1284
ถึง

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์

SKU: 1025836
เครื่องเชื่อม INVERTER WELPRO WELARC160 160 แอมป์
15,580 10,200 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 795 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1103384
เครื่องเชื่อม INVERTER JASIC MAXARC250 250 แอมป์
15,900 11,900 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 595 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1145642
เครื่องเชื่อม INVERTER พร้อมหน้ากาก JASIC ARC200D ...
18,050 7,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1145560
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN SCORPION SUPER 140 ...
5,950 4,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 215 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174500
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ WEL-D MMA160D
7,010 4,100 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174528
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ WEL-D MMA300D
10,010 5,900 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1048034
เครื่องเชื่อม INVERTER POLO ARC200 200 แอมป์
7,350 3,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1215218
เครื่องเชื่อม INVERTER ROWEL MINI ARC 250G 200A
12,890 8,490 บาท
SKU: 1145666
เครื่องเชื่อม INVERTER VALU S400 105 แอมป์
3,590 2,150 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1048105
เครื่องเชื่อมINVERTER ARC160 160 แอมป์
6,350 3,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235801
เครื่องเชื่อม INVERTER WELPRO TIG200 200 แอมป์
27,890 19,570 บาท
SKU: 1025941
เครื่องเชื่อม INVERTER WELPRO ARC140IGBT 140 แอมป์
11,240 8,140 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1182702
เครื่องเชื่อม INVERTER ROWEL ARC-270G
19,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1135150
เครื่องเชื่อม INVERTER WORKWELD ARC250G 250แอมป์
7,180 5,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1145618
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN SCORPION ECO140PLUS...
4,890 3,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 180 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1145559
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN SCORPION SUPER 160 ...
6,950 5,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 260 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1237763
เครื่องเชื่อม KOVET ARC-220GE 160 แอมป์
6,560 4,560 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 228 บาท
SKU: 1131728
เครื่องเชื่อม INVERTER SUMO STICK200 200 แอมป์
9,779 7,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 394 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131689
เครื่องเชื่อม INVERTER SUMO STICK 300 300 แอมป์
17,149 12,250 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 612 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131836
เครื่องเชื่อม BOXING ARC-200 200 แอมป์
5,990 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1147600
เครื่องเชื่อม INVERTER HI-TOP MMA-250 250 แอมป์
5,762 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1166381
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN EXTREME 140 แอมป์
7,190 6,290 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1166345
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN EXTREME 160 แอมป์
7,590 6,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1089546
เครื่องเชื่อม INVERTER VALU VOM201 160 แอมป์
3,759 2,890 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1194340
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN HOME 140A PLUS
5,990 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194373
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN HOME 120A PLUS
4,390 3,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 170 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1233466
เครื่องเชื่อม KOVET ARC 200 GE II 140A
4,690 3,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 184 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1233469
เครื่องเชื่อม KOVET ARC-200TMOS 160A
6,118 5,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 274 บาท
SKU: 1233476
เครื่องเชื่อม KOVET ARC-251C 230A
15,032 13,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 674 บาท
SKU: 1233477
เครื่องเชื่อม KOVET ARC250CT 190A
11,190 9,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 459 บาท
SKU: 1189953
เครื่องเชื่อม INVERTER ROWEL RW-WM-ARC-180G
6,590 5,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1102505
เครื่องเชื่อม INVERTER TEXAS BULL TX MMA300 IGBT 3...
4,500 3,860 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1235803
เครื่องเชื่อม INVERTER WEL-D MMA200D 160 แอมป์
6,200 5,750 บาท
SKU: 1140689
เครื่องเชื่อม INVERTER JASIC ARC205 205 แอมป์
14,000 5,890 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1135315
เครื่องเชื่อม INVERTER WORKWELD ARC200G 200 แอมป์
6,420 4,190 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1215225
เครื่องเชื่อม INVERTER ROWEL PRO ARC200G
15,590 9,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131770
เครื่องเชื่อม SUMO CUT40 40 แอมป์
18,150 10,124 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 506 บาท
SKU: 1237764
เครื่องเชื่อม KOVET ARC-270GE 190 แอมป์
7,290 5,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 264 บาท
SKU: 1131729
เครื่องเชื่อม INVERTER BOXING ARC-300 300 แอมป์
6,600 3,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 199 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1147691
เครื่องเชื่อม INVERTER HI-TOP MMA-200 200 แอมป์
5,433 3,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 179 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1147640
เครื่องเชื่อม INVERTER HI-TOP MMA-160 160 แอมป์
4,445 2,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1166371
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN EXTREME 200 แอมป์
9,479 8,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 415 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1194372
เครื่องเชื่อม INVERTER PUMPKIN HOME 120A
3,690 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 135 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1233483
เครื่องเชื่อม KOVET ARC 315MINI 140A
3,490 2,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 124 บาท
SKU: 1233470
เครื่องเชื่อม KOVET ARC-200CT 170 แอมป์
8,124 7,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 364 บาท
SKU: 1215234
เครื่องเชื่อม INVERTER WORKWELD MIG200A 200 แอมป์
11,000 6,590 บาท
SKU: 1216452
เครื่องเชื่อม INVERTER WORKWELD ARC190A 190 แอมป์
4,990 3,290 บาท
SKU: 1182380
เครื่องเชื่อม INVERTER MATALL DMT-WM-HM200G 140 แอ...
5,990 2,997 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 149 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1025824
เครื่องตัดพลาสม่า ROWEL MINI CUT40 40 แอมป์
21,320 14,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 729 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235783
เครื่องเชื่อม INVERTER WELPRO WELARC200A 200 แอมป์
26,690 15,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235782
เครื่องเชื่อม INVERTER ZINSANO ZMIG140 140 แอมป์
8,250 6,850 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 437 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1235793
เครื่องเชื่อม INVERTER WEL-D MIG120FC 120 แอมป์
7,200 5,356.8 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235791
เครื่องเชื่อม INVERTER WELPRO TIG-MMA-CUT 160 แอมป...
23,890 15,900 บาท
SKU: 1235768
เครื่องเชื่อม INVERTER เชื่อม-ดี MMA250 120 แอมป์
4,390 2,390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1025925
เครื่องเชื่อม INVERTER ROWEL MINI TIG- MMA200 200 ...
16,880 13,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 675 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1089370
เครื่องเชื่อม INVERTER ROWEL MINI TIG250 AC/DC 250...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1230057
เครื่องเชื่อม INVERTER ZINSANO รุ่น ZMIG140
สินค้าหมด
SKU: 1145643
เครื่องตัดพลาสมา JASIC CUT40L207 40 แอมป์
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1165132
เครื่องเชื่อม INVERTER NOVO N241-NOVO200 200 แอมป์
5,350 3,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1235784
เครื่องเชื่อม INVERTER WELPRO WELTIG200 200 แอมป์
สินค้าหมด
SKU: 1102490
เครื่องเชื่อม INVERTER TEXAS BULL TX MMA250 IGBT 2...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1197201
เครื่องเชื่อม SUMO TIG250 AC/DC 250 แอมป์
สินค้าหมด

ทำความรู้จักกับตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ (Inverter Welders) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องเชื่อมสำหรับงานช่างประเภทงานเชื่อม โดยการผสมผสานระหว่างโลหะเข้าด้วยกัน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะ หรือเหล็ก ซึ่งวิธีการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์คือการใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์กของไฟฟ้าโดยมีระบบเชื่อมแบบ ARC/MMA ที่เป็นการเชื่อมไฟฟ้าแบบเดิม ซึ่งเชื่อมด้วยธูปเชื่อม ในขณะที่ทำการเชื่อมนั้นเนื้อลวดจะหลอมละลายเพื่อทำการเชื่อม หรือเติมแนวเชื่อมให้ชิ้นงานโลหะผสานกันได้อย่างลงตัว สามารถเชื่อมได้ทั้งงานเหล็ก และงานสแตนเลส แต่ไม่เหมาะกับการเชื่อมชิ้นงานบางๆ โดยตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์บางรุ่นก็อาจเชื่อมอลูมิเนียมได้ ถ้าเป็นเครื่องเชื่อมที่มีกระแสเชื่อมสูงประมาณ 200 แอมป์ขึ้นไป ที่สำคัญคือควรเลือกใช้ลวดเชื่อม และปรับกระแสเชื่อมให้เหมาะสมกับงานเชื่อมแต่ละชนิด

ในปัจจุบันนี้ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ก็ได้รับความนิยมใช้งานกันมากกว่าตู้เชื่อมระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มีน้ำหนักมาก และเคลื่อนย้ายลำบากกว่า เนื่องจากมันสามารถเชื่อมงานโลหะได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนย้ายง่าย พกพาสะดวก แถมไม่ต้องใช้แก๊สอีกด้วย แต่ในขณะใช้งานอาจมีความร้อน และสะเก็ดไฟที่เกิดจากการอาร์กได้ ซึ่งมันอาจจะส่งผลให้มีควันมาก และจำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์จึงเหมาะสำหรับช่างมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมงานเหล็ก หรืองานสแตนเลส ไปจนถึงช่างที่มีประสบการณ์ในการเชื่อม

วิธีการดูแลรักษาเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

ควรตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งการตรวจวัดระดับความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง ตรวจดูเศษฝุ่นละอองของโลหะต่างๆ และการรั่วของกระแสไฟ ไปจนถึงตรวจสอบด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่เกินพิกัดของเครื่องเชื่อม และสายเชื่อม เพื่อป้องกันไม่ให้มีความร้อนเกินขนาด

ควรเลือกซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ที่มีการระบายความร้อนได้ดี โดยจะต้องมีการระบายความร้อนด้วยพัดลมในตัว เพราะในงานเชื่อมแต่ละงานนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้งานตู้เชื่อมไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นเครื่องจึงมีโอกาสเกิดความร้อนสูง

ควรจัดเก็บเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้เรียบร้อย โดยจัดเก็บให้อยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ไม่ร้อน หรือแออัดเกินไป รวมถึงควรทำความสะอาดอยู่เสมอ และต้องไม่ดัดแปลงสภาพของตัวเครื่อง หรือชุดอุปกรณ์สายเชื่อมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครั้งต่อไป

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ HomePro

หากคุณกำลังมองหาเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ สำหรับนำไปใช้งานในการเชื่อมชิ้นงานโลหะ รวมถึงมองหาเครื่องเชื่อมอเนกประสงค์ และอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อม อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ลวดเชื่อมเหล็ก หน้ากากเชื่อม คีมจับสายดิน หรือเกจ์ปรับแรงดันแก๊ส ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284