1284

สตัดเกลียว

SKU: 1119356
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M16 นิ้วX1 เมตร
125 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1124754
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 5/8 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1124656
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
40 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1124608
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M6 แพ็ก 25 ชิ้น
15 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1124753
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 1/2 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1124752
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 5/16 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1124680
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M8 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124699
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 5/16 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1124679
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M6 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124607
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M16 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1065262
สตัดเกลียวตลอดครบชุด BY TORA 3/8 นิ้วX1 เมตร
35 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1065166
สตัดเกลียวตลอดครบชุด BY TORA 1/2 นิ้วX1 เมตร
77 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184692
ข้อต่อสตัด DEXZON 3/8 นิ้ว แพ็ก 2 ชิ้น
35 บาท
SKU: 1119441
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/2 นิ้วX1.5 เมตร
115 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1119431
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 3/4 นิ้วX1 เมตร
180 บาท
SKU: 1119422
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M6 นิ้วX1 เมตร
23 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1119423
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M10 นิ้วX1 เมตร
50 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1206322
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G11 5/8 นิ้ว
12 บาท
SKU: 1120197
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.11 5/8 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
115 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120340
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 8 มม. BIH 1.25X12X6.5 แพ็ก 25 ...
35 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1120319
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.12 1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
115 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120318
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.20 1/4 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
55 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1135775
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 3/8 นิ้วX1.5 เมตร
59 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1120451
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.10 3/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
115 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1120462
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 12 มม. BIH 1.75X19X10 แพ็ก 10 ...
49 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1120461
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.16 3/8 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
69 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1120471
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 20 มม. BIH 2.5X30X16 แพ็ก 10 ช...
139 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1120472
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 6 มม. BIH 1.0X10X5 แพ็ก 25 ชิ้...
19 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120412
ข้อต่อสตัดเกลียว U-HENG 1/2 นิ้ว แพ็ก 2 ชิ้น
40 บาท
SKU: 1136916
นอตตัวเมีย BIH G.18 5/16 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1196643
สตัดเกลียวตลอด BIH M12 นิ้วX1 เมตร
55 บาท
SKU: 1196642
สตัดเกลียวตลอด BIH M8 นิ้วX1 เมตร
27 บาท
SKU: 1196641
สตัดเกลียวตลอด BIH 3/4 นิ้ว
139 121 บาท
SKU: 1196631
สตัดเกลียวตลอด BIH M6 นิ้วX1 เมตร
18 บาท
SKU: 1196619
สตัดเกลียวตลอด BIH 3/8 นิ้วX1 เมตร
39 บาท
SKU: 1196618
สตัดเกลียวตลอด BIH 1/4 นิ้วX1 เมตร
18 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
SKU: 1196624
สตัดเกลียวตลอด BIH 7/8 นิ้ว
199 178 บาท
SKU: 1196623
สตัดเกลียวตลอด BIH 1/2 นิ้วX1 เมตร
55 บาท
SKU: 1196620
สตัดเกลียวตลอด BIH 5/16 นิ้วX1 เมตร
27 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1119404
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M8 นิ้ว x 1 เมตร
33 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119403
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 5/8 นิ้ว x 1 เมตร
125 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1119319
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 5/16 นิ้วX1 เมตร
30 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119360
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 3/8 นิ้วX1 เมตร
40 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
SKU: 1119358
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/4 นิ้ว 1.5 เมตร
35 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1119330
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 5/8 นิ้วX1.5 เมตร
180 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1119395
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 3/4 นิ้วX1.5 เมตร
289 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1119394
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M20 นิ้วX1 เมตร
170 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119370
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/2 นิ้วX1 เมตร
77 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119289
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 5/16 นิ้วX1.5 เมตร
53 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119288
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/4 นิ้วX1 เมตร
20 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
SKU: 1119298
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M12 นิ้วX1 เมตร
70 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124700
สตัดเกลียวตลอดครบชุด U-HENG 5/8 นิ้วX1.5 เมตร
195 170 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1124706
สตัดเกลียวตลอดครบชุด U-HENG 5/16 นิ้วX1.5 เมตร
55 48 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124705
สตัดเกลียวตลอดครบชุด U-HENG 1/4 นิ้วX1.5 เมตร
40 34 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1124704
หัวนอตหกเหลี่ยม ชุบขาว U-HENG M12 แพ็ก 10 ชิ้น
40 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1124713
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M12 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124714
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M10 แพ็ก 10 ชิ้น
22 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1124762
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M10 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1124771
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 3/8 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1124774
หัวนอตหกเหลี่ยมชุบขาว U-HENG 1/4 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
15 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124773
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M20 แพ็ก 10 ชิ้น
90 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1124783
สตัดเกลียวตลอดครบชุด BY TORA 5/8 นิ้วX1 เมตร
129 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124733
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 1/4 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1124743
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 3/8 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1124756
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M8 แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124755
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 3/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
110 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1196625
สตัดเกลียวตลอด BIH 24 มม.
สินค้าหมด

 

สตัดเกลียว

สตัดเกลียวคืออุปกรณ์ช่างชนิดหนึ่ง ในหมวดอุปกรณ์การจับยึดไม่ให้สิ่งนั้นๆ เลื่อนออก จะต้องมีการเจาะรู และขันนอตก่อนจึงจะใช้งานได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนจะใช้งานสตัดเกลียวได้ ตัวสตัดเกลียวจะมีลักษณะเป็นเส้นๆ ทรงกระบอก มีการชุบเหล็กกล้า หรือชุบสารอื่นๆ แล้วแต่ผู้ผลิต ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดของสนิม หรือการกัดกร่อนจากสิ่งต่างๆ มีความทนสูง รองรับแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงสร้าง เพราะฉะนั้นเราจึงนิยมนำสตัดเกลียวมาใช้งานงานก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต การเชื่อมต่อแผงอิเล็กทรอนิกส์ งานยึด ติด แขวนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นชิ้นเป็นอัน รวมถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบท่อ และงานติดตั้งฝ้าเพดาน ก็จะมีการใช้สตัดเกลียวอยู่เสมอ

สตัดเกลียวแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

สตัดเกลียว Homepro

สามารถเลือกซื้อ สตัดเกลียว ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284