1284
ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564
เงื่อนไขการผ่อน 0%
 • ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000.- ขึ้นไป
 • ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000.- ขึ้นไป
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรเครดิตได้
 • เฉพาะสินค้า และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อแบ่งจ่ายรายเดือน Kbank SmartPay 0% นาน 10 เดือน

รับคะแนนสะสม Cashback พิเศษ สูงสุด 90,000 บาท
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป เมื่อผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
บัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท
20,000 - 39,999 บาท 300 บาท
40,000 - 69,999 บาท 900 บาท
70,000 - 119,999 บาท 2,000 บาท
120,000 - 199,999 บาท 3,600 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 9,000 บาท
จำกัดการรับ Cashback สูงสุด 90,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายจากเว็บไซต์ WWW.HOMEPRO.CO.TH และ HomePro Application เท่านั้น
 • ยอดแบ่งชำระจะนับจากยอดหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
 • การรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะคำนวณจากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% นาน 10 เดือน ผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์ จากชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPW3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • จำกัด เครดิตเงินคืน สูงสุด 90,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการส่งคะแนนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอด เครดิตเงินคืน ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 888 8888
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ยูโอบี
ลูกค้าบัตรเครดิต ยูโอบี และลูกค้าบัตรเครดิต TMRW เมื่อผ่อนชำระ 0% 4 เดือนขึ้นไป กับ โฮมโปรออนไลน์
รับเครดิตเงินคืนทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป รับ 300 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืน 900 บาท/เซลส์สลิป) จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ตลอดรายการ
เงื่อนไขรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ร่วมรายการเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะการผ่อนชำระ 0% ตั้งแต่ 4-10 เดือนเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/ยอดเครดิตเงินคืนเพิ่ม ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 May 2022
1 Mar 2022 - 31 May 2022
01 Mar 2022 - 30 June 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Mar 2022 - 30 Jun 2022
01 Mar 2022 - 29 May 2022
09 May 2022 - 31 May 2022
01 Mar 2022 - 31 May 2022
01 May 2022 - 31 Jul 2022
01 Mar 2022 - 30 Jun 2022
01 May 2022 - 31 May 2022
01 May 2022 - 31 May 2022
01 May 2922 - 31 May 2022
01 May 2022 - 31 May 2022
07 May 2022 - 26 May 2022
01 May 2022 - 31 Jul 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023