็นทางการ, จัดโต๊ะอาหารแบบกึ่งทางการ และวิธีจัดโต๊ะอาหารแบบเป็นทางการ ซึ่งหลักการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแบบหลักสากลแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป คือจะเริ่มใช้อุปกรณ์ทานอาหารจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านใน เพราะฉะนั้นเวลาจัดโต๊ะอาหาร จึงต้องเรียงอุปกรณ์สำหรับอาหารที่เสิร์ฟทีหลังไว้ด้านในติดกับจานอาหารหลัก ส่วนอุปกรณ์สำหรับอาหารที่เสิร์ฟไวขึ้น ก็ให้เรียงถัดออกไปตามลำดับ เพื่อให้การหยิบใช้อุปกรณ์เป็นไปอย่างสะดวก สามารถรองรับการต้อนรับแขก และเป็นมารยาทสากลในการจัดวางโต๊ะอาหารที่เหมาะสม

ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด อุปกรณ์ทานอาหาร HomePro

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ทานอาหาร อย่างช้อน ส้อม ตะเกียบ และมีด ไว้ใช้ในการรับประทานอาหาร สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นกระทะ หม้อ หรืออุปกรณ์บนโต๊ะอาหารต่างๆ ที่พร้อมให้คุณได้เลือกสรรสินค้ามากมายหลายแบบ และมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโฮมโปรทุกท่าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง HomePro Call Center 1284