1284

ถึง

เครื่องฉีดน้ำและอุปกรณ์

SKU: 1120284
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TRANSFORMER 105 บาร์ 1400 วั...
3,990 2,190 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143651
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI DREPRESSION 3 120 บาร์ 1,600...
4,850 2,990 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1062780
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI CYCLONE 145 บาร์ 1800 วัตต์
8,850 4,990 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1148454
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI STORM II 135BAR 1600 วัตต์
6,590 4,590 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1084136
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH AQUATAK125 125 บาร์ 1500 วัตต์
7,490 4,990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235042
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K5 POWER CONTROL (INDUCTION ...
24,490 18,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 945 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235739
เครื่องฉีดน้ำพร้อมรถเข็น ZINSANO PR1301 130 บาร์ 2...
17,390 12,100 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1189766
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K3 HOSE REEL 120 บาร์ 1600 ว...
10,720 5,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 264 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1108072
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1601 (INDUCTION MOTOR) 160...
14,020 7,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1185722
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AMAZON ULTRA 110 บาร์ 1600 ว...
4,790 2,690 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176881
เครื่องฉีดน้ำ MATALL DMT-HP-NJ140 140 บาร์ 1800 วั...
6,150 2,597 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 129 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1039308
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH EASY AQUATAK 110 บาร์ 1300 วัต...
4,790 2,990 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215645
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUMO HIGH FLOW 160 บาร์ 250...
25,584 15,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1233595
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1600LTH-B1 110 บาร์...
5,200 2,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 140 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194706
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K3 DELUXE PREMIUM (INDUCTION...
15,830 8,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 414 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1162498
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER PW1450TD-B1 100 บาร์ 13...
3,800 1,990 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215618
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง SUMO BLUE SHARK 120 บาร์ 15...
10,545 5,580 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1108046
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1401 (INDUCTION MOTOR) 140...
8,390 5,490 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189901
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K 2 PREMIUM 110 บาร์ 1400 วั...
10,720 4,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 249 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214076
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1800T-B1 125 บาร์ 1...
7,800 4,150 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1205564
เครื่องฉีดน้ำไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) PUMPKIN INF-5...
5,390 3,990 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
SKU: 1154585
หัวขัดพื้นเครื่องฉีดน้ำ 140 บาร์ BOSCH
2,390 1,590 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1174647
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO FA1203 120 บาร์ 1,600 วัตต์
7,990 3,790 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1219934
เครื่องฉีดน้ำ POLO RANGER 120 บาร์ 1500 วัตต์
4,500 2,890 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1207759
สายอัดฉีดแรงดันสูง MATALL 15 เมตร
1,990 895 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 44 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1189908
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN GENEVA (INDUCTION MOTOR) 125...
3,720 2,790 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1226324
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO FA1005 100 บาร์ 1400 วัตต์
4,990 2,390 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1003675
แปรงไนล่อนแข็ง CHAMPION C042-0202 16 นิ้ว
1,950 1,290 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1154628
สายน้ำเครื่องน้ำฉีดน้ำแรงดันสูง BOSCH 6 ม.
1,190 790 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1222784
ถุงเก็บฝุ่น KARCHER WD3
640 430 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1214103
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1600L-B1 110 บาร์ 1...
5,200 2,590 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
SKU: 1197662
ปืนฉีดน้ำไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) PUMPKIN INFINITY ...
3,700 2,590 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1195023
ตัวกรองทางน้ำเข้า (เครื่องฉีดน้ำ) KARCHER 11 ซม.
610 400 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 20 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190024
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN CT-110 110 บาร์ 1400 วัตต์
3,320 2,490 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1093693
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH EASYL AQUATAK 100 บาร์ 1100 วั...
4,190 2,490 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 132852
แผ่นสก๊อตไบรท์ขัดพื้น 3M Z052-0100 18 นิ้ว สีดำ
470 318 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182467
เครื่องฉีดน้ำ MATALL MT-WI110 110 บาร์ 1100 วัตต์
5,190 1,597 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 79 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1220272
ข้อต่อเร็วตัวผู้แบบใส MATALL G3/4 นิ้ว
159 89 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1072000
เครื่องฉีดน้ำ POLO FIGHTER145i (INDUCTION MOTOR) 1...
10,990 6,960 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1105476
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN NEWYORK PLUS 105 บาร์ 1400 ว...
8,390 6,290 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178230
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TwisterII (INDUCTION MOTOR) ...
7,850 5,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1171777
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K4 POWER CONTROL (INDUCTION ...
24,740 13,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 684 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1230542
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI TRANSFORMER3 105 บาร์ 1200 ว...
3,790 2,190 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1171828
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K4 COMPACT (INDUCTION MOTOR)...
20,010 12,420 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 621 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185629
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง PUMPKIN MALDIVES 100 บาร์ 1...
3,054 2,290 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185666
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN PARIS (INDUCTION MOTOR) 165 ...
7,720 5,790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1190051
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN VENICE (INDUCTION MOTOR) 145...
7,053 5,290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1172858
เครื่องฉีดน้ำไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่) BLACK&DECKER ...
6,000 3,790 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1108171
เครื่องฉีดน้ำ TAKARA SATURN III 165 บาร์ 1800 วัตต...
7,790 5,300 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1060930
เครื่องฉีดน้ำ POLO WARRIOR102L 105 บาร์ 1400 วัตต์
4,450 2,490 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1233568
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1800TTH-B1 125 บาร์...
7,800 4,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 235 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1233569
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPWB2000TH-B1 135 บาร์...
11,000 6,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 340 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1227516
เครื่องฉีดน้ำไร้สาย HYUNDAI HD-GBL-50 50 บาร์ 20 โ...
5,720 3,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1220973
เครื่องฉีดน้ำ STARKE EVEREST 165 บาร์ 2100 วัตต์
7,990 7,890 บาท
SKU: 1189967
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN YM-170 170 บาร์ 2200 วัตต์
6,653 4,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102517
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN ALEXANDER 130 บาร์ 1,600 วัต...
8,390 4,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1175340
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K3 POWER CONTROL 120 บาร์ 1,...
12,860 6,660 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 333 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1235755
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO VIP130 แรงดัน 130 บาร์ 2.2 ก...
20,500 16,700 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1117468
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI HURRICANE 2 (INDUCTION MOTOR...
23,000 13,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1181517
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN BERLIN (INDUCTION MOTOR) 170...
23,990 13,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1135512
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO AD1101 (INDUCTION MOTOR) 110...
5,990 4,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1233596
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPWB2400TH-B1V 165 บาร...
12,500 7,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1135085
เครื่องฉีดน้ำ BOSCH ADVANCED AQUATAK (INDUCTION MO...
13,350 9,190 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116984
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ KARCHER SC5 EASYFIX PREMIU...
37,700 21,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,095 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189856
เครื่องฉีดน้ำ KARCHER K2 HOSE REEL 110 บาร์ 1400 ว...
9,390 4,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 229 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1181806
รถเข็นสำหรับเครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN BERLIN
5,000 3,000 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1181529
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN ROME 200 บาร์ 3500 วัตต์
51,990 31,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1110708
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN EP-165 (INDUCTION MOTOR) 165...
10,850 7,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1177411
เครื่องฉีดน้ำ 3IN1 ZINSANO ZN1202 120 บาร์ 1500 วั...
6,590 3,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1159386
เครื่องฉีดน้ำ POLO P171-WARRIOR140N 140 บาร์ 1800 ...
8,450 4,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1110811
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN VR-105 105 บาร์ 1400 วัตต์
4,850 3,290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1227351
เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI DREPRESSION4 120 บาร์ 1400 ว...
4,520 2,990 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1189968
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN LONDON (INDUCTION MOTOR) 170...
9,320 6,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1096814
เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO ZN1101 110 บาร์ 1500 วัตต์
4,190 3,190 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1245273
หัวฉีดล้างแอร์ SUMO V60060 1.55 มม.
399 329 บาท
SKU: 1245258
หัวฉีดล้างแอร์ SUMO H60110 1.98 มม.
399 329 บาท
SKU: 1152254
ปืนฉีดน้ำด้ามยาว TAKARA TK-G08
1,290 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1137983
ปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบยาว ZINSANO
1,310 1,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1150295
หัวแปรงขัดพื้นพร้อมด้ามต่อ KARCHER K2-K5
3,750 2,620 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 131 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127179
ชุดปืนยาวแรงดันสูง MATALL 130 BAR
1,100 499 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 24 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1154631
สายต่อขยายเครื่องฉีดน้ำ 6 ม. BOSCH
1,050 690 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1195032
หัวฉีดเจ็ทแบบหมุนสองหัว KARCHER T-RACER T5 1 เมตร
6,900 4,700 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 235 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1214379
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ KARCHER RM626 1 ลิตร
500 350 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 17 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1137993
ปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบสั้น ZINSANO
500 450 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1137920
หัวฉีดระเบิดแบบ CLICK-LOCK ZINSANO
280 250 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177090
อุปกรณ์ทำความสะอาด BOSCH HOME&CAR CLEANING KIT 135...
2,000 1,490 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 132851
แผ่นสก๊อตไบรท์ขัดเงา 3M Z052-0120 18 นิ้ว สีขาว
470 318 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1127287
ชุดปืนยาวแรงดันสูง MATALL 105 BAR
950 399 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1194997
หัวฉีดเจ็ทสองหัวแบบหมุน KARCHER T-Racer T7 PLUS
9,330 6,360 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 318 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1233594
เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER BEPW1600HTH-B1 110 บาร์...
5,300 3,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 160 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1145429
เครื่องฉีดน้ำ PUMPKIN CHICAGO 135 บาร์ 1,800 วัตต์
8,390 6,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 290214
ตัวจับแปรงจับหนามเตย CHAMPION C042-0172 16 นิ้ว
1,750 1,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1137974
ข้อต่อเร็วสวมสายยาง ZINSANO
70 66 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1150259
หัวปืนฉีดน้ำปรับได้ KARCHER K2-K5 Series
4,050 2,830 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 141 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1126929
ชุดปืนสั้นแรงดันสูง MATALL รุ่น 105 BAR
750 299 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127332
สายอัดฉีดแรงดันสูง MATALL 10 ม.
1,550 699 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 34 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1127296
สายอัดฉีดแรงดันสุง MATALL 5 เมตร
990 399 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1149436
อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดน้ำ BOSCH AQT
1,790 1,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1003105
แปรงไนล่อนแข็ง CHAMPION C042-0142 14 นิ้ว
1,750 1,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1154529
หัวขัดพื้นเครื่องฉีดน้ำ BOSCH 250 มม. 135 บาร์
1,650 1,090 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (Pressure Cleaners)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดเวลาในการทำงาน และลดจำนวนคนได้มากขึ้น ประหยัดทั้งเวลา สะดวกรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ โดยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำเย็น และ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อน ซึ่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแต่ละประเภท ก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาใช้งานจะต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน เพื่อเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานได้มากที่สุด
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำเย็น

    เป็นเครื่องฉีดน้ำที่นิยมใช้งานทั่วไป สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณบ้าน อาคาร หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดยานพาหนะได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์, จักรยานยนต์ หรือยานพาหนะชนิดอื่น ด้วยพลังแรงดันน้ำที่สูบฉีดเข้าถึงทุกซอกมุม จึงช่วยให้การทำความสะอาดสามารถทำได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว
  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อน

    เป็นเครื่องฉีดน้ำที่ใช้น้ำร้อนในการทำความสะอาด ซึ่งจะสามารถทำให้คราบสกปรกต่างๆที่ฝังลึกได้ดีมากกว่าระบบน้ำเย็น แต่เครื่องฉีดน้ำประเภทนี้อาจจะยังไม่ค่อยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่ แต่ก็มักจะพบเห็นการใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อนได้ตามสถานที่ที่มีความจำเป็นต้องรักษาความสะอาดอย่างมาก อาทิ โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, ห้องอาบน้ำรวม เป็นต้น โดยตัวเครื่องสามารถรองรับน้ำร้อนได้สูงสุด 100 องศาเซลเซียส สามารถใช้ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น คราบน้ำมัน คราบตะไคร่ และสามารถกำจัดเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นได้อีกด้วย

เช็คราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

หากทำการเปรียบเทียบราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั้ง 2 ประเภท จะเห็นว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันระบบน้ำเย็นจะมีราคาที่ถูกมากกว่า เนื่องจากเป็นระบบการฉีดน้ำพื้นฐานที่ใช้งานกันทั่วไป แต่สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระบบน้ำร้อนจะมีการติดตั้งหม้อต้มน้ำไฟฟ้าเข้าไปด้วย เพื่อให้น้ำมีความร้อนขณะใช้งาน ส่งผลให้ราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดันระบบน้ำร้อนจึงสูงมากกว่าระบบน้ำเย็น โดยการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันมาใช้งานก็ควรเลือกจากยี่ห้อที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น เครื่องฉีดน้ำ BLACK&DECKER, เครื่องฉีดน้ำ BOSCH, เครื่องฉีดน้ำ HYUNDAI, เครื่องฉีดน้ำ RYOBI, เครื่องฉีดน้ำ ZINSANO เป็นต้น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดบริเวณบ้าน ตัวอาคาร หรือทำความสะอาดยานพาหนะได้ในเวลาอันสั้น การเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันมาใช้งาน ก็ควรที่จะศึกษาข้อมูล รายละเอียดตัวเครื่องและลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดสินค้าได้ที่ www.homepro.co.th

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Homepro

หากคุณต้องการเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับการทำความสะอาดบ้าน ตัวอาคาร หรือสถานที่ต่างๆ สามารถเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284