1284

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต Aeon
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตวีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ณ ร้านค้าทั่วโลก หรือร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ยอดใช้จ่ายรวมสะสมจากร้านค้าทั่วโลก (ไม่รวมร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน ยอดใช้จ่ายรวมสะสมจากร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน
50,000 – 99,999 บาท 200 บาท 5,000 – 9,999 บาท 100 บาท
100,000 – 499,999 บาท 500 บาท 10,000 – 49,999 บาท 200 บาท
500,000 – 999,999 บาท 3,500 บาท 50,000 – 99,999 บาท 1,000 บาท
1,000,000 – 1,499,999 บาท 9,000 บาท 100,000 – 149,999 บาท 2,000 บาท
1,500,000 – 1,999,999 บาท 17,000 บาท 150,000 -199,999 บาท 3,000 บาท
2,000,000 บาทขึ้นไป 25,000 บาท 200,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
2,500,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด) 35,000 บาท 500,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด) 15,000 บาท
(• รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 50,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
หมายเหตุ :
 • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ SS21 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, datc หรือ TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) หรือ (3) www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือทาง www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัท
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตวีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตบิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า และบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 30 พ.ย. 2564 (61 วัน) เท่านั้น
  2. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม ณ ร้านค้าทั่วโลก และ/หรือร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/บัญชีหลัก/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัตรหลัก) ดังนี้
   1. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก (ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
   2. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก (ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
   3. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก(ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท
   4. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 1,000,000 – 1,499,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก(ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 9,000 บาท
   5. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 1,500,000 – 1,999,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก(ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 17,000 บาท
   6. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก(ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 25,000 บาท
   7. พิเศษเมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก(ไม่รวมยอดจากร้านค้าออนไลน์) รับเครดิตเงินคืน 35,000 บาท
   8. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
   9. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 10,000 – 49,999 บาท ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
   10. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
   11. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
   12. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
   13. เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
   14. พิเศษเมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าออนไลน์ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืน 15,000 บาท
  3. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ SS21 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) หรือ (3) www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับการลงทะเบียนจากระบบ (1 ครั้ง / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) บัตรที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือโอนยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
  4. บริษัทจะคำนวณสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวนเข้าบัตรหลัก และสมาชิกผู้ถือบัตรหลักเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การใช้จ่ายหมวดประกันภัย/ชีวิต (MCC Code 5960, 6300, 9223), การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4289), บริการถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
  5. บริษัทจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  6. การรับเครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด สิทธิ์ หรือบริการอื่นได้
  7. บริษัทสงวนสิทธิ์งดให้เครดิตเงินคืน ในรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า ในกรณีที่:
   • ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19” ในมาตรการการพักชำระหนี้ และมาตรการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
   • ลูกค้าสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก “COVID-19” ภายหลังที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว
  8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  9. ผู้ถือบัตรต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัท ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุด
  11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทผ่านทาง www.aeon.co.th
  12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
   
   
  โปรโมชั่นอื่นๆ
  1 Mar 2022 - 31 May 2022
  1 Mar 2022 - 31 May 2022
  01 Mar 2022 - 30 June 2022
  01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
  01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
  01 Mar 2022 - 30 Jun 2022
  01 Mar 2022 - 29 May 2022
  09 May 2022 - 31 May 2022
  01 Mar 2022 - 31 May 2022
  01 May 2022 - 31 Jul 2022
  01 Mar 2022 - 30 Jun 2022
  01 May 2022 - 31 May 2022
  01 May 2022 - 31 May 2022
  01 May 2922 - 31 May 2022
  01 May 2022 - 31 May 2022
  07 May 2022 - 26 May 2022
  01 May 2022 - 31 Jul 2022
  01 Mar 2022 - 28 Feb 2023