ค้นหาสาขา   ติดต่อเรา    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
คำค้นหา: ทีวี LG เตารีด Philips นาฬิกา Garmin สุขภัณฑ์ Moya
0
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เฉพาะชำระเต็มจำนวนสำหรับการช้อปทุกช่องทาง รวมทั้งช่องทาง www.homepro.co.th
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
22 เมษายน 2563 – 27 พฤษภาคม 2563
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 600 บาท/ ท่าน / ตลอดรายการ
เมื่อช้อปครบทุก 5,000 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ เซลล์สลิป/ ท่าน และจำกัดรับเครดิตสูงสุด 600 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
SMS ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 600.-
SMS ลงทะเบียน พิมพ์ HPU วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)
ต่อที่ 2 ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืน 10% จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน / ท่าน / เดือน
*ยกเว้นบัตรเครดิต SCB แฟมิลี่พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M
หากท่านใช้จ่ายผ่านช่องทางปกติ สามารถทำรายการได้จากเครื่องรูดบัตร (EDC) โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS
เฉพาะใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ www.homepro.co.th ลงทะเบียน SMS พิมพ์ HPS วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรคตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรฯ ที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
**กรุณาลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรพร้อมระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนนจะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม)
(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยส่ง SMS ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 – 27 พ.ค. 2563
 • ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ต้องมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดผ่านการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนทุก ช่องทางรวมทั้งช่องทางผ่าน www.homepro.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 – 27 พ.ค. 2563 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง , Call For Dee Jung , ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ เซลล์สลิป/ ท่าน และจำกัดรับเครดิตสูงสุด 600 บาท/ ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
(2) เงื่อนไขการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่สาขา และช่องทางออนไลน์ ผ่าน www.homepro.co.th แบบชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 2563 – 27 พ.ค. 2563
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • จำกัดใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 100,000 คะแนน/ ท่าน/ เดือน (รวมช่องทางสาขา และออนไลน์)
 • รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • กรณีใช้จ่ายใช้จ่ายที่สาขาและแลกคะแนนที่สาขา ไม่ต้องลงทะเบียน และเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดการใช้จ่าย (Statement) ภายใน 5 วันทำการ หลังทำรายการ
 • กรณีใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th 1) ลงทะเบียน พิมพ์ HPS วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรฯที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ และกรุณาลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรพร้อมระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนนจะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,361.25 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,361.25 โดยธนาคารจะแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 1,361 คะแนน เป็นต้น 2) ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ ธนาคารจะตัดคะแนน SCB Rewards เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยจะดำเนินการภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมปรับปรุง และยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 3) ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี
เงื่อนไขรวม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการตลาดจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาด ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
06 May 2020 - 29 Jun 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า
06 May 2020 - 29 Jun 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกรุงศรี
01 Apr 2020 - 30 Jun 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC
06 May 2020 - 29 Jul 2020
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB
05 Mar 2020 - 31 Dec 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต JCB Platinum
10 Apr 2020 - 30 Jun 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์
11 Apr 2020 - 30 Jun 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต Citibank
10 May 2020 - 31 May 2020
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตวีซ่า
01 May 2020 - 30 Jun 2020
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย
15 Apr 2020 - 30 Jun 2020
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต TMB
01 May 2020 - 31 Jul 2020
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
01 Apr 2020 - 31 Jul 2020
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%
01 Apr 2020 - 31 Aug 2020
KTC ONLINE PROMOTION
 
ช่วยเหลือ
ช้อปปิ้งกับเรา
เกี่ยวกับเรา
นโยบาย
สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น
Copyright 2001-2020 Home Product Center Public Company Limited. All rights reserved.