1284


ถึง

แผ่นเจียร์กระดาษทราย

SKU: 1154263
ผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 100 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 2...
29 บาท - 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197796
แป้นหลังสักหลาด MATALL 4 นิ้ว
65 49 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131818
แป้นหลังสักหลาด SUMO 4 นิ้ว M10x1.25 มม.
59 49 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1154066
ผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 60 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 2 ...
29 บาท - 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 1154008
ผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 120 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 2...
34 บาท - 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197747
ผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 120 แพ็ก 2...
65 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197776
ผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 80 แพ็ก 2 ...
65 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 188015
แผ่นเจียร์กระดาษทราย COMET #60 4 นิ้ว
104 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1116042
จานทรายซ้อนหลังแข็ง BOSCH 4" P36
38 บาท - 46 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131134
จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 120
65 64 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131141
จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 60
69 68 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1131096
จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 240
65 64 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1132031
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดแห้ง SUMO NO.500 4 นิ้ว
239 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131098
จานทรายซ้อนหลังแข็ง NKK เบอร์ 120
69 68 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131099
จานทรายซ้อนหลังแข็ง NKK เบอร์ 240
69 68 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131074
จานทรายซ้อนหลังแข็ง NKK เบอร์ 180
69 68 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131028
จานทรายซ้อนหลังแข็ง NKK เบอร์ 40
75 73 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 188019
แผ่นเจียร์กระดาษทราย COMET #40 4 นิ้ว
104 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1131105
จานทรายซ้อนหลังแข็ง NKK เบอร์ 80
69 68 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131133
จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 80
65 64 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 119470
แผ่นเจียร์ กระดาษทรายหลังอ่อน SUMO #80 4 นิ้ว
69 บาท - 78 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1070801
แผ่นเจียร์กระดาษทรายหลังแข็ง SUMO #80 4 นิ้ว
96 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1132004
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดน้ำ SUMO NO.150 4 นิ้ว
149 134 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1132005
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดน้ำ SUMO NO.300 4 นิ้ว
149 134 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131925
ใบเจียรผ้าทรายซ้อน SUMO NO.60 หลังแข็ง 4 นิ้ว
43 42 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131971
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 60 SUMO 4 นิ้ว
43 42 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 1131981
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 80 SUMO 4 นิ้ว
43 42 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131982
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 120 SUMO 4 นิ้ว
43 42 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1131991
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน เบอร์ 100 SUMO 4 นิ้ว
43 42 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131998
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดแห้ง SUMO NO.1000 4 นิ้ว
239 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131949
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดแห้ง SUMO NO.60 4 นิ้ว
239 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131967
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดน้ำ SUMO NO.1000 4 นิ้ว
149 134 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131890
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดน้ำ SUMO NO.500 4 นิ้ว
149 134 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131889
ใบเจียรผ้าทรายซ้อน SUMO NO.100 หลังแข็ง 4 นิ้ว
43 42 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131789
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดแห้ง SUMO NO.150 4 นิ้ว
239 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131790
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดแห้ง SUMO NO.300 4 นิ้ว
239 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131113
จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 180
65 64 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131125
จานทรายซ้อนหลังแข็ง NKK เบอร์ 60
75 73 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1115910
จานทรายซ้อนหลังแข็ง BOSCH P60 4 นิ้ว
39 บาท - 46 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1154089
ผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 40 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 2 ...
29 บาท - 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
SKU: 1154058
ผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง เบอร์ 80 MATALL 4 นิ้ว แพ็ก 2 ...
29 บาท - 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
SKU: 119471
แผ่นเจียร์ กระดาษทรายหลังอ่อน SUMO #120 4 นิ้ว
72 บาท - 78 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 21505
แผ่นเจียร์กระดาษทรายกลม RHODIUS #60 4 นิ้ว
160 บาท - 169 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1197784
ผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 60 แพ็ก 2 ...
65 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
SKU: 1197777
ผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 100 แพ็ก 2...
65 39 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197775
ผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน MATALL 4 นิ้ว เบอร์ 40 แพ็ก 2 ...
65 45 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
SKU: 1070763
แผ่นเจียร์กระดาษทรายหลังแข็ง SUMO #120 4 นิ้ว
60 บาท - 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1131057
จานทรายซ้อนหลังอ่อน NKK เบอร์ 40
69 68 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 188016
แผ่นเจียร์กระดาษทราย COMET #80 4 นิ้ว
104 บาท - 109 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1115491
จานทรายซ้อนหลังแข็ง BOSCH P120 4 นิ้ว
39 บาท - 49 บาท
ขายแล้ว 62 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 21506
แผ่นเจียร์กระดาษทรายกลม RHODIUS #80 4 นิ้ว
160 บาท - 169 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 21504
แผ่นเจียร์กระดาษทรายกลม RHODIUS #40 4 นิ้ว
160 บาท - 169 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131934
ใบเพชรอ่อนตัว แบบขัดน้ำ SUMO NO.60 4 นิ้ว
149 134 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1116024
จานทรายซ้อนหลังแข็ง BOSCH P80 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1116023
จานทรายซ้อนหลังแข็ง BOSCH P40 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ

การแบ่งประเภทของแผ่นเจียร หรือใบตัด

แผ่นเจียร (Grinding Disc) และ แผ่นเจียรกระดาษทราย เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องเจียรที่จำเป็นต้องนำมาใช้งานคู่กับเครื่องเจียรแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์หินเจียร เครื่องเจียรไร้สาย เครื่องเจียรคอตรง หรือเครื่องเจียรไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับงานเจียร งานลับคม หรืองานตัด โดยแผ่นเจียรจะมีอยู่หลากหลายประเภท แบ่งตามวัสดุของชิ้นงาน ดังนี้

แผ่นเจียรหนา เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิว และงานตัดวัสดุ เช่น งานขัดสนิม งานลบรอยเชื่อม และการปรับแต่งผิวหน้าชิ้นงานให้ได้ผิวงานที่ละเอียดตามความต้องการ อีกทั้งยังเพิ่มความเรียบมันวาว และการลับคมตัดของเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะต่างๆ ได้อีกด้วย

ใบตัดเหล็ก เป็นใบตัดแบบบาง สามารถตัดเหล็กจำพวกเหล็กคาร์บอน สแตนเลส อลูมิเนียม หรือทองแดงได้ โดยจะมีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำใบตัด ความหนาของใบตัด และเส้นใยของใบตัด

ใบเจียรกระจก ควรจะใช้สำหรับงานกระจกเท่านั้น โดยแผ่นเจียรกระจกมักจะผลิตจากตาข่ายไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้ตัดได้คมและรวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ลบขอบกระจก ลบเหลี่ยมกระจก และยังสามารถใช้เจียรเหล็กหล่อ ขัดหินอ่อน และขัดปูนได้ด้วย

แผ่นเจียรกระดาษทรายมีกี่ประเภท

ในส่วนของแผ่นเจียรกระดาษทราย (Flap Disc) หรือที่หลายท่านเรียกกันว่าใบขัดกระดาษทรายซ้อน และจานทรายเรียงซ้อน คือ ผ้าทรายที่ถูกตัดเป็นชิ้น และนำมาเรียงซ้อนกันเป็นวงกลม มีช่องว่างระหว่างแผ่นเพื่อระบายฝุ่น ไม่ก่อให้เกิดความร้อน ชิ้นงานจึงไม่เป็นรอยไหม้ อีกทั้งยังมีความอ่อนตัว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถออกแรงกดขณะใช้งานได้เต็มที่โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเป็นร่องลึกจากการขัด เนื่องจากมีความอ่อนตัวในการใช้งาน แผ่นรองด้านหลังมีความแข็งแรงทนทาน ขาดยาก ทำให้ระยะเวลาการใช้งานยาวนาน ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น และสามารถใช้งานได้ดีในโลหะทั่วไป ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม รวมถึงไม้ และพลาสติก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ จานทรายหลังแข็ง เหมาะสำหรับเจียรพื้นผิวในบริเวณกว้าง และจานทรายหลังอ่อน สามารถเข้าตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง หรือพื้นที่เข้าถึงยากได้ดี

แผ่นเจียรตัดเหล็ก แผ่นเจียรไฟเบอร์ แผ่นเจียรกระดาษทราย HomePro

หากคุณกำลังมองหาแผ่นเจียร และแผ่นเจียรกระดาษทราย สำหรับนำไปใช้ในงานร่วมกับเครื่องเจียรแต่ละประเภท รวมถึงมองหาอุปกรณ์งานเจียรประเภทอื่น ทั้ง อุปกรณ์ลับคมไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือเจียร หรือหินเจียรแกน ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284